GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1764


1764

Venlo H1764-001   -   08-01-1764   -   blz. 88 nr. 1

janrij den 8 hebben hare 1 proclamatie

Johan Philip Meurer j:m:

van Marpurg eerste lieutenant

onder het 2 bataillon van zijne

hoogheid den heere erfprince

van Nassau Usingen

en jongfrouwe

Ursula Elisabet von Rahmeln

geboortig van Lustbaur bij Colberg

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1764-002   -   23-01-1764   -   blz. 88 nr. 2

den 23. Johan Jurge Spies j.m: van

Blocksen in de Elsas grenadier

in 't 2 bataillon van zijn hoogheid

den heere prince van Oranje en Nassau

en

Maria Elisabet Franck j:d:

van Niewied

getrouwd den 4e maart

 

Venlo H1764-003   -   23-01-1764   -   blz. 88 nr. 3

dito Martinus Bonting j:m: van

Venlo grenadier onder het 2

bataillon van den lt: generael

baron de Villegas

en

Marie Margriet van der Werf

j:d: van Venlo.

getrouwd den 19e february

 

Venlo H1764-004   -   01-04-1764   -   blz. 88 nr. 4

april den 1. Johan Joost Gebel j:m: van

Baumbach soldaet int 2 batail-

lon lijfregimt: van Orange Fries-

lant onder de comp: van de

capitein Faber

en

Catharina Elisabet Reichardin

j:d: van Budingen

getrouwd den 23 apriel

 

1764.

Venlo H1764-005   -   06-05-1764   -   blz. 89 nr. 1

meij den 6. hebben hun eerste proclamatien

Coenraet Kuhler j:m: uijt

het Hessen Darmstatsche

soldaet int 2 bataillon lijf:

regimt: van Orange Frieslant

onder de comp: van de capit:

Faber en

Magdalena Thielin j:d:

mede geboortig aldaer

getrouwd den 20 may

 

Venlo H1764-006   -   13-05-1764   -   blz. 89 nr. 2

den 13 g: Johannes Fredericus Pistorius

j:m: van Baerle in de baron(n)ie

van Breda, soldaet onder het

2 bataillon van Orange Vrieslant

in de comp: van de lt: col: van

Haersolte en

r: Maria Catrina Willemsen

j:d: van IJperen

nb. de belofte zijn dat alle de kinderen met den

bruijdegom die gereformiert is gaen zullen.

nb. deze geboden moeten gaen van ses tot ses weeken.

getrouwd den 5e augustus 1764

 

Venlo H1764-007   -   13-05-1764   -   blz. 89 nr. 3

dito r. Matthias Feyen j:m: van

Kempen soldaet int voorn(oemde)

regimt: en in de comp(agnie) van

de capit: van Camminga

en

r: Agatha Stienen j:d: van Ueth

getrouwd den 27e maij

 

Venlo H1764-008   -   02-06-1764   -   blz. 89 nr. 4

juni den 2de r. Matthijs Offergeld j:m: geboren van

Boijswijler int ampt Aldenhoven ruijter

in het regiment cavallerij van zijn ex-

cellentie den heer generaal major

Carel grave van Rechteren in de compagnie

van den heere ritm(eeste)r baron

G: Sloet in gaurnisoen te Nijmeegen

en

r. Hester Lemmen j:d: geboortig van en

woonagtig alhier.

getrouwd den 1e july 1764

 

1764

Venlo H1764-009   -   09-06-1764   -   blz. 90 nr. 1

junii den 9. hebben hun eerste proclamatien

l. Balthasar Kern j:m: van Hessen Darm-

stadt soldaet in het regimt van den

heer collonel Sturler in de compagnie

van den heer lt. collonel de Watteville

in gaurnisoen te s Hertogenbosch

en

l. Maria Magdalena Sieffer j:d: ge-

booren te Aken woonagtig alhier

getrouwd den 8e july 1764

 

Venlo H1764-010   -   09-06-1764   -   blz. 90 nr. 2

dito Jan Simon Lampe j:m: gebooren te

Breda canonnier in de compagnie artillerie

van den heer capitain B: Steep in

het regimt van den heer generael

Kreutsnach in gaurnisoen alhier

en

Elisabeth Jacoba Vink j:d: gebooren

en woonagtig alhier

getrouwd den 24 juni 1764

 

Venlo H1764-011   -   15-06-1764   -   blz .90 nr. 3

den 15 dito Anthoni van der Stroom j:m: geboren

te Gemert soldaet in het regimt

van zijn excellentie den heere lt

generael Evertsen in het eerste

battaillon in de compagnie van

den heer major Lammens

en

Maria de Bruijn j:d: geboortig

van Bergen op Soom

getrouwd den 15e july 1764


[onderstaande inschrijving doorgehaald, vanwege bedrog vrouw]

Venlo H1764-012   -   15-06-1764   -   blz .90 nr. 4

dito Matthijs Wolter j:m: gebooren van

Groningen soldaet in het bovengemelde

regimt en battaillon in de compagnie

van den heer kaptein Wijntges

en

Dina Janssen j:d: gebooren van Bergen

op den Zoom

nb deese geboden mogen geen voortgang hebben,

als de bruijt na den ondertrouw bekent heeft reets

7 maanden bij een ander swanger te sijn.

[in Venlo 1 afkondiging, verder voortgang ge-annuleerd]

 

1764

Venlo H1764-013   -   24-06-1764   -   blz. 91 nr. 1

junii den 24 hebben hun eerste proclamatien

met attestatie van Groningen

Geert Scholwig j:m: soldaet in de compagnie

van den lt coll de Dreven in het eerste

battaillon van den lt generaal Evertsen

en

Grietje Lauwerens j:d. beide van Groningen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1764-014   -   26-06-1764   -   blz. 91 nr .2

dito 26. de hr Alexander van Thielen j:m: geboren

te Oderheijm in de Keur paltz vaendrig

in het tweede battaillon in het regimt

van zijn excellentie den heere lt gene-

raal Evertsen in gaurnisoen te Deventer

en

mej: Jacoba Frederica van Steenberck j:d:

geboortig van Doornik woonagtig alhier

getrouwd den 16e july 1764


julij vacat

 

Venlo H1764-015   -   05-08-1764   -   blz. 91 nr. 3

aug: den 5 Johan Jurge Pieron j:m: van

Koningshove soldaet int regimt

van zijne hoogheid den hr: prince

van Oragne en in de comp: van

de lt: coll: Haersolte

en

Geertruij Wolf: j:d: van Venlo.

getrouwd den 19e augustus 1764

 

Venlo H1764-016   -   12-08 1764   -   blz. 91 nr. 4

den 12 met attestatie van Nijmegen

Hendrik Voets gepensioneerd

vaendrig in t regimt: van den

generael majoor de Brouw

en

Christina van den Haaft.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1764

Venlo H1764-017   -   20-08-1764   -   blz. 92 nr. 1

aug: den 20. hebben hunne 1 proclamatie

r: Jan Bollen j:m geboortig van

Uckhoven corporael in t regimt

van den generael major de Famars

in de comp: van de ritmeester Backus

en

r. Aaltjen Eijckholtz j:d: van

Diemen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1764-018   -   27-08-1764   -   blz. 92 nr. 2

den 27. met attest: van Groningen

Frederick Jansen grenadier

onder het 1 bataillon van

den lt generael Evertzen

en

Geertruij Jurjens beide

van Groningen

getrouwd den 9e september

 

Venlo H1764-019   -   09-09-1764   -   blz. 92 nr. 3

7br den 9 Anthoon Tilleman j:m:

van Mastrigt soldaet in't

2 batallion van Orange

Vrieslant in de comp: van

den collonel van Sijtsama

en

Johanna van der Sand

j.d: van Venlo.

getrouwd den 23e september 1764

 

Venlo H1764-020   -   16-09-1764   -   blz. 92 nr. 4

den 16 Louis Daniels j:m. van Mastrigt

soldaet in't 1 bataillon van den

lt: generael Evertse onder de

comp: van den major Duvergè

en

Johanna de Moor j:d van

Thiel.

getrouwd den 30 september 1764

 

1764

Venlo H1764-021   -   06-10-1764   -   blz. 93 nr. 1

octobr den 6 Mattijs Sander weduwenaer

geboortig van Blerick soldaet

onder de invalide in de compagnie

van den capit: v: Hout in guar-

nisoen te Naerden

en

Johanna Sebaert geboortig van

Venlo weduwe van Peter Tijssen

getrouwd d. 21 octobr

 

Venlo H1764-022   -   06-10-1764   -   blz. 93 nr. 2

dito met attestatie van den Bos

Daniel la Tour j:m: geboortig in

s Bos soldaet in't 1 bataillon van

den lt: generael Evertzen in de

comp: van de capit: de Lelij

en

Anna Catharina Coltan j:d:

mede van s Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1764-023   -   16-10-1764   -   blz. 93 nr. 3

den 16den met attestatie van Maastricht

Nicolaas Snel j:m: corporael in de

grenadier compagnie van het eerste bat-

taillon van zijn excellentie de heer

lt gnl Evertsen in gaurnisoen alhier

en

Anna Maria vander Broeck

j:d: beide geboortig & woonende te

Maastricht.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1764-024   -   27-10-1764   -   blz. 93 nr. 4

den 27 dito hebben hun 1ste p(ro)clamatie

Hendrik Albers j:m: van Groningen

soldaet in 't eerste battaillon van den

heer lt generael Evertsen in de com-

pagnie van den lt collonel de Drevon

en

Barbera Meijin j:d: geboortig van Trier

getrouwd den 11 octob [sic – moet zijn novemb]

 

1764

Venlo H1764-025   -   04-11-1764   -   blz. 94 nr. 1

novbr den 4de hebben hunne 1ste proclamatien

Johan Peeter Gilbert j:m: geboortig

uit Nassau Dillenburgsche soldaet

in 't 2de battaillon van het lijfregi-

ment Orange Vriesland in de compag-

nie van de heer collonel Sijtzama

en

Maria Sybilla Boldien j:d: ge-

booren te Kaldekerke

getrouwd den 25 dito.

 

Venlo H1764-026   -   21-12-1764   -   blz. 94 nr. 2

xber den 21 g. Abraham Valk j:m: geb: van Leu-

waerden corporael in het 1ste battail-

lon int regimt van den lt gene-

raal Evertsen in de compagnie van

den heer major Laurens

en

g. Alijda Groenevelt j:d: geboortig

van Ouwater en woonende alhier

getrouwd den 6. januarye 1765

 

Venlo H1764-027   -   28-12-1764   -   blz. 94 nr. 3

den 28 dito r. Christiaen Mulder weduwenaer

van Alberdina Japiks geboortig

van Bergenopsoom soldaet in 't

1ste battaillon van zijn exc: den

heere lt generaal Evertsen in

de compagnie van den heer major

Duverge en

r. Helena Bigon weduwe van

Bastiaen Derkenraat gebooren en

woonagtig alhier

getrouwd den 13den januarij [1765]