GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1791


Venlo H1791-001   -   04-03-1791   -   blz. 168 nr. 3

1791 den 4 maart Lambert Freren gepensioneert soldaat weduwe-

naar van wijlen Theodora Jacobs in Venlo: ger(e)f.

en

Anna Margaretha Jennen weduwe van wylen

Mattheus Knoost van Wagtendonk roomsch

van ses tot ses weken te proclameren

getrouwd den 29 may 1791

 

Venlo H1791-002   -   15-04-1791   -   blz. 168 nr. 4

den 15 april

Henricus Bucher j:m soldaat in t regiment

Mönster compagnie Bonnet en

Geertruit Steenhouwers beide in Venlo

getrouwd den 1e may 1791

 

Venlo H1791-003   -   14-05-1791   -   blz. 168 nr. 5

den 14 mai de well: d: gest: heer Bernard Johan Zaal.

capitain in 't regi: van den heer lieute:

generaal baron van Monster j:m: geb:

en woonend te Utrecht,

en

de well geb: jongevrouwe, Jacoba Catharina

Hubert j:d: geb: in 's Hage, en woonende

te Loosduinen onder Monster ambagd.

op attest van domine van Eijk s: divine

ministre te Loosduinen.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1791-004   -   10-06-1791   -   blz. 169 nr. 1

1791 den 10 junij Johannes Thomas Springman geweesen

sergeant onder de comp: van den capitein

van Pappenheim in 't legioen lichte

troupes van den gewesen colonel Ryn

grave van Salm; en Maria Theresia

Krilmans wonachtig beijde alhier en van

de roomsche religie.

getrouwd den 26e juni 1791.

 

Venlo H1791-005   -   29-06-1791   -   blz. 169 nr. 2

den 29 junij is alhier in ondertrouw opgenomen d: hr

Ignatius Exaverius Josephus Mauritssen,

gepensioneerd luitenant onder de dragonders

van Matha, woonachtig te Maastricht

en

mejuffrouw Maria Anna Theresia

Wilhelmina van Aefferden j:d: woonachtig

te Venlo, beijde van de roomsche religie.

getrouwd den 19e juli 1791

 

Venlo H1791-006   -   16-07-1791   -   blz. 169 nr. 3

den 16 juli op attest van Leur

Carel Roeland Onuphrius baron van Pabst

lt: collonel in 't regiment Monster laats in gar-

nisoen in Venlo en

Willemina Joanna Lebuina baronesse van

Fridagh weduwe van Balveren te Leur

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1791-007   -   02-09-1791   -   blz. 169 nr. 4

den 2 sept: op attest van Sas van Gent

Antoon Benner soldaat in 't regiment Mönster

in garnisoen te Sas van Gent van de hervormde religie

en Adriana de Ruiter roomsch catholijk wonende

in Sas van Gent den 4 7bris

van ses tot ses weken te proclameren

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1791-008   -   02-09-1791   -   blz. 169 nr. 5

op dato ingeschreven Adam Mentz corporaal in 't regiment

Monster weduwenaar

en

Anna Geertruida Marzeins weduwe van wijlen

Lambertus Bongers wonende te Venlo

getrouwd den 25e september 1791.

 

Venlo H1791-009   -   23-10-1791   -   blz. 170 nr. 1

1791 den 23 oct: op attest van Sambeek

Johannes Theodorus van Meurs j:m: capit:

in 't regiment van Damme

en

Hendrina Elisabeth Schübert j:d: beide

onlangs gewoont hebbende in Venlo

getrouwd op den 10 nov: 1791

 

Venlo H1791-010   -   11-11-1791   -   blz. 170 nr. 2

den 11 nov: Peter Hoebosch j:m canonnier in de compagnie

Gerbaden in garnisoen te Maastrigt met

Johanna Maria ten Broek j:d: in Venlo

getrouwd den 11e december 1791

 

Venlo H1791-011   -   12-11-1791   -   blz. 170 nr. 3

den 12 nov: Joseph Burgons j:m: canonnier in de

compagnie Gerbaden in garnisoen te Maastrigt

met

Anna Margrita van Meijel j:d: te Venlo

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1791-012   -   19-11-1791   -   blz. 170 nr. 4

den 19 nov: Adolf Gilleman j:m: gewesene soldaat

in 't regiment Stockar de Neuforn

en

Martha Flos j:d: in Venlo

van ses tot ses weeken

getrouwd den 12e februari 1792

 

Venlo H1791-013   -   05-12-1791   -   blz. 170 nr. 5

den 5 december Hendrik van Kleeve j:m: soldaat in t regiment

van Dam in garnisoen te Nymegen en

Helena Nevel j:d: in Venlo

getrouwd den 8 jan. 1792