GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1744


1744

Venlo H1744-001   -   blz. 255 nr. 1

den 5de januarii met attestatie van Driel

Nicolaas van Hint soldaat in

het regiment Waalen van de collonel

Smissaart

en

Allegonda van Werthuisen jd

woonende te Driel

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-002   -   blz. 255 nr. 2

den 12de januarii met attestatie van Maastricht

Hendrick Schuler jm: van Eschwijler

soldaat in t regiment van den general

lieutenant Smissaart, in de compagnie

van den capitein de la Milliere

en

Anna Catharina Vinck j:d: meede

van Eschwijler.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-003   -   blz. 255 nr. 3

dito 12 Jan Comijn wed: van Maria

van Gilst sergiant onder het

regimt: van den hr: col: van

Kindschot onder de comp: van

de capit: Couchet

met

Maria Catharina Horste j:d:

van Holtes int land van Cuijck.

getrouwd den 26 jan:


Venlo H1744-004   -   blz. 255 nr. 4

nog 12 Pieter Maas j:m: tamboer

in’t regimt: van den hr: genl:

majoor van Brakel onder de

comp: van de majoor de Roock

met

Ida Freeren j:d: van Venlo.

getrouwd den 26 jan:


1744

Venlo H1744-005   -   blz. 256 nr. 1

den 19 jan(ua)rij Geradus Gibbels j:m: van Swamen

soldaet int regimt: van den heer

coll: Smissaert onder de comp: van

de cap: de Vriend

met

Marie Catharina Swijtser j:d:

geboortig van Venlo.

getrouwd den 2 feb:


Venlo H1744-006   -   blz. 256 nr. 2

dito den 2 febr. Cornelis Caspers j:m: van Venlo

soldaet in t regimt: van den gener:

majoor baron van Brakel

onder de comp: van de capit: baron

van Haersolte

met

Anna Margrita Servaes j:d:

van Deventer.

getrouwd den 16 dito.


Venlo H1744-007   -   blz. 256 nr. 3

dito 2 Anthoni van Ummelen j:m:

van Weerd in Brabant soldaet

in’t regimt. van de hr. coll:

van Kinschot onder de comp:

van de capit: Scherlenskij

met

Barbara Hendricks j:d

van Velp

getrouwd den 15 maart


Venlo H1744-008   -   blz. 256 nr. 4

dito 2 Jacobus Letjens jm: van Gratem

soldaet onder het regimt: van

de hr. coll: van Kindschot onder

de comp: van de capit: Scherlenskij

met

Marie Geertruijd Somers j:d.

van Venlo.

getrouwd den 15 maart


Venlo H1744-009   -   blz. 256 nr. 5

dito 2 Ignatius Bitservelt j:m. soldaet

int bovengem: regimt: en in de

comp: van de capit: de Bock

met

Johanna Stevens j:d: van Oojen

getrouwd den 20 dito


1744

Venlo H1744-010   -   blz. 257 nr. 1

febr: den 2. met attestatie van Buurmalsen

hebben hun procl:

Johannes Morgan j:m. corporael

in’t regmt. van de hr. coll: Kinschot

onder de comp: van de cap: de Bock

met

Margreta van Woerkum j:d:

van Buurmalsen.

getrouwd den 8 maart


Venlo H1744-011   -   blz. 257 nr. 2

den 16 Jan Sitkoren j:m: van den Bosch

soldaet in’t regimt: van den heer

coll: Smissaert Walon onder de

comp: van de lt: coll: Beeckman

met

Maria Beminde j:d: van Breda

getrouwd den 15 maart


Venlo H1744-012   -   blz. 257 nr. 3

dito 16 Lambert Frijling j:m: van s Bosch

soldaet in ’t selve regimt: en comp:

met

Anna Lisbet Beminde j:d:

van Breda.

getrouwd den 15 maart


Venlo H1744-013   -   blz. 257 nr. 4

den 23 met attestatie van Maestrigt

Jacobus Ramaker geboortig uijt het

Montfoortse soldaet onder de comp.

van de cap: Lamiliere

met

Catharina Hares geboortig van Meer

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-014   -   blz. 257 nr. 5

dito 23 Jan Debits jm: uijt Saxen soldaet

int regimt: van de heer coll: Konschot

onder de comp: van de capit: Cuchet

met

Cornelia Wichers j:d: van de Graaf.

getrouwd den 26 maart


1744

Venlo H1744-015   -   blz. 258 nr. 1

maart den 1. Jaques Joseph Dassonville

j.m. van Mons soldaet onder

het regimt: van de heer coll:

Smissaert onder de comp: van

de capit: Scherping

met

Francoise Louise Formantine

j:d: mede van Mons.

getrouwd den 15 maart


Venlo H1744-016   -   blz. 258 nr. 2

dito den 22 Bartold George Muller j.m.

uijt Hannover soldaet in’t regt:

van den hr. coll: Smissaert

onder de comp. van de cap: la

Riviere met

Marie Christina Knoblauch

j:d: van Nuijs.

getrouwd den 5 april


Venlo H1744-017   -   blz. 258 nr. 3

den 29 maart Matthijs Janssen j:m: van

Sugtelen soldaet in’t regimt:

van de hr. coll: Smissaert

onder de comp: van cap: Scherping

met

Trientje Neekes wed: van

Peter Kotes van Sugtelen

getrouwd den 12 april


Venlo H1744-018   -   blz. 258 nr. 4

dito nog Jan Wattoe sergiant in t

regt: van de hr: coll: Smissaert

onder de comp: van de capit:

van der Vlist met

Catharina Frencken j:d.

van Roermond.

getrouwd den 12 april


Venlo H1744-019   -   blz. 258 nr. 5

april den 5 Jan Francois Lorson j:m: van

Brussel soldaet onder het regimt.

van den hr. coll: Smissaert onder

de comp. van de cap: de Vriend

met

Mariegene du Jong wed: van

Jan Pierre Bernard van Mons

getrouwd den 7 maij


1744

Venlo H1744-020   -   blz. 259 nr. 1

april den 5. met attest. van Cortrijck

Fridus Middegaal j:m. van de Graaf

soldaet in’t regimt: van den genl: majoor

van Brakel onder de comp: van de

capit: Balveren

met

Elisabet van Meijl j:d: geboortig

van Venlo.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-021   -   blz. 259 nr. 2

den 19de april l. Philip Licht jm van Wolvehausen

in de graafschap Rinteln, soldaat

in t regiment van den collonel van

Kinschot in de comp: van capt: Cuchet

en

g. Magdalena Festing jd: van Kaamerijck

getrouwd den 3 maij


Venlo H1744-022   -   blz. 259 nr. 3

dito 19de april met attestatie van Maastricht

Johannes Rotang van Venloo soldaat

in t regiment van den generaal

lieutenant Smissaert, in de compagnie

van den capitein de la Milliere

en

Margareta Hendricks van Waltniel.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-023   -   blz. 259 nr. 4

den 26ste april r. Pieter Meijer j:m: van Nordt

in het Triersche soldaat in t

regiment van den collonel van

Kinschot in de compagnie van

captein Hempel

en

r. Geertrui Tinckels jd: van An-

dernach

getrouwd den 14 maij


Venlo H1744-024   -   blz. 259 nr. 5

den 3de mei met attestatie van Maastricht

Johannes Haken j:m: van Rotheim

in Gulikerlant soldaat in t regiment

van den general lieutenant Smissaart

in de compagnie van captein Hamel

en

Maria Frederiks jd: van Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1744

Venlo H1744-025   -   blz. 260 nr. 1

den 10de mei met attestatie van Maastricht

Wilhelm Henselaar weduwenaar soldaat

in t regiment van den general

lieutenant Smissaert in de compagnie

van den collonel Sloet

en

Mechtelt Pelzen geb: van Berme.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-026   -   blz. 260 nr. 2

dito 10 dito r. Valentijn Bibo jm van s Bosch

soldaat in t regiment Waalen

van den heer collonel Smissaart in

de compagnie van capt: van der Vlist

en

r. Anna Catharina Haerbooms jd

van s Bosch

getrouwd den 24 dito


Venlo H1744-027   -   blz. 260 nr. 3

dito 10 r. Hendrick van Doesburg jm van

Maastricht soldaat in t laast gemel-

te regiment in de compagnie van capt.

H:G: Weinghuisen

en

r. Ida Wijnantsz jd: van Heusden

getrouwd den 31 mei


Venlo H1744-028   -   blz. 260 nr. 4

dito 10 r. Jacobus Franciscus Pottilius jm

van Bon soldaat int selve regi-

ment in de compagnie van captijn de

la Riviere

en

r. Anna Peeterz geb: van Herpe / lande

van Ravestijn / weduwe van Mauritz

Meertens.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1744-029   -   blz. 260 nr. 5

dito 10 r. Adriaan Dirks jm van Herpe / in

t lant van Ravestijn / soldaat

int regiment van den heer

collonel van Kinschot, in de compagnie

van capitein Nilant

en

r. Margareta Stephens j:d:

van Lith Oojen.

getrouwd den 24 dito


1744

Venlo H1744-030   -   blz. 261 nr. 1

dito 10 r. Johannes Pruimboom geb: van Breda

weduwenaar van Anna Maria

Vrientschap soldaat in t laastge-

melte regiment in de compagnie

van capteijn de Bock

en

r. Anna Wolfers geb. van Venloo weduwe

van Pieter Lost.

getrouwd den 31 mai


Venlo H1744-031   -   blz. 261 nr. 2

dito 10 r. Jan Scheien jm van Beek soldaat

in t selve regiment, in de compa-

gnie van capitein Brants

en

r. Catharina Nievelt geb: van Hinsbeek

weduwe van Dirck van Kerf.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1744-032   -   blz. 261 nr. 3

den 17de mei r. Huibert van der Poel j:m: van

Steensel / meijerei van s Hertogenbosch /

soldaat in t selve regiment, in de

compagnie van capitein Spanbroek

en

r. Anna Maria Meurs j:d: van

Turnhout.

getrouwd den 7 juni


Venlo H1744-033   -   blz. 261 nr. 4

dito 17de mei r. Johannes IJsseloon jm van Gelder

soldaat in t regiment Waalen

van den heer collonel Smissaart

in de compagnie van capitein H:G: Weing-

huisen en

r. Helena Mols jd van Rien.

getrouwd den 7 juni


Venlo H1744-034   -   blz. 261 nr. 5

dito 17de r. Francois Schouman jm van Venloo

soldaat in t laastgenoemde regiment

en compagnie

en

r. Maria Elisabeth Gennef jd van

Venloo.

getrouwd den 7 juni


1744

Venlo H1744-035   -   blz. 262 nr. 1

den 17de dito mei l. Jacob Stauf jm van Althes in

de Palts soldaat int regiment van

den heer collonel van Kinschot, in de

comp: van capitein Hempel

en

r. Catharina Klijnschmit jd van Bon

getrouwd den 31 maij


Venlo H1744-036   -   blz. 262 nr. 2

den 24ste mei r. Gerhardus Spanjert jm van

Venlo

en

g. Anna Margareta Parel van Venloo.

getrouwd den 7 juni


Venlo H1744-037   -   blz. 262 nr. 3

junij den 7 Johan Conraet Darins wed(uwe)naar van

Johanna Coops gegagieert ser-

giant van t regimt: van

Berckhoffer

met

Mecheld Margriet op den Berg

getrouwd den 21 dito

nb: dit nieuw getrouwde paar is hondert, en 67 jaar.


Venlo H1744-038   -   blz. 262 nr. 4

dito 7 Johannes Eck wed(uwe)naar van Catha-

rina Wera geboortig van Leuven

soldaet int regimt: van den

heer coll: Kindschot onder

de comp. van de capit: de Bock

met

Barbarina Spilner j:d:

mede van Leuven

getrouwd den 21 dito


Venlo H1744-039   -   blz. 262 nr. 5

met attest. van Mastrigt

Pieter Kern uijt Gulikerlant

soldaet onder de comp: van de

capit: la Miliere onder het regt:

van de lt. gener: Smissaert

met

Maria Pieters geboortig van Tongeren

nb: om de aenstaen de marsch twe roepen op een dag

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1744

Venlo H1744-040   -   blz. 263 nr. 1

junij den 21 nog met attest. van Mastrigt

Arnoldus Wijerbroecks soldaet

int regt: van zijn excell: den heer

lt. gener: Smissaert en in de

comp: met

Anna Peters geboortig van Overkrugten

in t lant van Gulick

om de aenstaende marsch twe roepen op een dag

[in Venlo alleen 3 afkondingen]


Venlo H1744-041   -   blz. 263 nr. 2

junij den 28 Christiaen Pape j:m: uijt het

Hannoverse soldaet int regt.

van den here coll: Kinschot

onder de comp: vande cap. Brants

met

Elisabet Summer j:d: uijt

de graafschap Witgenstein

getrouwd den 12 julij


Venlo H1744-042   -   blz. 263 nr. 3

dito 28 Pierre Tramie j:m: geboortig

van Avignon soldaet onder

het regt. van de heer coll:

Smissaert en onder deszelfs

comp: met

Janne Marie Alliman j:d

geboortig van Bern

nb: om de aenstaende marsch 2 roepen op een dag te geven.

getrouwd den 5 julij


Venlo H1744-043   -   blz. 263 nr. 4

dito 28 Franciscus Immerman j.m:

van Coblents soldaet onder het

regt: van de heer coll: Smissaert

onder de comp: van de capit.

Scherping met

Anna Maria Emsbach j:d:

mede van Coblents.

ook 2 roepen

getrouwd den 12 julij


1744

Venlo H1744-044   -   blz. 264 nr. 1

julij den 5 hebben hun 1 procl:

Carel Leopoldus Weitenaer

jm: uijt Bohemen corporael

in het regimt. van den

hr: coll: Smissaert onder de

comp. van de capit: Pijper

met

Anna Catharina van der Meulen

j:d: van Steenbergen

getrouwd den 19 dito


Venlo H1744-045   -   blz. 264 nr. 2

den 12de julii r. Johannes Stein jm van Ooster-

spei bij Coblents soldaat int regi-

ment van den collonel van Kinschot in

de compagnie van capitein Nilant

en

l. Anna Margareta Eide Muller jd

van Umstat bij Darmstat.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-046   -   blz. 264 nr. 3

dito 12de julii r. Antonius Jansen j:m: van Wel

soldaat in het selve regiment in

de compagnie van den overste lieuten:

de Condè

en

r. Anna Catharina Wieding jd

van Broekhuisen-voorst

getrouwd den 26 dito


Venlo H1744-047   -   blz. 264 nr. 4

den 26ste julii Laurens Cranest jm van Dastel-

berg bij Gent, soldaat in het

regiment Waalen van den collonel

Smissaert in de compagnie van capitein

Scherping

en

r. Margareta Gillisen jd van

Venloo.

getrouwd den 9 aug:


1744

Venlo H1744-048   -   blz. 265 nr. 1

den 2de august. r. Joseph Schalberg geb. van

Doornijck weduwenaar van Jeanne

Thierri soldaat int regiment van den

collonel van Kinschot in de compagnie

van de lieutenant collonel de Condè

en

r. Catharina Cardinaux j:d: van

Rijssel.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-049   -   blz. 265 nr. 2

dito den 9 Johannes Kerpels j:m: van Breda

soldaet int regimt: van de heer

coll: Kinschot onder de comp:

van de hr. lt: coll: de Conde

met

Antonet Gruijters j:d: van Elburg

getrouwd den 23 dito


Venlo H1744-050   -   blz. 265 nr. 3

den 16 Jan Somers wed: van Mechelen

soldaet onder het regt: van de

heer coll: Kinschot inde comp.

van de cap: Cuchet

met

Maria Lambers wed: van Jan

Hendricks geboortig van Venlo.

getrouwd den 30 dito


Venlo H1744-051   -   blz. 265 nr. 4

den 23 Pieter van Weerdt j:m. van de

Grave tamboer onder het regimt.

van de hr. coll: Kinschot in de

comp: van de cap: Nilant

met

Catrina van Bruggen wed: van

Willem Brugge

getrouwd den 6 7ber


Venlo H1744-052   -   blz. 265 nr. 5

dito den 23. Andries Zacharias wed: van

Piternel Tener van s Bosch

sergiant onder de comp. en int

regimt: van de hr. coll: Smissaert

met

Maria Catharina Rivers

j:d: van Venlo.

getrouwd den 6 7ber


1744

Venlo H1744-053   -   blz. 266 nr. 1

aug: den 30 met attestatie van Beugen

Johan Michiel van Weissenburg

j:m: van de Grave cadet onder het

regimt. van de hr. coll. Kinschot

onder de comp: van de cap: Spanbroeck

met

Maria Magdalena Coffers j:d:

van Boxmeer.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-054   -   blz. 266 nr. 2

dito 30 Johan Hendrick Ernst j:m:

uijt het Hannoverse soldaet int

regimt: van de heer coll: van

Kinschot onder de comp: van

de hr: majoor Bilderbeeck

met

Maria Elisabet Gens j:d: van Diest.

getrouwd den 13 7ber


Venlo H1744-055   -   blz. 266 nr. 3

dito 30 nog

Mattijs Pop j:m: uijt het Gulikse

soldaet onder de comp: van de

cap: de Vrind in’t regimt. van

de hr: coll: Smissaert

met

Anna Maria Melchers wed: van

Dirck Hetzer van Luijt.

getrouwd den 13 7ber


Venlo H1744-056   -   blz. 266 nr. 4

dito 30 nog

Johan Emmermans j:m: van

Coblents soldaet int regimt: van

de heer coll: Smissaert onder de

comp: van de cap: Constant

met

Marie Salomina Dichericks

j:d: ook van Coblents

getrouwd den 13 7ber


Venlo H1744-057   -   blz. 266 nr. 5

dito 30 Christiaen Reinhart j:m: uijt

het Mentsche soldaet onder

het regimt. van de hr. coll:

Smissaert onder de comp. van

de capit: la Riviere

met

Anna Margrita Korinin

j:d: van Mentz

getrouwd den 20 7ber


1744

Venlo H1744-058   -   blz. 267 nr. 1

aug: den 30 nog

Leendert Kempenaer j:m: van

Leuven soldaet onder het

regimt. van de hr. coll: van

Kindschot in de comp: van cap:

Brands met

Marie Janssen j:d van Kessel

getrouwd den 13 7ber


Venlo H1744-059   -   blz. 267 nr. 2

sept: den 6 Jan Willems j:m: van Gemert

soldaet onder het regimt. van

hr. coll: van Kinschot onder

de comp: van de cap: Brands

met

Christien Verhaegen j:d: ook van Gemert.

getrouwd den 20 7ber


Venlo H1744-060   -   blz. 267 nr. 3

dito den 13 Johannes Simons j:m: van

Venraij soldaet onder het regimt.

van de hr. coll: Kinschot onder de

comp: van de capit: Gheel van

Spanbroeck met

Anna Maria van Deurse j:d

van Gemert

getrouwd den 27 7ber


Venlo H1744-061   -   blz. 267 nr. 4

dito den 13 Christoffel Cesoir j.m: van

Hildesheim soldaet int regimt.

van de heer coll: Kindschot

onder de comp. van de lt: coll:

de Conde met

Anna Maria Charlotta Schrecking

j:d: van Coblentz.

getrouwd den 27 7ber


Venlo H1744-062   -   blz. 267 nr. 5

dito nog 13 Geron Vincent j.m: van Venlo

corporael int regimt. van de hr.

coll: Smissaert onder de comp.

van de capit: Weijnghuijsen

met

Lisebet van Kessel wed: van

Jelis Schonck ook van Venlo.

getrouwd den 27 7ber


1744

Venlo H1744-063   -   blz. 268 nr. 1

den 13 sept. Hendrick de Bruijn j:m.

van Leuven corporael onder

het regt: van de hr. coll:

Kinschot in de comp: van de

hr: lt: coll: de Conde

met

Anna Maria de Coster j:d

van Thienen

getrouwd den 27 7ber


Venlo H1744-064   -   blz. 268 nr. 2

den 20. Ferdinand van Kilenburg j:m.

uijt het Munstersche soldaet onder

het regt. van de hr: coll: Kinschot

onder de comp. van de cap: Spanbroeck

met

Petronella Volmeer wed: van

Pieter Borrem van Venlo.

getrouwd den 4 8ber


Venlo H1744-065   -   blz. 268 nr. 3

dito 20 Nicolaes Roman Louves j:m:

uijt Picardien soldaet in t regt:

van de hr: coll: Smissaert onder

deszelfs comp:

met

Catharina Beijers j:d: van Ceulen

getrouwd den 4 8ber


Venlo H1744-066   -   blz. 268 nr. 4

octob. den 4 met attest: van den Bosch

Nicolaes Delva wed: van Johanna

Uijtgedient geb: te Nimegen soldaet

int regimt: van de hr: coll: Smissaert

met

Lijsbet Peters j:d: ook van Nimegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-067   -   blz. 268 nr. 5

dito nog

Jacobus Windelings j:m: van Leuven

soldaet int regimt. van de hr.

coll: Kinschot onder de comp.

van de hr. majoor Bilderbeeck

met

Johanna Maria van Wiggen

j:d: van Boxmeer

getrouwd den 18 8ber


1744

Venlo H1744-068   -   blz. 269 nr. 1

oct. den 11 Gerrit Peters j:m: van Lottum

corporael int regimt. van de hr.

coll: van Kinschot onder de comp.

van de cap: van Geel van Spanbroek

met

Anna Margrita Eversen j.d: van

Venlo

getrouwd den 25 8ber


Venlo H1744-069   -   blz. 269 nr. 2

den 18de octob. r. Hendrick Gram jm: van

Breda sergeant in t regiment

van den collonel van Kinschot in

de compagnie van den lieutenant

collonel de Condè

en

r. Johanna Elisabeth Heigel j:d:

van Venloo.

getrouwd den 5 nov:


Venlo H1744-070   -   blz. 269 nr. 3

den 25ste octob. r. Nicolaas Struuk j.m. van Rijnberck

soldaat in’t laastgenoemte regiment

in de compagnie van captein Nielant

en

r. Christina Michels jd: van Wielich

getrouwd den 8 nov:


Venlo H1744-071   -   blz. 269 nr. 4

den 1ste novemb. r. Pieter van Alphen j:m: van

s Hertogen Bosch soldaat in t

regiment van den collonel van

Kinschot in de compagnie van

capitijn Brants

en

r. Maria de Greef geb. van Breda

weduwe van Pieter Kollenburg

getrouwd den 15 9ber


1744

Venlo H1744-072   -   blz. 270 nr. 1

den 15de novemb. r. Hendrick Maas jm: van Venloo

soldaat in t regiment Waalen

van den collonel Smissaert in

de compagnie van den capitein H:G:

Weinghuisen

en

g. Maria Catharina Daame j:d: van Venloo.

getrouwd den 22 nov:


Venlo H1744-073   -   blz. 270 nr. 2

den 15de dito l. Michiel Krugel j:m: van Upstdorf

in het Luneburgsche, soldaat in

het selve regiment in de compa-

gnie van den lieutenant collonel

Beekman

en

r. Maria Guijens jd van Dusseldorp.

getrouwd den 26 9ber


Venlo H1744-074   -   blz. 270 nr. 3

den 15de dito r. Jan Brunet j:m: van s’Graven Haage

soldaat in het selve regiment

inde compagnie van den capitein

la Riviere

en

r. Maria Geertrui Pluim j:d: van

Venloo.

getrouwd den 26 9ber


Venlo H1744-075   -   blz. 270 nr. 4

den 22 dito r. Jacob Stephensz weduwenaar van

Catharina Stephensz, geb: van Weert

soldaat in t regiment van den

collonel van Kinschot, in de compagnie

van capitein Cuchet

en

r. Sara van der Vinne j:d: van Weert.

getrouwd den 6 decemb:


1744

Venlo H1744-076   -   blz. 271 nr. 1

den 26 novemb. met attestatie van ’s Bosch

Johannes Hoog Graaf jm van

den Bosch sergeant in t regiment

Waalen van den collonel Smissaert

en

Titia Harthout j.d mede van

s Hertogen Bosch

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1744-077   -   blz. 271 nr. 2

den 29ste november r. Francois Bauduin jm van Naamen

soldaat in t regiment Waalen

van den collonel Smissaart, in de

compagnie van den capit. Constant

en

r. Anna Collar jd van Warreè, in t

graafschap Naamen.

getrouwd den 13 xb.


Venlo H1744-078   -   blz. 271 nr. 3

den 20ste decemb. g. Elias Altee jm van Solingen

soldaat in t regiment Waalen

van den collonel Smissaart, in de

compagnie van capitijn de Vrint

en

l. Maria Eva Weeverinne geb: van

Binsheim, weduwe van Johan

Diderich Santman.

getrouwd den 27xber


Venlo H1744-079   -   blz. 271 nr. 4

den 25ste decemb. r. Wouter Pruis geb. van Naamen, wedu-

wenaar van Jacoba van Veurne, sergeant

in t regiment Waalen van den collonel

Smissaart, in de compagnie van capitijn

Piper en

r. Johanna Cornelia Teuniszen jd: van Venloo.

getrouwd den 27 decemb.


1744

Venlo H1744-080   -   blz. 272 nr. 1

den 25 xber r. Immanuel Weermoes j:m: van

Brussel, soldaat in t regiment

Waalen van den collonel Smissaart

in de compagnie van capitijn

Constant en

r. Anna Metsemaaker jd: van Venloo

getrouwd den 3 jan. 1745