GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1742


1742

Venlo H1742-001   -   blz. 228 nr. 5

janrij en 7 l. Samuel Leman soldaet onder het

regt: van zijn excell: den heer grave

van Schaumborg Lippe onder de

comp: van cap: Humalda

met

r. Marie Elizabet Sanders j:d: van

Geldern.

getrouwd den 20 dito


Venlo H1742-002   -   blz. 228 nr. 6

den 13 jan: met attestatie van de Grave

Albertus Runne j:m: vande Grave

en Derckje Roest wed: van Claas

van den Berg van s Bosch.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1742

Venlo H1742-003   -   blz. 229 nr. 1

en 13 jan: Jan Baptiste van den Haute

soldaet in ’t regt. van den coll.

baron van Brakel onder de

comp: van de capit: Haersolte

met

Willemijn van Roderkerke j:d.

van de Grave.

getrouwd den 1 feb:


Venlo H1742-004   -   blz. 229 nr. 2

en 28 met attestatie van s Bosch

Hendrick van Geffen j:m: van

Hedel soldaet in t regt: van den coll:

baron van Brakel onder

de comp. van capit. Westenberg

met

Maria Potters jd: van s Bosch

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1742-005   -   blz. 229 nr. 3

febr: en 4 Jacobus Lessing j:m: tambour

int regt: van zijn excell: den grave

van Schaumborg Lippe onder de

comp: van de capit: de Chalmot

met

Anna Margreta Meintjes j:d:

geboortig van St. Truijen.

getrouwd den 18 dito


Venlo H1742-006   -   blz. 229 nr. 4

en 11 hebben hun eerste procl:

Bronne Keres wed: van Smaasen

met

Anna Elisabet Kausars wed: van

Piter Bosch.

getrouwd den 10 maart


Venlo H1742-007   -   blz. 229 nr. 5

en 19 Hendrick Vrijmoet j:m: soldaet

int regt: van den coll: baron van

Brakel onder de comp: van de

capit: Westenberg

met

Marie Boel j:d: van Venlo.

getrouwd den 4 maart


Venlo H1742-008   -   blz. 229 nr. 6

maart en 4. Arnoldus Emanuel Ruijs j:m:

schepen en secretaris dezer stad

en

Maria van Son j:d: geboortig

te Rijswijk bij den Haag.

getrouwd den 20 maart 1742.


Venlo H1742-009   -   blz. 230 nr. 1

nb 4 novemb. 1737 hebben hun eerste procl.

1742 den 11 maart

Hendrick Coppers jm: soldaet

int regt: van de coll: baron

van Brakel onder de comp: van

de capit: Verspijk

met

Anna Stekelbroek j:d: uijt het Ven.

getrouwd den 26 dito


Venlo H1742-010   -   blz. 230 nr. 2

den 11 maart Casper Witman j:m: geboortig

van Ladenburg soldaet onder het

regt: van de coll: baron van

Brakel in de comp: van de

lt: coll: Titulair van Borsele

met

Allegonde van der Linde jd.

van Maestrigt.

getrouwd den 26 dito


Venlo H1742-011   -   blz. 230 nr. 3

den 11 maart Peter Montfoort jm: geboort[i]g

van Berkefeld soldaet onder

het voorn: regt: en comp:

met

Johanna van der Linde jd.

van Stevensweert.

getrouwd den 26 dito


Venlo H1742-012   -   blz. 230 nr. 4

dito en 18 maart Jurje Laas soldaet int regt.

van zijn excell: den grave van

Schaumborg Lippe onder de

comp: van de lt. coll: Titulair

Berlanus met

Johannette Wullers j:d:

geboortig van Dietz.

getrouwd den 1 april


Venlo H1742-013   -   blz. 230 nr. 5

dito en 25 maart Nicolaes Rorich j:m: corpo-

rael int regt: van zijn excell: den

heer grave van der Lip Schaumborg

onder de comp: van de capit: Hardy

met

Eva Johanna Driesse j:d geboor-

tig uijt s Haage.

getrouwd den 8 april


1742

Venlo H1742-014   -   blz. 231 nr. 1

maert den 25 hebben hun eerste procl.

Derek Koenen j:m: corporael int

regt: van zijn excell: den heer grave

van Schaumborg Lippe in de comp:

van de capit: Hardij

met

Hendrien Gielen j:d: van Helden

getrouwd den 8. april


Venlo H1742-015   -   blz. 231 nr. 2

april 1 Johan Jurje Becker jm: soldaet

int bovengen. regimt: en compagnie

met

Christina Lojin j:d: uijt het Dietsche

getrouwd den 15 dito


Venlo H1742-016   -   blz. 231 nr. 3

dito nog Petrus Kuelders j:m: geboortig van Goch

met

Johanna Maria Collaerts j:d: geboortig te Tiel.

getrouwd den 15 dito


Venlo H1742-017   -   blz. 231 nr. 4

dito nog Peter Hendricks j:m: van Berg

soldaet int regt: van de coll:

Smissaert onder de comp. van cap: Landman

met

Agnes Lena j:d: geboortig van Bezel.

getrouwd den 15 dito


Venlo H1742-018   -   blz. 231 nr. 5

dito nog Leendert Timmermans jm: soldaet

int voorm: regt: en comp:

met

Catrina Mewise j:d: van Stralen

getrouwd den 15 dito


Venlo H1742-019   -   blz. 231 nr. 6

en 15de april g. Johannes Frederijck Kraen corporaal in

t regiment van de collonel baron van

Brakel, compagnie capt: Swaan, geb: van

Lignitz in Silesien, weduwenaar van Pieter-

nel Dörlinks en

g. Anna Maria Ciliana jd van Mirkebach in

t Nassauw   -   Dillenborgsche.

getrouwd den 29 dito


Venlo H1742-020   -   blz. 231 nr. 7

dito 15de april r. Christiaan Jacobs jm van Stevensweert

soldaat in t regiment van de collonel

Brakel in de compagnie van de collonel Titulair

van Lawik en

r. Catarina Liesters jd van Namur.

getrouwd den 29 dito


Venlo H1742-021   -   blz. 231 nr. 8

dito 15de april r. Jacobus Henriks jm van Venlo soldaat in

t regiment van de collonel Smissart, in de

compagnie van de captein du Vergè

en

r. Maria Francoise Japin jd van Maastricht.

getrouwd den 29 dito


1742

Venlo H1742-022   -   blz. 232 nr. 1

22ste april l. Johan Pieter Crool jm van Darmstat

sold: in t’ regiment van den collonel van

Brakel, in de compagnie van den lieute-

nant collonel Titulair van Borsselen

en

r. Geertrui Herbach jd van Geilenkerken

in Gulikerlant

getrouwd den 6 maij


Venlo H1742-023   -   blz. 232 nr. 2

dito 22ste april r. Mathies Scheffrath jm van Rosell

bij Bon soldaat in t regiment van

den collonel baron van Braakel in

de compagnie van de major van Oijen

en

r. Maria Sebilla Klackes jd: van Bon.

getrouwd den 6 maij


Venlo H1742-024   -   blz. 232 nr. 3

den 29ste dito r. Jan Henrik Wagenaar jm van Tritzelaar bij

Cassel soldaat in t regiment van den

collonel baron van Braakel in de comp:

van den lt. collonel Titulair van Bors-

selen en

r. Johanna Maria Giessen jd

van Beesel /: overquartier van Gelderlant :/

getrouwd den 13 maij


Venlo H1742-025   -   blz. 232 nr. 4

en 20ste mei g. Gerrit Danielsz jm van Hattum

ruiter in t regiment cavallerij

mitsgaders de compagnie van den

heer lieutenant generaal grave Mau-

ritz van Nassau Ouwerkerke

en

r. Catharina Lammers jd van Venlo.

getrouwd den 3 junij


Venlo H1742-026   -   blz. 232 nr. 5

dito 20ste mei r. Pieter Lontjes jm van Leuven soldaat

in t regiment van den heere graave

van der Lippe Schaumborg in de

compagnie van captein van Sijtzama

en

r. Johanna Kuipers jd van Venlo.

getrouwd den 3 junij


Venlo H1742-027   -   blz. 232 nr. 6

en 26ste mei r. Wilhelm Schaartz jm van Pont

/: overquartier van Gelderlant :/ soldaat

in ’t regiment van den heere graave

van der Lippe Schaumborg in de com-

pagnie vande lieutenant collonel van

Aita en

r. Anna Catharina Evertzen jd van

Boer in ’t Munstersche.

getrouwd den 10 junij


1742

Venlo H1742-028   -   blz. 233 nr. 1

en 10de juni g. Jan van Lent jm van ’s Bosch corpo-

raal in het regiment van den heer collonel

Smissaart in de compagnie van captein Domis

en

g. Gijsbertina van Engeldorp jd: van ’s Bosch.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1742-029   -   blz. 233 nr. 2

en 17de juni r. Johannes Perlings jm van Korsenbroek

soldaat in t regiment en de compagnie

van sijn excellentie de heer grave van

der Lippe

en

r. Anna Maria Loers jd van Coblentz

getrouwd den 1 julij


Venlo H1742-030   -   blz. 233 nr. 3

dito 17de juni r. Gerhardus Haenraat jm van Dremmen

in Gulikerlant soldaet in t regiment

van de heer grave van der Lippe in de

compagnie van de lieutenant collonel Titu-

lair Beilanus

en

r. Jenneke van der Linden jd: van Stevens-

weert.

getrouwd den 1 julij


Venlo H1742-031   -   blz. 233 nr. 4

den 1ste juli g. Herman Snijder jm van Weren in t

landgraafschap Hessen sold: in het

regiment van de collonel baron van

Braakel, in de compagnie van capt: de

Rook en

g. Anna Dorothea Thijsen jd van Ziegen-

hain mede in t Hessische

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1742-032   -   blz. 233 nr. 5

dito 1ste juli r. Pieter Daams jm van Walbeek soldaat

in t regiment van de collonel baron

van Brakel, in de compagnie van de

major baron van Linteloo

en

r. Margareta Frencken jd: van Leut.

getrouwd den 15 dito


Venlo H1742-033   -   blz. 233 nr. 6

en 7de juli r. Jacobus Carolus Canva j:m: van Judoigne

in Brabant, soldaat in ’t regiment

van den collonel baron van Braakel, in

de compagnie van captein Swaan

en

r. Marian Camerini jd: van Luick

getrouwd den 22 dito


1742

Venlo H1742-034   -   blz. 234 nr. 1

julij den 15. hebben hun 1 procl:

Johannes Wernitsi j:m: van Saum

in Italie corporael in ’t regt. van de

coll: Soute onder de comp: van de lt:

coll: Kemp met

Petronella Driessen wed. van Steve

Zenobie.

getrouwd den 27 7ber


Venlo H1742-035   -   blz. 234 nr. 2

dito Geurt Dercks sergiant onder

het regt: van de coll: baron

van Brakel, in de comp: van

de lt: coll: Titulair van Borsele

met

Maaijke Makaij wed: van Corn:

de Vaal geboortig van Bommel

getrouwd den 29 dito


Venlo H1742-036   -   blz. 234 nr. 3

dito Gerardus Leeste soldaet in ’t regt:

van zijn excell: den heer grave

van Schaumborg Lippe onder

de comp: van de lt: coll: Beilanus

met

Geertruij Guliker j:d: van

Mukelhoven int Gulikerland

nb: deze geboden in te houden tot nader order.

[in Venlo slechts 1 afkondiging]


Venlo H1742-037   -   blz. 234 nr. 4

den 29 dito Joseph Ruijter j:m: van Aaken

soldaet in t regt: van den heer col.

baron van Brakel onder de

comp: van de capit: van Balveren

met

Theresia Wierot weduwe van Joh:

van Aarsen geboortig van Venlo.

getrouwd den 12 aug:


Venlo H1742-038   -   blz. 234 nr. 5

en 5de augustus r. Jan Boschmans j:m: van Hens-

berg sold: int regiment van de

heer collonel Smissaert, in de compa-

gnie van capt: Lantman

en

r. Elisabeth Fontein geb: van Venlo

weduwe van Simon Böhm.

getrouwd den 19 dito.


1742

Venlo H1742-039   -   blz. 235 nr. 1

hebben hun 1 procl:

Fredrick Hugli j:m: geboortig

van Bern soldaet int regt: van

de hr: coll: baron van Brakel

onder de comp: van de majoor Ojen

met

Anna Catharin Duts j:d: geboor-

tig van Aaken

den 27 7ber getrouwd


Venlo H1742-040   -   blz. 235 nr. 2

7br en 10 Christoffel Wichman jm: geboortig

van Meenen tambour int regt: van

zijn excell: den grave van Schoumborg

Lippe onder de comp: van cap: Brands

met

Barber Hardij j:d: van Venlo.

getrouwd den 23 dito


Venlo H1742-041   -   blz. 235 nr. 3

en 17 dito Francis Haenraet j:m: soldaet

int regt: van zijn excell: den heer

graav van Schaumborg Lippe

onder de comp: van de lt: coll:

Beilanus met

Anna Wallenberg j:d: van

Fremmen int ampt Hintberg.

getrouwd den 30 dito


Venlo H1742-042   -   blz. 235 nr. 4

dito 17 dito Jan Hendrick Bongers j:m.

capt: des armes in de comp. van de

capit. van Balveren, onder het regt.

van de heer coll: baron van

Brakel met

Jenneke Tomassen j:d: beide

van Driel.

getrouwd den 30 7ber


Venlo H1742-043   -   blz. 235 nr. 5

en 23 7ber Johan Philip Haltman j:m.

soldaet in de comp. van de majoor

Aysma onder het regt: van zijn

excell: den heer grave van

Schaumborg Lippe

met

Anna Margrita Rinckelaer

j:d: uijt Heiborn

getrouwd den 7 8ber


1742

Venlo H1742-044   -   blz. 236 nr. 1

7br en 23. hebben hun 1 procl:

Folbertus van den Berg j:m: van

de graav soldaet int regt: van

de hr: collonel baron van Brakel

onder de comp. vande majoor Oojen

met

Maria Elisabet van Grimbergen

j:d: van Venlo.

getrouwd den 7 8ber


nog

Venlo H1742-045   -   blz. 236 nr. 2

en 30 dito 7ber Joost Heinen j:m: corporael

int regt: van zijn excell:

den heer lt: generael en

coll: Smissaert onder de comp:

van de capit: Hamel

met

Sibilla Blancke weduwe van

Mattijs Lena.

getrouwd den 14 8b:


Venlo H1742-046   -   blz. 236 nr. 3

octobr: en 7 Jan Martin Smit wed: soldaet

in’t regt: van de lt: gener: en coll:

Smissaert onder de comp: van de

capit: Sonnemans met

Maria Mensinck wed: van Anthonie

Noels

getrouwd den 25 dito


Venlo H1742-047   -   blz. 236 nr. 4

dito 7 Bartholomeus Mattijsse wed:

geboortig van Venlo soldaet int

regt: van de gener: majoor en coll:

baron van Brakel onder de comp:

van capit: Westenberg

met

Geertruij Nelle j:d: van Tegelen

getrouwd den 21 dito


Venlo H1742-048   -   blz. 236 nr. 5

dito 7 Bartholomeus Hoograets jm: van

Gladback soldaet int regt: van

de lt: gener: en coll: Smissaert

onder de comp: van capit: Duverge

met

Agnes Kusters j:d: van Kakerken

getrouwd den 21 dito


1742

Venlo H1742-049   -   blz. 237 nr. 1

october en 14 nog hebben hun 1 procl:

Mattijs Vonck jm: geboortig van

Dremmen soldaet int regt:

van de generl: majoor baron

van Brakel onder de comp: van

cap: de Roock met

Anna Minkeberg j:d: van Egebroek

int Gulickse

getrouwd den 28 dito


Venlo H1742-050   -   blz. 237 nr. 2

dito 14 Willem Vleeshouwer jm: van

Maestrigt tambour int regt: van

zijn excel: de lt: gener: Smissaert

onder de comp. van de cap: Duvergè

met

Elisabet Housers j:d: van Maastrigt.

getrouwd den 28 dito


Venlo H1742-051   -   blz. 237 nr. 3

dito 14 Hendrick Jansen j:m: v: Baalder, sold: in’t regimt.

van de generl: majoor, en coll: baron van

Brakel, in de comp: van de capit: Haarsolte

met

Anna Peters j:d: van Blerick.

getrouwd den 28 dito


Venlo H1742-052   -   blz. 237 nr. 4

en 21. met attestatie van Cromvoirt bij den Bos

Jan van Empel j:m. van Enschot

soldaet onder het reg: van den lt: genl:

en coll: Smissaert onder de comp: van

de lt: coll: Sloot met

Pieternel Pijnenburg j:d: van Cromvoirt.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1742-053   -   blz. 237 nr. 5

dito nog Lodewijck Wennekens jm: van Wach-

tendonck soldaet in’t regt. van den

genl: majoor van Brakel onder

de comp. van de majoor van Ojen

met

Johanna Kersten j:d: van Venlo.

getrouwd den 9ber


Venlo H1742-054   -   blz. 237 nr. 6

en 28ste dito r. Laurens Heuks jm van Kerpen soldaet

int regiment van sijne excellentie

de heer graave en lieutenant general

van der Lippe in de compagnie van

captein Humalda

en

r. Maria Barbara Zimmermans jd

mede van Kerpen

getrouwd den 11 9ber


1742

Venlo H1742-055   -   blz. 238 nr. 1

dito 28ste octob. r. Hermannus Claaszen jm van de

Graave soldaat in ’t regiment van

de general major baron van Braakel

in de compagnie van de major van

Oojen en

r. Hendrina Liefters jd: van Venlo

getrouwd den 11 9ber


Venlo H1742-056   -   blz. 238 nr. 2

en 4de novemb. r. Philip Klein geb: van Wikker bij

Mentz weduwenaar van Geertrui Isako

soldaat in t regiment van de general

lieutenant Smissart in de compagnie

van captein de la Milliere

en

r. Eva Begien geb: van Alderath weduwe

van Pieter Heinen.

getrouwd den 18 dito


Venlo H1742-057   -   blz. 238 nr. 3

en 18de nov. r. Jacob Spier jm. van Hetzel bij Coblentz

soldaat in ’t regiment van de lieu-

tenant generaal Smissaart, in

de compagnie van captijn Duvergé

en

r. Anna Maria Fox jd van Hetzel

getrouwd den 2 xber


Venlo H1742-058   -   blz. 238 nr. 4

dito 18de r. Martinus Looi jm van s Bosch

tambour in ’t gemelte regiment in

de compagnie van captein de la Mil-

liere en

r. Johanna van Durpen jd van ’t Sas

van Gent

getrouwd den 2 xber


Venlo H1742-059   -   blz. 238 nr. 5

dito 18de r. Bertram Albertz jm van Por-

selen /: in t ampt Brakelen, lant van

Gulik :/ soldaat in’t regiment van de

heer lieutenant generaal Smissaart in

de compagnie van de captein Hamel

en

r. Maria Aeben jd van Dremmen

in’t lant van Gulik

getrouwd den 2 xber


1742

Venlo H1742-060   -   blz. 239 nr. 1

en 25 novemb. g. Dirck Nibbelinck geb: van Zutphen

weduwenaar van Anna Geertruit Craniu[..]

capitein geweldiger, en tegenwoordig diaken alhier

en

g. Johanna Muidermans j:d: van Lochem

getrouwd den 14 xber


Venlo H1742-061   -   blz. 239 nr. 2

dito 25ste r. Hans Pieter Swartz j:m: van

Kerpen, soldaat in t regiment van

sijn excellentie den heer graave en

generaal lieutenant van der Lippe, in

de compagnie van capt. Humalda

en

r. Anna Ursula Weebens j:d: van Keulen

getrouwd den 9xb:


Venlo H1742-062   -   blz. 239 nr. 3

dito 25ste r. Hendrick Lucas Cornelisze jm van

Hensberg soldaat in t regiment van

de generaal lieutenant Smissaart, in de

compagnie van captein Sonneman

en

r. Margareta Sloeten jd van Blerijck.

getrouwd den 9xb:


Venlo H1742-063   -   blz. 239 nr. 4

en 2den decemb. g. Henrick Casteren van Cattenburg

jm van ’s Bosch tweede lieutenant

in’t regiment cavallery, gelijk meede in

de compagnie van sijne excellentie den

generaal graave Mauritz van Nassau

en

g. Catharina Elisabeth van Berestein

jd van Maastricht

getrouwd den 18 xber


Venlo H1742-064   -   blz. 239 nr. 5

dito 2de decemb. r. Sander Luts jm van Venloo, soldaat

in ’t regiment van de generaal

major van Braakel, in de compagnie

van de major de Roock

en

r. Allegonda Burgers jd van Nieukerk

overquartier van Gelre

getrouwd den 20 dito


1742

Venlo H1742-065   -   blz. 240 nr. 1

dito 2de decemb. r. Joseph Retzevelt j:m: van Linnech

soldaat in’t regiment van sijne excel-

lentie den generaal en graave van der

Lippe, in de compagnie van capt. Hardy

en

r. Anna Maria Nisin j:d: van Kuk-

hoven bij Erkelents

getrouwd den 16 xber


Venlo H1742-066   -   blz. 240 nr. 2

dito 2de r . Johannes Sips j:m: van Voorst in

t sticht Keulen, soldaat in t regiment

van sijne excellentie den generaal en

graave van der Lippe, in de compagnie

van capt. de Chalmot

en

r. Catharina Brucksteger j:d van

Greverath /: overquartier van Gelre :/

getrouwd den 16xber


Venlo H1742-067   -   blz. 240 nr. 3

en 9de decemb. l. Jan Christoffel Wels j:m: van

Hanover soldaat in t regiment van

de general major van Brakel in de

compagnie van captijn van Balveren

en

l. Carolina Margareta Eebelinck

j:d: van Oberkirchen in de landgraaf-

schap Hessen   -   Cassel.

getrouwd den 23 dito


Venlo H1742-068   -   blz. 240 nr. 4

en 9de dito r. Jan Coeimans jm van Erkelents

soldaat in t bovengenoemde regi-

ment en compagnie

en

r. Maria Clemens Schroeders jd

van Erkelents.

getrouwd den 23 dito


Venlo H1742-069   -   blz. 240 nr. 5

en 16de dito op attestatie van Thiel

Christiaan van Trotzenburg j:m:

van Thiel en

Maria Koppe j:d: laast gewoont

hebbende alhier.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]