GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1743


1743

Venlo H1743-001   -   blz. 241 nr. 1

en 5de januari r. Andries Andriessen jm van Bree

soldaat in t regiment van den lieutenant

general Smissaart in de compagnie van

de major Chion du Verge

en

r. Maria Francoise d’Angecourt jd

van Stephens weert

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-002   -   blz. 241 nr. 2

dito den 5de janu. g. Johan Pieter Roodenbach jm geb:

bij Coblentz soldaat in t regiment van

den lieutenant generaal Smissaart in

de compagnie van de collonel Sloet

en

r. Anna Kenter jd: van Hilschet

mede bij Coblentz.

getrouwd den 20 dito


Venlo H1743-003   -   blz. 241 nr. 3

den 20 Joseph Leeses soldaet in’t regt.

van sijn excell: den heer lt:

generael van Schaumborg Lippe

onder de comp: van de capit: van

Sijtzama met

Ariana Isermans j:d: van Venlo.

getrouwd den 3 feb:


Venlo H1743-004   -   blz. 241 nr. 4

den 27. met attestatie van Kuijck

Jan Rutten wed: van Maria Verkuijl

soldaet in’t regt: van zijn excell:

de lt: gener: grave van Schaumborg Lippe

onder de comp: van capit: van Zijtzama

met

Johanna Hogers wed: van Marten Dirks

geboortig van Kuijck.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-005   -   blz. 241 nr. 5

dito Matthijs Vihoven jm: van Hochem

in’t Gulikse soldaet onder het regt.

van zijn excell: de lt: gen: Smissaert

en in desselfs comp. met

Elisabet Pennings j:d: van Venlo.

getrouwd den 10 feb:


Venlo H1743-006   -   blz. 241 nr. 6

nog Willem Hendricks jm: van Venlo

corporael onder het regt: en de comp:

van zijn excel: de gen: majoor Soute

met

Anna Geertruij Friese wed: van Jacobus

Schwaab van Venlo geboortig

getrouwd den 24 feb:


1743

Venlo H1743-007   -   blz. 242 nr. 1

janrij den 27 hebben hun 1 procl:

Mattijs Irmen jm: van Viersen

soldaet in t regt: van zijn excell.

de lt: gen: Smissaert onder de comp:

van capit: Morisson

met

Johanna Koenen j:d: van Stralen

getrouwd den 10 feb:


Venlo H1743-008   -   blz. 242 nr. 2

febr: den 3 Johannes Husgens j:m: geboortig

van Koppers int Gulickse soldaet

in’t regt: van de genl: majoor

baron van Brakel in de comp:

van de cap: Westenberg

met

Eva Backhuijse j:d: mede ge-

boortig als boven.

getrouwd den 17 dito


Venlo H1743-009   -   blz. 242 nr. 3

dito 3 nog

Willem van Reidt j:m:

van Swamen soldaet int

regt: van de genl: majoor

baron van Brakel onder

de comp: van de collonel

baron van Deelen

en

Catharina Haasen j.d.

van Capellen geboortig.

getrouwd den 17 dito


Venlo H1743-010   -   blz. 242 nr. 4

dito 3 met attestatie van Amsterdam

Pieter Velsen j:m: vendrig onder

t regt: van zijn excell: den heer

grave van Schaumborg Lippe

en

Maria Amama j:d: te

Amsterdam.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-011   -   blz. 242 nr. 5

den 10 Johan Hendrick Vinck j:m: van

Blauwfeld bij Frijburg soldaet onder

het regt: van zijn excell: den gen:

lt: Smissaert in de comp: van de

coll: commandant baron Sloet

en

Anna Carbach j:d: van Hulchet

bij Coblens.

getrouwd den 24 dito


nog

Venlo H1743-012   -   blz. 243 nr. 1

dito den 10 febr: Pieter Lakemans jm: van Kempen

soldaet onder het regt: van zijn

excell. den genl: lt: Smissaert

in de comp: van capit: Hamel

en

Hendrina Engels j:d: van

Venlo.

getrouwd den 24 dito


nog

Venlo H1743-013   -   blz. 243 nr. 2

dito 10 Christiaan de Buggenum

jm. van Beigden bij Roermond

cadet int regt: van den genl.

majoor baron van Brakel

en

Isabella Swinckels j:d: van

Venlo.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1743-014   -   blz. 243 nr. 3

dito 10 Johannes Kibbars j:m: van Venlo

soldaet int regt: van de genl.

majoor baron van Brakel

in de comp: van de capit: Haersolte

met

Lijsbet Haeke j:d: van Venlo.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1743-015   -   blz. 243 nr. 4

dito nog 10 Adam Kloeck jm: van Wagtendonk

soldaet int regt: van den genl. majoor

de baron van Brakel in de comp:

van de coll: commandant baron

van Deelen en

Hendrina Hendrix j:d: van Venlo.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1743-016   -   blz. 243 nr. 5

den 17 feb: Peter Peters jm: van Balen

soldaet int regt: van zijn excell:

den lt: genl: Smissaert onder de

comp: van de capit: Landman

en

Lisabet Offermans j:d: van Leuvenig

getrouwd den 3 maart


Venlo H1743-017   -   blz. 243 nr. 6

dito 17 Antoon Collet j:m: soldaet

in ’t regt: van zijn excel: de lt: genl: den grave

van Schaumborg Lippe onder

de comp: van cap: Humalda

en

Anna de Kleer j:d: geboortig in

s Bosch.

getrouwd den 3 maart


1743

Venlo H1743-018   -   blz. 244 nr. 1

maert den 10 hebben hun 1 procl:

Johan Jurje Mesler j:m:

uijt het Darmstatse soldaet int

regt: van zijn excell: den heere

lt: generael grave van Schaum-

borg Lippe onder de comp:

van de capit: de Chalmot

en

Elisabet Lauster j:d: geboortig

van Stonfel.

getrouwd den 24 maart


Venlo H1743-019   -   blz. 244 nr. 2

dito den 13 Ambrosius Rillaer j:m: geboor-

tig van Nuhem sergiant

onder het regt: van zijn excell:

den lt: generl: Smissaert onder

de comp. van de cap: Landman

met

Maria Antonets Swinckels

j:d: geboortig van Venlo.

getrouwd den 12 april


Venlo H1743-020   -   blz. 244 nr. 3

dito 17 Hans Peter Crousens j:m: van

Creifeld soldaet int regt: van

zijn excell: den lt: gener: Smissaert

onder de comp: van cap: Morisson

met

Clara Scherkes j:d: geboortig

van Odekirchen.

getrouwd den 31 maart


Venlo H1743-021   -   blz. 244 nr. 4

den 24 Jan Pouwel jm: van Cleef

soldaet int regt: van den generael

majoor van Brakel onder de

comp: van de cap: Verspijck

met

Marie Margriet Damen j:d: van

Venlo

getrouwd den 7 april


Venlo H1743-022   -   blz. 244 nr. 5

den 31 Willem Brouwer j:m: van

Creifeld soldaet int regimt. van

zijn excell: den heere lt. generl.

van Schaumborg Lippe onder

de comp: van de cap: van Vilsteren

met

Elisabet Clomp(en) j:d: van Venlo.

getrouwd den 15 april


1743

Venlo H1743-023   -   blz. 245 nr. 1

april den 14 hebben hun 1 procl.

Jan van der Meer jm: van Besel soldaet

int regt. van zijn excel: den heer

lt: gen: grave van Schaumborg Lippe

onder de comp: van de cap: de Chalmot

en

Maria Geertruij van Kakerken wed:

van Johan Frederik de Wit van Venlo.

getrouwd den 28 dito


nog

Venlo H1743-024   -   blz. 245 nr. 2

dito den 14 april Jan Hendricks jm: van Hukelhove

soldaet int regt: van zijn excell: den

lt: genl: Smissaert onder de comp: van

capit: Hamel met

Lisabet Heurkens j:d: van s’Bosch.

getrouwd den 28 dito


Venlo H1743-025   -   blz. 245 nr. 3

den 21. Simon Francot jm: van Stevens-

weert soldaet in’t regt: van den

generl: majoor baron van Brakel

onder de comp: van de hr. collonel

Titulair van Lauwick

en

Marie Lisbet Dubé j:d mede

van Stevensweert.

getrouwd den 9 maij


Venlo H1743-026   -   blz. 245 nr. 4

dito x Dirck Pegger jm: van Overbiernbag

int Homborgse soldaet int regt: van

den hr: generl: majoor baron van

Brakel onder de comp: van de coll:

Titulair van Lauwick

en

Anna Marie Fox j:d van Bieshousen

int Bergse

nb. getrout den 29 april

voor het bidde, op

sterke begeerte van

den bruidegom, die

gevaarlijk siek was

met kennisse van

den kerkenraat door

d(omin)o. Grambusch

tegenwoordig waaren ouderling

Bannaartz en diacon. Nibbelinck

[getrouwd na 2 afkondigingen]


nog

Venlo H1743-027   -   blz. 245 nr. 5

dito Johannes Neuhuijs jm: geboortig

van Reisraet uijt het Bergsche sol-

daet int regt: van zijn excell: den grave

van Schoumborg Lippe onder de

comp: van de capit: Coenders

met

Maria Schmidts j:d: van Greveraet

de attestatie ver-

sonden na den

Bosch, werwaarts

t regiment ver-

trokken was.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1743-028   -   blz. 245 nr. 6

dito Maurits Casimir Reuseler

j:m: geboortig uijt de graef-

schap Rheda chirurgijn int regt.

van de hr. gener: majoor baron van

Brakel onder de comp: van de

lt: coll: Titulair van Borsele

en

Maria Broekaerts j:d: van Susteren

getrouwd den 5 maij


1743

Venlo H1743-029   -   blz. 246 nr. 1

den 28ste april r. Bertram Weis j:m: van Linnich, soldaat

in t regiment van den generaal lieu-

tenant Smissaart in de compagnie

van captein la Milliere

en

g. Maria Christina Hamaakers j:d:

van Linnich

getrouwd den 12 maij

hebben mondelinge en

schriftelijke verseekering

van den bruidegom

dat alle de kinderen

in de geref: religie

sullen opgetrokken worden

t welk alhier op expresie

begeerte van den capi-

tain aangeteekent

staat.


Venlo H1743-030   -   blz. 246 nr. 2

dito 28ste april g. Johannes Snijder j:m: van Heir, in

’t Dillenburgsche, soldaat int regiment

van den heere graave en lieutenant

generaal van der Lippe, in de compagnie

van de captijn van Humalda

en

g. Elisabeth Haesin jd. van Neder Rosbach.

attestatie versonden

na den Bosch wer-

waarts ’t regiment

in de tijt van de

proclamatien vertrok-

ken was.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-031   -   blz. 246 nr. 3

den 5de meij r. Johan Henrick Marcus j:m: van Essen

soldaat in ’t regiment van den

heer general major baron van Braakel

in de compagnie van de major

van Oojen

en

r. Anna Maria Wultings jd: van Steele

in de graafschap Marck.

getrouwd den 23 dito


Venlo H1743-032   -   blz. 246 nr. 4

den 12de meij r. Gerhardus Schildener j:m. van

Venlo, tambour in ’t regiment van

den generaal lieutenant Smissaart

in de compagnie van de captijn Lantman

en

r. Catharina Wijnants j:d: van Venlo

getrouwd den 30 dito


Venlo H1743-033   -   blz. 246 nr. 5

den 26ste meij l. Frederijk Lanthart j:m: van Kalrsruhe

in ’t Badische, soldaat int regiment

van den generaal lieutenant Smissaart

in de compagnie van captijn Sonneman

en

r. Agata Stephens j:d: van Ternau

bij Bon

getrouwd den 9 junij


1743

Venlo H1743-034   -   blz. 247 nr. 1

den 2de junii Gerhardus Herbach jd [sic] van Geilen-

kerken soldaat in t regiment van

den general major baron van Braa-

kel in de compagnie van den lieutenant

collonel Titulair van Borsselen

en

Johanna Elisabeth Simonsz. j.d. van

Hessen Cassel.

getrouwd den 9 dito


Venlo H1743-035   -   blz. 247 nr. 2

den 9ste junii r. Laurens Meulenbroek j:m: van Dremmen

in ’t hertogdom Gulik soldaat in t

regiment van de general major van

Braakel in de compagnie van captijn

Verspijck en

r. Catarina Gijbert j:d: van Venlo

getrouwd den 23 dito


Venlo H1743-036   -   blz. 247 nr. 3

den 16de junii r. Simon Delfos geb. van Luik weduwenaar

van Hillegonda Doesburg captijn des armes

t regmt van de lt. general Smissaart

in de compagnie van de capt. Domis

en

r. Maria Christina Leendertz jd van Venlo

getrouwd den 30 dito


Venlo H1743-037   -   blz. 247 nr. 4

dito 16 junii r. Henricus Adrianus jm van Loveniek

soldaat in t bovengen: regiment in de

compagnie van capt. Hamel

en

r. Agnes Starter jd van Straalen

getrouwd den 30 dito


Venlo H1743-038   -   blz. 247 nr. 5

den 23 junii met attestatie van de Graave

r. Pierre de Meuse jm van Luik en

borger alhier

en

r. Petronella Melsior jd van de Graave

attestatie versonden de Grave den 7 juli

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-039   -   blz. 247 nr. 6

den 30ste junii r. Jan Hendrick Swalmberck jm

van Dorstin sold. in t regiment

van den general lieut: Smissaart

in de compagnie van captein Sonne-

maens en

r. Maria van Beek jd van Beesel

getrouwd den 14 julij


1743

Venlo H1743-040   -   blz. 248 nr. 1

den 30ste junii r. Christoffel Pluenis jm van Lutter-

bracht soldaat in t regiment

van den generaal lieut. Smissaart

in de compagnie van den collo-

nel commandant Sloet

en

r. Allegonda Huibertz jd van Muhlbracht

getrouwd den 14 julij


Venlo H1743-041   -   blz. 248 nr. 2

den 7de julii r. Ewalt Bukkem jm van Dormale

in t Guliksche corporal in t reg(i)m(en)t.

van den generaal lieut: Smissaart

in de compagnie van den major

Duvergè en

r. Petronella Scheffers j:d: van Gijvernich

mede in t hertogdom Gulick

getrouwd den 21 dito


Venlo H1743-042   -   blz. 248 nr. 3

den 14 met attestatie van Leijden

Anthonij Geen j:m: van Leijden

soldaet in de comp: van de capit: Son-

nemans onder het regt: van de

lt: genl: Smissaert

en

Lijsbet Ambee j.d: mede van Leijden

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1743-043   -   blz. 248 nr. 4

dito met attestatie van s'Bosch

Simon Wijgergang jm: van s’Bosch

soldaet in t regt: van den lt: generael

Smissaert in de comp: van den zelven

met

Hester van Husele j:d: van Maestrigt

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1743-044   -   blz. 248 nr. 5

dito Jacob du Bois j:m: van Luijck

soldaet int regt: van den generael

majoor van Brakel onder de

comp: van de capit: Verspijck

en

Elisabet Hoorns j:d: van Venlo.

nb: deze 2 geboden

op eenen dag te

geven wegens

de aenstaende

marsch.

getrouwd den 21 dito


1743

Venlo H1743-045   -   blz. 249 nr. 1

den 14de julij Hendrick Schopmans j:m: van

de Oudekerk int Brandenburgse

soldaet int regt. van den lt.

gener: Smissaert in de comp: van

de capit: Morison

en

Maria Venmans wed: van Derk

Hemels geboortig van Wessem

getrouwd den 28 dito


nog

Venlo H1743-046   -   blz. 249 nr. 2

dito Mattijs Scholtus wed: van Venlo

soldaet int regt: van den lt. gener:

Smissaert onder de comp. van de

capit. Hamel

en

Margriet Hofmans wed: van

Mattijs Janssens: geboortig van Stralen

getroud den 28 dito


Venlo H1743-047   -   blz. 249 nr. 3

den 24 julij Nicolaes Neijdel j:m: uijt het

Meentsche soldaet int regt.

van den genl: lt: Smissaert

onder de comp: van de capit:

Sonnemans en

Susanna Senerin j.d.

geboortig van Meentz.

getrouwd den 4 aug:


Venlo H1743-048   -   blz. 249 nr. 4

den 4 aug: Johannes Tijssen j:m: soldaet

int regt. van den gener. majoor

Soute en in deszelfs comp:

met

Geertruij Essers jd: beide van

Sugtelen

getrouwd den 1 7ber


Venlo H1743-049   -   blz. 249 nr. 5

den 18 Johannes de Salen j:m: van

Palland int keijzerlijcke, sol-

daet int regimt: van de coll:

van Kinschot onder de comp:

van de lt: coll: de Condè

met

Ida van Hemelrijck j:d: van

Venlo.

getrouwd den 1 7ber


1743

Venlo H1743-050   -   blz. 250 nr. 1

den 1 sept: hebben hun 1 procl:

Mattijs Renssen j:m: van

Viersen sodlaet int regimt:

van den heer coll: Smissaert

Wallon onder de comp: van

de capt: Scherping

en

Geertruij Janssen j:d: mede

van Viersen

getrouwd den 3 8ber


Venlo H1743-051   -   blz. 250 nr. 2

den 1 7ber Jurje Holderman weduwenaer

van Peternel Polent ruijter

int regimt. van zijn excell.

den heer generl: van Rhede tot

Ginckel en onder deszelfs

comp. met

Elisabet Boonen wed: van

Jan Baptist van Koutem

geboortig van Venlo.

getrouwd den 3 8ber


Venlo H1743-052   -   blz. 250 nr. 3

october den 6. hebben hun 1 procl:

Hendrick Bruens j:m: van der

Horst soldaet int regimt. van den

heer coll: van Kintschot onder de

comp: van de capit: Nilant

en

Petronella Peters j:d: van Kessel.

getrouwd den 20 dito


Venlo H1743-053   -   blz. 250 nr. 4

dito den 13 Andries Stresser j:m: uijt het

Nassau Usingse capit: des armes

onder de comp: van de majoor Duverge

en int regimt. van den lt: generael

en coll: Smissaert

en

Cecilia Reindersen j:d: van Linnich.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1743

Venlo H1743-054   -   blz. 251 nr. 1

den 13 oct: hebben hun 1 procl: met

attestatie van den Bosch

Arnoldus van Goch j:m: geboortig

van s Bosch soldaet in t regimt:

onder de hr. coll: van Kinschot en

onder de comp. van capit: Brants

en

Johanna van Udenhout j:d

geboortig van Vlijmen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-055   -   blz. 251 nr. 2

dito 13 nog

Dirck Hendricks j:m: van Weerth

soldaet onder het bovengem(el)te regimt.

en onder de comp: van de capit: Scher-

lenskij met

Willemijn Bielevelt wed: van Willem

van Lieshout geboortig de Coeverden.

getrouwd den 27 dito


Venlo H1743-056   -   blz. 251 nr. 3

den 20ste octob. r. Hendrick Eick jm van Gladbach

soldaat int regiment van de collo-

nel Smissaert in de compagnie

van de capitain Scherping

en

r. Catharina Siebes jd van Gladbach

dese geboden

in te houden tot

nadere ordre

wederom te procla-

meeren

getrouwd den 10 9b:


Venlo H1743-057   -   blz. 251 nr. 4

den 27ste octob: r. Jean Francois Morè jm van Rijssel

soldaat in t regiment Waalen van

den collonel Smissaert in de compagnie

van capitein Constant

en

r. Maria Catharina la Guerre geb: van

Doornick, weduwe van Jean Baptiste

Joncquai

getrouwd den 10 9b:


Venlo H1743-058   -   blz. 251 nr. 5

den 3de novemb. met attestatie van de Graave

Mathijs Gilliam j:m: van Stephens-

weert soldaat in t regiment

van de collonel Kinschot, in

de comp: van de lieutenant collonel

de Condè

en

Dora Maria Pauwelsz j:d: van

de Graave.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1743

Venlo H1743-059   -   blz. 252 nr. 1

den 3de novemb. met attestatie van Berchem meijerije

van s Hertogen Bosch

Johannes van den Heuvel j:m:

van Berchem soldaat in t re-

giment van de collonel Kinschot

en

Helena Roelofs Hoeks jd mede

van Berchem.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-060   -   blz. 252 nr. 2

den 3de novemb. r. Pieter Gardeges j:m: van Ooi in t

Keulsche corporaal in t regiment

Waalen van den collonel Smissaart

in de compagnie van den captijn Scherping

en

r. Maria Rievers j:d: van Venlo.

getrouwd den 17 dito


Venlo H1743-061   -   blz. 252 nr. 3

den 10de novemb. r. Johannes Dederijks jm van Venlo

soldaat in t regiment Waalen van

den collonel Smissaart in de

compagnie van den capt. Scherping

en

r. Allegonda Lammers jd van Venlo

getrouwd den 8 xber


Venlo H1743-062   -   blz. 252 nr. 4

den 10de dito r. Frans Maase j:m: van Zutphen

tambour in t regiment in de compa-

gnie van den collonel van Kinschot

en

g. Anna Meijers jd van de Graave

in te houden tot

nadere ordre

getrouwd den 19 julij [1744]

de belofte is, dat alle kinderen in de geref.

riligie sullen opgetrokken worden


Venlo H1743-063   -   blz. 252 nr. 5

den 10de dito r. Hermannus Franciscus Pulkens

j:m: en borger van Venloo

en

r. Apollonia van Spijck j:d: van

Rotterdam en woonende alhier.

getrouwd den 2 feb. [1744]


1743

Venlo H1743-064   -   blz. 253 nr. 1

den 17de novemb. l. Christoffel Smits jm van Obershau-

sen in den Thuringer kreitz in Saxen

quartier meester in t regiment cavallery

van den generaal graaf Maurits van

Nassau in de compagnie van den brigadier

Vrijbergen en

r. Elisabeth Wijnants j:d: van Venloo

getrouwd den 1 xber


Venlo H1743-065   -   blz. 253 nr. 2

dito 17de r. Martinus Varmeèr jm van Antwerpen

soldaat in t regiment Waalen van

den collonel Smissaart in de compagnie

van den capitein Piper

en

r. Anna Elisabeth Nootermans jd:

van Bonn.

getrouwd den 15xber


Venlo H1743-066   -   blz. 253 nr. 3

den 1ste decemb. r. Gerhardus Hespers j:m: van Venloo

soldaat in t regiment Waalen, van

den collonel Smissaart, in de compagnie

van capitein H:G: Weinghuijsen

en

r. Johanna Snouck jd: van Beesel.

getrouwd den 29xb.


Venlo H1743-067   -   blz. 253 nr. 4

den 9de decemb. r. Wilhelm Claassen jm van Loon

/: lande van Kuik :/ soldaat int regiment

van den collonel Kinschot, in de compagnie

van capitein Scherlenskij

en

r. Anna Elisabeth Raaten jd van

Venloo.

getrout den 29.


Venlo H1743-068   -   blz. 253 nr. 5

den 15de decemb. r. Johannes Hofmans j:m: van

Bocksmeer soldaat in’t regiment

van den collonel Kinschot in de

compagnie van captein Hempel

en

r. Hendrina Jansen van Lier jd:

van st. Teunis in de baronie van

Bocksmeer

getrouwd den 19 jan: 1744


1743

Venlo H1743-069   -   blz. 254 nr. 1

den 15 decemb. r. Beerent Gansepot jm van Gladbach

soldaat in’t regiment van den collonel

Kinschot, in de compagnie van den major

Bilderbeek

en

r. Catharina Groothant j:d. van

Ravestein.

getrouwd den 19 jan: 1744


Venlo H1743-070   -   blz. 254 nr. 2

den 22ste decemb. met attestatie van ’s Bosch

Dominicus Smits jm van ’s Bosch

soldaat in t regiment Waalen van den

collonel Smissaert in de compagnie van

den lieutenant colonel Beeckman

en

Maria Elisabeth de Jong j:d:

van ’s Bosch

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1743-071   -   blz. 254 nr. 3

den 22ste dito r. Antoni Laurentsz geb: van Vechel

/: meijerei van s Hertogenbosch :/ gegageert

soldaat, weduwenaar lestmaals van

Christijn van Riet

en

g. Agnes Struis geb: van s Hertogenbosch

weduwe lestmaals van Jan van

der Laar.

getrouwd den 5 jan: 1744


Venlo H1743-072   -   blz. 254 nr. 4

den 29ste decemb. g. Lodowijck Florus van Gerstein

j:m: van Varenholts in de graafschap

Lippe capitein in t regiment van

sijn excellentie den heere graave van

der Lippe Schaumburg

en

g. Elisabeth Jacoba de Wilde jd

van Petersburg in Ingermanlant.

getrouwd den 12 jan. [1744]