GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1794


anno 1794

Venlo H1794-001   -   04-01-1794   -   blz. 176 nr. 1

den 4 januari zijn ondertrouwt

Heinrich Faber j.m. geboortig van Wetzlar

soldaat in 't regiment Schwitsers van den heer

generaal Stockar de Neuform; cantonnerende

te Liche. van de luthersche religie. en

Maria Gertrudis Braams. dogter van Wilhel-

mus Braams, van hier, weduwe van Henricus

Tibus, van de roomsche religie.

nb van ses tot ses weken te proclameren

[in Venlo 3 afkondigingen]

attest van gegane proclamaties gegeven naar 't leger te velde 31 maart.

attest gegeven naar 't regiment van Stockar.

 

Venlo H1794-002   -   25-01-1794   -   blz. 176 nr. 2

den 25 januari ondertrouwt

Wilhelmus Mulder weduenaar van wijlen Frede-

rika Brand: gepensioneert sergeant in 't regiment

van den heer lt generaal baron van Maneil ge-

boren in s' Hertogenbosch, woonagtig alhier en

Johanna Maria Bonteingh j.d. van Matthijs

Bonteingh, geboren en wonende alhier, beijde van

de roomsche religie.

getrouwd den 9 februari.

 

Venlo H1794-003   -   30-01-1794   -   blz. 176 nr. 3

den 30 januari op attest van Maastricht

Hendrik Heelman j.m. canonnier in

de compagnie artillerie van den heer capitain

Ortmeijer. lutersch. en

Elisabeth Jacobs j.d. geboren en laast ge-

woont hebbende te Venlo, thans te Maastricht.

roomsch.

nb. van 6 tot 6 weken p(ro)clameren

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

anno 1794

Venlo H1794-004   -   06-02-1794   -   blz. 177 nr. 1

den 6 februari op attest van Nijmegen

Adolf August Melmer, weduenaar van wijlen

Oculina Janeke. chirurgijn major, in 't regiment

van den generaal major van Maneil, in guarni-

zoen te Nijmegen, onlangs alhier. en

Charlotta Juliana Frederika Petersen, ins-

gelijks te Nijmegen onlangs alhier.

[in Venlo 3 afkondigingen]

attest ingekomen van Nijmegen, dat ook daar de

proclamaties onverhindert zijn gegaan.

getrouwd den 23e februari 1794

 

Venlo H1794-005   -   15-02-1794   -   blz. 177 nr. 2

den 15 februari op attest van Maestricht

Hendrik Pornou weduenaar van Renske

Hendriks grenardier in 't 1ste battaljon

van den heer lt. generaal van Maneil, in

guarnizoen te Maastricht, en

Elisabeth Willemse j.d. geboren en gewoont

hebbende hier te Venlo. beijde roomsch.

[in Venlo 3 afkondigingen]

attest gegeven naar Maastricht, om aldaar te

trouwen den 3 maart.

 

Venlo H1794-006   -   11-04-1794   -   blz. 177 nr. 3

den 11 april zijn ondertrouwt.

Jean Baptiste Jerome Fleuriot, graaf de

Langle geboortig van Dinant in Britange

ritmeester commandant van de compagnie

van de collonel Kleinberg, onder de derde

brigade van 't legioen van Maillebois. roomsch

en

Johanna Helena Donart dogter van den

heer Johannes Donart van s' Gravenhage

lutersch, beijde woonagtig alhier.

nb. van 6 tot 6 weken te proclameren

den 13 april den 25 meij den 6 julij [dagen van de 3 afkondigingen te Venlo]

getrouwd den 11 augustus.

 

anno 1794

Venlo H1794-007   -   23-04-1794   -   blz. 178 nr. 1

den 23 april zijn ondertrouwt.

Johannes Eijkenbraad, j.m. geboren te Bronswijk

soldaat in 't corps van den lt collonel Matthieu

alhier in guarnizoen onlangs te Maastricht

en

Maria Catharina Schedars, j.d. van wijlen

Johannes Michalis Schedar geboortig te

Würts-burg, onlangs te Maastricht thans alhier

de bruijdegom lutersch & de bruijd roomsch

nb te proclameren

den 27 april den 8 junij en 20 julij [dagen van gedane afkondigingen te Venlo]

met attest naar Maastricht

van gedane proclamaties attest gegeven naar Maastricht of elders.

 

Venlo H1794-008   -   23-05-1794   -   blz. 178 nr. 2

den 23 meij zijn ondertrouwt

Joseph Winterfelt uijt Bohemen gepensioneert

soldaat, in 't 2de regiment Waldeck: wedue-

naar van Elisabeth Volbeer, en

Pieternella Heldens j.d. van wijlen Willem

Heldens van, wonende te Blerik

beijde roomsch. met attest na Blerik

getrouwd den 8e juni 1794.

 

Venlo H1794-009   -   21-06-1794   -   blz. 178 nr. 3

den 21 junij zijn ondertrouwt

Wilhelmus Offergelt, j.m. zoon van Matthijs

Offergelt, soldaat in 't regiment Nassau

Usingen, 1ste battaljon, compagnie van captn.

Crousaz in guarnizoen te Maastricht thans

alhier, en Johanna Elisabeth Jansen, j.d.

van Jacobus Jansen, beijde geboren alhier en

roomsch

getrouwd den 24 julij

 

Venlo H1794-010   -   28-06-1794   -   blz. 179 nr. 1

den 28 junij zijn ondertrouwt.

Jan van der Heijden j.m. soldaat in 't regiment

van den heer lieut generaal baron van Maneil

geboren te Leijden, van de gereformeerde religie.

en Maria Cornelia Desligne. j.d. van

Francois Desligne van de roomsche religie.

beijde alhier.

nb: te proclameren den 29 junij den 10 augustus en den 21 september

getrouwd den 21e 7ber 1794

 

Venlo H1794-011   -   10-08-1794   -   blz. 179 nr. 2

den 10 augustus zijn op ingekomen

attestatie uijt 't leger van den staat te

Villers St Ghislain, dat de proclamatien

zonder verhindering zijn gegaan, getrouwd

Herman Tiddens, grenardier in 't battaljon

van den heer lt colonel van Aanhuijs, ge-

boortig te Farmsim in Groningerland. en

Maria Charlotte Caro j.d. geboortig te

Theux in 't Luijksche

 

Venlo H1794-012   -   30-08-1794   -   blz. 179 nr. 3

den 30 augustus zijn ondertrouwt.

Johan Gaarthe. j.m. vendrig en adjudant

in 't 2de battaljon van zijn doorl. hoogheids

2de regiment Oranje Nassau, geboren te

Feidungen, in 't graefschap Witgenstein.

onlangs in Grave, thans alhier: en

Robertina Cameron j.d. van Daniel

Cameron. alhier beijde gereformeert.

[in Venlo 3 afkondigingen]

met attest naar Grave en weder van daar.

getrouwd den 8 october.