GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1739


1739

Venlo H1739-001   -   blz. 206 nr. 1

den 3 janu. g. Joost Hendrick Fiege jm sold:

int regmt. van den collonel Brakel comp.

major Lintelo uit ’t Hessen Casselsche

en

g. Elsabe Budde jd uit gemelte lant

getrouwd den 18 jan:


Venlo H1739-002   -   blz. 206 nr. 2

dito r. Jacob Belbak van Maastricht weduwenaar

van Marie Rein Foutereé ruiter in

’t regiment en compagnie van graav Mauritz

van Nassau en

r. Maria Emans jd van Venlo.

getrouwd den 18 jan:


Venlo H1739-003   -   blz. 206 nr. 3

hebben haer eerste procl:

Joseph Marinns jm: van ’s Bos

soldaet in’t regt: van de collonel

baron van Brakel onder de

comp: van de lt: coll: van Borsele

met

r. Catrien Nienhoven j:d: van Venlo.

getrouwd den 8 feb.


Venlo H1739-004   -   blz. 206 nr. 4

dito den 8 febr. hebben hun eerste proclam:

l. Johan Jurje Meijnhart j:m: van

IJsenburg bij Franckfort, met

g. Elizabet Dina Johanna Henskes

j:d: van Steinfurt.

getrouwd den 22 dito


Venlo H1739-005   -   blz. 206 nr. 5

dito den 15 hebben hun eerste procl:

Johannes Tolles soldaet in het

regt: van de coll: baron de Mulert

onder de comp: van de capit: Verhoeff

met

Catrina Mosterts j:d: van Sugtelen

getrouwd den 8 maart


Venlo H1739-006   -   blz. 206 nr. 6

den 15 nog met attest: van Middelburg

Jan Bernard Coedenjal j:m: van

Iperen met

Pitronella Trouwe van Goes wed: van

Jan Hendrick Meijers.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1739

Venlo H1739-007   -   blz. 207 nr. 1

en 22: dito l. Johan Jacob Becker j:m: ge-

boortig van Witselaer soldaet in ‘t

regt: van den heer grave van

Schaumborg Lippe onder de

comp: van de capit: Hanekroth

met

l. Sophia Eleonora Hammelin j:d:

van Giesen.

getrouwd den 8 maart


Venlo H1739-008   -   blz. 207 nr. 2

den 29 maart hebben hun eerste procl(a)m(atie):

r. Philip Dietz soldaet int regt:

van de hr: coll: baron van Brakel

onder de comp: van de hr. majoor

baron van Lintelo

met

r. Anna Geertruij Scherin j:d:

geboortig van Santgner in ’t Rijnfelsche

getrouwd den 19 april


Venlo H1739-009   -   blz. 207 nr. 3

hebben hun eerste proclamatie

den 12 april r. Bastiaan van den Broek soldaet int regiment

van den hr. col: Smissart, compagnie van de hr.

capt: Morisson

met

r. Cathrina Maasen jonge dogter van Roermonde

getrouwd den 26 dito


Venlo H1739-010   -   blz. 207 nr. 4

idem hebben hun eerste proclamatie

g. Hendrik Grim soldaet in het reg: van de graave

van Schaumborg Lippe, van de comp: van capit.

Humalda met

g. Anna Elisabet Margrieta Schäfferin

getrouwd den 26 dito


Venlo H1739-011   -   blz. 207 nr. 5

idem hebben haar eerste proclamatie

r. Hendrikus Rutten sold: in ’t regimt: van de heer

coll: Smissaart in de comp: van de heer capit. Hofman

met

r. Maria Agnis Valkenborg, geboortig v: Wissem

getrouwd den 26 dito


1739

Venlo H1739-012   -   blz. 208 nr. 1

en 19 april r. Philip Jansen j:m: van Beek sold.

in ’t regiment van den heer graav van

der Lippe comp: capt. Hardij

en

r. Anna Jansen jd van Neer Oteren.

getrouwd den 3 maij


maij

Venlo H1739-013   -   blz. 208 nr. 2

en 10. l. Jan Cijnaert j:m. uijt het Hanause

soldaet in’t regt: van de hr. coll.

baron van Brakel onder de

comp: van de capit: van Lijnden

en

r. Christina Meskens j:d: van Stevenswert

getrouwd den 24 maij


Venlo H1739-014   -   blz. 208 nr. 3

en 17. r. Joseph van Pruijsen jm: soldaet

in’t regt. van de heer coll: baron

van Brakel onder de comp: van

de capit: Verspijck

en

r. Anna Catrien Pluijm j:d: van Venlo.

getrouwd den 31 maij


Venlo H1739-015   -   blz. 208 nr. 4

en 24 r. Adriaen van de Laer j.m: soldaet

in’t regt: van de hr: coll: baron

van Brakel onder de comp: van

capit: Oojen met

r. Marie Cathrien Berends j:d: geboortig

alhier.

getrouwd den 7 junij


Venlo H1739-016   -   blz. 208 nr. 5

en 21 juni r. Jacob Borger sold: in d regiment van den

graave van der Lip comp. van den

lieutenant collonel Aita van

Drunstat, weduwenaar van Maria Clara

de Lier en

r. Magdalena Tietenhoven jd van Sutphen

getrouwd den 5 julij


Venlo H1739-017   -   blz. 208 nr. 6

l. Johan Henrik Omsonst jm

soldaat in t bovengen: regmt. en compagnie

en

l. Anna Margareta Merlevin jd van Durnheim

getrouwd den 5 julij


Venlo H1739-018   -   blz. 208 nr. 7

r. Jan van den Ecker jm van Balkom sold.

in t regmt. van den collonel Brakel comp.

capt. Haarsolte

en

r. Mechel Jansen jd van Seevenum

getrouwd den 5 julij


1739

Venlo H1739-019   -   blz. 209 nr. 1

en 5de juli r. Jan Adam Thap jm van Pechtheim

in t Nuuburgsche sergeant in t regmt. van den

collonel Brakel, in de comp. van capt. Haarsolte

en

r. Petronella Vallen jd van Wetten.

getrouwd den 19 julij


Venlo H1739-020   -   blz. 209 nr. 2

met attestatie van Arnheim

Servaas Vaessen soldaat in t regiment van

den collonel Smissaart

en

Hendrijna Dolderbruck jd te Arnheim

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1739-021   -   blz. 209 nr. 3

en 19 julij r. Jacobus Uitgedient jm. sold: in t regmt.

van den collonel Friesheim comp: capt. de

France en

r. Helena Lina jd van Venlo

getrouwd den 16 aug.


Venlo H1739-022   -   blz. 209 nr. 4

en 26 dito r. Jan Gietman j:m: van Breda

tambour int regt: van de heer

coll: baron van Brakel onder

de comp. van de cap: van Balveren

en

r. Lijsbet Hendricks j:d: van Venlo.

getrouwd den 9 aug:


Venlo H1739-023   -   blz. 209 nr. 5

augustus den 2 met attestatie van Delft

d(omin)o Johannes Grambusch j:m:

predikant alhier

en

Dina Adriana Mesch j:d: te Delft

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1739-024   -   blz. 209 nr. 6

den 16 dito r. Huijbert Cling jm: soldaet

int regt: van de coll: baron

van Brakel onder de comp:

van de capit: Haersolte

met

r. Johanna Kuijpers weduwe van

Jan Kuijpers.

getrouwd den 6 7ber


Venlo H1739-025   -   blz. 209 nr. 7

dito met attestatie van Rhenen

Willem Adriaan Bouwens j:m: vendrig

int regt: van den heer graave van der

Lippe met

Alida Adriana Menso j:d van Rhenen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1739

Venlo H1739-026   -   blz. 210 nr. 1

en 4 octob: hebben hare eerste procl:

Jan Meijer soldaet in’t regt.

van de hr: coll: baron van Brakel

in de comp: van de cap: de Roock

en

Margriet Lingsen j:d: van Velden

getrouwd den 18 8ber


Venlo H1739-027   -   blz. 210 nr. 2

en 11 dito hebben hare eerste procl:

Philip Rutger j:m: geboortig

van Sumzan, in het stigt Mens,

coetzier van zijn wel ed: gestrenge

de heer brigadier van der Duijn

gouverneur dezer stad

en

Hendrina Stern j:d: van Venlo.

getrouwd den 15 8ber


Venlo H1739-028   -   blz. 210 nr. 3

dito g. Philip Carel Somers j:m: van

Rijssel en

g. Maria Eleonora Kop jd: van Cleve

getrouwd den 25 8ber


Venlo H1739-029   -   blz. 210 nr. 4

en 18 dito r. Johannes Eigeler jm: van Linne-

bach in t Paltzixhe sold: int

regmt: van den graave van der Lippe

comp. capt. Coenders

en

r. Catharina Haselenbergs jd: van Venlo.

getrouwd den 1 9ber


Venlo H1739-030   -   blz. 210 nr. 5

dito 18 met attestattie van Dordrecht

g. Pieter van Boven weduwenaar

van Dordrecht

en

g. Catrina Mauritz weduwe van Wil-

lem de Both, van Wezel

woonende te Dordrecht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1739-031   -   blz. 210 nr. 6

dito 25 g. Johan David Pies j:m: uit

t Brunswijksche sold. in t regmt.

van den graave van der Lippe comp:

de heer lt: collonel Aita

en

g. Anna Maria Jerckin jd van Brauns-

felt

getrouwd den 8 9ber


1739

Venlo H1739-032   -   blz. 211 nr. 1

en 8ste novemb. r. Johannes Zimmer j:m: van Keis

in ’t sticht Fulda soldaat in ’t regmt.

van den heer graave van der Lippe in

de comp: van capt. van Coenders

en

r. Anna Margareta Mullemans j:d.

van Venlo

getrouwd den 22 9ber


Venlo H1739-033   -   blz. 211 nr. 2

en 22 dito g. Gerrit Költjes j:m: van Wageningen

geweest ruiter in t regmt. van

den graave Mauritz van Nassau

en

r. Cornelia Willemse j:d: van Venlo.

getrouwd den 10 xber


Venlo H1739-034   -   blz. 211 nr. 3

en 29 dito met attestatie van Groll

Henrick Besselin j:m: soldaat in t regi-

ment van den heer graave van der Lippe

in de compagnie van den major Aisma

en

Anna Berendina Kuninck jd van Groenloo.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1739-035   -   blz. 211 nr. 4

dito 29 met attestatie van Arnhem

Jan van Lent j:m: soldaat int regiment

van den collonel Braakel

en

Berendina Hardevelt j:d: te Arnhem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1739-036   -   blz. 211 nr. 5

en 20 decemb. r. Mattis Alen jm van Dulken

soldaat in t regiment van den heer

collonel Brakel, in de comp. van capt.

de Rook en

r. Agnes Weyers jd van Veersen

getrouwd den 3 jan. 1740


Venlo H1739-037   -   blz. 211 nr. 6

dito 20 r. Huibert Philippaar jm van Maastricht

soldaat in t regiment van den collonel

Smissaart, in de compagnie van capt.

Chion du Vergeé

en

r. Catarina Cosins weduwe van Jan Jansen,

van Venlo

getrouwd den 3 jan. [1740]


Venlo H1739-038   -   blz. 211 nr. 7

dito 20 r. Jacobus Batabaljen weduwenaar van Ester

Schilderen, geb: van Bokhoute tambour in

t regiment van de collonel de Jonge, in de

comp. van capt. Eversdijk

en

r. Anna Margareta Brugge jd: van Venlo

getrouwd en 21 jan. [1740]


1739

Venlo H1739-039   -   blz. 212 nr. 1

dito en 20 decemb. met attestatie van Breda

Wilhelm van der Beeke jm van

s Gravenhaage major in t regiment

cavallery van den lieutenant gene-

raal graaf Mauritz van Nassau

en

Johanna Elisabeth van Overbeke

jd van Breda

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]