GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1758


1758

Venlo H1758-001   -   22-01-1758   -   blz. 56 nr.3

janrij den 22 met attestatie van Mastrigt

Willem Gros Lambert weduwenaer

soldaet in t regimt: van den generael

majoor Deutz onder de comp.

van de capit: Akkersdijck

met

Catharina Halfkan j:d:

geboortig van Heerle

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-002   -   29-01-1758   -   blz. 56 nr. 4

1758 jan: 29 Johan Scheffer jonkman van Bellemen in't

Gulickse soldaat in ’t bataillon van Nassau

Usingen met

Maria Mulders jonge dogter geboortig van

Elfje in ‘t Guliksche.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-003   -   29-01-1758   -   blz. 56 nr. 5

jan: 29 met attestatie van Greene

Carl Hanrick Lieders adjudant van ‘t battaillon

van de generaal major Deutz. jonkman.

met

Margareta Christina Joekelen wed: van Chris-

tiaan Rudolph Wolfsman.

getrouwd de 12e feb:

 

1758

Venlo H1758-004   -   05-02-1758   -   blz. 57 nr.1

febr: den 5. hebben hare eerste proclamatie

Joseph Daniel Heijfelder

weduwenaer van Marianna

Francisca Zitzerin geboortig

van Redenbach in Frankenland

lieutenant in ’t eerste batallon

van zyne hoogheid den prince

van Nassau Usingen

en

Francisca Apollonia Ponzin

weduwe van wijlen de capiteijn

Ignatius de la Croij.

getrouwd den 12. maart

 

Venlo H1758-005   -   05-02-1758   -   blz. 57 nr. 2

dito 5 Johannes Becker j:m: ge-

boortig van Hesse Cassel

gepensioneert soldaet

en

Anna Lisbet Janssens weduwe

van Jacobus Cornelis.

nb: van 6 weeken tot ses weeken.

getrouwd den 30 april

 

Venlo H1758-006   -   12-03-1758   -   blz. 57 nr. 3

maert den 12 met attestatie van Sprang

Georg Hendrick Grawie j:m:

sergiant in't regimt: van den

generael majoor Deutz in de

comp: van den lt: coll: Spanbroek

en

Piternella Gouda wed: van Jan

Uijthoven wonagtig te Sprang.

nb: twe geboden op een dag omdat de bruijdegom

den 25 maert moet uit guarnisoen zijn.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-007   -   22-04-1758   -   blz. 57 nr. 4

april 22 Jacob Bigens j:m: grenadier in der-

de lijfcompagnie van zijn hoogheid

de prins van Nassau Usingen geboortig

van Mosbach in Usingen

en

Elisabetha Poetss j:d: ook geboortig

van Mosbach in Usingen.

[getrouwd den 6 meij]

 

Venlo H1758-008   -   25-04-1758   -   blz. 57 nr. 5

dito 25 met attestatie van Vierlingsbeek

Jacobus Huijbrecht gepensioneerd vaandrig

wedr van Catharina Dekkers

en

Hendrina Lammers jonge dogter geboortig &

beide laatst gewoont hebbende alhier.

is verzogt om dit reets den 23 deeses te Vierlingsbeek

het ………………………….

 

1758

Venlo H1758-009   -   04-06-1758   -   blz. 58 nr. 1

junij den 4. hebben hun eerste proclamatie

Nicolaes Hanssen j:m: van

Leeuwarden soldaet in t twede

batallon van zijne hoogheid

den prince van Nassau Usingen

onder de comp: van den lt: collonel

Valat en

Geertruid Elsen j:d: mede van

Leeuwarden.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-010   -   11-06-1758   -   blz. 58 nr. 2

dito den 11 met attestatie van Mastrigt

Huijbert van Hoeck corporael in

de comp: van den lt: col: Spanbroeck

en

Anna Geertruijd Aernold j:d: beide

woonagtig te Maastrigt.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-011   -   18-06-1758   -   blz. 58 nr. 3

den 18. Johannes van Kooijwijck j:m:

van Leijden

en

Margreta Vermasen j:d: van Venlo.

nb: twe geboden op een dag

getrouwd den 6. julij

 

Venlo H1758-012   -   03-07-1758   -   blz. 58 nr. 4

julius den 3 met attestatie van Mastrigt

Anthon Feijth weduwenaer

sergeant in de comp: van den hr.

prince van Anhalt

en

Beatrix Jacobs geboren en wonagtig

te Maestricht.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-013   -   16-07-1758   -   blz. 58 nr. 5

den 16. met attestatie van Blegni

Nicolaes Joseph Somers j:m:

lieutenant ten dienste van den

staat der vereenigde Nederlanden

en

Maria Elisabet Charlot j:d:

te Blegni.

nb: 2 roep op eenen dag

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1758

Venlo H1758-014   -   23-07-1758   -   blz. 59 nr. 1

july den 23 met attestatie van Heerle

Lambertus Boer dragonder

int regimt van den generael

Trips in de comp: van den lt: col:

Seeve en geboortig te Heerle

met

Catharien Wetzels geboortig te

Schandelen onder Heerle.

2 geboden op een dag

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-015   -   14-08-1758   -   blz. 59 nr. 2

aug: den 14 Gosuinus Vasbinder j:m: van

Stralen grenadier onder

het regimt: van den generael

majoor Deuts in de comp:

van den coll: Snoukaert

en

Hendrina Weij j:d: van Venlo.

getrouwd den 9 7tre

 

Venlo H1758-016   -   17-09-1758   -   blz. 59 nr. 3

sept: den 17 Johannes Engeldrom j:m: ge-

boortig van Floonheijm in de

graafschap Kreweijler soldaet

in't 2 batallon van zijne

hoogheid den prince van

Nassau Usingen in de comp:

van de lt: coll: Valat

en

Maria Lisbet Levens j:d:

van Hinsberg.

getrouwd den 1e 8tre

 

Venlo H1758-017   -   01-10-1758   -   blz. 59 nr. 4

octob: den 1: met attest: van Maestrigt

Johan van Meurs j:m: van

de Graave lieutenant onder

het regimt: van den generael

majoor Deutz

en

Maria Johanna Elisabet van der

Smissen wed: van Johan

Pardous geboortig van Mastrigt.

nb: 2 roepen op een dag

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1758

Venlo H1758-018   -   15-10-1758   -   blz. 60 nr. 1

octob. d: 15 met attestatie van Maastrigt

Henderik Isaac de Vos van Steenwijk

j:m: van Heusden leutenant onder het

regiment van den heer generael majoor Deutz

en

Michtelina Briddele j:d: van s: Bosch.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1758-019   -   05-11-1758   -   blz. 60 nr. 2

novembr den 5. do: Johan Hendrick Bollenberg

j:m: geboortig te Gennip, predikant

alhier en

Antonia Magdalena Hampen

j:d: geboortig in s Haage.

getrouwd door do: Schmidtman te Asten in de majorei den 22 dito