GenBronnen

maas

Venlo lidmaten 1705-1712 protestanse kerk


[gevonden net na 1750 protestantse dopen Venlo – afb. 180/181]

 

Dewijl ook het blat alhier behoorende bij de verbinding

deeses boeks a[nn]o 1747, niet wel wederom konde gehecht

worden soo is het aangeteekende op het selve door do.

Johannes Schutters predikant ter dier tijt, alhier

wederom overgeboekt, door do. Johannes Grambusch

predikant ter deser tijt, en luit van woort tot woort

als volgt

 

Name der ledematen, die op hare christelijke

belijdenisse sijn aangenomen 1705 den 1 october

Kataryen Alberts

Albertina Alberts

Leonora Bockx

Catryn in de Betouw

Anna Geertruy

Geertrui de Vliet

 

den 22 decemb 1705

Johanna Katrina Welters

Francisca van Breda

Anneke Gerrits

Arnoldus Bougout m: attest

Abraham Koeten m: attest

Johanna Lucius b

Maria Faasse gen. Soetermans b

[niets geschreven] de Laet

Peternella Albers

 

1708

Arnout in de Betouw

den 20 decemb

Anna van der Beke

Anna Hyne

[niets geschreven] Griethuyse

Geertruy van Scepsel

 

1709

Gerbrant Schutter

 

1710

Lawise Koutten

[niets geschreven] Meyerman

 

1712

Belike Bolwater

Anneke Bouckx

Maria van Tole

Jacomyna Gerats

Susanna Lemp

[niets geschreven] Mees

Aarnout Betouw

Jan Tele

Jan van Boven

Geradus Bolwater

testor in fidem extracti

Johanna Grambusch

V D M et p. t. scriba

Venloo den 29 decemb 1747