GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1745


1745

Venlo H1745-001   -   blz. 272 nr. 2

den 1ste januarii r. Jan Rombout jm van Venloo soldaat

in t regiment Waalen van den

collonel Smissaart, in de compagnie

van den capitein H G Weinghisen

en

r. Maria Catharina Leendertz j:d: van Venlo.

getrouwd den 8 jan: 1745


Venlo H1745-002   -   blz. 272 nr. 3

dito den 3de januar. r. Johan Wilhelm Koesman, geb. van

Kerprich in t graafschap Limborg, wedu-

wenaar van Anna Margareta Hart-

wich, soldaat in t regiment van den

collonel van Kinschot, in de compagnie

van den major Bilderbeek

en

r. Anna Maria Breehans geb: van s Herto-

genbosch weduwe van Philip van

der Boogen.

getrouwd den 21 januarij


1745

Venlo H1745-003   -   blz. 273 nr. 1

den 9 jan: Gerrit Cammere j:m: van

Roelshausen int Beijersche

ruijter int regimt: van den

hr: coll: Buijs onder de comp:

van den ritmeester Larcher

van Kenenburg

met

Anna Maria Kroegin j:d:

van Richelbag int Muldenberger

ampt.

getrouwd den 24 jan:


Venlo H1745-004   -   blz. 273 nr. 2

den 17 dito Christiaen Holbein j:m:

von Dingelstat int Chur triensche

soldaet onder de comp: van de

cap: Brants in’t regimt: vande

de hr coll: van Kinschot

met

Geertruij Peters j:d: van Lottum

getrouwd den 31 jan:


Venlo H1745-005   -   blz. 273 nr. 3

den 21 Johan Jacob Melm, j:m: doctor

van t hospitael alhier, geboortig van Marpurg

met

Anna Theodora Booth: wed:

van wijlen Hendrick Balthus Keiecks

geboortig van Nimwegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-006   -   blz. 273 nr. 4

dito met attestatie van de Graave

Godefridus Dercks j:m: geboortig in

de Graave en

Maria Louis j:d: mede geboortig aldaer

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-007   -   blz. 273 nr. 5

den 28 Nicolaes Frans de Vinck j:m: van

Doornick tamboer int regimt. van

de hr. coll: Kinschot onder de

comp: van de capit: Brands

met

Maria Catharina Schots j:d:

meede van Doornick.

getrouwd den 11 april


1745

Venlo H1745-008   -   blz. 274 nr. 1

den 4 april August Wilhelm van Glaubitz

j:m: van Bronswijck adjutant en

vendrig int regimt: van den heere

generael Vorst van Waldeck

en

Susanne Francoise Meijnet j:d

van Bergen op Zoom.

nb: wegens de aenstaende marsch tegens donderdag

een roep en de volgende zondag de 2 laeste roepen te geeven.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-009   -   blz. 274 nr. 2

nb: mede gelijk boven

Johan Martin Berger,

j:m: uijt het Hessische soldaet

onder het regimt: van den heere

generael Vorst van Waldeck,

in de comp: van den heer coll:

commandant Dide tot Fursten-

stein met

Anna Christina Uffeland

j:d: mede geboortig uijt het Hessische.

getrouwd den 11 april


Venlo H1745-010   -   blz. 274 nr. 3

den 11 dito Jacobus Clemens j:m: van Breda

soldaet int regimt: van de heer

coll: van Kinschot en in deszelfs comp.

met

Mechel Moors j:d: van Stevensweert

getrouwd den 25 dito


Venlo H1745-011   -   blz. 274 nr. 4

den 18 dito Hans Jacob Hermse j:m: uijt

het stift Hildesheim soldaet int

regimt: van de heer coll: van

Kinschot onder de comp: van de

hr: lt: coll: de Conde

met

Lisebet Eikelens wed: van wijlen

Petrus Sicks geboortig van Diest.

getrouwd den 2 maij


Venlo H1745-012   -   blz. 274 nr. 5

den 25 dito Hendrick Vinck jm: soldaet in’t

regimt: van de heer coll: van

Kinschot onder de comp: van de

cap: de Bock met

Geertruij Hagens wed: van Hendrik

Roeloven.

getrouwd den 7 maij


1745

Venlo H1745-013   -   blz. 275 nr. 1

den 25 april hebben hun 1 proclam:

Ludolph Arnold Hamboch

j:m: geboortig van Kelzenberg

bedienaer des Goddel: woorts te Kalde-

kerken met

Anna Morees j:d: geboortig van Venloo.

getrouwd den 7 maij


Venlo H1745-014   -   blz. 275 nr. 2

dito 25 nog

Ariaen Lam j:m: van Breda

soldaet int regimt: van de heer

coll: van Kinschot en onder

deszelfs comp:

met

Anna Maria Joseph Hermans

j:d: van Venlo.

getrouwd den 7 maij


Venlo H1745-015   -   blz. 275 nr. 3

den 2 maij Christiaen van Rooij j:m: van

Uijen soldaet int regimt: van

den heer coll: van Kinschot

onder de comp: van de capit:

Scherlenskij met

Johanna Lisbet van Kessel

j:d: van Venlo.

getrouwd den 16 dito


Venlo H1745-016   -   blz. 275 nr. 4

den 16de mei r. Laurens de Lees j:m: van Leeuven

soldaat in t regiment van den

heer collonel van Kinschot, in de

compagnie van capitijn Hempel

en

r. Johanna de Jong jd: van Venloo.

getrouwd den 30 mei


Venlo H1745-017   -   blz. 275 nr. 5

den 30ste mei r. Gerrit van Dinsen jm van Boksmeer

soldaat in het regiment van den

heer collonel van Kinschot, in de

compagnie van capitijn Hempel

en

r. Allegonda Hermensz jd: van Blerijk

getrouwd den 13 mei [sic moet zijn juni]


1745

Venlo H1745-018   -   blz. 276 nr. 1

den 30ste mei r. Joseph Rous jm van Freiburg soldaat

in t regiment van den heer general

van Dort in de compagnie van de

grootmajor Foeit

en

r. Geertrui Luckerats jd: van Keulen

getrouwd den 13 mei [sic moet zijn juni]


Venlo H1745-019   -   blz. 276 nr. 2

den 7de junii r. Johannes Krings jm van Sugtelen

soldaat in t regiment van den

heer collonel van Kinschot in de

compagnie van den lieut: collonel

de Condè

en

g. Christina Cöllerin jd van Manheim

getrouwd den 20 mei [sic moet zijn juni]

de overeenkompst is dat de jongens in de roomsche

de meisjens in de geref: religie sullen opgetrokken

worden.


Venlo H1745-020   -   blz. 276 nr. 3

dito 7de junii r. Jan Aarts jm van Boksmeer, soldaat

in t bovengenoemde regiment, in

de compagnie van capitijn de Bock

en

r. Petronella Brouwers jd van Boksmeer

getrouwd den 20 mei [sic moet zijn juni]


Venlo H1745-021   -   blz. 276 nr. 4

den 14 dito Pieter Hermans jm van Breda

soldaat int regiment en de compagnie

van den heer collonel van Kinschot

en

Johanna Boomkens jd van Venlo

getrouwd den 27 juni


Venlo H1745-022   -   blz. 276 nr. 5

den 20 dito r. Francis van der Putten jm van Ravestijn in

selve regim: in de compagnie van

den captijn van Spanbroek

en

r. Christina Beekman jd van Venlo

getrouwd den 27 juni


1745

Venlo H1745-023   -   blz. 277 nr. 1

den 20 dito r. Hermannus van de Weerelt geboortig van

Weert soldaat int selve regiment in

de compagnie van captijn Scherlenskij, wedu-

wenaar van Elisabeth Ketelaar

en

r. Johanna Lajoneck weduwe van Antoni

Jansen

getrouwd den 4 julij


Venlo H1745-024   -   blz. 277 nr. 2

den 20 dito l. Christoffel Ruis jm uit het Hanoversche

soldaat in t regiment van den generaal

van Dorth, in de compagnie van den

capitijn Foeijt

en

r. Anna de Clerck jd van Diest

getrouwd den 4 julij


Venlo H1745-025   -   blz. 277 nr. 3

den 27ste dito r. Cornelis Nedeler jm van Breda

soldaat in t regiment van den heer

collonel van Kinschot, in de compagnie

van capitein Hempel

en

r. Johanna Broekmans jd van Gelder.

getrouwd den 11 julij


Venlo H1745-026   -   blz. 277 nr. 4

den 11ste julii r. Wilhelm Graavers jm van Swaamen

soldaat in’t regiment van den heer

collonel van Kinschot, in de compagnie

van den major Bilderbeek

en

r. Anna Wijnants jd mede geboortig

van Swaamen.

getrouwd den 25 dito


1745

Venlo H1745-027   -   blz. 278 nr. 1

den 18 julij hebben hun 1 proclam.

Johan Philip Vint jm:

geboortig uyt het Darmstatsche

soldaet onder het regimt.

van zijn excel. den generaal furst van

Waldeck onder de comp: van de

capit: van Kotzenberg

met

Anna Elisabetha Crammetin

jd: geboortig mede uyt het

Darmstatsche

getrouwd den 1 aug:


Venlo H1745-028   -   blz. 278 nr. 2

dito den 18de r. Philip Zettel j:m: van Ments

soldaat in t regiment van den

heer collonel van Kinschot, in de

compagnie van capitein Cuchet

en

r. Maria Barbara Jacobi j:d:

mede van Ments.

getrouwd den 1 aug:


Venlo H1745-029   -   blz. 278 nr. 3

den 25ste julii met attestatie van Sambeek

Pieter Hijlgers j:m: van Sambeek

soldaat in t regiment van den heer

collonel van Kinschot, in de compagnie

van capitein Hempel

en

Catrijn Geurts jd: mede van

Sambeek.

getrouwd den 5 aug:


Venlo H1745-030   -   blz. 278 nr. 4

aug: den 15 Romain Barbier jm: van

Amiens granadier onder het

regt. van zijn excel: den grave

van Rechteren onder de comp:

van de capit: Freidenberg

met

Maria Etien Gustin j:d:

uijt Loreine.

getrouwd den 29 dito


1745

Venlo H1745-031   -   blz. 279 nr. 1

aug: den 15 Johan Friderich Wilhelm

jm: van Sondershausen soldaet

int regimt. van zijn excell.

den Vorst van Waldeck onder

de comp: van de cap. van

Gagern met

Elisabetha Kupers j:d: van

Kaldekercken

getrouwd den 29 dito


Venlo H1745-032   -   blz. 279 nr. 2

dito nog Willem Wiersen j:m: van Rowolde

capitein geweldiger alhier

en

Antonette Walburg Bergeijck j:d.

van Venlo.

getrouwd den 29 dito


Venlo H1745-033   -   blz. 279 nr. 3

den 27 Johan Philip Hinzel j:m:

van Wetselaer soldaet in’t

regimt: van zijn excell: den

grave van Rechteren onder

de comp: van de capit: van

Schradenbach

met

Maria Margreta Tiebin j:d:

van Franckfort.

getrouwd den 12 7ber


Venlo H1745-034   -   blz. 279 nr. 4

7ber den 5. met attestatie van Mastrigt

Francis Prumme soldaet in’t regt.

van den hr coll: van Kinschot onder

de comp: van de capt: Scherlenskij

met

Elisabeth Pruijme j:d: van Eelen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-035   -   blz. 279 nr. 5

den 12 Abraham Locher j:m: uyt

het Anspachse grenadier onder

het regimt: van zijn excell.

en grave van Rechteren en

onder deszelfs comp.

met

Maria Dorothea Grosbauren

j:d: van Rudenhausen

den 2 sondag twe proclamatien om redenen

getrouwd den 19 7ber


Venlo H1745-036   -   blz. 280 nr. 1

1745 den 12 7br: hebben hun 1 procl:

Hermanus Alberts j:m: van

Bottrop corporael int regimt.

van den hr: coll: Kinschot

onder de comp: van de hr: majoor

Bilderbeek en

Johanna Kuijpers wed: van

Peter Lontjes geboortig van Venlo.

getrouwd den 10 8ber


Venlo H1745-037   -   blz. 280 nr. 2

dito den 12 Pieter Leonardus Kempe j:m:

sous lieut: onder het regimt:

van zijn excell: den generael en

graave Maurits van Nassou

en

Johanna Amelia Larcher

j:d: geboortig van Venlo.

getrouwd den 7 8ber


Venlo H1745-038   -   blz. 280 nr. 3

den 19 Johannes Ferlinger j:m: van

IJsenstat in Ungern capt: des armes

onder de comp: van den graave

van Rechteren int regimt.

van zijn excell: den grave van

Rechteren met

Maria Magdalena Bronnerin

j:d: van Freidenbach

getrouwd den 3 8ber

[hiervan bij Venlo secundaire bronnen, toestemming van obristen graaf van Rechteren]


Venlo H1745-039   -   blz. 280 nr. 4

den 17 october met attestatie Elkum

Paulus Koffers j:m van Nijmegen

en

Hendrica Steenvurt jd. van Dieren

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-040   -   blz. 280 nr. 5

den 24 octob. met attestatie van Maastricht

Wilhelm Stambergen wedr. ser-

geant in de compagnie van capitijn

Hempel en

Maria Elisabeth Sonnemans

geb: van Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1745

Venlo H1745-041   -   blz. 281 nr. 1

den 24 octob r. Paul Statmuller jm uit het

vreigerigt bij Frankfurt, soldaat in

t regiment granadiers van den heer

graave van Regteren in de compagnie

van capitein van Zobel

en

r. Elisabeth Gekman jd van Werth bij

Aschaffenburg.

getrouwd den 7 9ber


Venlo H1745-042   -   blz. 281 nr. 2

dito 24 r. Laurens Heil jm van Eisestam bij

Frankfurt, soldaat in het laastgenoemde

rigement [sic] en compagnie

en

r. Anna Maria Tanner jd van Brezenheim

mede bij Frankfurt.

getrouwd den 7 9ber


Venlo H1745-043   -   blz. 281 nr. 3

dito 31 8ber met attestatie van Maastricht

Johannes Simons jm van Venrai

soldaat in de compagnie van den

capitijn Spanbroek

en

Anna Maria Leenderts weduwe van

Joh. Hermans, wonende te Maastricht.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-044   -   blz. 281 nr. 4

den 7 novemb. g. Abraham Johan Mark Arpaa

jm van Bursint in ’t canton Bern

lieutenant in t regiment Switsers

van den general major Constant de

Rebecque en

g. Susanna Catharina Mansvelt j:d:

van s Hertogen Bosch.

getrouwd den 25 dito


1745

Venlo H1745-045   -   blz. 282 nr. 1

den 21ste novemb. g. Hermannus Keerres jm van

Venloo en

g. Anna Elisabeth Bosch jd van

Weesel, woonende te Haarlem.

getrouwd den 11 xber


Venlo H1745-046   -   blz. 282 nr. 2

dito 21 novemb. met attestatie van ’s Bosch

Cornelis Pons j:m: soldaat in t regi-

ment van den lieutenant general grave

van der Lippe, inde compagnie van capitein

Chalmot en

Maria Wagenaar jd: van ’s Bosch.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-047   -   blz. 282 nr. 3

den 5de decemb. met attestatie van ’s Bosch

Pieter Palmer jm van Naamen tambour

in’t regiment van den lt: general

grave van der Lippe, in de compagnie

van capitijn Chalmot

en

Regina Engels jd: van Nulant.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-048   -   blz. 282 nr. 4

dito 5de decemb. met attestatie van Zutphen

Harman Stalman j:m: soldaat in

t regiment van den brigadier

van Burmannia

en

Anna Maria van Dalen jd van

Zutphen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1745-049   -   blz. 282 nr. 5

dito 5de decemb. nog van Zutphen

Antoni Houderman jm. gewesene

soldaat in ’t regiment van den

collonel van Kinschot

en

Catharina Diemers jd. laast gewoont

hebbende alhier.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1745

Venlo H1745-050   -   blz. 283 nr. 1

dito 5de decemb. r. Louis du Pree jm van Luik, soldaat

in t regiment van den heer brigadier

van Burmannia in de compagnie van

den major van Haersma

en

r. Catharina Libeth jd mede van Luik.

getrouwd den 19 xber


Venlo H1745-051   -   blz. 283 nr. 2

dito 5de decemb. r. Hans Jurjen Maai jm van Fokkenhausen

in het bisdom Munster, soldaat in

t regiment van den heer general

major B: Lewe, inde compagnie van

den major van Lintelo

en

r. Anna Margareta Klijne jd: van

Koesbach, mede in t stift Munster.

getrouwd den 19 xb:


Venlo H1745-052   -   blz. 283 nr. 3

den 12de decemb. r. Philip Borg jm van Coblents soldaat

in’t regiment van den general

major Lewe

en

r. Elisabeth Wifering jd van Coblents

getrouwd den 26 xb:


Venlo H1745-053   -   blz. 283 nr. 4

dito 12 decemb. r. Claude de Magt jm van Brussel

soldaat in t regiment van den

heer general lt: grave van der Lippe

in de compagnie van capitijn Clalmot

en

r. Catharina Clampert jd van Brussel

getrouwd den 26 xb:


Venlo H1745-054   -   blz. 283 nr. 5

dito 12 decemb. r. Pieter Bruin jm van Brussel

soldaat in t laastgen: regiment

en compagnie

en

r. Therese de Bruin jd: van Brussel.

getrouwd den 26 xb:


1745

Venlo H1745-055   -   blz. 284 nr. 1

den 19 decemb. g. Arnold Smitshuisen geb. van Xanten

weduwenaar laast van Catharina

Doedens en

g. Anna Sara Thomas jd: geb: van

Stolberg.

getrouwd den 13 jan. 1746


Venlo H1745-056   -   blz. 284 nr. 2

dito 19xb. g. Pieter Rockesies jm van Radenbach

in het Nassau Dillenburgsche

corporaal in t regiment van den general

lieut. grave van der Lippe, in de

compagnie van captijn Murrai

en

g. Hendrina Ludolph jd van de Grave

getrouwd den 26 xb:


Venlo H1745-057   -   blz. 284 nr. 3

dito 19xb. r. Johannes Eigeler jm van Linnebach

soldaat in t regiment van den general

lieut: grave van der Lippe in de com-

pagnie van den capitijn Coenders

en

g. Willemina Rau jd: van Bommel

getrouwd den 2 jan. 1746

nb de afspraak is dat alle kinderen de moeder volgen sullen.


Venlo H1745-058   -   blz. 284 nr. 4

den 26 decemb. g. de heer en meester Daniel Christof-

fel de Wigman j:m: geb: te

Batavia laast gewoont hebbende te Leiden

en

g. juffrou Cornelia Johanna Jacoba

Fournier jd: geb: te Arnheim.

getrouwd den 1 feb: 1746


Venlo H1745-059   -   blz. 284 nr. 5

dito 26 xber Hendrik Peters jm van Venrooi soldaat

in t regiment van de heer grave

van der Lippe in de compagnie

van de major van Sijtzama

en

r. Anna Maria van der Meiden jd

geb: van s Hertogenbosch.

getrouwd den 13 janu 1746


1745

Venlo H1745-060   -   blz. 285 nr. 1

den 26 xber g. Wouter van Bavel jm van Dordrecht

cadet in t regiment, en compagnie

van den heer collonel van Kinschot

en

g. Johanna Catharina de Bos jd van

Venloo

getrouwd den 19 jan. 1746

met procuratie


Venlo H1745-061   -   blz. 285 nr. 2

dito 26 xber g. Ferdinand Thowin jd [sic] van Ferda in

t landgraafschap Hessen soldaat in t

regiment van den heer grave van

der Lippe, in de compagnie van den

capitein van Vilsteren

en

g. Hedwich Klitsterin jd van Siegers-

hausen, mede in t Hessen Casselsche

getrouwd den 9 jan: 1746