GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1781


Venlo H1781-001   -   02-02-1781   -   blz. 136 nr. 1

1781 den 2 februa dese zijn door den Schotsen predikant

overgenomen te proclameren.

Johannes Hendrick Autsch j:m: soldaat

in de compagnie van den lt: coll: Hume in

't twede battaillon Schotten van den gen: major Dundas in

garnisoen in Venlo

en Catharina Coeners j:d: laast gewoont hebbende

te Arnhem

van ses tot ses weken te proclameren

 

Venlo H1781-002   -   04-02-1781   -   blz. 136 nr. 2

den 4 dito Johan Sebastian Bechsneider weduwenaar van wijlen

Margaretha Klein vice bombardier in de compagnie

artellerie van den capitein Lombach in garnisoen

te Venlo en

Maria Koenigin j:d: uit 't regem: Swidsers van

den gen: m: Bonquet in Venlo wonende

den 13 febr: met attest vertrokken na Leiden

om bij 't regiment in den huwelijkstaat bevestigt te worden

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1781-003   -   12-07-1781   -   blz. 136 nr. 3

den 12 juli op att: van d(omin)us S: Spengler v: d: min: pt: beij

den l: Schweizer regiment van Sturler, Emanuel

Wetzsteine uijt 't canton Zurick in de Schweiz, corporal

onder de comp: van hauptman Gravissetk, met

Diana Adriana Johanna Keeres, geboortig van

Venlo, althans wonende te Breda

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1781-004   -   28-09-1781   -   blz. 136 nr. 4

den 28 sept: de heer Petrus Bernardus Caspar

baron van Waldois luitenant in het regi-

ment van den lt: gen: Deutz weduwenaar

van wijlen Maria Ursala Daems met

de weledele geboorne juffrouwe Eleonora

Henrietta van Eijck weduwe van wijlen

Arnoldus Veermans

getrouwd den 15 october 1781

 

Venlo H1781-005   -   19-10-1781   -   blz. 136 nr. 5

den 19 oct: Christiaan Wagner canonnier onder het regiment

artillerie van den generaal major Martfelt

in de compagnie van den capt: F: Lombach

in garnisoen alhier en

Elisabetha Catharina Diescherin weduwe

van A: Backer wonende in Venlo

getrouwd den 4e november 1781

 

Venlo H1781-006   -   03-11-1781   -   blz. 137 nr. 1

1781 den 3 november op att: van dom: W: Prins v: d: min: te Woerden,

Johannes Jacobus Hoofs, j:m: van Venlo, &

Wilhelmina de Kien, laast wed: van Dirk de

Mooij, woonachtig te Woerden.

van ses tot ses weken te proclameren

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1781-007   -   09-11-1781   -   blz. 137 nr. 2

den 9 novemb: Harman Warnes, wed: van Alegonde Wijnands, woonac-

htig alhier, met Johanna Christina de Gruijter, wed: van

Adam Amelon, mede woonachtig alhier.

de bruit gestorven voor de derde proclamatie

 

Venlo H1781-008   -   17-11-1781   -   blz. 137 nr. 3

den 17 dito op att: van ds de Roller v: d: min: te Doesburg, Johannes

Franciscus Tielemans j:m: onlangs in garnisoen geweest

alhier & Meggelt Meltshart, j:d: woonachtig te

Doesburg.

getrouwd den 13 januarij 1782

 

Venlo H1781-009   -   29-12-1781   -   blz. 137 nr. 4

den 29 decemb: Harmanus Warnes, wed: van Alegonda Wijnands

woonachtig alhier, met Catharina Rippers wed: van

Jacobus Willemse, mede woonachtig alhier.

getrouwd den 13e januarij 1782