GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1773


1773

Venlo H1773-001   -   03-01-1773   -   blz. 125 nr. 4

den 3 jan: Jacobus Martens j:m: van Mas-

trigt timmerman in de comp:

artillerie van zijn excell: den

lt: generael baron de Creutsnach

en

Marie Cathrien van Grinebergen

j:d: van Venlo

getrouwd den 17e january

 

Venlo H1773-002   -   01-05-1773   -   blz. 125 nr. 5

den 1 mai met attest van Grave

Francis Franc j:m: canonier in 't regiment arttilerie

van den generaal major Marsvelt onder de compagnie

van de capitain Paravicini di Capelli in garnisoen

in Grave en

Maria Seideler geboren te Nimmegen wonende

in Venlo

getrouwd den 20 juni

 

Venlo H1773-003   -   05-06-1773   -   blz. 126 nr. 1

1773 den 5 juni met attest van Maastrigt

Jan Slaaf j:m: canonier in de compagnie van

den capitein Paravicini di Capelli in garnisoen alhier

en Anna Maria Hermans j:d: gebooren in Maastrigt.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1773-004   -   05-06-1773   -   blz. 126 nr. 2

op dato Francis Willems: j:m: grenadier in de compagnie

van den collonel commandant Saint Amant onder het

regiment van den luiten: generaal Hertell in

garnisoen te Namen en

Ida Barbara Meggilschen j:d: van Venlo

getrouwd op den 11 juli 1773

 

Venlo H1773-005   -   27-08-1773   -   blz. 126 nr. 3

den 27 aug: Christiaan Nieumeijer j:m: soldaat in 't regiment

van den oversten Watteville in de compagnie van

den capitein Diesbach in garnisoen te Breda

en Geertruid op den Oort j:d: van Reinier

op den Oort

getrouwd den 3 oct: 1773

 

Venlo H1773-006   -   05-11-1773   -   blz. 126 nr. 4

den 5 nov: Adam Schreiner gewesene soldaat in het regiment

van sijn hoogheit den prins van Nassau Usingen in

garnisoen te Maastrigt & Joanna Jansen van Venlo

deeser geboden moeten gaan van ses tot ses weeken

getrouwd 13 febr 1774