GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1751


1751

Venlo H1751-001   -   17-01-1751   -   blz. 31 nr. 2

jan(ua)rij den 17 Caspar Champignon j:m:

van d Engenberg in Loraine

grenadier in het regimt:

en de comp: van den heer

generael majoor Cornabè

en

Margrita Collin wed: van

Hendrick Sel geboortig van

Biegen in Loraine

den 31d(it)o getr.

 

Venlo H1751-002   -   24-01-1751   -   blz. 31 nr. 3

den 24 Leonard Valter j:m: van Raren

in het Limborgse soldaet onder

het regimt: van wijlen den

generael Elias onder de comp:

van de capit: van Pabst,

en

Elisabet Emants wed: van

Johan Schoemaker mede

geboortig van Raren.

den 7e febr getr.

 

Venlo H1751-003   -   24-01-1751   -   blz. 31 nr. 4

dito Godefridus Dominicus Carolus

van der Schuer j:m: van Lier

in Brabant gepensioneert sous

lieutenant van t regiment dra-

gonders van den generael majoor Cornabé

en

Elisabet Maria Theresia Coenraeds

j:d: geboortig van Venlo.

den 31.janr: getr.

 

1751

Venlo H1751-004   -   31-01-1751   -   blz. 32 nr. 1

janr. den 31 met attestatie van Hulst

Christiaen Fleischer j:m:

van Weimar corporael in de

comp: van de capit: van Marcelis

onder het regimt: van gene-

rael veldmarchal prins van Wolfenbuttel

en

Eva Magdalena Hartman j:d:

van Bultfret in ‘t hertogdom Weimar.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1751

Venlo H1751-005   -   31-01-1751   -   blz. 32 nr. 2

dito Pieter Skeen j:m:

van Midmar uyt de provintie van

Abberdeen in Schotlant,

en

Sara Catharina Landmeeters

wed: van Pieter Blom wonagtig

alhier.

den 18e febr. getr:

 

Venlo H1751-006   -   28-02-1751   -   blz. 32 nr. 3

febr. den 28 Johan Hamel wed: van Catharina

Lemmens geboortig van Maestricht

lieutenant in t regimt: van den

generael veldmarchal en hertog

van Brunswich

en

Maria Sibilla Schmidtmann wed:

van wijlen Pigter van Waltha

lieutenant en majoor der stad Axel.

den 16: maart getr:

 

Venlo H1751-007   -   19-04-1751   -   blz. 32 nr. 4

april den 19 Herman Jansen wed: van Maria

Josep Conings geboortig van

Gendringen. corporael in t

regimt: van den generael

veldmarchal prins van

Brunswich Wolfenbüttel

en

Johanna Holthuijzen j:d:

geboortig van Bergen op Zoom

getr: den 2e meij

 

Venlo H1751-008   -   25-04-1751   -   blz. 33 nr.1

1751 den 25 april g. Philip Apú jm van Bemelheim

in de Opper Palts soldaat in het regim:

van den veltmarchal prins van

Bronswijk Wolfenbuttel in de compagnie

van den capitijn Melvill

en

g. Anna Elisabeth Kokesan jd van

Alwich mede in de Opper-Paltz

den 9: meij getr.

 

Venlo H1751-009   -   25-04-1751   -   blz. 33 nr. 2

dito 25 april l. Marthin Hirth jm van Kien in de

Frankische ridderschap soldaat in het

selve regiment in de comp: van den

capitijn van Pabst

en

l. Margareta Wiganthin jd: van deselve

plaatse

den 9e meij getr.

 

Venlo H1751-010   -   16-05-1751   -   blz. 33 nr.3

den 16de mei r. Nicolaas Schram jm van Hofheim

in het keurvorstendom Ments

granadier in het regiment en de com-

pagnie van den general major Cornabé

en

r. Catharina Schwaaben geb: van Poupert

bij Coblentz, weduwe van Johannes

Breidenbach

den 30e meij getr:

 

Venlo H1751-011   -   30-05-1751   -   blz. 33 nr. 4

den 30ste meij r. Johannes Tietseler jm van

Maastricht soldaat in het regiment

van den velt marchal de prins van

Bronswijk-Wolfenbuttel in de comp:

van capitein Marselis

en

r. Anna Christina Hoomens jd

van Venloo

den 13 junij getr:

 

Venlo H1751-012   -   27-06-1751   -   blz. 33 nr. 5

den 27 junii met attestatie van Tiel

Johan Michael van Embst

lieutenant in het regiment hussaa-

ren van d' collonel Sandor

en

Sophia van Hoorn jd: te Tiel

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1751

Venlo H1751-013   -   11-07-1751   -   blz. 34 nr. 1

den 11 julii g. Pieter Minjon jm van la Fontaine

in Pikardien, soldaat in het regi-

ment van den collonel du Vergè, in

de comp: van den capitein Hoogenheim

en

g. Geertruit Laurensz j:d: van Venloo

den 5e aug: getr:

 

Venlo H1751-014   -   12-09-1751   -   blz. 34 nr. 2

den 12de septemb. r. Philip Robbert du Villar jm:

van Landrecies, vendrig in

het regiment van den general

major Cornabè

en

r. Maria Agnes Meyers jd van

Venloo

den 4: octobr getr:

 

Venlo H1751-015   -   27-09-1751   -   blz. 34 nr. 3

den 27 Johannes Tisseler j:m: van Ulm

in het Straetsborgse soldaet in het

regimt: van den veldmarchal

prince van Brunswich onder de

comp: van de capit: Melvil

en

Catharina Stebergerin wed: van

Johan Borgsteijn geboortig van

Bronnam in t Beijersche.

den 10e octobr getr:

 

Venlo H1751-016   -   03-10-1751   -   blz. 34 nr. 4

octob den 3. Simon Joosten j:m: van Meenen

soldaet in het regimt: van den

collonel Acronius in de comp:

van de capit: van Groin

en

Bartje Luttels j:d: van Beesel

den 14. novemb. getr:

 

Venlo H1751-017   -   30-10-1751   -   blz. 34 nr. 5

den 30ste octob. r. Pieter Tompson geb. van Stokkum

weduwenaar van Margareta Wederkent

corporaal in het regiment van den

velt marchal prince van Bronswijk

Wolfenbuttel in de compagnie van

den capitijn la Sage

en

r. Anna Maria Helbrichts geb. van Maastricht

weduwe van Johannes Frederichs

getr: den 14e novemb:

 

1751

Venlo H1751-018   -   30-10-1751   -   blz. 35 nr. 1

den 30 octob. r. George Oeppelen jm van Ingelheim

soldaat in het regiment van den

general major Cornabé in de comp:

van den capitein Bourgeois

en

r. Anna Bernhardina Putman jd

van Kleef.

den 14 novemb. getr:

 

Venlo H1751-019   -   14-11-1751   -   blz. 35 nr. 2

den 14de novemb. r. Hendrik Bos jm van Venloo

soldaat in het regiment van den

general major Smissaart in de comp:

van den major Weinghuisen

en

r. Margareta van Daalen j:d: van Venloo

den 16e decemb. getr.

 

Venlo H1751-020   -   14-11-1751   -   blz. 35 nr. 3

dito 14e novemb. r. Joseph Pitton jm: van Parys

corporaal in het regiment van den

general major Cornabè, in de comp.

van den capitein Constant

en

r. Maria Françoise Licqui jd: van

Doornik

getr. den 28. dito

 

Venlo H1751-021   -   14-11-1751   -   blz. 35 nr. 4

dito 14de novb. met attestatie van Sprang

Pieter Morreval jm. van Sprang

soldaat in het regiment van den

velt-marchal prince van Bronswijk-

Wolffenbuttel

en

Maria van Zelst jd: van Sprang

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1751-022   -   12-12-1751   -   blz. 35 nr. 5

xbr den 12 Hendrick Ritgens j:m: van

Eppendorf in t Paltrische sol-

daet int regimt. van den veldmarchal

prince van Brunswich Wolfen Buttel

en onder de comp: van de lt: coll:

Rhiele en

Anna Maria Munnicks j:d:

van Mecken in t Ceulsche

getr. den 2. jan. [1752]

 

1751

Venlo H1751-023   -   12-12-1751   -   blz. 36 nr. 1

xbr den 12 Jan Louis Chirot j:m: geboortig

van Salis in Vrankrijck cadet

onder de comp: van de capiteijn

Bourgeodt onder het regimt: van

de generael majoor de Cornabè

en

Adriane Elizabet Barbier j:d:

geboortig van Jumè bij Charleroij.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1751-024   -   26-12-1751   -   blz. 36 nr. 2

den 26 decemb. r. Jan Maas jm van Neerhout in

Brabant granadier in het regimt

van den velt marchal prince

van Bronswijk Wolfenbuttel

in de comp: van de coll: van der Mast

en

r. Elisabeth Hermansz j:d: van Wessem.

getr: den 9. jan: [1752]