GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1797


1797

Venlo H1797-001   -   30-04-1797   -   blz. 183 nr. 2

den 30 april zijn ondertrouwt

Godefrides Cleven, zoon van Godfrid

Cleven, gebooren te Linner, in de

gemeente te Linnig, woonende alhier

en van de gereformeerte religie

en Christina Akkermans dogter

van Jan Akkermans gebooren te

Deventer woonagtig alhier en

van de romsche religie

geproclameert den 30: april 7 maij en 14 dito

bijde zijn recto den 6 florial 5de

jaar der franse repubelik alhier voor

de munissipaleteit getrouwd

 

Venlo H1797-002   -   09-05-1797   -   blz. 183 nr. 3

den 9 maij is in ondertrouw opgenomen

Martines Spatz: j:m: zoon van Vintcent Spatz

gebooren te Dusseldorff: van de leutersche

relige, en Chaterina Gerdruit Hardung j:d:

dogter van wijlen Frederick Wilhelm Hardung

gebooren te Batmen, van de gereformeerte

relige bijde woonagtig alhier

geproclameert den 14 maij den 21 dato den 28 dato

 

1797

Venlo H1797-003   -   18-08-1797   -   blz. 184 nr. 1

den 18 aug: is in ondertrouw opgenomen

Alexander Pithou jongman, zoon

van Johannes Pithou, gebooren te

Orliens van de romsche relige

en Constance Enderlin de Montzwick

jonge dogter, van wijlen de heer

overste Joh: Thedor Enderlin, gebooren

te Maestericht, en van de gereformeerde

relige woonagtig alhier

den 20e augustus den 27e dato den 3e 7ber

hebben getrauwt op versoek van

hiesig consistoir te Kaldenkerken

voor domene van Alphen den 3 sept: 1797,

omdat er gene dommene hier was. en den

predicant van Alphen, te K:Kercken die

consistutie der Franse republik niet erkend

had dus ook hier geen copolatie ver-

rigten moegt

dog zijn reets hier voor de munissipaleteit ge-

trauwt den 29. aug: 1797.

 

Venlo H1797-004   -   22-09-1797   -   blz. 184 nr. 2

den 22 sept: is in ondertrawd opgenomen

Joannes Franciscus Bénigne Cappelle

wettige zoon van wijlen Antoon Cappelle

gebooren te Toulouse van de romsche

relige en Fredericka Elisabeth

Louise de Graffenrieth ehelijke dogter

van wijlen den overste Godfrid van

Graffenrieth, gebooren te Oosterwijk

van de gereformeerte relige

woonende alhier

den 24. 7ber den 1e 8ber [2 afkondigingen te Venlo]

de daarde proclamatie is door consectoriaal beschluit de

dato 6 octber verklaart als geschiet te zijn, om dat er geene

godsdienstoefening heeft kunnen plaatsgrijpen.

en is den scriba belast, aan hun eenen schein te geeven,

om te Kaldenkerken te kunnen trauwen.

welke schijn hun den 8 october gegeven, en zijn zijn reets den

24 sept: voor de munissepaleteit getrauwt.

en den 8 october voor domene Alpen ter Kaldenkerken getrouwd volgens alles