GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1738


1738

Venlo H1738-001   -   blz. 201 nr. 2

den 12 janrij Nicolaes Esser soldaet onder

het regt. van de graaf van

Schaumborg Lippe in de comp:

van de capit: Beilanus

met

Merjan Selwin van Scheneberg

getrouwd den 26 jan:


Venlo H1738-002   -   blz. 201 nr. 3

den 19 dito Dirck Hetzer wedu(wenaa)r: soldaet

in’t regt: van de coll: de la Rocque

in de comp: van de majoor Swanen-

berg met

Maria Melchers j:d: van Luijt

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1738-003   -   blz. 201 nr. 4

maert den 1 Mattijs Willems j:m: soldaet

in’t regt van de coll: Smissaert

in de comp: van de capit: Hamel

met

Catharina Geraerts j:d: van

Ruremonde.

getrouwd den 6 april


Venlo H1738-004   -   blz. 201 nr. 5

april den 13 g. Hendrick Mincken j:m: soldaet

in ’t regt: van de coll: baron van

Brakel onder de comp: van de

capit: Lijnden met

g. Cornelia Cornelissen j:d: van Gent.

getrouwd den 27 apr.


1738

Venlo H1738-005   -   blz. 202 nr. 1

dito Gerrit van Tilborg j:m: van

’s Bosch, soldaet in’t regt: van

de coll: van Brakel in de

comp: van de lt: coll: Deelen

met

Johanna Cristina Ulenbroeck

j:d van Zutphen

getrouwd den 27 april


Venlo H1738-006   -   blz. 202 nr. 2

den 20 april eerste afkondinge

Johannes Schetseluur soldaat int regiment

vande grave van Schaumburg Lippe

inde compagnie vande kap: Bijlanus

en

Katharina Fissers van Kleef

getrouwd den 4 maij


nog

Venlo H1738-007   -   blz. 202 nr. 3

dito 20 Jan Adam Blank j:m: soldaat

in het regim. van de collonel Smissaert

inde compagnie vande major Dijse

met

Margarita Hartmans j:d: van Sermys.

getrouwd den 4 maij


Venlo H1738-008   -   blz. 202 nr. 4

den 27 d: hebben de eerste voorstellinge

Jan Flusie, soldaat int regimt.

vande graaf Schaumborg Lippe

inde comp: vande lt. coll: Aijta

en

Anna Lijsbeth Barbar Behen

geboortig van Manderbagh.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1738-009   -   blz. 202 nr. 5

den 13 julij hebben de eerste voorstellinge

Francis Kosman j:m: soldaat int regimt.

vande baron van Friesheim inde comp:

vande kap. Piper int garnisoen te Zas van Gend

en

Annemie van Ulft j:d. te Venlo

getrouwd den 10 aug:


Venlo H1738-010   -   blz. 203 nr. 1

julij den 13de hebben de eerste voorstellinge

Johan Willem Pheiffer, sergant

int reg: vande graaf van Lippe

Schaumborg, inde comp: vande

kap: Belanus

en

Katharina Packs van Wiel.

getrouwd den 27 julij


nog

Venlo H1738-011   -   blz. 203 nr. 2

den 13 d. Hendrik Hoophof soldaat

int regt: vande collonel de baron

van Brakel, inde comp. van kap.

van Haarsolte

en

Elizabeth Rijspak j:d: te Venlo

getrouwd den 27 julij


Venlo H1738-012   -   blz. 203 nr. 3

den 20 dito g. Johan Hendrik Muller jm uit

t Nassau Dillenburgsche soldaat in

t regiment van den graave van der

Lip comp: capt: Humalda

en

l. Maria Elisabeth Greevin jd van

Aacken

getrouwd den 10 aug:


Venlo H1738-013   -   blz. 203 nr. 4

den 27 dito g. Petrus Casijn van Noorda jm

van Meenen vaendrig in t re-

giment van den grave van der Lippe

en

g. Anna Maria de Roij geb: te

s Hertogenbosch weduwe van Johan Bonnet

getrouwd den 10 aug:


Venlo H1738-014   -   blz. 203 nr. 5

den 31 august r. Martinus Rijdder j:m: uit t Pater-

bornsche sold: in t regiment van den

grave van der Lippe compagnie captein

Hanekroht en

r. Anna Maria Joosten jd van Helden

getrouwd den 14 dito [september]


1738

Venlo H1738-015   -   blz. 204 nr. 1

den 28 sept. hebben haer eerste proclamatie

Casper van Lichters soldaet in t

regt: van zijn excell: den heer graav

van Schaumborg Lippe onder de

comp: van cap: Hardij en

Marie Hillekes j:d: van Kevelaer

getrouwd den 12 oct.


Venlo H1738-016   -   blz. 204 nr. 2

october den 28. met attestatie van Arnhem

Hendrick Huijldop soldaet in t regt.

van de coll: Smissaert met

Gesina Smits

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1738-017   -   blz. 204 nr. 3

novemb: den 2. met attestatie van s’Bosch

Hendrick Gelit j:m: soldaet in ’t regt:

van de hr: coll: baron van Brakel in de

comp: van de hr. cap: Haersolte en

Maria Elizabet Boode wed: van Willem

van Es beijde geboortig aldaer

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1738-018   -   blz. 204 nr. 4

dito den 30 hebben de eerste proclamatie

Jan Jacob Wicherling j:m: geboortig

van Swol met

Antonetta van Libergen j:d:

van Venlo.

getrouwd den 10 jan: 1739


Venlo H1738-019   -   blz. 204 nr. 5

december den 7 hebben hunne eerste proclamatie

Johannis Schramme j:m: geboortig

van Mastrigt canonnier onder de

comp: van de capitein Blankenstein

onder het regt. van de coll: Glabbeeck

met

Maria Catharina Gibels j:d: van

Mastrigt.

getrouwd den 21 xb.


1738

Venlo H1738-020   -   blz. 205 nr. 1

decemb. den 14 hebben hunne eerste proclamatie

Gerrit Cornelissen soldaet in t

regt: van de hr. coll: Smissaert

onder de comp: van capit: Sonnemans

met

Margreta Krips j:d: van Kirckhoven

getrouwd den 28 xb:


nog

Venlo H1738-021   -   blz. 205 nr. 2

den 21 Johannes Falkenberg soldaat in t regt.

van de heer coll: Smissaert onder de

comp: van de majoor Dijse

met

Catrijn Reinders j:d: van Voorst.

getrouwd den 4 jan. 1739


Venlo H1738-022   -   blz. 205 nr. 3

den 28 Jochem Mulders cap. des arms wed:

geboortig van Heudegen in ’t Halberstadse

onder de comp: van de heer majoor van

Lintelo in ’t regt: van de heer

coll: baron van Brakel

met

Marie Catharina Claessen wed: van

Joh: Bastiaen Blankers van Roermonde

getrouwd den 11 dito [1739]


Venlo H1738-023   -   blz. 205 nr. 4

dito l. Christiaan Hieronijmus j:m: uit

t Darmstatsche sold. in d’regiment

van den collonel Smissaart comp.

major d’Yse

en

l. Lijs Margreit Scheevering jd uit

t Darmstatsche uit Lörsbach

getrouwd den 11 dito [1739]


Venlo H1738-024   -   blz. 205 nr. 5

dito l. Hermanus Phafs j:m: soldaat

in t boven genoemde regiment en compagnie

en uit t selve lant en plaatse

en

l. Catharina Kemsin jd uit t

Darmstatsche uit t Frijburger ampt

getrouwd den 11 dito [1739]


Venlo H1738-025   -   blz. 205 nr. 6

dito r. Leendert Luiters jm van Berg sold.

int regiment van de collonel Smissaart

in de compagnie van den capt. Vestrinck

en

r. Maria Catharina Soet jd van Venlo

getrouwd den 11 dito [1739]