GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1747


register

der in ondertrouw opgenomen en vervolgens

getrouwde in de hervormde kerck

te Venlo

beginnende met het jaar 1747

 

1747

Venlo H1747-001   -   01-01-1747   -   blz. 1 nr. 1

jan(ua)rij den 1. hebben hun 1ste proclamatie

met attestatie van s Bosch

Johan Hendrik Camerhoff j:m: uijt

het Maagdenburgse sous lieutenant in t

regimt: van den collonel Buijs

en

Anna Philippina le Jeune weduwe

van Willem Wagenmans geboortig van s'Bosch

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1747-002   -   08-01-1747   -   blz. 1 nr. 2

den 8. Georg Kuschi j:m: uit Mähren soldaet

onder het 3de batallon van den hr

generl: en Vorst van Waldeck in de

comp: van den coll: van Muhlen

en

Catharina Jaspers j:d: van Venlo.

getrouwd den 22 jan.

 

Venlo H1747-003   -   15-01-1747   -   blz. 1 nr. 3

den 15 Menno Harms j:m: van Midwolda

soldaet in de comp: van de lt: col:

Alberda onder het regt: van

de genr: majoor Leewe

en

Maria Elisabet Gerards j:d: alhier

[in Venlo 2 afkondigingen]

 

Venlo H1747-004   -   15-01-1747   -   blz. 1 nr. 4

dito 15 Rheinard Schuerman j:m: van

Aarnhem vendrig in t eerste batallon

van zijn excel: den hr: generl: Vorst

van Waldeck

en

Sophia Dorothea van Posern j:d:

geboortig van Maastrigt.

getrouwd den 22 jan.

 

Venlo H1747-005   -   29-01-1747   -   blz. 1 nr. 5

dito den 29 met attestatie van Nimegen

Willem Gisbert Gezelschap j:m: lieute-

nant onder het regimt: van zijn excel:

den hr generl: en Vorst van Waldeck

en

Angenita Johanna ter Herbrugge

j:d: van Nimegen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

1747.

Venlo H1747-006   -   5-02-1747   -   blz. 2 nr. 1

den 5 febr. Willem Ista j:m: van Onst ruijter

onder het regt: van de hr: coll: Buijs

in de comp: van de ritmeester Larcher

van Kenenburg

en

Johanna Geertruij Krekelmans

j:d: van Venlo.

getrouwd den 19 feb.

 

Venlo H1747-007   -   12-02-1747   -   blz. 2 nr. 2

den 12 Johannes Kets jm: uyt Hessen

soldaet int regt: van zijn excel:

den generl: en Vorst van Waldeck

onder de comp: van de majoor Donob

en

Eva Stephens wed: van Steven Jans

geboortig van Mastrigt.

getrouwd den 26 feb.

 

Venlo H1747-008   -   12-02-1747   -   blz. 2 nr. 3

dito 12 Dirck Jager wed: van Rijnberg

soldaet onder het regt: van den

coll: Smissaert Wallon onder de

comp van de majoor baron van

Hammerstein

en

Marianne Servase j:d van Stralen

getrouwd den 26 feb:

 

Venlo H1747-009   -   19-02-1747   -   blz. 2 nr. 4

den 19 Johan Jacob Wieck j:m:

uyt de graafschap Witgenstein

soldaet onder het 3de regimt: van

zijn excell: den generl: en Vorst van

Waldeck onder de comp: van de

majoor Lasvallerie

en

Anna Catharina Bonin j:d:

van Niederwyssel.

nb. volgens afspraeck zullen de kinderen alle

den vader in de geref. religie volgen.

getrouwd den 5 martius

 

Venlo H1747-010   -   26-02-1747   -   blz. 2 nr. 5

den 26 feb: Bastiaen Derk Raat j:m: van

Venlo soldaet int regt: van den

generl: majoor Brakel en onder

de comp: van de capit: Haersolte

en

Helena Baehon j:d: van Venlo.

met attestatie na Nijmegen vertrocken

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1747-011   -   12-03-1747   -   blz. 2 nr. 6

maart den 12. Hendrick Huijser j:m: van Osnabrugge

ruijter int regt: van den hr: coll:

Buijs onder de comp: van de majoor

van Dorp en

Allegonda Lamers wed: van Johan

Didericks geboortig van Venlo.

getrouwd den 26 dito

 

1747.

Venlo H1747-012   -   28-03-1747   -   blz. 3 nr. 1

den 28 maart Hendrick Gerards j:m: chirur-

gijn onder het regt: van zijn

excell: den lt. generl: Smissaert

onder de comp: van de capit:

Sonnemans en

Anna Potoor j:d: van Venlo.

getrouwd den 23 april

 

Venlo H1747-013   -   23-04-1747   -   blz. 3 nr. 2

den 23ste april r. George Meijer j:m: van Veltburg

in de Palts soldaat van het

regiment van den heer prince

van Holstijn Gottorf in de

compagnie van capitijn Ellinkhuisen

en

r. Anna Maria Kraanacker j:d:

van Dusseldorp.

roomsch getrouwd den 7 maij

 

Venlo H1747-014   -   07-05-1747   -   blz. 3 nr. 3

den 7 mei gereformeert g. Pieter Dom weduwenaar van Geertrui

Winen geb: van [niets geschreven]

en

g. Sara Catharina Lantmeeters geb: van

Ter Hoeve weduwe van Jan de Lange

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1747-015   -   07-05-1747   -   blz. 3 nr. 4

dito 7 de maij: l. Johan Christaen Wikkel jm: van Jena

ruiter in t regiment van de collonel

Buis in de compagnie van de major

van Dorp

en

r. Margareta Kupers j:d: van Wetten

getrouwd den 21 may lutersch

 

Venlo H1747-016   -   07-05-1747   -   blz. 3 nr. 5

dito 7 de mei r. Johan Duwalt j:m: van Erlangen

soldaat in t regiment van den heer

prince van Holstijn Gottorf in de

compagnie van capitijn Ellinkhuisen

en

r. Anna Rosalia Hawelin geb: uit Gralits

weduwe van Mathiae du Moulain.

getrouwd den 21 may

 

1747

Venlo H1747-017   -   14-05-1747   -   blz. 4 nr. 1

den 14 mei r. Adam Neukirch jm van Overbroken

in t sticht Trier soldaat int

regiment van den prince van Holstijn

Gottorf, in de compagnie van den capitijn

Lintman

en

r. Adelheit Beekge jd: van Coblents.

getrouwd den 28 may

 

Venlo H1747-018   -   14-05-1747   -   blz. 4 nr. 2

dito 14 de mei r. Jacob Kühn jm: van Lieser mede in

t aarts-sticht Trier, soldaat in

t selve regiment en compagnie

en

r. Geertrui Heimonbring jd: van Ober-

Lahnstein.

getrouwd den 28 maij

 

Venlo H1747-019   -   28-05-1747   -   blz. 4 nr. 3

den 28 ste mei g. Johan Hendrik Stuly jm van Greven-

Stein in t Hessissche, soldaat in het

regiment en compagnie van den prince

van Holstijn Gottorf,

en

g. Maria Catharina Tropping jd van

Wildungen in het Waldeksche

getrouwd den 18 junij

 

Venlo H1747-020   -   28-05-1747   -   blz. 4 nr. 4

dito 28 ste mei: g. Wilhelm Linterman j:m: van Deventer

soldaat in het regiment van den

lieutenant general baron van Swart-

zenberg, in de compagnie van capitijn

la Calmette

en

g. Sievertjen Folkertsz j:d: van Harlingen

getroud den 18 junij

 

Venlo H1747-021   -   11-06-1747   -   blz. 4 nr. 5

junij den 11 Anthoni Conti j:m: geboortig

van Milaan in Italien soldaet

int regt: van den heer prince

van Holstein Gottorp onder de

comp: van de capit: Ellinkhuijsen

en

Eva Margarita Frutschin wed:

van Johan Jorg Muller

getroud den 25 junij

 

1747.

Venlo H1747-022   -   11-06-1747   -   blz. 5 nr. 1

junij den 11 Johannes Mulder j:m: uyt

Hessen soldaet int regt: van

den prince van Holstein

Gottorp onder de comp: van

de majoor van Haeften

en

Anna Margreta Jegers

j:d: van Weezel.

getrouwd den 25 junij

 

Venlo H1747-023   -   11-06-1747   -   blz. 5 nr. 2

dito 11 Hans Jurje Wolf: j:m: uyt

het Nuburgsche. soldaet onder

het regt: van zijn

excell: den heer generael baron

van Swartsenburg onder de

comp: van de lt: coll: Acronius

en

Maria Smits j:d: uyt Silesien

getrouwd den 25 junij

 

Venlo H1747-024   -   11-06-1747   -   blz. 5 nr. 3

dito 11 Hendrick Dinckelberg j:m: van

Harlingen. soldaet int regt.

van zijn excell: den generael

baron van Swartsenberg

onder de comp: van de collonel

commandant Burmania

en

Maijke Jans j:d: ook van Harlingen

getrouwd den 25 junij

 

Venlo H1747-025   -   11-06-1747   -   blz. 5 nr. 4

dito 11 Coenraet Stomp j:m: uyt het

Darmstatsche soldaet in t regt:

van den prins van Holstein

Gottorp onder de comp: van de

capitein de la Brone

en

Anna Catharina Neeben j:d:

uijt het Hessissche

getrout den 2 julij

 

Venlo H1747-026   -   18-06-1747   -   blz. 5 nr. 5

den 18 junij Philip Eiler j:m: geboortig

van Odemheim soldaet int

regt: van den prins van

Holstein Gottorp in de comp:

van de capit: Ellinkhuijse

en

Marianna Zepin j:d: ge-

boortig van Zimmeren

getrout den 2 julij

 

1747.

Venlo H1747-027   -   25-06-1747   -   blz. 6 nr. 1

junij den 25 Jan Willem Trener j:m:

uijt Saxen soldaet in t

regt: van den lt. generl:

baron Eck van Panthaleon

en in de comp: van de capit:

Mansfeld: en

Maria Elisabet Pluijm

j:d: van Venlo

getrouwd den 6 julij

 

Venlo H1747-028   -   02-07-1747   -   blz. 6 nr. 2

den 2 julii met attestatie van Swolle

Andries Hes j:m: soldaet in t regi-

ment van den prince Holstein

Gottorf in de compagnie van den

capitein J: A: de la Brone

en

Anna Arens j:d: te Swolle

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1747-029   -   15-07-1747   -   blz. 6 nr. 3

den 15 Christiaen Schock j:m: uyt

Hannover ruijter onder het

regt: van den coll: Buijs en

onder de comp: van de

ritmr. van Attenhoven

en

Leena Lijsters j:d: van Venlo

goetgevonden om de marsch 3 roepen teffens.

getrouwd den 15 julij


Venlo H1747-030   -   16-07-1747   -   blz. 6 nr. 4

dito 16 met attestatie van Valkenborg

Johannes Surennen soldaet int

regt: van den prins van Holstein

Gottorp onder de comp: van de

capit: Francken

en

Barbara Boosten wed: van

Frans Haasen wonagtig te

Valkenborg

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

1747.

Venlo H1747-031   -   23-07-1747   -   blz. 7 nr. 1

den 23. Johan Becker j:m: van

Coblentz soldaet onder het

regimt: van de prince van

Holstein Gottorp onder de

comp: van de capit: de la Brone

en

Maria de Leest j.d van Beest

getrouwd den 30 july

 

Venlo H1747-032   -   30-07-1747   -   blz. 7 nr. 2

den 30 julij Joseph Zeltener j:m: van Solo-

thurn soldaet int regt: van

den prins van Holstein Gottorp

onder de comp: van de majoor

Lindtman en

Johanna Speerling j:d van Leuven

getrouwd den 30 julij

 

Venlo H1747-033   -   30-07-1747   -   blz. 7 nr. 3

dito 30 Jacob Kesler jm: mede van Solo-

thurn soldaet onder het regt:

van zijn excel: den lt: generael

baron van Swartzenberg onder

de comp: van den capit: Crimiëre

en

Anna Marie Beckers j:d: van Bracht

getrouwd den 12 aug:

 

Venlo H1747-034   -   06-08-1747   -   blz. 7 nr. 4

den 6. Johan Sebastiaen Pinter j:m:

van Marpurg soldaet int regt:

van den prins van Holstein Gottorp

onder de comp: van de capt: de la Bron

en

Anna Barbara Römerin j:d: van Sangeweert

getrouwd den 15

 

Venlo H1747-035   -   06-08-1747   -   blz. 7 nr. 5

dito 6 Johan Godlieb Schwerin j:m:

uijt Hessen soldaet in t voorn:

regt: en in de comp: van den

prince van Holstein Gottorp

en

Anna Leijningen j:d: uijt

Darmstat

getrouwd den 15.

 

1747

Venlo H1747-036   -   12-08-1747   -   blz. 8 nr. 1

den 12 aug. Willlem Nijskes wed: van Mastrigt

tambour int regt: van den lt: genl:

baron van Swartsenberg onder

de comp: van de capit: de la Calmette

en

Babara Engels j:d: van Venlo

getrouwd den 27dito

 

Venlo H1747-037   -   27-08-1747   -   blz. 8 nr. 2

den 27. Gerrit Dercks j:m: van Sutphen

soldaet onder het regt: van zijn

hoogheid den prince van Baden

Durlach in de comp: van de

lt: col: Acronius

en

Wendeltje Remmets j:d: van

Harlingen

getrouwd den 10 7ber

 

Venlo H1747-038   -   27-08-1747   -   blz. 8 nr. 3

dito Hartwijck Muller weduwenaer

van Sutphen sergeant onder

het regt: van zijn hoogheid

den prince van Baden Durlach

in de comp: van de cap: de Valcke

en

Riemke Teies j:d: geboortig

van Mackum in Vrieslant.

getrouwd den 10 7ber

 

Venlo H1747-039   -   28-08-1747   -   blz. 8 nr. 4

den 28 aug. getrouwd met consent des k. raets

Thomes Jones j:m: soldaet van

een Engels regimt: onder de comp:

van de lt: coll: Martin

en

Elisabeth Hoile weduwe

 

Venlo H1747-040   -   10-09-1747   -   blz. 8 nr. 5

sept: den 10. Jacob Scholeng j:m: uijt Cham-

pagne soldaet int regt: van

zijn hoogheid de prins van

Baden Durlach onder de comp:

van den lt: coll: grave van Bijlant

en

Elisabet Strack j:d: van Mastrigt

getrouwd den 24 7ber

 

1747

Venlo H1747-041   -   24-09-1747   -   blz. 9 nr. 1

den 24 sept. Anthoon Niklaes j:m: van

Hamburg soldaet int regt: van

zijn hoogheid den prince van Baden

Durlach onder de comp: van

de lt: coll: Bijlant

en

Marie Stams j:d: van Venlo

getrouwd den 8 oct.

 

Venlo H1747-042   -   24-09-1747   -   blz. 9 nr. 2

dito 24 Lammert Jacobs j:m: van Leuven

corporael int voorn: regimt: en

in de comp: van de capit: Knegt

en

Maria Smits j:d: van Grevenbroeck

getrouwd den 8 oct:

 

Venlo H1747-043   -   24-09-1747   -   blz. 9 nr. 3

dito 24 Laurens van Dammen j:m: van

Meenen soldaet int voorn: regt:

en comp: en

Margreta Ridders j:d: van Mastrigt

getrouwd den 8 8ber

 

Venlo H1747-044   -   24-09-1747   -   blz. 9 nr. 4

dito 24 Caspar Coning j:m: van Bon

soldaet int voorn: regimt: en in

de comp: van den capit: Hixenius

en

Anna Lucia Sags j:d: van Ceulen

getrouwd den 8 8ber

 

Venlo H1747-045   -   18-11-1747   -   blz. 9 nr. 5

den 18de novemb. l. Johannes Boonakker j:m: van Brams-

kerk in t Darmstatsche, soldaat in

het regiment van den prince van Holstijn

Gottorf, in de compagnie van den major

van Lintman

en

l. Anna Martha Faebeli j:d: mede van

Bramskerke voornoempt.

getrouwd den 3 xber

 

Venlo H1747-046   -   25-11-1747   -   blz. 9 nr. 6

den 25 ste novemb. r. Frederijk Faber geb: van Arnheim

weduwenaar van Barbara Hoogerboer

soldaet in t regiment van den

general major Lewe in de compagnie

van den lieut: collonel Alberda

en

r. Helena Siemonsz j:d: van Blerijk.

getrouwd den 10 xber

 

1747

Venlo H1747-047   -   10-12-1747   -   blz. 10 nr. 1

met attestatie van Voorburg

den 10de decemb. g. Johannes Schutter j:m: van Ruremond

lieutenant in het regiment van den lieu-

tenant general Schults van Haagen

en

g. Barbara Wilhelmina van der Does j:d:

van Gorkum.

[in Venlo alleen 3 afkondingen]

 

Venlo H1747-048   -   10-12-1747   -   blz. 10 nr. 2

dito 10de decemb r. Johannes Haas j:m: van Wiltdahl

bij Freiburg soldaat van het regiment

en compagnie van den prince van

Holstein Gottorf

en

r. Anna Maria Kleining geb. van Ments

weduwe van Johannes Klein.

getrouwd den 24 xber

 

Venlo H1747-049   -   17-12-1747   -   blz. 10 nr. 3

den 17de decemb. r. Hendrik Bittenberg jm van Straalen

soldaat in t regiment van den collonel

du Verge, in de compagnie van den

capitijn van der Felts

en

r. Maria Timmerman jd van Berg

getrouwd den 31xber

 

Venlo H1747-050   -   17-12-1747   -   blz. 10 nr. 4

dito 17 decemb. g. Johan Zullen j:m: van Grenshausen bij

Coblents soldaat int regiment

van prins Holstijn, in de compagnie

van wijlen den capitein P: de la Broú

en

g. Anna Geertrui Langen jd mede van Grenshausen

getrouwd den 23 xber

 

Venlo H1747-051   -   17-12-1747   -   blz. 10 nr. 5

dito 17 decemb. r. Pieter Modoú jm van Siburg soldaat

in t regiment van Smissaart Wallon

in de compagnie van den lieut: collonel

Constant

en

r. Maria Húls jd van Dulken

getrouwd den 31. xber