GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1780


Venlo H1780-001   -   05-02-1780   -   blz. 134 nr. 4

1780 den 5 febr: op attest van Bergen op Zoom

Johan Christoffel Ruiten j:m: geboren

te Zandebeek in garnisoen aldaar

met

Maria Josepha Elisabeth Stolts j:d: geboren

te Namen wonende in Venlo

[in Venlo 3 afkondigingen]

met attest na Bergen op Soem om te trouwen.

 

Venlo H1780-002   -   03-03-1780   -   blz. 134 nr. 5

den 3 maart Valentijn Schikkenberg weduwenaar van

wijlen Peternella Putmans, gewesene

sergeant onder de troupen van den staat

&

Geertruit Faassen weduwe van wijlen

Nicolaas Goosen beide wonende in Venlo

getrouwd den 27e maart 1780

 

Venlo H1780-003   -   28-03-1780   -   blz. 134 nr. 6

den 28 maart Frans Spring j:m: geboren te Kerstense

&

Jacomina Ophei van Venlo

proclamandi van ses tot ses weken

getrouwd den 16e juli 1780

deze zijn in oct: 1778 ook aangetekent geworden dog

door tusschenkomende omstandighed: op den tijt genood-

saakt geworden hun huwelijk niet te mogen voltrekken

en hebben verklaart volgens lands regten af te

sien van de huwelijks verbintenisse dog nu in vrijheit

gestelt, hebben sig van nieuws willen laten aantekenen

welke nieuwe aantekening hun door den

kerkenraat is toegestaan J:M: Assenk sijnd p:t:s.

 

Venlo H1780-004   -   25-04-1780   -   blz. 135 nr. 1

1780 den 25 april d'heer Maximilianus Aegidius van ten

Broek, j:m: woonachtig alhier, met me-

vrouw Maria Cornelia Bracco, wed: van

d'heer coll: Johan Hoijnca van Papendrecht,

mede woonachtig alhier.

getrouwd den 23e maij 1780

 

Venlo H1780-005   -   17-07-1780   -   blz. 135 nr. 2

den 17 juli Pieter van Kaldenkerken j:m: soldaat in de

compagnie van de capitein en generaal major Weinghuisen

onder 't regiment van den generaal major Grenier

in garnisoen te Sluis

en Hendrina van Meil j:d van Venlo

getrouwd den 6e augustus 1780

 

Venlo H1780-006   -   29-07-1780   -   blz. 135 nr. 3

den 29 juli Johannes Stumpfer gegageert canonnier weduwe-

naar van wijlen Anna Petri in Venlo

&

Magdalena Essenruiter weduwe van wijlen

Johannes Hibendal wonende in Kaldenkirchen

getrouwd den 13 augustus 1780

 

Venlo H1780-007   -   15-09-1780   -   blz. 135 nr. 4

den 15 sept Nicolaas Speelman weduwenaar van Geertrui Fasen

met Johanna Broeks weduwe van Gerhardus Jansen

beide wonende in Venlo

in mijn afwesen door mijnen collega

de heer W: van Druten getrouwd den 1 oct.

 

Venlo H1780-008   -   30-06-1780   -   blz. 135 nr. 5

den 30 junij d: heer mr. Franciscus Wilhelmus Guichenon

de Chastillon j:m woonachtig alhier, met

mejuffrouw Johanna Maria Skene, j:d: mede

woonachtig alhier, met att: na Kaldekerke.

nb dese moeten gelezen worden voor die van den 17 juli

 

Venlo H1780-009   -   27-10-1780   -   blz. 135 nr. 6

den 27 october d'heer Adriaan Geij, luijt: onder 't corps artillerie

in de comp: van den major Wasschenfelder, met

mejuffrouw Johanna Louisa Frederica de

Pittius, woonachtig alhier

getrouwd den 23 november

 

Venlo H1780-010   -   17-11-1780   -   blz. 135 nr. 7

den 17 novemb: d'heer Heinrick Heimes j:m: geboren & woonachtig

te Creifeld, met mejuffrouw Gerrarda Lidia

Schmidtmann, j:d: geboren & wonende alhier.

getrouwd den 5e december 1780