GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1761


1761

Venlo H1761-001   -   17-01-1761   -   blz. 71 nr. 5

janrij den 17 Philip Arnoldt geboortig van Swetzinge[n]

weduwenaer soldaet in 't regimt: van

den prince van Nassau Usingen

onder de comp: van de lt: coll: Valat

en

Maria Anna Rempgens j:d: van

Waltniel.

nb: deeze geboden moeten gaen van ses tot ses weeken

en sullen de kinderen volgens afspraak van den vader in de

lutherse religie opgetrocken worden

getrouwd den 11 april

 

Venlo H1761-002   -   08-02-1761   -   blz. 72 nr. 1

1761 febr den 8 volgens attestatie van Erbach

Ludwig Seijstard j:m: van Erbach

lieutenant en adjudant in't 1 bataillon

van zijne hoogheid den erfprince van

Nassau Usingen

en

Maria Sophia Wilhelmina Lucken j:d:

mede van Erbach.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-003   -   15-02-1761   -   blz. 72 nr. 2

den 15 Johan Daniel Lehman wed: uijt Saxen

soldaet onder het 1 bataillon van den

erf prince van Nassau Usingen in

de comp: van de capit: Erpel:

en

Anna Catharina Buchnerin wed:

geboortig uyt Hessen.

getrouwd den 22e februarij

 

Venlo H1761-004   -   22-02-1761   -   blz. 72 nr. 3

den 22. Nicolaus Sneijder j:m: van Licht

uyt het graafschap Solms, soldaet

in 't regimt: van den erfprince van

Nassau Usingen onder de comp:

van de majoor van Egg.

en

Elisabetha Eckhardin j:d:

van Steinheim in 't Darmstadsche

getrouwd den 8e mart

 

Venlo H1761-005   -   22-02-1761   -   blz. 72 nr. 4

dito Johannes Jager wed: van Margriet

Guedij gepensioneerd sergeant van

't regimt: van den general Stewart

geboortig van Edenburg in Schotlant

en

Teuntje Ennou wed: van wijlen den

sergeant Jan van der Veer

geboortig van de Klundert.

getrouwd den 8e mart

 

Venlo H1761-006   -   29-03-1761   -   blz. 72 nr. 5

den 29 mart Philip Sebastiaen Rood j:m: geboor-

tig van Swalbach in het Nassau Usingsche

soldaet onder de compagnie van de heer

lt coll: Valat in het 2de battaillon van

zijn hoogheid den erfprince van Nassau Us-

ingen

en

Anna Margreta Aijle j:d: geboortig

van Hanse bij Fernansfoort.

getrouwd den 11 april

 

1761

Venlo H1761-007   -   29-03-1761   -   blz. 73 nr. 1

maert 29 hebben hun eerste proclamatien

Johan Hendrik Geske j:m: geboortig van

Bergen in Saxen trompetter in de compagnie

van den heer ritm(eeste)r baron Sloet in het

tweede esquadron cavallerij van zijn excellentie

de heer generaal lt grave van Rechteren

en

Martina van Alphen j:d: geb: van L[…]

getrouwd den 19 april

 

Venlo H1761-008   -   11-04-1761   -   blz. 73 nr. 2

april den 11. Johan Peeter Dannewitz j:m: van

Grevenwisbach in 't Nassau Usingsche sol-

daet onder den eerste battaillon van zijn

hoogheid de heer prince van Nassau Usin-

gen in de compagnie van de heer captein

Erpel

en

Anna Elisabetha Weijlon j:d: geboortig

als boven.

getrouwd den 19e.

 

Venlo H1761-009   -   11-04-1761   -   blz. 73 nr. 3

den dito Valentijn Schutz j:m: geboortig van Tucht

tambour in het 2de battaillon van zijn hoog-

heid den heere prince van Nassau Usingen in

de compagnie van de heer captein Erpel

en

Maria Margaretha Muller j:d: meede geboor-

tig van Tucht

getrouwd den 19e.

 

Venlo H1761-010   -   19-04-1761   -   blz. 73 nr. 4

19 dito Jacobus Lentjes j:m: geboortig van Heumen

in Gelderland grenadier in het tweede battail-

lon van zijn hoogheid de heer erfprins van

Nassau Usingen in de compagnie van de heer

grave van Henkel

en

Cornelia van Aaken j:d: geboortig alhier

getrouwd den 3e meij 1761

 

1761

Venlo H1761-011   -   28-04-1761   -   blz. 74 nr. 1

april 28 hebben hun eerste proclamatien

Philip Schusler j:m: te Ungedanken in

het Maijnische canonnier in de compagnie

artillerie van den heer collonel baron de

Verschuur en

Anna Maria Peeters j:d: geb: & woon-

nagtig alhier

getrouwd den 10 meij

 

Venlo H1761-012   -   03-05-1761   -   blz. 74 nr. 2

meij 3 Andreas Witsel j:m: geb: uit Fulda-

sche ruijter in het regmt van zijn excell

de heere grave van Regteren in de compag-

nie van de hr collonel commandant

Albertus Greeve en

Regina Riethels j:d: geb: uit Bon

getrouwd den 17e.

 

Venlo H1761-013   -   10-05-1761   -   blz. 74 nr. 3

den 10 dito Antoni Schneiter j:m: geb: uit Sonnen-

berg in het Nassau Usingsche soldaet in de

compagnie van den heer captein Rentz in

het eerste battaillon van zijn hoogheid den

erfprins van Nassau Usingen

en

Catharina Schafferin j:d: geb: uit Ober-

moos in het Darmstadsche

getrouwd den 24e.

 

Venlo H1761-014   -   10-05-1761   -   blz. 74 nr. 4

den selfden dito Adam Bors j:m: geb: uit Reinhausen

in 't bisdom Spijer corporaal in de compag-

nie van de heer captein Rentz: in het

eerste battaillon van zijn hoogheid den erfprins

van Nassau Usingen en

Maria Theresia Hermansin j:d: geboortig

uit Medg.ens in het koninkrijk Seevenbergen

getrouwd den 24e

 

1761

Venlo H1761-015   -   17-05-1761   -   blz. 75 nr. 1

meij den 17 met attestatie van Bergen op Zoom

Jan Nucella wed: van Elisabet van Huijsen

commis ter recherge alhier geboren te Cuijlenborg

en

Lucia Adriana van Velthoven j:d: geboren

te Bergen op Zoom

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-016   -   31-05-1761   -   blz. 75 nr. 2

den 31 Nicolaas Wiljard j:m: van

Maastrigt soldaet in 't 2 batallion

van den coll: prince van Nassau

Usingen in de comp: van den

lt: generael baron van Brakel

en

Johanna Sjonket j:d: van Venlo.

getrouwd den 14 junij

 

Venlo H1761-017   -   14-06-1761   -   blz. 75 nr. 3

junii den 14 met attestatie van IJsselstein

Reinhard Menno Larcher wedwr wijlen

vrouwe Louisa Helena Anthonia van Steenbergh

laast woonagtig alhier

en

Maria Elisabeth d'Everdinge van der Nijpoort

weduwe wijlen den heer Johan Frederik Land-

zius woonagtig te IJsselstein

nb het 3de gebod is op donderdag den 25 dito gedaan op verzoek van

den bruidegom door den kerkenraad toegestaan omdat de ondertrouwde

des te eerder in de volg: week te IJsselstein sijnde kunnen trouwen en

[rest onleesbaar]

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-018   -   21-06-1761   -   blz. 75 nr. 4

den 21 dito d(e) h(oog) w(el) geb(oren) Carel Ludwich de Bellange j:m: lt

in het 2de battaillon van zijn hoogheid de

vorst van Waldek gebooren uit het Lunenborgsche

in garnisoen tans te Namen

en

d'h(oog) w(el): geb. Anna Everdina Catharina Fournier j:d: ge-

boortig & woonagtig alhier

getrouwd den 10 julii

 

Venlo H1761-019   -   28-06-1761   -   blz. 75 nr. 5

den 28 dito Jacques Hommeau j:m: geboortig van st.

George in Poitou soldaet in de compagnie

van de heer captein Erpel in het 2de battaillon

van zijn hoogheid de heer prince van Nassau Usingen

en

Maria Martens j:d: geboortig van Kempen

getrouwd den 12 juli

 

1761

Venlo H1761-020   -   19-07-1761   -   blz. 76 nr. 1

julii 19 hebben hun eerste p[ro]clamatien

Martin Coffeng j:m: geboortig van Schen-

kelberg in 't Trierschen corporaal in de lijf

granadier compagnie in het 1ste battaillon van

zijn hoogheid de heer erfprince van Nassau

Usingen en

Anna Clara Elijgas j:d: geboortig en woonagtig

alhier

getrouwd den 2de august.

 

Venlo H1761-021   -   19-07-1761   -   blz. 76 nr. 2

den selfden dito Philip Christiaen Jäger j:m: uit Nassau Dietz

soldaet onder de compagnie van den hr lt gen

Valat in het tweede battaillon van zijn hoog-

heid de heer erfprins van Nassau Usingen

en

Johanna Maria Bongaerts j:d: geb: & woonag-

tig alhier.

nb de gebooden moeten gaan van ses tot ses weeken

getrouwd den 6 xbre

 

Venlo H1761-022   -   25-07-1761   -   blz. 76 nr. 3

den 25 dito Jacobus Hessel j:m: geboortig van Maastrigt

grenadier in de lijfcompagnie in het eerste

battaillon van den heer lt generaal gra-

ve de Envie en

Margarita Sterre j:d: geboortig van Venloo.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-023   -   08-08-1761   -   blz. 76 nr. 4

august: 8 Johannes Hoves j:m: geboortig omtrent Venlo

soldaet in de compagnie van de hr lt coll

Alb: Steiger onder het battaillon van de

heer generaal major Thierrij tans garnisoen

houdende te Heusden

en

Margaretha Dincks j:d: geb: als boven

getrouwd den 6 7bre

 

Venlo H1761-024   -   15-08-1761   -   blz. 76 nr. 5

den 15. Carel Willemse j:m: van Venlo

soldaet in 't regimt van den generael

majoor Smissaert in de comp: van

den lt: coll: Weijnghuijsen

en

Maria Alexander j:d: van Venlo

getrouwd den 13 7bre

 

1761

Venlo H1761-025   -   30-08-1761   -   blz. 77 nr. 1

aug. den 30 hebben hun 1. proclamatie

Christiaen Godlieb Lohnsteijn

j:m: van Usinge soldaet in 't

1. batallion van zijn hoogheid

den hr prince van Nassau Usingen

onder de comp: van de majoor v: Egg

en

Anna Catharina Dannewitszin

j:d: van Wisbach

getrouwd den 13. 7bre

 

Venlo H1761-026   -   30-08-1761   -   blz. 77 nr. 2

dito met attestatie van Heusden

r. Alexander Andriessen j:m: van

Venlo corporael onder het regimt

van den generael majoor Thierrij

in de comp: van de lt coll: Steijger

en

r. Marie Cathrien Brouwers

j:d: van Venlo.

getrouwd den 27e 7bre

 

Venlo H1761-027   -   30-08-1761   -   blz. 77 nr. 3

dito r. Henricus Brillen j:m: van

Dulcken, soldaet in t 1 batailljon

van zijn hoogheid den erfprince

van Nassau Usingen in de comp

van den capit: Rentz

en

r. Margretha Helm wed: van

Mathias Hulten mede van Dulken

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-028   -   20-09-1761   -   blz. 77 nr. 4

7br den 20 r. Jacobus Benedictus Herrebaut j:m.

van Nieuwkerck in Vlaenderen serge-

ant in t regimt van den lt gen d' Envie

onder de comp: van de capit: Tengnagel

en

r. Marie Agnes Betteville j:d: van

Venlo.

getrouwd den 11e octobre

 

1761

Venlo H1761-029   -   11-10-1761   -   blz. 78 nr. 1

oct: den 11. hebben hunne 1 proclamatie

r. Jacobus Altona j:m: van

Amersfoort canonnier in de

comp: van den collonel baron

de Verschuer

en

r. Maria Margriet Belbach

j:d: van Venlo.

getrouwd den 25e

 

Venlo H1761-030   -   11-10-1761   -   blz.78 nr. 2

dito r. Pieter Heijlands j.m: van

Cadier bij Maestrigt, canonnier

in voorn: comp:

en

r. Piternelle Barbara Putman

j:d: van Aarnhem

getrouwd den 25e.

 

Venlo H1761-031   -   25-10-1761   -   blz. 78 nr. 3

den 25 g: Henrick Schonewald j:m: uijt

Hessen Homburg gewezene canonnier

en

r: Anna Sibilla Homoets j:d: van

Venlo.

nb de geboden van deze moeten

gaan van ses tot ses weecken

getrouwd den 17 ja. 1762

 

Venlo H1761-032   -   15-11-1761   -   blz. 78 nr. 4

nov den 15. met attestatie van Mastrigt

Jacob la Tour timmerman bij de

artillerie in de comp: van den heer

coll: baron van Verschuer

en

Maria Basilië j:d: beide van

Mastrigt

nb deze twe geboden op een dag

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-033   -   15-11-1761   -   blz. 78 nr. 5

den 15. Willem Stadmuller j:m: van

Nassau Dietz ruijter in t regimt

en de comp: van den heer generael

grave van Rechteren

en

Helena Leijsters j:d: van Amerong[en]

in stigt van Utregt.

getrouwd den 29 9bre

 

1761

Venlo H1761-034   -   22-11-1761   -   blz. 79 nr. 1

nov: den 22 hebben hun 1: proclamatie

Jan Remmits j:m: van Tilburg

soldaet in t 2 batallion van

zijn hoogheid den erfprince van

Nassau Usingen onder de comp: van

den lt: gener: baron van Brakel

en

Theresia Ponzel j:d: van

Wassenberg

getrouwd den 6e xbre

 

Venlo H1761-035   -   22-11-1761   -   blz. 79 nr. 2

dito Johan Hendrick Langes j:m:

van Sutphen quartiermeester

onder het regimt in de comp:

van den heer generael grave

van Rechteren

en

Maria Catharina Jansen j:d:

geboortig van Venlo.

getrouwd den 6. xbre

 

Venlo H1761-036   -   06-12-1761   -   blz. 79 nr. 3

decemb: den 6. met attest: van Mastrigt

Michiel van Aalen j:m: van

Oldenzaal soldaet in de comp:

van den capit: Maneel

en

Petronella Buijs j:d: van Mastrigt

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1761-037   -   13-12-1761   -   blz. 79 nr. 4

den 13. Nicolaes Verhagen wed: geboortig

van Ochten soldaet in 't regimt

2 bataillon van zijne hoogheid

den erfprince van Nassau Usingen

onder de comp: van den lt: gen:

baron van Brakel

en

Maria Gootsen j:d van

Wassenberg

getrouwd den 27