GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1759


1759

jan et febr: vacant


Venlo H1759-001   -   03-03-1759   -   blz. 60 nr. 3

maert den 3 Hendrick Klaufues j:m:

uijt het Darmstadsche

soldaet in t regimt: van

den prince van Nassau

Usingen onder de comp: van

de capitein van Maneel

en

Christina Sandrina Daselain

j:d: geb: te Doornick.

getrouwd den 18. maert 1759

 

Venlo H1759-002   -   18-03-1759   -   blz. 60 nr. 4

maert den 18 Rheinhart Schatwijler

j:m: van Erwenheijm in't Nassau

Usingse soldaet onder het eerste

batallon van den prince van

Nassau Usingen, en in de comp:

van den capitein Mallot

en

Elisabet Steijerin j:d: mede

uijt Erwenheijm.

getrouwd den 1. april

 

1759

Venlo H1759-003   -   01-04-1759   -   blz. 61 nr.1

april den 1. Johan Anthoon Winterwerf

j:m: geboortig van Frigt in't

Nassausche sergiant onder

het 2 batallon van zijn hoog-

heid den prince van Nassau

Usingen in de comp: van de

capiteijn Erpel

en

Gerritje Otten wed: van Abra-

ham Bock geboortig van Nijmegen

getrouwd den 16e dito

 

Venlo H 1759-004   -   08-04-1759   -   blz. 61 nr. 2

den 8. Christof Mien j:m: uijt het

Nassau Usingse geboortig van

Auringen soldaet in't regt:

van den prince van Nassau

Usingen onder de comp: van

de majoor d’Egg

en

Elisabet Margretha Visscherin

j:d: mede geboortig aldaer.

getrouwd den 22. dito

 

Venlo H1759-005   -   06-05-1759   -   blz. 61 nr. 3

meij den 6. Johan Georg Ringeler j:m:

uijt Saxen soldaet in't regt:

van den prince van Nassau

Usingen onder de comp: van

den prince van Anhalt

en

Catharina Dorothea Zobelin

j.d. van Muntsfeld in het

Nassau Usingse.

getrouwd den 20 den

 

1759

Venlo H1759-006   -   20-05-1759   -   blz. 62 nr. 1

den 20. meij Jacobus Josephus Vermeulen j:m:

uijt Freemen in Vlaanderen soldaet in het

regiment van zijn hoogheid de here prince

van Nassau Usingen in de compagnie van

de heer generael major baron van Linden

van Blitterswijk

en

Anna Geertruij van Barth wed(u)we van

Johannes Lemmen, geboortig van Kempen.

getrouwd den 3 junii

 

Venlo H1759-007   -   10-06-1759   -   blz. 62 nr. 2

den 10 junii Michael Henneman j:m: van Her-

hausen in 't Schaumburgesche soldaet in

't eerste battallon van zijne doorlugtigheid

den erfprince van Nassau Usingen in

de compagnie van den heer capitein prince

van Anhalt en

Susanna Ibertshaussin j:d: geboortig van Cran-

berg in het Schaumburgesche.

getrouwd den 24 junii

 

Venlo H1759-008   -   17-06-1759   -   blz. 62 nr. 3

den 17 junii Johannes Hermannus Blanke weduwnaer van

Catharina de Craft gepensioneerd soldaet in

het regmt van den prins van Holsteijn Got-

torp in't compagnie van den capitein .biklan..

geboortig van Maastrigt

en

Maria Aerdijk j:d: geboortig alhier.

getrouwd den 1e julij

 

Venlo H1759-009   -   17-06-1759   -   blz. 62 nr. 4

den selfden dito Johannes Jacobus Krukken j:m: geboortig

van Dusseldorp canonnier in compagnie van

de baron Verschuur

en

Maria Smeets j:d: van Blerik.

getrouwd den 1. julij

 

Venlo H1759-010   -   17-06-1759   -   blz. 62 nr. 5

den selfden dito Adriaan de Roij j.m. van Waalwijk soldaet onder

de compagnie van capitein la Rocques in't

regimt van den lt: generaal baron de

Villegas en

Rosa Benedictus jonge dogter geboortig

van Venlo.

getrouwd den 15: juli 1759.

 

1759

Venlo H1759-011   -   01-07-1759   -   blz. 63 nr. 1

den 1 julii met attestatie van Tilburg

Wouter Coolen j:m: soldaet in't regiment van den heere

prince van Nassau Usingen onder de compagnie van den

heer collonel van Henkel

en

Francijn Bosschert j:d: beide komende van Tilburg en

woonende aan de Velthoven.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1759-012   -   15-07-1759   -   blz. 63 nr. 2

den 15. Peter Dilmuth j:m: geboortig

uyt het Nassau Usingse soldaet

in't regimt: van den erfprince

van Nassau Usingen en in de

comp: van den capit: Bassij

en

Elisabet Barbara Schweijsin

j:d: mede uyt het Nassausche

getrouwd den 29den

 

Venlo H1759-013   -   15-07-1759   -   blz. 63 nr. 3

dito Johannes Huberdits j:m: uyt

Hessen soldaet in t regimt: van

den coll: Acronius en in de comp:

van de capit: Zijtzama

en

Susanna Momboirs j:d: van

Gelder

de belofte is dat de kinderen zullen opgevoet worden

in de geref: religie waervan de bruijgom professie doet.

nb: de geboden van deze moeten gaen van ses tot ses weeken

getrouwd den 30. 7bre

 

Venlo H1759-014   -   05-08-1759   -   blz. 63 nr. 4

den 5. aug: Peter de Bobenar wed(u)w(e)n(aa)r van Anna

Christina Swinkels geboortig van Lier

in Brabant

en

Maria Elisabeth Imdal wed(u)we van

Willem Bach geboortig van Erkelens.

getrouwd den 19 august 1759

 

Venlo H1759-015   -   12-08-1759   -   blz. 63 nr. 5

den 12 dito met attestatie van Maastrigt

Johannes Wilhelmus Claassens geboortig

van Masijk tamboer in de compag: van den

heer lieut: coll: Valat

met

Catharina Passau geboortig van Wijk in Maastrigt.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1759

Venlo H1759-016   -   09-09-1759   -   blz. 64 nr. 1

sept. den 9 hebben hunne eerste proclamatie

Jan Langkamp j:m: van Ootmaersen

ruijter in de comp: van den heer lt:

generael van Dongen in t regiment

van den heer generael majoor

graave van Rechteren

en

Anna Kudding j:d: van Enschede.

nb: de afspraek is dat de kinderen alle met de moeder gaen

en in onze religie zullen opgetrocken werden.

nb: geboden van deeze personen moeten gaen van ses tot ses weeken

getrouwd den. 9 decemb.

 

Venlo H1759-017   -   23-09-1759   -   blz. 64 nr. 2

dito den 23. Johan Hendrick Klatte weduwenaer

ruijter in t regimt: en de compagnie

van den heer generael majoor grave

van Rechteren en

Tekela Lasies j:d: geboortig

van de Lemmer.

getrouwd 21. 8tre

 

Venlo H1759-018   -   07-10-1759   -   blz. 64 nr. 3

8br den 7 met attestatie van Nymegen

Johannes van Dalen j:m: sol-

daet in t 2 batallon van den

erf prince van Nassau Usingen

en

Helena Terseijn j:d: van Nymegen.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1759-019   -   14-10-1759   -   blz. 64 br. 4

den 14 met attest: van s Bosch

Paulus Smits wed: van Hendrica

Drooge cannonnier in de comp:

van den hr: coll: baron Verschuer

en

Elisabeth Cuijpers wed: van Johan

Fredrick Wilhelm, geboortig van Kalde-

kerken.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1759-020   -   14-10-1759   -   blz. 64 nr. 5

dito Johan Baptist Brouwer j:m:

van Doornick tambour in het

regimt: van zyn doorluchtigheid

den hr: prince van Nassau Usingen

in de comp: van den lt: generael

baron van Brakel

en

Johanna Seijdelaer j:d: mede

van Doornick.

getrouwd 28 8tre

 

1759

Venlo H1759-021   -   28-12-1759   -   blz. 65 nr. 1

den 28. decbr. hebben hunne eerste proclamatie

Jan Hendrick Weeners j:m: uit den Pater-

borensche soldaet in't eerste batallon van

ge stadt & landen onder de compagnie van

de heer lt: collonel Pathens

en

Anna Maria Margreta Peerenboom weduwe

wijlen Christoph: Cosnius Ausberch etc geboortig

van Dieren aan der Loen woonagtig alhier.

[in Venlo 3 afkondigingen]