GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1768


1768

Venlo H1768-001   -   10-01-1768   -   blz. 108 nr. 1

januarii den 10de hebben hunne 1ste proclamatien

David Brinckhof j:m: van

Rijnberg soldaet in t 2 batail:

lijfregimt van Orange Vrieslant

onder de comp: van de generael

majoor van Sytsama

en

Johanna van Tilborg j:d:

van Venlo

getrouwd den 24e januarij


febr: et maert vacant

 

Venlo H1768-002   -   11-04-1768   -   blz. 108 nr. 2

april den 11 Johan Adam Kraft weduwe-

naer van Anna Catrina Schuester

geboortig van Heen in't Nassau

Hadamarse soldaet int

1 batail: lijfregimt van zijn

hoogheid den heere prince van

Orange en Nassau in de

comp: van den collonel Lich-

tenvoort

en

Elisabetha Zexël j:d geboor-

tig als boven

getrouwd den 24e april

 

Venlo H1768-003   -   11-04-1768   -   blz. 108 nr. 3

dito Johannes Pruijmboom weduwenaer

van Johanna Wolfers geboortig

van Breda en gegagieerd soldaet

van t regimt van wijlen den

collonel Kinschot.

en

Helena Bisschops j:d geboor-

tig van Bruggen in t Gulicksche

getrouwd den 24e april

 

1768

Venlo H1768-004   -   24-04-1768   -   blz. 109 nr. 1

april den 24ste hebben hunne 1ste proclamatien

Simon Hertzenach j:m: van Lange

Swalbach in Hessenland soldaet in 't

1ste battaillon lijfregiment van Oran-

ge Vrieslandt in de compagnie

van den heer majoor baron van Schwartzen-

berg Hohenlandsberg

en

Johanna Willemse j:d: geboortig

alhier.

getrouwd den 8e maij

 

Venlo H1768-005   -   25-05-1768   -   blz. 109 nr. 2

majus den 25ste met attestatie van Sluijs in Vlaanderen

Adam Debits wedwnr van Catharina

Lehne canonnier in de compagnie van

den capitain B: van Steeb thans in gaurnisoen

te Sluis in Vlaanderen

en

Christina Meijerin weduwe van Carel An-

thoon Hoek bijde laastgewoont hebbende

alhier

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1768-006   -   27-05-1768   -   blz. 109 nr. 3

den 27ste de heer Jacob van Lamsberge j:m:

gebooren te Keulen controlleur

van het hooftcomptoir der convojen

en licenten alhier

en

mejonkvrouwe Johanna Charlotta

Carolina van Gerstein gebooren

Grave woonagtig alhier.

getrouwd den 14e juni

 

Venlo H1768-007   -   03-06-1768   -   blz. 109 nr. 4

junius den 3de Johan Andreas Closterman j:m van

Weesel soldaet in het tweede battaillon

Orange lijfregiment in de compagnie van

den heere lt collonel C: Waslander

en

Jacomina Jacobs j:d: geboortig alhier

getrouwd den 19e juni

 

1768

Venlo H1768-008   -   09-06-1768   -   blz. 110 nr. 1

junius den 9de hebben hunne eerste proclamatien

met attestatie van Zwolle

Hendrik Ketz j:m: soldaet in het

tweede battaillon Orange lijfregiment

in de compagnie van den heer majoor

Cammingha en

Gebke Reinholds j:d: van Swol.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1768-009   -   15-07-1768   -   blz. 110 nr. 2

julius den 15de Georg Ludwig Schrijver j:m:

van Dierdorf graafschap

Runckel soldaet in t voorn:

bataillon onder de comp:

van de major Landman

en

Elisabet Kaldenmorgen

j:d: van Bicken in 't Nassau

Dillenborgse

getrouwd den 31e julij


aug: vacant

 

Venlo H1768-010   -   09-09-1768   -   blz. 110 nr. 3

sept: den 9. Johannes Antonius Keultjes

j:m: geboortig van Venlo, en

wonagtig in s Bosch

en

Anna Joseph Minjon j:d:

geboortig van Venlo.

getrouwd den 2e october


octob: nov et

decemb: vacant