GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1795


anno 1795.

Venlo H1795-001   -   21-02-1795   -   blz. 180 nr. 1

den 21 febr zijn ondertrouwt.

Hendrik Staub, j.m. zoon van Caspar Staub

uyt Thalwiel, in Switserland, canton Zürich

en Anna Maria Catharina Boonen wed(uw)e

van Hendrik Kousenep, van hier. den

bruijdegom gereformeert, en de bruijd roomsch

geproclameert 22. febr., 5 april en den 10 meij

nb 3 meij placaat ontfangen bij welke de wet

van p(ro)clamatien van 6 tot 6 weken in ongelijke

huwelijken geabrogeert te worden.

getrouwd den 25 meij.

 

Venlo H1795-002   -   17-03-1795   -   blz. 180 nr. 2

den 17 maart op attest van den predikant

bij 't regiment Switsers van Stokar de Neuform.

Christiaan Mühl, sergeant in 't regiment van

den heer lieut: generaal Stockar van Neuform

van de lutersche religie en

Maria de Vries, van Venlo, van de roomsche religie

na ingekomen attestatie van bovengenoemde predikant

gep(ro)clameert den 22 maart den 3 meij en den 10 meij

getrouwd den 26 julij

 

Venlo H1795-003   -   24-04-1795   -   blz. 180 nr. 3

den 24 april zijn ondertrouwt.

Gradus Bontenakel. j.m. gepensioneert

soldaat in 't regiment van den heer gene-

raal major Douglas van Bragt thans

alhier en Maria Catharina Reinhart.

j.d van Jan Derk Reinharts van hier

beijde roomsch.

geproclameert den 26 april den 3 meij en 10 meij

getrouwd den 10 meij

 

Venlo H1795-004   -   22-05-1795   -   blz. 180 nr. 4

den 22 meij zijn ondertrouwt.

Ludwig Koch j.m sergeant in 't corp. jagers

van Heijden van Neuwit, thans alhier, en

Margarita Jansen j.d. van Godefridus Jansen

van hier. beijde van de roomsche religie

geproclameert den 24 meij den 31 dito en 7 junij.

getrouwd den 7. junij.

 

anno 1795.

Venlo H1795-005   -   17-07-1795   -   blz. 181 nr. 1

den 17 julij zijn ondertrouwt

Frederick Spiess j:m. geweezen bombardier onder 't

regiment artilerie compagnie van leute-

nant collonel Paravicini tans alhier en

Johanna Werlingshoff j:d: van Johannes

Werlingshoff van hier. de ouderen van weers

zijde overleeden de bruidigom van de lutter-

sche en de bruit van de roomsche religie.

gep(ro)clameert den 19 julij den 26 dito en den 2 augustus.

getrouwd den 2 augustus.

 

Venlo H1795-006   -   02-10-1795   -   blz. 181 nr. 2

den 2 october zijn ondertrouwt.

Heinrich Faulstich j.m. gewesen

soldaat in 't regiment Switsers, van den

heer generaal Stockar de Neuform

van Landorf aan de Saar, thans alhier

en Anna Maria Jansen j:d. van wijlen

Joseph Jansen van hier. de bruijdegom

lutersch en de bruijd roomsch

gep(ro)clameert den 4. october den 11 en den 18 dito

getrouwd den 18 october.

 

Venlo H1795-007   -   19-12-1795   -   blz. 181 nr. 3

den 19 december

Heinrich Staub j.m. geboortig van

canton Zürich in Switserland. gewesen

soldaat in 't regiment van den hr generaal

Lachman. en Maria Geertruij Bon-

gerts. j.d. van Kaldekirchen, thans alhier.

de bruijdegom gereformeert en de bruijd

roomsch

gep(ro)clameert den 20 dcembr en 27 dito 1795 den 3 jan: 1796

getrouwd den 3 januari 1796.

 

Venlo H1795-008   -   22-12-1795   -   blz. 182 nr. 1

den 22 december zijn ondertrouwt.

Johannes Adriaansen j.m. gewesen

ruijter in 't regiment van den heer gene-

raal Tuijl van Serooskerken, geboortig

in Grave thans alhier. en

Anna Geertruijd Tomassen wed(uw)e van wijlen

Hendrikus Dodde van hier. beijde

roomsch.

gep(ro)clameert den 27 decembr den 3 januari en den 10 dito 1796

getrouwd den 10 januari 1796.