GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1770


Venlo H1770-001   -   07-01-1770   -   blz. 116 nr. 3

jan: den 7 met attestatie van Waalree

Jan Leermakers j:m: geboren te Waal-

ree gedimitteert soldaet in 't 2de bataillon

in de compagnie van den collonel commen-

dant baron van Dopff in 't regiment

van den zijn exc: den heere baron van

Raders in garnisoen alhier

en

Allegonda Kuijpers j:d: geboren en

woonende alhier

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1770-002   -   25-02-1770   -   blz. 116 nr. 4

febr: den 25 met attestatie van Breda.

Johan Adriaen van Goor den Oosterling

advocaet j:m: van Breda

en

Anna Maria Madeleine Robert

j:d: van Embden.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1770-003   -   04-05-1770   -   blz. 117 nr. 1

meij den 4. hebben hare 1 proclamatie

Josep van Diijck weduwenaer

geboortig van Antwerpen

gepensioneert soldaet van

t regiment van den lt:

generael baron van Raders

en

Marie Geertruij van Kakerken

weduwe geboortig van Venlo.

getrouwd den 20 maij.

 

Venlo H1770-004   -   03-06-1770   -   blz. 117 nr. 2

junij den 3. Baltus van Huls geboortig

van Meurs weduwenaer van

Maria Bankerats sergeant

onder het 2 bataillon van

den lt: generael baron van

Raders in de comp: van den

lt: coll: Swendeler

en

Johanna Maria Weydling

j:d: geboortig van Doornick

getrouwd den 17.

 

Venlo H1770-005   -   10-06-1770   -   blz. 117 nr. 3

den 10 Henricus Opschroef j:m: van

Stralen canonnier onder de

comp: van de capiteijn Steeb.

int regimt: van de generael

van Creutsnach,

en

Agnes Thomassen j:d:

van Venlo.

getrouwd den 8e july

 

Venlo H1770-006   -   15-07-1770   -   blz. 117 nr. 4

julij den 15 met attestatie van Leende in de majorei

Hendrick Carel baron van Keil wed:naer

van Anna Barbara van Wildenau gebore

te Wenen, en capitein ten dienst van den

staat, wonende te Venlo, en

Sophia van Hoorn; gebore te Thiel

weduwe van wijlen Johan Michael van

Embst, gewezen major in Brunswichse

dienst, wonagtig te Leende.

deese gebooden zullen gaan van ses tot ses weken.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1770

Venlo H1770-007   -   22-07-1770   -   blz. 118 nr. 1

julij den 22. met attestatie van Sluijs in

Vlaenderen

Christiaen Deckebag j:m: geboortig

van Gedern in t Stolbergse

en

Jacoba Behage j:d: geboortig te

Sluijs

[in Venlo 3 afkondigingen

 

Venlo H1770-008   -   18-08-1770   -   blz. 118 nr. 2

augustus den 18. Jacobus Leena j:m: geboortig alhier soldaet

int 2de battaillon van het regimt van den

heer lt generaal grave van Randwijk in

de compagnie van den heer lt collonel bij

d'armee van Hackfort in garnizoen

te Namen

en

Maria Catrina Henneker j:d: geboortig

van Aken en woonagtig te Namen

getrouwd den 16e september.

 

Venlo H1770-009   -   25-08-1770   -   blz. 118 nr. 3

d. 25 dito Michiel Beens j:m: geboortig alhier

soldaet in 't 1ste battaillon van het regimt

Smissaert Wallon in de compagnie van

den heer major Charteauvien de Volvient

in garnisoen te Namen

en

Anna Elisabeth Greesje weduwe wijlen

Antoon Loos gebooren te Opheim

woonagtig alhier

getrouwd den 21ste october.

 

Venlo H1770-010   -   15-09-1770   -   blz. 118 nr. 4

7br den 15 met attestatie van Mastrigt

Lambert Nolle canonnier in de

comp: van den heer lt: generael

van Creutsnach in garnisoen

alhier en

Maria Catharina Wilders, beiden

gebooren te Mastrigt

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1770

Venlo H1770-011   -   31-09-1770   -   blz. 119 nr. 1

7br den 31 [sic] hebben hunne 1 proclamatie

Peter Wolff geboortig van Coblents gegagieerd sergeant

van den lt: generael Holtsten

wedr: van Helena Oojen

en

Christien Beckman wed(uw)e

van Johan Francis van der Putte

geboortig van Venlo.

getrouwd den 14e october

 

Venlo H1770-012   -   07-10-1770   -   blz. 119 nr. 2

oct: den 7 de hr: en mr: Jan Abraham

Pelz j:m: geboortig van Heerle

woonagtig te Mastrigt

en

jr: Henrietta Catharina Mann

j:d: geboortig en woonagtig alhier

getrouwd den 22e october

 

Venlo H1770-013   -   14-10-1770   -   blz. 119 nr. 3

den 14 Johannes van den Berg j:m: van

Gulpen soldaet int regiment

van den hr: lt: generael baron

van Raders in de vacante comp van

de majoor Kleijnpenning

en

Anna Catharina Jansen j:d:

geboortig alhier

getrouwd den 28e october

 

Venlo H1770-014   -   20-10-1770   -   blz. 119 nr. 4

d: 20 Daniel Biel j:m: geboren te Emden

soldaet in 't 1ste bataillon Orange Vriesland lijfregi-

ment van zijn hoogheid den heere prince van Orange Nassauwe

in de compagnie van den heer

major T: baron van Schwartzenberg

in garnisoen te Breda

en

Helena van Meijel j:d: geboren en wonag-

tig alhier

getrouwd den 18e november

 

1770

Venlo H1770-015   -   09-12-1770   -   blz. 120 nr. 1

december den 9de hebben hun 1ste proclamatien

met attestatie van Nijmegen

Joseph Wirds j:m: granadier in 't regiment

van den heer lt generaal baron van Raders

in garnisoen alhier en

Johanna Vlijsmans j:d: te Nijmegen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1770-016   -   23-12-1770   -   blz. 120 nr. 2

den 23 dito Bernardus Bolman laats wed(u)wenaer van

Maria Aldegonda Lammers gegageert soldaet

gebooren te Maastrigt woonagtig alhier

en

Anna Maria Mannekes weduwe van Leonar-

dus Theunissen gebooren van uijt int Ceulsche

woonagtig alhier.

getrouwd den 6e january [1771]