GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1733


1733

Venlo H1733-001   -   blz. 140 nr. 1

jan: en 4 dito hebben haar eerste proclamatie

Mathis Loffelt soldaat in regt. van den baron

overste Mulert in de comp. van den majoor Sloet

met

Megtel van Oëhl.

getrouwd den 25 jan: 1733


Venlo H1733-002   -   blz. 140 nr. 2

nog met attestatie van s’Hertogen Bos

Hendrik van den Berg j:m: geboortig aldaar

soldaat in ’t regt. van de h(ee)r luit(enan)t: generaar [sic]

baron van Caris in de comp: van den capt. Rek

van Mulhuijsen

met

Catrina de Frenaars j:d: geboortig aldaar.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1733-003   -   blz. 140 nr. 3

11 dito hebben haar eerste proclamatie

Jan Hendrik Bot soldaat in ’t regt. van den

heer collonel Mulert, in de comp: van den heer

capt. Clooster

en

Johanna Maria van Kessel.

getrouwd den 25 jan. 1733


Venlo H1733-004   -   blz. 140 nr. 4

febr. en 1 hebben haar eerste proclamatie

Casper Grusen capitein d’armen in ’t regt. van

den generaal majoor Caris in de comp: van den

capt. de Lange

en

Johanna van der Linden wed: van Gerrart Hoos.

getroud den 15 dito


nog

Venlo H1733-005   -   blz. 140 nr. 5

Cornelis Pels soldaat in regt. van den oversten

Montet, onder de comp: van den capt. du Roc

en

Magrieta du Pon wed:

getroud den 15 dito

trouwbrief gegeven den 9 maart


Venlo H1733-006   -   blz. 140 nr. 6

en 22 dito hebben haar eerste proclamatie

Pieter Jansen soldaat in ’t regt. van den collo-

nel Montet in de comp: van den capt: Eversdijk

en

Elsken Wannik.

getroud den 15 mart.


Venlo H1733-007   -   blz. 141 nr. 1

maart den 1 dito hebben haar eerste proclamatie

Joan Jacob Zwaeb soldaat in ’t regt. van den

collonel baron van Mulaart in de comp:

van den capt. Sloet

en

Anna Geertuit Vriese.

getrouwd den 15 maart


nog

Venlo H1733-008   -   blz. 141 nr. 2

den 1 maart Hendrik Kessel soldaat in ’t regt. van de heer

collonel Montet in de comp. van de heer majoor Turcq

en

Elisabeth Jansen Smeulars j:d:

getrouwd den 15 mart.


Venlo H1733-009   -   blz. 141 nr. 3

en 8 dito hebben haar eerste proclamatie

Johannes Boermans soldaat onder ’t regt. van de heer

collonel baron Mulaart in de comp: van de lt.

collonel baron van Raasvelt

en

Anna van der Heijden beide geboortig van s’Huberts Lille

getrouwd den 22 maert


Venlo H1733-010   -   blz. 141 nr. 4

22. dito hebben haar eerste proclamatie

Jan Migchiel de Booij soldaat in ’t regt. van den heer

collonel Montet onder de comp: van den heer capt. Eversdijk

en

Catharina Hulloffe j:d: te Venlo.

getrouwd den 10 april


Venlo H1733-011   -   blz. 141 nr. 5

29 dito hebben haar eerste proclamatie

Norbert Fracois soldaat onder ’t regt. van de heer baron

Cares lt. generaal in de comp: van den heer capt. Kempenaar

en

Maria Elisabeth Hijnna wed: van wijlen Hubert Book

getrouwd den 12 ap:


nog

Venlo H1733-012   -   blz. 141 nr. 6

Gabriel Stoppelbeen in ’t regt. van de lt. generaal

Caris onder de comp: van de heer capitein Lenssens

en

Maria Cathrina Schreuders j:d: alhier.

getrouwd den 12 ap:


nog

Venlo H1733-013   -   blz. 141 nr. 7

Jan Batist van Bulcque soldaat in ’t regt. van de heer

lt. generaal Caris in de comp. van de heer capitein

Reck van Mulhuijsen

en

Maria Stevens van Ek.

getrouwd den 12 april


nog

Venlo H1733-014   -   blz. 142 nr. 1

Pieter Eligas soldaat in ’t regt. van de heer collonel

Montet in de comp: van de coll: de Brun

en

Maria van Boomkes.

getrouwd den 12 april


Venlo H1733-015   -   blz. 142 nr. 2

april 5 dito hebben haar eerste proclamatie

Harmannus van der Brugge soldaat in ’t regt.

van den heer lt. generaal Caris onder de comp. van

den heer capt. Meerman

en

Maria Jansen j:d: geboortig van Diest.

getrouwd den 19 dito


Venlo H1733-016   -   blz. 142 nr. 3

en 12 dito hebben haar eerste proclamatie

Joannes Jungius en Helena Jacques Wood beide

woonagtig alhier.

getrouwd den 27 dito


Venlo H1733-017   -   blz. 142 nr. 4

april 26 hebben de eerste afkondinge

Jan de Kort soldaat int regiment

van de lt. generaal de Caris, inde

comp: kap: Kempenaar

met

Bernardina Lerincks, j:d: int garnisoen alhier.

getrouwd den 10 maij


nog

Venlo H1733-018   -   blz. 142 nr. 5

dito voor de eerste maal

Nicolaas de Bruin tamboer int regim.

van(de) heer coll. Montet inde comp. kap. de Frijtagh

met

Maria Antonette Donpalatius j:d: alhier

getrouwd den 10 maij


nog

Venlo H1733-019   -   blz. 142 nr. 6

dito Johannes Andreas Walters soldaat

int regim: van de collonel de baron

Mulert, inde comp: kap. Tydeman

met

Maria Agnita Kelms j.d. alhier.

getrouwd den 10 maij


1733

Venlo H1733-020   -   blz. 143 nr. 1

may den 3de hebben de eerste afkondinge

Andries Helden soldaat int reg.

van de kollonel de heer baron Mulart, inde

comp: kap. Verhoeff

met

Cilia Grond j:d: van Gulik.

getrouwd den 17 maij


Venlo H1733-021   -   blz. 143 nr. 2

den 10. hebben de eerste voorstellinge

Jakob Mortier soldaat int regiment vande

heer coll. Montet inde comp. inde comp. [sic]

de heer majoor Turcq

met

Maria Margarita Jakobs.

getrouwd den 24 maij


Venlo H1733-022   -   blz. 143 nr. 3

dito Johan Hendrik Merloo soldaat int regim.

van(de) overste Montet, inde comp. vande coll. Bruin

met

Katharina Reusin geboortig van Deuts.

getrouwd den 25 maij


Venlo H1733-023   -   blz. 143 nr. 4

den 17de dito hebben de eerste afkondinge

Maarten Klesenaar, soldaat int reg:

de heer collonel de baron Mulert inde

compagnie capitein van Voorst

met

Maria Magdalena Leydecker van Koblens.

getrouwd den 31 maij


Venlo H1733-024   -   blz. 143 nr. 5

dito Christiaan Dahle, soldaat int reg.

vande collonel de baron Mulert

inde comp. kapitein Tydeman

met

Geertruid Zeb geboortig van Utregt

getrouwd den 31 maij


1733

Venlo H1733-025   -   blz. 144 nr. 1

may den 24 hebben de eerste afkondinge

Martin Benjamin Ernst trompetter

in de compagnie van de heer majoor generaal van Ginckel

met

Maria Stenon j:d: alhier

getrouwd den 7 juni


nog

Venlo H1733-026   -   blz. 144 nr. 2

Joseph Schläsjer soldaat int regiment

vande collonel de baron Mulert

inde compagnie de majoor Sloot

met

Helena Not j.d.

getrouwd den 7 juni


nog

Venlo H1733-027   -   blz. 144 nr. 3

Willem Bastiaan soldaat int regim.

van de lt. generaal de Caris

in de compagnie vande collonel de baron van Friesheim

met

Katharina de Bije geboortig van s’Bosch.

getrouwd den 7 juni


Venlo H1733-028   -   blz. 144 nr. 4

juny den 7. hebben de eerste afroep

Peter Wagter j:m: van Darmstad

en

Johanna Louijsa Adams j:d: van Venlo

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1733-029   -   blz. 144 nr. 5

Franciscus de Boijs Benardt cadet int

regim. van de coll. Montet inde compagnie

vande lt. collonel Neufille

met

Anna Christina Swinkels van Venlo

getrouwd den 21 juni


Venlo H1733-030   -   blz. 144 nr. 6

den 21 d. hebben de eerste voorstelling met attestatie van Zwoll

Jan Everts vander Sel j:m: soldaat

inde compagnie van kap. Verhoeff

met

Temmigjen Jongerling j.d. te Zwoll

attest. versonden den 11 julij [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1733

Venlo H1733-031   -   blz. 145 nr. 1

juny den 28 hebben de eerste afkondinge

Koenraad Cheffelaar, soldaat

int regim. vande lt. generaal de Caris

inde compagnie vande kap. de Kempenaar

met

Margrita Marchand j:d: geboortig van

Nimmegen, wonende alhier.

getrouwd den 12 juli


july

Venlo H1733-032   -   blz. 145 nr. 2

july den 5de hebben de eerste afkondinge

Hendrik Kornelis, soldaat int regim.

vanden kollonel de heer baron Mulert

inde compagnie vande kap: Pattkull

met

Anna Maria Beltouers wed: van Leyst

getrouwd den 26 juli


nog

Venlo H1733-033   -   blz. 145 nr. 3

Jakobus Scherlus soldaat int regiment van

de collonel Montet inde compagnie

vande kap: du Roc

met

Macheld Janssen van Helden

getrouwd den 19 juli


Venlo H1733-034   -   blz. 145 nr. 4

den 12 dito hebben de eerste afkondinge

Hermanus Mergendal, soldaat int reg. vande

lt. generaal de Caris Wallon inde comp.

kap. de Kempenaer

met

Maria Francois j:d: van Bon

getrouwd den 26 juli


julij 1733

Venlo H1733-035   -   blz. 146 nr. 1

den 19 volgens attestatie uijt Swolle hebben

haer eerste proclamatie

Jan Zeijs j:m: soldaet in de comp:

en onder het regt. van de coll: de heer

baron van Mulert

met

Geertruijd Klonkers wed: van Hendrick

Wijnant.

attest. versonden den 5 august. [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1733-036   -   blz. 146 nr. 2

dito en 26. hebben haer eerste proclamatie

Johannes Speij soldaet in de comp: van

de capit. baron van Patkuul tot Posendorp

onder het regt. van de heer coll: baron

van Mulert

met

Catharina Beien geboortig van Nedt.

getrouwd den 10 aug:


Venlo H1733-037   -   blz. 146 nr. 3

dito en 26. nog met attestatie van Zevenaer

Gerrit Willems weduwenaer van Maria Gerrits

met

Maria Janze weduwe van Willem Teunisse

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1733-038   -   blz. 146 nr. 4

en 2 augusti hebben haer eerste proclamatie

Nöel Sollier wed: soldaet in ’t regimt. van

de lieut: generl: de Caris onder de comp:

van de capit: Kempenaer

met

Petronella Jansen weduwe geboortig

van Venlo.

getrouwd den 16 aug.


nog

Venlo H1733-039   -   blz. 146 nr. 5

dito. Jan Vinck tamboer int regimt.

van de collonel baron de Mulert

onder de comp: vande capit: Verhoef

met

Maria Elisabeth Jonkers j:d:

geboortig van Venlo.

getrouwd den 16 aug:


Venlo H1733-040   -   blz. 147 nr. 1

dito en 9den hebben haer eerste proclamatie

Johan Hendrick Griel j:m: soldaet

in ’t regt. van de heer coll: baron

de Mulert, onder de comp: van de capit. Meijer

met

Barbara Catharina Trimpen j:d:

geboren te Gussen.

getrouwd den 23 aug:


Venlo H1733-041   -   blz. 147 nr. 2

den 18 dito hebben haer eerste proclamatie

twe proclam(atien) op een dag

Casper Bernaerts, j:m: soldaet

in ’t regimt. van de coll: baron

de Leithen onder de comp: van de capit: Burman

met

Catharina Lisabeth Peters

j:d: wonende te Venlo.

getrouwd den 23 aug:


nog

Venlo H1733-042   -   blz. 147 nr. 3

dito Jan Dirckze soldaet int regimt:

van de gen: lieut: de Caris onder

de comp: van de capit: Lensen

met

Johanna Margrita Tillemans

j:d: geboortig van Ruremonde.

getrouwd den 30 aug:


Venlo H1733-043   -   blz. 147 nr. 4

den 23 augst. hebben haer eerste procl:

Jan Brouwer weduwenaer van

Jen Tresbies soldaet int regimt. van

de lieut: gen: de Caris onder de comp.

van de capit: Constant

met

Dorothea Rousen j:d: van Venlo.

getrouwd den 6 7ber:


nog

Venlo H1733-044   -   blz. 148 nr. 1

dito. Antoon Jansen j:m: soldaet onder

het regimt: van de coll: Montet

inde comp: van de majoor Turcq

met

Johanna Jansen j:d: van Doveren.

getrouwd den 6 7bris


nog

Venlo H1733-045   -   blz. 148 nr. 2

dito Pieter Jamer j:m: soldaet int

regimt: van de lieut: gen: de Caris

onder de comp: van de capit: de Kempenaer

met

Catharina Geertruijd Walders

getrouwd den 6 7bris


Venlo H1733-046   -   blz. 148 nr. 3

august: en 30 hebben haer eerste proclamatie

Gerardus Meijer soldaet onder het

regt: van de gener: lieut. de Caris

in de comp: van de capit: Lensen

met

Aldegonde Christina de Koek

j:d: geboortig van Straelen.

getrouwd den 13 7ber


nog

Venlo H1733-047   -   blz. 148 nr. 4

september den 6. hebben haer eerste proclamatie

Pieter Lockermans j:m: soldaet

in’t regt. van de coll: Montet

onder de comp: van de capit: Eversdyck

met

Maria Besart j:d: van Wilbroek.

getrouwd den 20 7ber


dito nog

Venlo H1733-048   -   blz. 148 nr. 5

Michiel Schallenberg j:m: soldaet

in’t regt: van de luijt: gen: de Caris

onder de comp: van de capit. Coen

met

Magdalena Clee j:d: geboortig

van Rhijnsdorf.

getrouwd den 20 7ber


nog

Venlo H1733-049   -   blz. 149 nr. 1

dito Jacobus Cool j:m: geboortig van

Oorschot, soldaet in’t regt: van de collonel

Montet, onder de comp: van de capit. Eversdijck

met

Catharina Wins j:d: geboortig

van Venlo.

getrouwd den 20 7ber


Venlo H1733-050   -   blz. 149 nr. 2

den 13 7br. hebben haer eerste procla:

Jan Reinders soldaet

in’t regimt. van de coll: baron

de Moulaert onder de comp. van de capit: Sloot

met

Theodora Dimmers j:d: van Cranenburg.

getrouwd den 9 8b:


Venlo H1733-051   -   blz. 149 nr. 3

en 20 dito hebben haer eerste proclam:

Johannes Adamus Lenard soldaet

onder het regimt: van de lieut:

generl. de baron de Caris onder de

comp: van capit: de Kempenaer

met

Maria Sebilla Stevens j:d: van Venlo.

getrouwd den 4 8b.


Venlo H1733-052   -   blz. 149 nr. 4

dito en 27 hebben haer eerste proclam:

de verdere geboden ingehouden om datie malkanderen

verlaten in de onder trouw gebroken hebben.

Dirck van Dueren j:m: soldaet

in’t regt: van de lt: genl: baron

de Caris onder de comp: van de coll.

baron de Freisheim

met

Geertruij Crues j:d: van Utregt.


dito 1733 nog

Venlo H1733-053   -   blz. 150 nr. 1

den 27 Cornelis Willemze wed: van Anna

Dirckse soldaet onder het regt.

van de collonel Montet, in de

comp: van de capit: Eversdijck

met Maria Lena Crols j:d:

geboortig van Turenhout.

getrouwd den 11 8ber


dito nog

Venlo H1733-054   -   blz. 150 nr. 2

Pieter Bongaerts soldaet in de

comp: van de capit: Reck van

Mulhuijzen onder het regt. van

de lt: genl. de Caris

met

Agata Driessen j:d: van Venlo.

getrouwd den 11 8ber


Venlo H1733-055   -   blz. 150 nr. 3

den 11 dito hebben haer eerste proclam:

Johannes Hermanus Mertens j:m:

corporael onder de comp: van de

gener: baron van Ginckel en onder deszelfs regt:

met

Maria Joseph Nelissen j:d:

geboortig van Venlo.

getrouwd den 25 8ber


Venlo H1733-056   -   blz. 150 nr. 4

october den 18 hebben de eerste afkondinge

Jakob Harder geboortig uit Straatsburg

soldaat int regim: van de collonel baron

de Mulert inde compagnie vande kapitein Ripperbant

met

Katharina Kramers Scheyns j:d: geboortig

uit Dusseldorp.

getrouwd den 1 9ber


nog

Venlo H1733-057   -   blz. 150 nr. 5

Gerrardus Hendriks soldaat int regim:

vande heer baron de Mulert in de compagnie

van de lt. collonel Ulger

met

Margriet van Vlaanderen wonende alhier.

getrouwd den 1 9b:


nog 1733

Venlo H1733-058   -   blz. 151 nr. 1

october 18 Jakobus Battabaille, tamboer int

regim. van de collonel de heer Montet

inde compagnie van kapitein Eversdijk

met

Ester Schildeners j:d: van Venlo.

getrouwd den 1 9ber


Venlo H1733-059   -   blz. 151 nr. 2

den 25 dito Johan Hendriks Overenborger, soldaat

int regim: van de heer baron Mulert

inde compagnie vande kapitein Verhoef

met

Anna Maria Kletting

getrouwd den 8 9ber


Venlo H1733-060   -   blz. 151 nr. 3

novemb: den 1ste hebben het eerste gebod

Willem Franbag soldaat int regiment

vande lt. generaal de Caris inde

compagnie vande kapitein Constant

met

Agnes Guis j:d: te Venlo

getrouwd den 15 9ber


nog

Venlo H1733-061   -   blz. 151 nr. 4

dito Augustijn Bagoets, soldaat int regiment

vande lt: generaal de Caris, inde

comp. van de collonel de baron van Friesheim

met

Johanna Katharina Petit j:d: van Kamerik

getrouwd den 15 9ber


Venlo H1733-062   -   blz. 151 nr. 5

den 15 dito eerste gebod hebben

Eingenasius Stapel, soldaat int regimt.

vande heer collonel Montet inde compagnie

kap. Balfoor

en

Katharina de Preé

getrouwd den 29 9b:


1733 nog

Venlo H1733-063   -   blz. 152 nr. 1

november den 15 Pieter van Dorpe soldaat int reg: van de heer

coll: Montet inde comp. kap: du Roc

met

Lena Wolfers wed. alhier.

getrouwd den 29 9ber


nog

Venlo H1733-064   -   blz. 152 nr. 2

Ferdinand Hanauwed, soldaat int regim. van de

lt. generaal de Cares inde comp: van de kapitein Lenssens

en

Anna Oppe van Ruurmund.

getrouwd den 29 9ber


Venlo H1733-065   -   blz. 152 nr. 3

den 22 hebben het eerste gebod

Jakob Ecks soldaat int regiment van de

de [sic] collonel de heer baron Mulert

inde comp. de kapitein Ripperbant

en

Anna Elizabeth Tacks uit Kempen

getrouwd den 29 9ber


Venlo H1733-066   -   blz. 152 nr. 4

den 29 dito hebben het eerste gebod

Bastiaan Bekaert j:m: van Belgewijler in Duitsland

en

Anna Katharina Gerner j:d: van Venlo.

getrouwd den 13 xber


nog

Venlo H1733-067   -   blz. 152 nr. 5

Sijmon Bastiaanz, soldaat int regim. van de

heer Montet inde comp: kapitein Convert

met

Lucia Driessen wed. van Venlo.

getrouwd den 13ber


nog

Venlo H1733-068   -   blz. 152 nr. 6

Johannes Hendriks soldaat int regiment van

de coll. Montet in de comp. de kap. Convert

met

Hendrina van Hagterveld wed. van Venlo.

getrouwd den 13xber


nog

Venlo H1733-069   -   blz. 152 nr. 7

Jan Naets soldaat int regim. van de heer Montet

inde comp. de heer major Turcq

met

Regina Catharina Goltsmits j:d: van Erkelens

getrouwd den 13 xber


Venlo H1733-070   -   blz. 153 nr. 1

decemb: 6de hebben de eerste afkonding

Hendrikus Salomon soldaat int regim.

van de collonel de heer baron Mulert

inde comp. kap. Tijdeman

en

Elizabeth Stamps geboortig alhier

getrouwd den 20 xber


nog

Venlo H1733-071   -   blz. 153 nr. 2

Pieter Schreijders soldaat int regim.

vande lt: generaal de Caris inde comp.

de kap. Lenssen

met

Lijsbeth Enke, geboortig van Labenijn.

getrouwd den 20 xber


Venlo H1733-072   -   blz. 153 nr. 3

de 20 dito het eerste gebod

Johannes Salm, soldaat int regim. van de

collonel de heer baron Mulert inde

compagnie kap: Tijdeman

en

Katharina Peters j:d: te Venlo

getrouwd den 3 jan: 1734