GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1796


anno 1796.

Venlo H1796-001   -   23-03-1796   -   blz. 182 nr. 2

den 23 maart op attestatie van

de Walsche gemeente te Maastricht.

Thomas Lambert Bassenge, j.m:

geboren te Luijk van de roomsche religie.

en Ursula Enderlin de Monswick

geboren te Arnhem, wonende alhier van

de gereformeerde religie

gep(ro)clameert 27 maart 3 april en 10 dito

na ingekomen attest van Maastricht,

getrouwd den 15e april.

 

Venlo H1796-002   -   15-04-1796   -   blz. 182 nr. 3

den 15 april zijn ondertrouwt

Johannes Jacob Ernst. j.m. zoon van den

heer Egbert Ernst geboren te Groningen, wonende

alhier en Johanna Catharina van Maanen weduwe

wijlen den heer Jan Willem Bertram Schneider

geboren in s' Hage, hier woonagtig. beijde van de

gereformeerde religie.

gep(ro)clameert den 17 april den 24 dito en den 1 meij

getrouwd den 1 meij.

 

Venlo H1796-003   -   17-05-1796   -   blz. 183 nr. 1

den 17 meij zijn ondertrouwt

Johan Frederick Kolb j.m. van Eickoff

in de Paltz bij Neustad an der Hardt. van

de luthersche religie onlangs gewoont hebbende

te Oosterhout bij Breda, en Mechtelt

Burgels, j.d. van Altenkirchen van den

roomsche religie ook onlangs te Oosterhout,

thans alhier. met attest naar Oosterhout.

gep(ro)clameert den 22 meij den 29 dito en 5 junij [afkondigingen te Venlo]

na ingekomen attest van Oosterhout, dat

ook daar de proclamatien onverhindert gegaan

hebben getrouwd den 12 junij