GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1746


1746

Venlo H1746-001   -   blz. 285 nr. 3

jan(ua)rij den 2 Frans Teunissen j:m: van

Doesburg soldaet int regimt. van

de hr. brigardier en coll: van

Burmania en onder de comp:

van de majoor Burmania

en

Anna Sophia Teeuwen j:d

van Luij..

getrouwd den 16 jan. 1746


Venlo H1746-002   -   blz. 285 nr. 4

dito den 9 Pieter Stevens jm. van Schaffen

bij Diest soldaet onder het regimt.

van den hr: brigardier van

Burmania in onder de comp: van

de hr: majoor van Burmania

met

Hendrina Brendals j:d van

Rees.

getrouwd den 16 jan: 1746


Venlo H1746-003   -   blz. 285 nr. 5

dito 9 dito Coenraet Loth jm: van Overquinbach

uijt het Braunfeldse soldaet onder

het regimt: van zijne excell: den

grave van Schaumbourg Lippe

onder de comp: van de capit:

Hardij met

Catharina Mullerin j:d: van

Munster uijt het Darmstatse.

getrouwd den 16 jan: 1746

nb: volgens belofte zullen de kinderen

de jongens de vader en de meisjes de moeder volgen.


Venlo H1746-004   -   blz. 286 nr. 1

1746 janrij den 9 met attestatie van Groenlo

Andries Hooft geboortig van

Nijmegen corporael onder het regt:

van den hr: brigardier van

Burmania onder de comp: van de

capit: Tiddinga

en

Anna Lisbet Boekelers

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-005   -   blz. 286 nr. 2

den 23 met attest: van Sutphen

Huijbert van der Veen jm: corporael

int regimt: van Hop

en

Johanna van Burick j:d: van Sutphen

volgens resol: den kr: worden op zondag twe geboden en op

donderdag het derde te geven om de aenstaende marsch.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-006   -   blz. 286 nr. 3

dito 23 Jan van Dilburg wed: corporael

int regimt: van den brigardier

Burmania en inde comp: van

de cap: Merwede

en

Maria Christina Laquet j:d:

van Grol.

getrouwd den 6 feb:


Venlo H1746-007   -   blz. 286 nr. 4

den 30. Frans Reigers jm: van Billigheim

soldaet int regt: van de generael

majoor Leewe onder de comp: van

wijlen de majoor Geersema

en

Anna Catharina Kinkerin j:d:

van Brujel bij Heilbron.

getrouwd den 20 feb:


Venlo H1746-008   -   blz. 286 nr. 5

febr. den 6. Niclaes Fleuri jm: van Luxemborg

soldaet onder het regimt. van de generael

majoor Leeuve en in de comp: van

de wijlen de majoor Geersema

en

Catharina Rompe j:d van Mastrigt.

getrouwd den 3 maart


Venlo H1746-009   -   blz. 287 nr. 1

1746 febr. den 6. met attestatie van Mastrigt

de heer Henri Amelius de Chalmot

capitein int regimt. van zijn excell:

de lt: generael grave van der Lip.

en

juffrouw Susanne Louise Henriette du Moulin

j:d: geboortig van Embden

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-010   -   blz. 287 nr. 2

den 13 dito Adam Deijs j:m: van Eijsenborg

soldaet int regimt: van den heer

generael majoor Leewe onder de

comp: van de lt: coll: Alberda

met

Elisabet Colff j:d mede van Eijsenborg

nb gedeserteert

[inschrijving doorgehaald, gedeserteerd na 2 afkondigingen]


Venlo H1746-011   -   blz. 287 nr. 3

dito 13 Joseph Matsol j:m: uijt het Fijroolse

soldaet onder het regimt: van de hr.

genl: majoor Leewe in de comp:

van de capit: Wichers

en

Clara Elisabet Drollin j:d: uijt

het Waldeckse.

getrouwd den 27 feb:


Venlo H1746-012   -   blz. 287 nr. 4

dito 13 nog

Christoffer Jans wed: van Groeningen

soldaet onder het regimt: van de

generael majoor Leewe onder de

comp: van de majoor Gruis

en

Catharina Poel j:d: van Velden

getrouwd den 27 feb:


Venlo H1746-013   -   blz. 287 nr. 5

den 20 Carel Peterman j:m: van Wijlburg

soldaet int regimt: van de generl.

majoor Leewe onder de comp: van

de lt: coll: Alberda

en

Anna Elisabet Holdrink j:d:

van Udersbag.

getrouwd den 27 feb:


1746

Venlo H1746-014   -   blz. 288 nr. 1

febr. den 27 Jan Olijslager j:m: van Mastricht

corporael int regimt: van de

hr. generl: majoor Leewe onder

de comp: van de majoor

Lintelo en

Anna Geertruij Wijland wed:

van Jacob Steiker van Nimwegen

getrouwd den 13 maart


Venlo H1746-015   -   blz. 288 nr. 2

dito 27 Jan Sleep j:m: van Mastrigt

soldaet onder het regimt: van

de hr: genl: majoor Leewe

in de comp: van de majoor

Geersema en

Margrita Spedig j:d van

Mastricht.

getrouwd den 13 maart


Venlo H1746-016   -   blz. 288 nr. 3

den 13 Johannes Elser j:m: van

Mombach soldaet int regimt.

van de hr: generl: majoor Leeuve

onder de comp. van de cap: Chesnoi

en

Elisabetha Wolfin j:d: van

Oberhausen in’t Mentsische

getrouwd den 3 april


Venlo H1746-017   -   blz. 288 nr. 4

dito den 13 Wendel Schuts jm: mede uijt

het Mentsische soldaet in’t

regimt: van de hr: generl:

majoor Leeuve onder de

comp: van de cap: Chesnoi

en

Juliana Reitzin j.d. van

Weilbach.

getrouwd den 3 april


Venlo H1746-018   -   blz. 288 nr. 5

den 20 Carel Wilhelm Mattolskij j:m.

uijt het Triersche soldaet in t

regimt: van den hr: generl: majoor

Leewe onder de comp. van de

capit: Wichers

en

Anna Elisabet Neusbeggen

j:d: uijt het Waldiksche

getrouwd den 3 april


1746

Venlo H1746-019   -   blz. 289 nr. 1

maert den 27. Ernst Adriaen Nolmejer

wed: van Brilevelt soldaet int

regimt: van de generl: majoor

Leeuve onder de comp: van de

capit. du Chesnoij

met

Maria Juliana Einsidelerin

wed: van N: Cnol geboortig van

Adelmanshause int Swabenland

getrouwd den 10 april


Venlo H1746-020   -   blz. 289 nr. 2

april Christiaen Frans j:m: uijt

het Teekelenborgsche soldaet

int regimt: van den heer

generael majoor Leewe onder

de comp: van de lt: coll:

Alberda en

Maria Elisabet Jenigen

j:d: van Breslauw

getrouwd den 17 april


Venlo H1746-021   -   blz. 289 nr. 3

den 10 dito Wendelinus Nieth j:m: geboortig

uijt het Nassaw Dietsche soldaet

int regimt: van den hr generl.

majoor Leewe onder de comp:

van de capit: Rengers

en

Fironica Gesselerin j:d geboortig

uijt het Usingsche.

getrouwd den 24 april


Venlo H1746-022   -   blz. 289 nr. 4

den 17 Frederick Wessel j:m: van

Wezel soldaet int regimt.

van den hr genl: majoor

Leewe onder de comp.

van de majoor Lintelo

en

Catrina Kassels wed: van

Lieve Watte geboortig van Vise.

getrouwd den 1 maij


Venlo H1746-023   -   blz. 289 nr. 5

dito 17 Johan Godfried Pnager

j:m uijt het Saxische soldaet

int regimt. van de Vorst van

Waldeck onder de comp. van

de capit: Boxberg

en

Sabina Fhelerin j:d: uijt

het Eisenachsche.

getrouwd den 1 maij


1746

Venlo H1746-024   -   blz. 290 nr. 1

april den 17: Balthazar Rothenbergen

j:m: uijt het Wurtsburgse

soldaet int regimt: van

zijn excel: den Vorst van

Waldeck onder de comp. van

de capit: Boxberg

en

Utilia Bohlin j:d: mede

uijt het Wurtsburgsche

getrouwd den 1 maij


Venlo H1746-025   -   blz. 290 nr. 2

dito 17 Jan Pieter Spetter j:m:

van Mastrigt soldaet int

regimt: van de hr genl: majoor

Leewe onder de comp: van de

capit: Maniel

en

Anna Lisebet Klein j.d.

mede van Mastrigt.

getrouwd den 1 maij


Venlo H1746-026   -   blz. 290 nr. 3

den 24 april g. Johannes Bruksen jm van Groot

Emmerijk in de graafschap Meurs

soldaat in t regiment van den general

major Leewe in de compagnie van

den major Gruis

en

r. Magdalena Kreemers jd: van Bookum

bij Urdingen

nb de afspraak is dat de jongens in de gereform:

de meisjens in de roomsche religie sullen opgetrokken worden

[in Venlo 3 afkondigingen]


Venlo H1746-027   -   blz. 290 nr. 4

dito 24 april r. Joseph Antooin Looman jm van

Keulen, soldaat in t selve regiment

in de compagnie van den capitein

Woldrink en

r. Anna Barbara Sagos jd van Keulen

getrouwd den 8 maij


Venlo H1746-028   -   blz. 290 nr. 5

den 8ste mei r. Jillis Franken j:m: van Leeuwaarden

soldaat in t regiment van den

general major B: Lewe, in de

compagnie van den major Alberda

en

r. Margareta Meins jd: van Venloo.

getrouwd den 22 meij


1746

Venlo H1746-029   -   blz. 291 nr. 1

den 15 mei g. Wilhelm Jansz jm van Dodeweert

soldaat in t regiment van den heer

general major B: Lewe in de compa-

gnie van den major baron van

Lintelo en

r. Dilloana Hoenholt jd van Aalst

laast gewoont hebbende op het huis

te Gennip

getrouwd den 29 mei

de afspraak is dat de jongens in de gereform: de meisjens

in de roomsche religie sullen opgetrokken worden


Venlo H1746-030   -   blz. 291 nr. 2

dito 15de mei r. Evert Cornelisz jm van Millingen

soldaat in t selve regiment en

compagnie en

r. Maria Francina Rouw jd: van

Walbeek.

getrouwd den 29 mei


Venlo H1746-031   -   blz. 291 nr. 3

dito 15de mei r. Jacobus Meijer jm van Kallar Eibers

bij Bonn soldaat in t selve regi-

ment, in de compagnie van de lieut:

collonel Alberda

en

r. Anna Eva Brouwers jd: mede van

Kallar Eibers

getrouwd den 30 mei


Venlo H1746-032   -   blz. 291 nr. 4

dito 15de mei r. Nicolaas le Clève jm van Nivelle

soldaat in t selve regiment in de

compagnie van den capitijn Maneel

en

r. Geertrui Tets geb: van Hinsbergen

weduwe van Johannes Arnt.

nb trou van dese niet voltrokken alsoo volgens ontfangene

bekentmaaking van wegens den capitijn de bruidegom

gedeserteert is en de bruit met hem.

[in Venlo alleen 2 afkondigingen, daarna dus gedeserteerd]


Venlo H1746-033   -   blz. 292 nr. 1

1746 den 22 mei r. Carel Janssen geb: van Groningen, wedu-

wenaar van Anna Hendrikson, soldaat

in t regiment van den general major

B: Lewe, in de compagnie van capt. Lubbers

en

r. Grietje Jansen geb: van Nijmegen, weduwe

van Roelof Jansen.

getrouwd den 5 juni


Venlo H1746-034   -   blz. 292 nr. 2

dito 22 mei r. Fijtus Reigart geb: van Hemmau in

t Paltz Nieuburgsche weduwenaer

van Maria Elisabet Wenselin soldaat

in t selve regiment in de compagnie

van den lieut: coll: Alberda

en

r. Anna Margareta Alf geb. van de

selve plaatse weduwe van Niclaas

Klachnar.

getrouwd den 5 juni


Venlo H1746-035   -   blz. 292 nr. 3

dito 22 mei r. Johannes Inck j:m: van Hildes in t

sticht Wurtzburg, soldaat in het

derde bataljon van t regiment van

sijne hoogh: den Vorst van Waldek,

in de vacante compagnie

en

l. Anna Christina Maria Witterin

jd: van Sleisingen in Saxen.

getrouwd den 5 juni


Venlo H1746-036   -   blz. 292 nr. 4

den 29 mei g. Adolf Koerts j:m: van Velp bij

Arnheim, soldaat in t regiment van

den general major B: Lewe, in de

compagnie van den major baron van

Lintelo en

g. Johanna Beerentz j:d: van Groningen.

getrouwd den 12 juni


Venlo H1746-037   -   blz. 293 nr. 1

1746 den 29 mei l. Jacob Teems jm van Sprengen in het

keurvorstendom Hanover, soldaat in

het regiment en compagnie van den

general major B: Lewe

en

r. Christina Everhartsz jd. van Bierbeek

bij Leuven

getrouwd den 28 julij


Venlo H1746-038   -   blz. 293 nr. 2

den 5de junii r. Antoni Koenen jm van Nijmegen

soldaat in t regiment van den

general major Lewe, in de

compagnie van capitijn Rengers

en

g. Antonetta Wolf geb. van ’s Bosch weduwe

van Jean Thierry Guillaeaume.

d’afspraak is dat de bruidegom tot de geref: religie sal overgaan

getrouwd den 19 junij


Venlo H1746-039   -   blz. 293 nr. 3

dito 5de junii l. Johannes Conradus Pleser jm: van

Dodonauw in t Hessen – Darmstatsche

corporaal in t selve regiment

in de compagnie van den major van

Linteloo en

r. Catharina Lamberts geb: van Mons, weduwe

van Michiel Lamberts.

getrouwd den 19 dito


Venlo H1746-040   -   blz. 293 nr. 4

dito 5de junii r. Lambert Schröder j:m: van Kleinau

bij Dueren, soldaat in t selve

regiment, in de compagnie van

capitijn Suur

en

r. Anna Catharina Elswich jd. van

Weesel.

gedeserteert.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

[getrouwd den 19 dito doorgehaald]


1746

Venlo H1746-041   -   blz. 294 nr. 1

dito 5de junii r. Frederik Storm jm van Nijmegen

soldaat in t regiment van sijne

excellentie den graave van der

Lippe Schaumburg, in de compagnie

van capitijn Chalmot

en

r. Maria Helena van Loberich jd.

van Venloo.

getrouwd den 19 dito


Venlo H1746-042   -   blz. 294 nr. 2

den 26ste junii g. Christoffel Hegelin j:m: van

Hessen Homburg corporaal in t

regiment van sijne excellt. den

grave van der Lippe Schaumburg

in de compagnie van den lt: collonel

Titulair Beilanus

en

g. Agnes Catharina Janssen j:d:

van Zutphen.

getrouwd den 10 julij


Venlo H1746-043   -   blz. 294 nr. 3

den 3de julii r. Johannes Giebel j:m: van Limburg aan de

Lahn soldaat in’t regiment van

den heer grave van der Lippe in de

compagnie van den lt: collonel Beilanus

en

r. Anna Catharina Wijrot geb: van Venloo

weduwe van Andries de Kraai.

getrouwd den 17 julij


Venlo H1746-044   -   blz. 294 nr. 4

dito 3de julii r. Johannes Kool van Seedorf in het

aartssticht Trier, soldaat in ‘t

regiment van den brigadier van Bur-

mannia, in de compagnie van den briga-

dier Mosburger

en

r. Anna Maria Beek jd van Sekkingen

in het Schwarts Walt.

getrouwd den 24 julij


1746

Venlo H1746-045   -   blz. 295 nr. 1

den 10 julii g. Jan Thiessen jm van Groningen

soldaat in t regiment van den ge-

neral major Lewe, in de compagnie

van den capitijn Woldrink

en

r. Maria Joseph Kock jd van Namur.

getrouwd den 24 julij

de afspraak is dat alle kinderen den vader volgen sullen


Venlo H1746-046   -   blz. 295 nr. 2

dito 10 julii r. Johannes Groos jm. van Bezin in ‘t

aartssticht Trier, soldaat in t regiment

van den brigadier Burmannia, in de

compagnie van den brigadier Mosburger

en

r. Maria Agnes Peltgen jd van Kappelle

bij Coblentz.

getrouwd den 24 julij


Venlo H1746-047   -   blz. 295 nr. 3

dito 10 julii r. Huibert Thiel jm van Herzig in t

hertogdom Lutzenburg, soldaat in

t laastgen: regiment en compagnie

en

r. Elisabeth Greevin jd: van Siegen.

getrouwd den 24 julij


Venlo H1746-048   -   blz. 295 nr. 4

den 17 julii r. Joseph Gramvich j:m: van Vipalanka

in Hungarien soldaat in ’t derde

bataljon van ’t regiment van Waldek

in de compagnie van den capitein van

Hadeltunk

en

r. Margareta Klingelin jd: van Uphof bij

Wurtsburg.

niet verder te proclameren omdat de bruijt met een ander is doorgegaen.

[inschrijving doorgehaald, in Venlo alleen 2 afkondigingen]


Venlo H1746-049   -   blz. 295 nr. 5

dito 17 julii r. Pieter Bader j:m: van Köningshoven bij Wurt-

burg soldaat in t boveng. bataljon, in de

compagnie van den graave van Kornfail

en

r. Anna Maria Schramin weduwe van Bartho-

lomeus Roever.

getrouwd den 31 dito


1746

Venlo H1746-050   -   blz. 296 nr. 1

den 24 julij Philippus Geerts j:m: van

Groningen soldaet in’t regt:

van de genl: majoor Leeuve

onder de comp: van de capit:

Maneel met

Maria Susanna Rusitska

j:d van Doornick.

getrouwd den 7 aug:


Venlo H1746-051   -   blz. 296 nr. 2

dito Willem Raaf j:m: van

Borkoen in’t Hesse Casselse

soldaet int voorn. regimt.

en comp: met

Maria Elizabet Clemenin

j.d: van Heidelberg


Venlo H1746-052   -   blz. 296 nr. 3

dito Tobias Marco j:m: van Weenen

soldaet int voorn: regimt:

en de comp: van capit: Suur

en Johanna Elisabet Hoff-

mannin j:d: uijt Darmstat.

beide gedeserteert

[inschrijving doorgehaald, in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-053   -   blz. 296 nr. 4

dito Johannes Ries j:m: van

Etmanroot soldaet int

voorn: regimt: en in de comp:

van capit: Ringers

en

Geertruda Stickers j:d: van

Niekirch int Triersche

volgens afspraek zullen de kindere wederzijts opgevoet werden.

de jongens met de vader in de Lutersche en de miesjes in de

roomse religie.

nb: deze uijtgedaen omdat de bruijt gedeserteert is.

[inschrijving doorgehaald, in Venlo slechts 1 afkondiging]


Venlo H1746-054   -   blz. 296 nr. 5

den 31 julij Johan Jurg Prits jm: van Scherstein corporael

onder het regt: van zijn hoogheid

den Vorst van Waldeck en onder

de comp: van de capt: Stube

en

Anna Elisabet Janssen

j:d: van Namur

getrouwd den 14 aug:


Venlo H1746-055   -   blz. 296 nr. 6

dito 31 Frans Huber j:m: uijt het

Beijersche soldaet onder het

regt: van zijn excell: den grave

van der Lip, onder de comp: van

de capit: Chalmot

en

Catharina Margreta Egerdin

j:d: uijt het Darmstadse

nb: de afspraek is, dat alle kinderen met de moeder

gaen en in de luthersche religie zullen opgevoet worden.

getrouwd den 14 aug:


1746

Venlo H1746-056   -   blz. 297 nr. 1

julij den 31. Pieter Francis van Deutekom

j:m van Gulpen corporael

onder het regt: van de genl:

majoor B: van Lewe onder

de comp: van de capt: Rengers

en

Maria Francoise Swaljè j:d:

van Namur

getrouwd den 21 aug:


Venlo H1746-057   -   blz. 297 nr. 2

aug: den 7 Caspar Kemmer j:m: uijt het

Darmstatse soldaet onder het

regt: van zijn excel: den lt:

generl: graav van der Lip onder

de comp: van de cap: de Chalmot

en

Elizabet Kallin wed: van Jacobus

Rauch geboortig uijt het Braunfeldse

volgens afspraek zullen de kindere wederzijts opgevoet worden.

getrouwd den 21 aug.


Venlo H1746-058   -   blz. 297 nr. 3

den 14 aug: Nicolaes Heijl j:m: uijt het

Saxen Gothase soldaet onder

het regt. van den Vorst van

Waldeck onder de comp: van

de cap: van Mulich

en

Maria Magdalena Scheijging

j:d: uijt het Wurtembergse

getrouwd den 28 dito


Venlo H1746-059   -   blz. 297 nr. 4

dito 14 Balthazar Niclaes j:m: uijt

het Darmstatse soldaet onder

het regt: van den graav van der

Lip onder de comp: van de

capit: de Chalmot

en

Maria Christina Hessin

j:d: mede uijt het Darmstatse.

getrouwd den 28 dito


Venlo H1746-060   -   blz. 297 nr. 5

dito 14 Mathias Sollener jm: geboortig

van Landau soldaet onder het

3 batallon van den generael

en Vorst van Waldeck, onder de

comp: van de majoor Lachevallerie

en

Anna Maria Wesselin j:d: van

Regensburg

getrouwd den 28 aug:


1746

Venlo H1746-061   -   blz. 298 nr. 1

augusti den 21 hebben hun 1 procl:

Jan Kuen j:m: van Groningen

lieutenant onder het regimt: van

den genl: majoor Leeuve

en

Johanna Theresia Somers j:d:

geboortig uyt s: Haage.

getrouwd den 26 7ber


Venlo H1746-062   -   blz. 298 nr. 2

dito 21 Hans Peter Merckel j:m:

uijt de Paltz soldaet onder

het 3 batallon van zijn excel:

de Vorst van Waldeck, onder de

comp: van de graav van Kornfail

en

Maria Margreta Hofmannin

j:d: uijt het Meentsische

nb: de kijnderen zullen de bruijdegom alle volgen.

getrouwd den 11 7ber


Venlo H1746-063   -   blz. 298 nr. 3

dito den 28 Adam Amelung j:m: geboortig

uijt de Paltz capitein des armes

int 2 regimt: van zijn excell. den

Voorst van Waldeck onder de comp:

van de capit: Greijfencrantz

en

Johanna Christina de Gruijter

j:d: van Venlo.

getrouwd den 11 7ber


Venlo H1746-064   -   blz. 298 nr. 4

dito 28 Christof Schwertheim j:m: uijt

het Mentsische soldaet in het 3

batallon van zijn excel: den

Vorst van Waldeck, onder de comp:

van de lt: col: Cornabè

en

Anna Catharina Kernin j:d:

geboortig van Schoonborn

getrouwd den 11 7ber


Venlo H1746-065   -   blz. 298 nr. 5

dito 28 Peter Ehrhard jm: uijt Darmstat

soldaet onder het 3 regt: van

zijn excel: de Vorst van Waldeck

in de comp: van de capit: van Mulich

en

Esther Catharina Friken j:d

van Merseburg in Saxen

getrouwd den 11 7ber


1746

Venlo H1746-066   -   blz. 299 nr. 1

aug. den 28 Johan Riel j:m: uijt het

Fuldische soldaet onder

het voorn: regt: en comp:

en

Anna Maria Gundlachin

j:d: uijt het Mentrische.

getrouwd den 11 7ber


Venlo H1746-067   -   blz. 299 nr. 2

dito 28 met attestatie van Nimegen

Teunis van Leeuwen j:m: soldaet

int regt: van de genl: majoor

Leewe met

Elisabet Mutters wed: van Pieter

van Oldenbeeck.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-068   -   blz. 299 nr. 3

sept: den 4 Jan Peters j:m: van Nimwegen

soldaet int regt: van de generl:

majoor Leewe onder de comp:

van de lt: coll: Alberda

en

Johanna Wirot wed: van Arnoldus

Brunnick geboortig van Venlo.

getrouwd den 18 7ber


Venlo H1746-069   -   blz. 299 nr. 4

dito 4 Michiel Rusch j:m: van

Bolheim int Wirtembergsche

soldaet int voorn: regt: en in

de comp: van de majoor Lintelo

en

Catharina Sollingerin j:d: van

Sondelvingen

getrouwd den 18 7ber


Venlo H1746-070   -   blz. 299 nr. 5

dito 4 Jan Pieters ter Beeck j:m.

van Groningen soldaet int

voorn: regt: en in de comp:

van de capit: du Chesnoi

en

Ida Jansen wed: van Jan Winand

Pieters geboortig van Venlo.

nb: de afspraek is dat alle de kinderen in de geref: religie sullen opgevoedt worden.

getrouwd den 18 7ber


1746

Venlo H1746-071   -   blz. 300 nr. 1

7ber den 11 Geurt Daniels j:m: van

Groningen soldaet int regt.

van de hr. brigardier

Burmania in de comp: van

de lt: coll: Titulair van

Sijtsama en

Catharina Hendricks j:d

van Venlo.

getrouwd den 25 7ber


Venlo H1746-072   -   blz. 300 nr. 2

dito 11 7ber Philip Adam Cappes j:m: uijt

het Darmstadsche soldaet

int regt: van de genl: majoor

Leeuve en onder deszelfs comp:

en

Anna Sophia Struth j:d:

uijt het Ceulsche

getrouwd den 25 7ber


Venlo H1746-073   -   blz. 300 nr. 3

dito 11 7ber Hendrick Crouse j:m: uijt

het Hannoversche soldaet

int voorn: regt: in comp:

met

Maria Anna Seufst j:d

van Rhees uijt het Ceulsche

getrouwd den 25 7ber


Venlo H1746-074   -   blz. 300 nr. 4

den 18 Johan Joseph Stopman

j:m: uijt het Munstersche

soldaet int regt: van de brigar-

dier van Burmania onder

de comp: van de brigardier

Mosburger en

Janna Maria Andries

j:d: van Zwol

getrouwd den 2 8ber


1746

Venlo H1746-075   -   blz. 301 nr. 1

sept. den 25. met attestatie van Brevoort

Gideon Gunning j:m: van Bon sergiant int

regimt: van de hr brigardier

Burmania in de comp: van de

lt. col: Titulair van Sijtsama

en

Henrica van Hemeren j:d:

van Brevoort.

2 proclam. op een dag te geven.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-076   -   blz. 301 nr. 2

dito 25 Sebastiaen Bijler j:m: uijt

de Elsas soldaet onder het

regt: van de genl: majoor Leewe

onder de comp: van de capit:

du Chesoij en

Judich Hoendermans wed: van

Wensel Schoonhouwer geboortig

van Sittard.

getrouwd den 9 8ber


Venlo H1746-077   -   blz. 301 nr. 3

nog 25 Johan Jacob Bernhardi

j:m: uijt Hessen soldaet onder

het 3 regt: van zijn excel: den

generael en Vorst van Waldeck

onder de comp: van de majoor

van Lachevallerie

en

Anna Catharina Schmit-

knechtin j:d: uijt het Waldekse

getrouwd den 9 8ber


Venlo H1746-078   -   blz. 301 nr. 4

octob: den 2 Johan Mattijs Heiseler j:m:

uijt Beijeren soldaet onder het

regt: van den genl: majoor Leewe

onder de comp: van cap: Renger[s]

en

Johanna Catrina Hoendermans

j:d: van Sittart.

getrouwd den 16 8b:


Venlo H1746-079   -   blz. 301 nr. 5

dito 2 Johan Simmerman j:m:

uijt het Gulikse van Kirchheim

soldaet onder voorn: regt: en comp:

en

Anna Maria Dimons j:d:

van Niewkirck int Gulikse

getrouwd den 16 8b:


1746

Venlo H1746-080   -   blz. 302 nr. 1

dit: den 2 Peter Snijder j:m: van

Frauwendorf uijt het Beijersche

soldaet int regt: van zijn excel:

den graaf van Schaumborg Lippe

onder de comp: vande capit: de

Chalmot en

Marian Jansen j:d: van

Susteren

getrouwd den 16 8b:


Venlo H1746-081   -   blz. 302 nr. 2

dito 2 Mathias Fickes j:m: soldaet

onder het regt: van den heer

coll: du Tartze onder de comp:

van de capit: Binung

en

Anna Cathina Donie j:d:

van Waldniel

getrouwd den 23 8ber


Venlo H1746-082   -   blz. 302 nr. 3

den 9 8ber Adam Schuts j:m: van Roetings-

heim soldaet onder het regt: van

de genl: majoor Leewe onder de

comp: van de capit: du Chesnoi

en

Magdalena Pauli j:d: van

Santinwert.

getrouwd den 23 8ber


Venlo H1746-083   -   blz. 302 nr. 4

dito 9 Gerrit Conings j:m: van Creifild

soldaet int regt: van den gene-

rael baron van Cronstrom

onder de comp: van de majoor

van Berestein

en

Catharina Aarts wed: van

Paulus Hover van Wikraath

getrouwd den 23 8ber


Venlo H1746-084   -   blz. 302 nr. 5

dito 9 Georg Sigismund Uhlich j:m: uijt

Bohemen van Ramsberg soldaet

int 3 batallon van den Vorst

van Waldeck, onder de comp: van

de capit: van Hadel

en

Margareta Zimmer wed: van

Johannes Zimmer van Venlo

getrouwd den 23 8ber


1746

Venlo H1746-085   -   blz. 303 nr. 1

den 16de octob. r. Harmen Jennes jm van Lövenich

soldaat int regiment van den general

major Lewe, in de compagnie van den

capitein Maneel

en

r. Wilhelmina Benedictus jd van

Venloo.

getrouwd den 30 8ber


Venlo H1746-086   -   blz. 303 nr. 2

den 23 octob. g. Jurjen Hendrik Scriba jm van Meisenheim

in t vorstendom Tweebruggen, soldaat

in t regiment van den general major Lewe

in de compagnie van capitijn du Chesnoi

en

r. Anna Maria Victoria Elisabet Mullerin

geb: van Gernsheim bij Ments, weduwe

van Caspar Hemel

de afspraek is dat alle de kinderen in de gereform: religie sullen opgetrokken worden.

getrouwd den 30 8b:


Venlo H1746-087   -   blz. 303 nr. 3

den 30ste octob r. Hendrik Kraamer jm van Selgensdorf

in Gulikerlant, soldaat in t regi-

ment van den general major Lewe

in de compagnie van den major Gruis

en

r. Petronella Sterk geb: van Oudenaarde

weduwe van Bastiaan van den Ant.

getrouwd den 18 decemb:


Venlo H1746-088   -   blz. 303 nr. 4

den 5de novemb. r. Hubert George jm van Borcher in’t

Luxenburgsche, soldaat in t regiment

Walen van den collonel Smissaart, in

de compagnie van capitijn Constant

en

r. Maria Joseph de Greè jd van Naamen

getrouwd den 15 decemb:


Venlo H1746-089   -   blz. 303 nr. 5

dito 5de novemb. r. Caspar Jansz jm van Kleef, soldaat in t re-

giment van den general major Lewe, in

de compagnie van den lieut: collonel

Alberda en

r. Elisabeth Eerlijck jd van Kleef.

getrouwd den 23 decemb.


1746

Venlo H1746-090   -   blz. 304 nr. 1

den 12de novemb. r. Johan Pieter Paske jm van Keulen

soldaat in t regiment Waalen van

den collonel Smissaart, in de compa-

gnie van capitein de Vrient

en

r. Catharina Stegemaeker jd van Nues.

getrouwd den 27 9b:


Venlo H1746-091   -   blz. 304 nr. 2

dito 12de nov:

l. Frans van der Vekken jm van Hamburg

en

r. Sibilla Bosina geb: van Rensburg

in het hertogdom Beijeren

weduwe van Johan Hendrik Kof.

getrouwd den 27 9b:


Venlo H1746-092   -   blz. 304 nr. 3

den 27 novemb. r. Lodowijk de Bruin jm: van Kortrijk ordinaaris guide, in

de compagnie guidens te paart

van den capitein baron van

Eischen en

r. Anna Maria Rheinhart jd van

Hunfelt in t sticht Fulda

den 11 decemb: 1746


Venlo H1746-093   -   blz. 304 nr. 4

dito 27 novemb: r. Thomas Gernaats jm van Venlo

soldaat in t regiment en de compagnie

van den collonel Smissaart

en

r. Johanna Catharina Blavier jd van Venloo.

getrouwd den 11 xb:


Venlo H1746-094   -   blz. 304 nr. 5

dito 27 nov. r. Guilleaume Codron j:m: van Rijssel

soldaat van ’t selve regiment in

de compagnie van capitein la Riviere

en

r. Catharina Losio jd van Namen

getrouwd den 11 xb:


1746

Venlo H1746-095   -   blz. 305 nr. 1

den 18 decemb. r. Johan Adam Geiselaar jm van

stat Lensfelt in t Hessen, soldaat

in t regiment, en compagnie van den

collonel Smissaart

en

r. Maria Catharina Voermans jd van

Aaken.

attestatie versonden na Borculoo

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1746-096   -   blz. 305 nr. 2

dito 18 decemb. r. Francis Joosten jm van ’s Bosch

soldaat in t selve regiment, in

de compagnie van den capitein W.

Weinghuijsen

en

r. Johanna Elisabet Dieders jd van

Venloo

attestatie versonden

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


p:m:

begint alsoo dit register met

den 29 maert 1716, en eindigt

met decemb. 1746. wanneer

beslooten is een nieuw boek

te beginnen

Venloo den 6de testor

janu: 1747

Johannes Grambusch

h:t: vdm p:t: scriba