GenBronnen

maas

Wanssum renten 1715 voor de armen


Bron: RHCL Maastricht - Wanssum dtb blz. 17 en 18

 

[samenvatting: Wanssum 1715 renten ten behoeve van de armen]

 

maenzedel der aerm-

reinten tot Wanssum van

t jaer 1715, Paulus Gerets armemeister

 

eerffpacht in rog – mald: vat. spins

Caleaers Hooff 1 — 0 — 0

eerffgenaeme van Trijn Heijligers 1 — 0 — 0

Peter Meusers vulgo den Boer 0 — 1 — 2

Jenneke Graes 0 — 1 — 2

   den landtpacht 2 — 3 — 0

 

Peter Kersten van t aermelant

in t Lenersvelt 2 — 2 — 0

Geret Baes 0 — 1 — 2

   pensionen so staende 2 — 3 — 2

 

jaeren hebben gl. st. ort.

Alitie Baijen op Hellinck 4 — 0 — 0

Nelis Trippen 4 — 0 — 0

Drijs Drissens op Hellinck 1 — 4 — 0

Peter Heijnen op Voorsthoof

   tot Oijen onder Bergen 13 — 0 — 0

Jurien Juriens tot Oijen onder

   Bergen gelegen 26 — 0 — 0

Wilm Brouwers tot Geijsteren

   op Blitterswijck 1 — 4 — 3

Gertie Claesen wedue 0 — 9 — 0

Hubert Gossen clompmaeker 8 — 8 — 0

Thijs Basten tot Wel daer in

   Jan Boom tot Geijsteren betalt

   4 gul. in Orlo 18 — 0 — 0

Gossen Honnen tot Wel die

nu betalt t iaer 1714 12 — 0 — 0

   pensionen soo jaer

   voor jaer betalt werden

 

Geret den Mulders to Wan-

   sum 112 — 0 — 0

de gemeijnte tot Wansum

van t capitael soo h baron

van Bochols heeft gehaldt

t welck nu staet tot 3½ par

eens soo lang als alle rein-

then op Wansum staende alsoo

sullen betalt werden sonsten

sal dit capitael de pension genie-

ten als andere ergo 91 — 0 — 0

 

[blz. 18]

 

Maes aen gen Eijndt eerff-

genaem van een capitael

door hem bij Thijs aen gen

Eijndt tot Lottum opgenoe-

men van 800 gl. — 24 — 0

en door den selven uijtge-

sett bij provisie

bij Guert Coppen tot Wel 6 gl

Aert Smits alhier 8 gl

wedue Claes Lamers 10 gl.

Guert Daenen tot Well 2 — 10

 

der verpachtinge der

aerme werde is alle jaerig

volgens pachtzedel

 

de post Peter Thijsen en Hen-

drick Hermans jaerlix aen

den aermenmeister vrij te le-

veren sonder schatting ofte

laeste op den jaergetijdts

dag van Jacob Bruerkens

eein malder roggen om

gespeint te werden — 1 malder rog

Wansemsche maete.

 

genoteert dat die hondert

gulden van Derck Alers huijs

op Guert Heijligers huijs

is overweisen aen de kerck

voor t jaergetijde van

de aerme van Mewis Jacobs

saliger mede fundatem

der aerme

 

en hebben die aermen alnoch

den Kermeweerdt aen die Maze

 

item 2 omtrint meer morgen

landt in t Leners velt

 

alnoch eein holtdriesken aen t

Niewlandt