GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1765


1765

janrij

febr:

vacant

 

Venlo H1765-001   -   10-03-1765   -   blz. 95 nr. 1

maert den 10. met attestatie van Sambeeck

Jacob Becker j:m: van Mans-

hausen in t Nassau Usingse

en

Elizabeth Jaenen wed(uw)e van

Johannes Leifsing wonagtig

te Sambeeck

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1765-002   -   17-03-1765   -   blz. 95 nr. 2

den 17 Wernier Mulders j:m: van

der Horst soldaet in't

2 bataillon van Orange Vries-

lant, in de comp: van den capit:

Faber en

Johanna Verhare j:d: van Venlo.

getrouwd den 8e apriel

 

Venlo H1765-003   -   31-03-1765   -   blz. 95 nr. 3

dito den 31 Simon Heijnes j:m: van

Bommel soldaet in t 1 batail-

lon van zijn excell: den lt: generl

Evertsen en onder des zelfs

compagnie

en

Anna Margreta Bach

j:d: van Venlo.

getrouwd den 14e april

 

Venlo H1765-004   -   07-04-1765   -   blz. 95 nr. 4

april den 7. Jan Hendrick Stoeldrajer j:m:

uijt het Paterbornse soldaet

in t 2 batallon van Orange

Vrieslant onder de comp van

den capitein van Camminga

en

Anna Elisabet Frolich j:d:

geboortig van Leeuwarden

getrouwd den 21e april

 

1765

Venlo H1765-005   -   20-04-1765   -   blz. 96 nr. 1

april den 20 hebben hun 1ste proclamatie

Pieter Tessen j:m: gebooren

uit het ampt Wassenberg soldaet

in de compagnie van den heer major

Lammens in 't 1ste battaillon van

het regimt van den heer lt ge-

neraal Evertsen

en

Anna Catharina Philippina Roje

j:d: geboortig uit Dusseldorp

getrouwd den 12e may 1765

 

Venlo H1765-006   -   17-05-1765   -   blz. 96 nr. 2

maji 17 Pieter Baselet wdnr van Elisabet

van Kampen soldaet in een der vijf

compagnien invalides voorheen soldaet

in het eerste battaillon van zijn ex-

cellentie den heere lt generael

baron de Villegas in de compagnie van

den collonel Jacobi in gaurnisoen te

Gorinchem en

Maria Gillissen wed(u)we van Lu-

drij Crenesse

getrouwd den 7e julij 1765

 

Venlo H1765-007   -   26-05-1765   -   blz. 96 nr. 3

den 26 dito zijn hoog welgeboore de heer

Ludwig Balthazar van Weijltols-

hausen baron van Schrautenbach j:m:

geboortig van Rheinfelds in Hessen Casselse

en

haar hoog geboore jongfrouwe

Juliana Reiniere Florentine

gravinne van Rechteren wonagtig

alhier

getrouwd den 11e juni 1765

 

Venlo H1765-008   -   21-05-1765   -   blz. 96 nr. 4

dat Matheus Sonnemaens & Maria Francesca Beatrix Wolf

met hunne twe kinderen tusschen beiden Govert Ferdinant

& Anna Sophia in de consistorie kamer door dnus Bollenberg

in den huwelijken staat bevestigt zijn op den 21 mai 1765 getuigen de

diaken B: Rouffaer & Ravei en de custos en schoolmeester W: Nonnenberg

welke bij dese plegtigheijt zijn tegenwoordig geweest.

den 6 febr 1780 J: M: Assenk sijnd: p: t: scriba

[inschrijving later bijgeschreven in ander handschrift]

 

1765

Venlo H1765-009   -   15-06-1765   -   blz. 97 nr. 1

junii den 15 hebben hun 1ste proclamatien

met attestatie van Rotterdam

Johannes Dreves j:m: lt in het

1ste battaillon van 't regimt van

zijn excellentie den heer lt generaal

Evertsen gebooren te Maastrigt

woonende alhier

en

Geertruij Somberg j:d:

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1765-010   -   14-07-1765   -   blz. 97 nr. 2

julij den 14. Johannes de Haan j:m: van

s: Bosch soldaet in't 1 batall:

van zijn excell: den lt: generael

Evertzen in de comp: van den

capitein de Lelij.

en

Elisabet Brenders j:d: van

Deurse bij Helmont.

getrouwd den 11e augustus 1765

 

Venlo H1765-011   -   14-07-1765   -   blz. 97 nr. 3

dito Everhardus Haan j:m: van

Tresbach in Nassau Siegen

soldaet onder de grenadier

comp: van t 1 batall: lijfregimt

van zijne hoogheid den heere

prince van Oragne en Nassau

en

Willemina Sloters j:d: van

Odekirchen in t Ceulsche.

getrouwd den 28 julij 1765

 

Venlo H1765-012   -   21-07-1765   -   blz. 97 nr. 4

den 21 Peter Knauber j:m van

Rhoerbach bij Heijdelberg

soldaet in t voorn: regiment

en in de comp: van den capit:

van Camminga

en

Johanna Maria Snieders j:d

van Solingen

getrouwd den 4e augustus 1765

 

1765

Venlo H1765-013   -   08-09-1765   -   blz. 98 nr. 1

den 8 sept. hebben hare 1 proclam(atien)

r. Henricus Krings j:m: van

Butgen int Ceulsche soldaet

in't 1 bataillon van zijn excell:

den lt: generl: Evertzen in de

comp: van den coll: commandant

van IJsselstijn

en

r. Anna Maria Hubinger j:d:

van Gourshausen bij Bon.

getrouwd den 22e 7bris 1765

 

Venlo H1765-014   -   08-09-1765   -   blz. 98 nr. 2

dito r. Jacob Siewert j:m: van Kaup

in't Ceulsche soldaet in t 1 batail:

van t lijfregimt:

van Orange Vrieslant onder de

comp: van de capit: Rochebrune

en

r. Maria Catharina Herschelerin j:d

van Sittard

getrouwd den 22e 7bris 1765

 

Venlo H1765-015   -   28-09-1765   -   blz. 98 nr. 3

dito den 28. Gerrit Brumkes j:m: geboortig van Stralen

gepensioneerd soldaet van het 2

bataillon van den collonel

Acronius

en

Marie Christien Leenders wed(uw)e

van Simon Delvos geboortig

van Venlo.

getrouwd den 13e october 1765

 

Venlo H1765-016   -   14-10-1765   -   blz. 98 nr. 4

oct: den 14 Doris Blié wed: geboortig van Venlo

soldaet in't 1 bataillon van

zijn excell: den heer lt: generl:

Evertsen in de comp: van de

major Duvergè

en

Maria Bernardin Hendriks

j:d: mede van Venlo.

getrouwd den 27 october 1765

 

1765

Venlo H1765-017   -   31-10-1765   -   blz. 99 nr. 1

october 31 hebben hunne 1ste proclamatien

Germain Claude Nibar wdnr van

Johanna Catharina Kleenen

gebooren te Pachevilles in Picardien

bisdom van Amiens soldaet in

de compagnie van den heer captein

Camminga in 't 2de battaillon

van Orange Vriesland

en

Maria Chalon j:d: gebooren

te Maastrigt

getrouwd den 17e november 1765

 

Venlo H1765-018   -   02-11-1765   -   blz. 99 nr. 2

november den 2de. Jurge Kraan j:m: geboortig van

Bijerdaal soldaet in de compag-

nie van den heer kaptein

Wijntges in het 1ste battaillon

van den heer lt generaal Evertsen

en

Angnies Kiene j:d: van Teuldbregt

getrouwd den 17e november 1765

 

Venlo H1765-019   -   24-11-1765   -   blz. 99 nr. 3

den 24 dito l: Balthasar Haan j:m: geboortig

Hessen Darmstadt soldaet in de

compagnie van den heere kaptein

Cammingha in het 2de battaillon

van Orange Vriesland

en

g: Anna Margaretha Hielkens j:d.

geboortig van Kaldekerke

nb: de belofte zijn dat alle de kinderen

met de bruit die gereformeert is gaan zullen.

getrouwd den 8e december 1765

 

Venlo H1765-020   -   15-12-1765   -   blz. 99 nr. 4

december den 15. Matthijs Wolter j:m: gebooren

van Groningen soldaet in de com-

pagnie van den heer kaptein Wijntges

in 't 1ste battaillon van het regimt

van den heer lt generaal Eversen

en

Sibilla Metz j:d. geboortig

alhier

getrouwd den 29e december 1765

 

1765

Venlo H1765-021   -   24-12-1765   -   blz. 100 nr. 1

december den 24 hebben hunne 1ste proclamatie

de heer Gerardus Franciscus Thijssen

j:m: gebooren & woonagtig te Nijmeegen

en

juffrouwe Maria Clara Richard j:d

gebooren & woonagtig alhier

getrouwd den 20e januarij 1766

 

Venlo H1765-022   -   31-12-1765   -   blz. 100 nr. 2

den 31 dito Willem Glashouwers j:m. gebooren van

Tongeren corporael in het 1ste battaillon

van het regimt van zijn excellentie

den heere lt generaal Evertsen

in de compagnie van den heer majoor

Duverge en

Maria Elisabet Foriers j:d. ge-

booren & woonagtig alhier

getrouwd den 12e januarij 1766