GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1767


1767

Venlo H1767-001   -   04-01-1767   -   blz. 104 nr. 2

jan(ua)rij den 4 met attestatie van Zirckzee

Anthonij Lourens j:m: van Nimwegen

soldaet in de comp: van de majoor

Roode van Hekeren in garnisoen

alhier en

Susanna Peters geboortig van

Zirckzee

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1767-002   -   11-01-1767   -   blz. 104 nr. 3

den 11 g: Diderick Toorn j:m: van

Niderneijsen in't Nassau Dietze

grenadier onder de lijfcomp:

van t 2 bataillon Orange

Vrieslant

en

r: Anna Catrina Smits j:d: van

Roermonde.

nb de geboden van deze moeten gaen van ses tot ses weeken.

en zullen volgens conventie de kinderen in onze religie worden opgetrocken.

getrouwd den 20e april

 

Venlo H1767-003   -   01-02-1767   -   blz. 104 nr. 4

febr: den 1. r: Jodocus Christoffel van Lom

j:m: van Gelder gepensioneerd

officier ten dienste van den staat

en

r: Maria Theresia Ernestina baronesse

van Barê j:d: van Luijck.

nb: tegen donderdag ook een proclamatie

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1767

Venlo H1767-004   -   15-03-1767   -   blz. 105 nr. 1

den 15 maart hebben hare 1 proclamatie

r: Georg Diering j:m: van Nider-

neijsen int Nassau Dietse soldaet

onder het 2 batail: lijfregimt:

van Orange Vrieslant in de

comp: van den gener: major

Sytzama en

r: Coba Maria Hennebroer j:d:

van Venlo

getrouwd den 29e maart

 

Venlo H1767-005   -   15-03-1767   -   blz. 105 nr. 2

dito r: Hendrick Thierrij j:m: van

Diessen in Nassau Saarbruck

soldaet int voorn: regimt

en in de comp: grenadiers

en

r: Willemina Corste j:d: van Bré

getrouwd den 29e maart

 

Venlo H1767-006   -   15-03-1767   -   blz. 105 nr. 3

dito met attestatie van Bommel

Johannes Smits j:m: soldaet int

1 bataillon van Orange Gelderlant

en

Metta van de Wal j:d: van s' Bosch

getrouwd den 5e april

 

Venlo H1767-007   -   22-03-1767   -   blz. 105 nr. 4

den 22 met attestatie van Groesbeeck

Jan Jansen j:m: van Groesbeeck

soldaet in t voorn: bataillon

en

Johanna Jacobs j:d: te Groesbeeck

getrouwd den 5e april

 

Venlo H1767-008   -   29-03-1767   -   blz. 105 nr. 5

den 29 l: Johan Georg Harf jm: van

Broubach int Darmstatse

soldaet in't 2 bataillon Orange

Vrieslant lijfregimt: in de

comp: van de major van Cam-

minga en

l: Eva Maria Cüntz j:d: van

Dessighoven.

getrouwd den 12e april

 

1767

Venlo H1767-009   -   29-03-1767   -   blz. 106 nr. 1

maert den 29 hebben hare 1 proclamatie

l: Coenraet Kuhler weduwenaer

geboortig van Weijderfeller int

Hessen Darmstatse soldaet

onder het 2 bataillon Orange

Vrieslant lijfregiment in de

comp: van de capit: Faber

en

l: Johannetta Marckzin j:d:

van Oestheijm mede in 't Damstatse

getrouwd den 12e april

 

Venlo H1767-010   -   24-05-1767   -   blz. 106 nr. 2

maji den 24ste r. Frans Adams j:m: geboortig

van Ceulen grenadier in het

tweede battaillon

Orange Vrieslandt lijfregiment

van de grenadier compagnie

en

r. Anna Maria Craties j:d: geboortig

alhier.

getrouwd den 7e juni

 

Venlo H1767-011   -   07-06-1767   -   blz. 106 nr. 3

junii den 7de r. Simon Adrianus Hijnes weduwenaer

van Margrita Bach gebooren te

Bommel grenadier in het eerste

battaillon van 't regimt van zijn

excellentie den heer lt generaal

Evertsen in gaurnisoen te Bergen

op den Zoom en

r. Maria Gietman j:d: geboortig

en woonende alhier.

getrouwd den 5de julii

 

1767

Venlo H1767-012   -   27-09-1767   -   blz. 107 nr. 1

septr den 27 hebben hare 1 proclamatie

Hendrick Spoor wedr van Catrina

Hendricks geboortig van Krugten

gegagieerd soldaet van t

2 bataillon van den lt: genl: Evertse

in de comp: van den major de Wit

en

Maria Helena van der Vucht

wed: van Louis Wegenaer van Venlo.

getrouwd den 11e october

 

Venlo H1767-013   -   09-10-1767   -   blz. 107 nr. 2

oct: den 9. Jan Simon Lampe geboortig

van Breda wedr van Jacoba Vinck

burger en inwoonder alhier

en

Catharina Aleijd Feltrip j:d:

van Borgsteijn.

getrouwd den 25e october

 

Venlo H1767-014   -   30-10-1767   -   blz. 107 nr. 3

den 30 dito r. Huijbert Gerrits wedwnaer van Geertrui

Paulussen geboortig van Millen bij Sittert

gegageert sergeant van het 2de battail-

lon van zijn exc: den heere gene-

raal van Alna in de compagnie van den heer

lt coll: Valke

en

r. Wilhelmina Noël weduwe van Fran-

ciscus Blavier geboortig en woonagtig

alhier

getrouwd den 29 9ber

 

Venlo H1767-015   -   08-11-1767   -   blz. 107 nr. 4

novembr den 8ste met attestatie van Odenkirchen

Henrich Siellemans wedwnr van

Maike van Dessel geweldiger

provoost van het gaurnisoen alhier

geboortig van Swol

en

Christina Bolster j:d: geboor-

tig en woonagtig te Odenkirchen

getrouwd den 26 dito