GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1732


hier en vervolgens is van de hant van do. Daniel

Christiaan Schmidtman geweest s:s: min. candid.


Venlo H1732-001   -   blz. 126 nr. 1

den 13 janri. 1732 hebben haer eerste proclamatie

Coenraet Croen soldaat int regiment

van de h: w. gestr: heer H: W.

Moelaert in de compag: van de heer

capiteijn Meijer met Maria Jacobs

geboortig van Mekelenborg.

getroud den 17 feb.


Venlo H1732-002   -   blz. 126 nr. 2

den 13 dito hebben haar eerste proclamatie

Hendrick Goozen zoldaet in de comp:

van wijlen, de h: lt: coll: Keppel int regt. van de coll: Moulart

met Anna Maria Vendricks

j:d: van Dinslagen.

getroud 27 jan.


Venlo H1732-003   -   blz. 126 nr. 3

den 21 dito hebben haar eerste proclamatie

Pieter van Noppen wed: corporael in de

compag: van de lt. coll: Couvert int

regt: van de coll: Montet met

Cristina Waejers j:d: geboortig

van Venlo.

getroud den 2 maert


Venlo H1732-004   -   blz. 126 nr. 4

den 10 feb: hebben haer eerste proclamatie

Pieter Stevens corporael in de

compag: van de capt: Reck van

Mulhuijzen int regimt: van de

generael majoor Caris met

Johanna Dossckene wed: van wijle

Johannes Mensders geboortig van

Venlo.

getrouwd den 9 maert


Venlo H1732-005   -   blz. 126 nr. 5

den 10 dito hebben haer eerste proclamatie

Guilliam van Doesselaer soldaet

in de comp: van de capt: du Roe

int regimt: van de coll: Montet

met Leena Bourdijk wed: van

wijlen Sebastiaen Potbacker

geboortig van ‘s: Bosch.

getroud den 16 maert


Venlo H1732-006   -   blz. 127 nr. 1

den 17 d(it)o hebben haer eerste proclamatie

Albert van Loo j:m: geboortig van

Zutphen soldaet int regimt. van de

heer coll: baron van Mulert on-

der de comp: van wijlen de lt: coll:

Keppel met Sibilla Betmans

geboortig van Venlo

getroud den 16 mar.


Venlo H1732-007   -   blz. 127 nr. 2

den 17 d(it)o hebben haer eerste proclamatie

Johannes Salenbier, soldaet in de comp:

van de lt: coll: de Bruen, int regt:

van de coll: Montet, met Maria

Veslo geboortig van Tegelen.

getroud den 23 maert


Venlo H1732-008   -   blz. 127 nr. 3

den 17 dito hebben haer eerste proclamatie

Hans Jurgen Luckx soldaet in de

compag: van de capt: Smeling int

regimt: van de coll: Montet met

Catarina Bongerts geboortig van

Anraet.

getroud en 16 maert


Venlo H1732-009   -   blz. 127 nr. 4

den 17 dito hebben haer eerste proclamatie

Hermannus Houdijck corporael

in de comp: van de capit: Coen onder

het regimt: van de generael majoor

de Caris met Geerteruijd Essers

weduwe van Andries Landert geboortig

van Wassenberg.

getroud den 23 mart


Venlo H1732-010   -   blz. 127 nr. 5

den 24 dito hebben haer eerste proclamatie

Gerard de Pree soldaet int regimt:

van de coll: Montet, onder de comp:

van de capt: de Bruijn met

Leena de Wirel j:d: van Echem

getroud den 23 maert


Venlo H1732-011   -   blz. 128 nr. 1

den 24 dito hebben haer eerste proclamatie

Peter Anderheggen ruijter in

het regimt: van zijn excellentie de

generael majoor van Ginckel en

onder deszelfs compag: met Marga-

retha Theeben geboortig van Luijth.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-012   -   blz. 128 nr. 2

den 24 dito hebben haer eerste proclamatie

Arnoldus Ketels ruijter in het

regimt: van de generl: majoor van

Ginckel onder de comp: van de overste

Fargerzon met Lijsbet Vosberg

geboortig van Coesveldt.

getrouwd den 9 maert


Venlo H1732-013   -   blz. 128 nr. 3

den 2 maert hebben met attestatie uijt s: Bos

haer eerste proclamatie

Joris Domhart j:m: geboren in den

Bos soldaet int regt: van de genrl: ma-

joor de Caris in de comp: van de majoor

Fournier met Geerteruijd Fockers

j:d: mede geboren aldaer.

attest: versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-014   -   blz. 128 nr. 4

den 2 maert hebben haer eerste proclamatie

Hendrick Hendrickse soldaet int

regimt. van de coll: Montet onder de

comp: van de capt: Seijs met Johanna

Braems geboortig van Venlo.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-015   -   blz. 128 nr. 5

hebben met attestatie uijt Sluijs

den 9 maert haer eerste proclamatie

Jacobus Janssen j:m: corporael onder

de comp: van de coll: de Bruen int regimt.

van de overste Montet, met Laurentia de

Ridder j:d: van Aerdenburg.

getrout den 26 d(it)o


Venlo H1732-016   -   blz. 128 nr. 6

den 9 maert hebben haer eerste proclamatie

Andries Zachariasz j:m: van s: Bosch

corporael onder de compag: van de

coll: Friesheijm int regim: van de

generael majoor Caris met Pieternel

Joseph Teijjaen j:d: van Doornick.

getroud den 6 april


Venlo H1732-017   -   blz. 129 nr. 1

den 30 maert hebben haer eerste proclamatie

Pieter Tonnisson soldaet inde comp:

van de capit: Reck van Mulhuijzen

onder het regimt. van de generael

majoor de Caris met Margrita

van Durse wed: van wijle Jacobus

de Jong geboortig van Kessel.

getroud den 4 maij


Venlo H1732-018   -   blz. 129 nr. 2

den 30 maert hebben haer eerste proclamatie

Hendrick Golberg soldaet int regimt.

van de generael majoor de Caris onder

de compag: van de majoor Fournier

met Helena Catharina Pluckers weduwe

van Pieter Claessen geboortig van

Elbervelt.

getroud den 20 april


Venlo H1732-019   -   blz. 129 nr. 3

den 30 dito hebben haer eerste proclamatie

Jan Jacobs corporael onder het regimt.

vande generael majoor de Caris in

de compag: van de lt: collonel de la

Fosse met Susanna de Vos j:d:

geboortig van Lutzenborg.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-020   -   blz. 129 nr. 4

den 6 april hebben haer eerste proclamatie

Mathijs Coen soldaet int regimt.

van de collonel Montet, onder de

comp: van de capit: van Affelen

met Susanna Millerien geboortig

van Nassau Dietz.

getroud den 4 maij


Venlo H1732-021   -   blz. 129 nr. 5

den 6 april hebben haer eerste proclamatie

Gille Letan soldaet int regiment

van de generael majoor de Caris

onder de compag: van de capiteijn

Kempenaer met Anna Maria van

der Stal weduwe van wijlen Carel

Ecks, geboortig van Nivelle.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-022   -   blz. 130 nr. 1

den 13 april hebben haer eerste proclamatie

Jacobus van de Waeter soldaet in

het regimt. van de generl. majoor de

Caris, onder de compag: van de capit:

Reck van Mulhuijzen met Maria

Andrien Kremers j:d: van Venlo.

getroud den 27 dito


Venlo H1732-023   -   blz. 130 nr. 2

den 20 april hebben haer eerste proclamatie

Aart Jacobs zoldaet, int regimt: van

de collonel Mulaert, onder de comp:

van de capit: Verhoef met Maria

Elizabeth Scheijlerin geboortig te

Coningsbron.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-024   -   blz. 130 nr. 3

den 20 dito hebben haer eerste proclamatie

Hermen Huijers ruijter in het

regimt: van de generael majoor

van Ginckel onder de compag: van

de ritmeester Falckenhaijn met

Grietje Bulse geboortig van Gellicum

getroud den 4 maij


Venlo H1732-025   -   blz. 130 nr. 4

den 20 dito hebben haer eerste proclamatie

Wessel Hofman ruijter in het

regimt: van de generael majoor

van Ginckel onder de compag: van

de ritmeester Falckenhaijn

met

Anna Margrita Helt geboortig

van Venlo.

getroud den 4 maij


Venlo H1732-026   -   blz. 130 nr. 5

den 20 dito hebben haer eerste proclamatie

Antoon van Oorschot capiteijn

des armes in de compagnie van de

majoor Fournier onder het regi-

ment van de generael majoor de Caris

met

Maria Magriet Thielen

j:d: geboortig van Venlo.

getroud den 14 maij


Venlo H1732-027   -   blz. 131 nr. 1

en 11 dito maij hebben haar eerste proclamatie

Simon Roeler j:m: geboortig van Nameur, soldaat in ‘t

regt. van de heer majoor generaal Caris in de comp: van

den collonel baron van Freishem

en

Annees Simillion j:d: geboortig van Acht.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1732-028   -   blz. 131 nr. 2

Johannes de Mondt j:m: geboortig van Antwerpen

soldaat in ’t regt. van den collonel Montet, in de

comp. van den capt. Eversdijck

en

Johanna Meijens j:d: geboortig van Venlo.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-029   -   blz. 131 nr. 3

en 25 dito hebben haar eerste voorstel

Hermannus van der Gunst, soldaat in ’t regt. van

den oversten Mulert, in de compagnie van den

capt. Ripperbant

en

Geertruit Jansen j:d: geboortig van Swamen.

getrouwd den 24 aug:


nog

Venlo H1732-030   -   blz. 131 nr. 4

Hermannus de Boef soldaat in ’t regt. van den

collonel Mulert, inde comp: van den capt. Sloot. wed:

en

Maria Elijsabet wed:

getroud den 15 juni


Venlo H1732-031   -   blz. 131 nr. 5

met attestatie van Bergen op den Zoom

den 1 juni hebben haar eerste proclamatie

Johan Joosten wedunaar sergjant in ’t regt.

van den overste Mulert

en

Maria Jans wed: van Frans Nol.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-032   -   blz. 131 nr. 6

en 8 dito hebben haar eerste proclamatie

Mattijs de Swart wed: van Elisabet Dammes

geboortig van Veel bij Diest, capitein d’armes in ‘t

regt. van den generaal maroor [sic] Cares Wallon, in

de comp: van den collonel Freisheim

en

Maria Elisebet Truijen wed: geboortig van Venlo.

getrouwd den 22 juni


nog

Venlo H1732-033   -   blz. 132 nr. 1

den 8 dito Johannes Verstraten tambour in ’t regt. van

den collonel Montet in de comp: van den luitt:

collonel de Neufville

en

Helena Thijse j:d: alhier.

getrouwd den 22 juni


Venlo H1732-034   -   blz. 132 nr. 2

en 29 dito hebben haar eerste proclamatie

Mattijs Langendorf soldaat in ’t regiment van den

collonel Montet in de comp: van den capt. Convert

en

Sophia Endesloot j:d: alhier.

getroud den 13 juli


Venlo H1732-035   -   blz. 132 nr. 3

juli en 6 dito hebben haar eerste proclamatie met attestatie uijt s’Hage

Willem van Renssen j:m: geboren te s’Hage

soldaat in ’t regt. van den heer generaal majoor Caris

en

Johanna Grimberg geboren te s’Hage.

attest. versonden den 15 juli 1732 [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1732-036   -   blz. 132 nr. 4

Jan Wijnant Piters geboortig van Mastrigt

soldaat in ’t regt. van den heer generaal majoor

Caris in de comp: van den heer capt. de Lange

en

Ida Jansen j:d: alhier.

getroud den 21 juli


Venlo H1732-037   -   blz. 132 nr. 5

en 13 dito hebben haar eerste proclamatie met attestatie uit s’Hage

Christjaan van Zeeland j:m: geboren t’ s’Gravenhage

tambour onder de comp: van de heer capt: Meerman

en

en [sic] Maria Gansbies j:d: geboren te s’Gravenhage.

attestatie versond: den 23 juli [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1732-038   -   blz. 132 nr. 6

Baeke Vinsan soldaat in’t regt. van de heer generaal

majoor Caris inde comp: van de heer capt. Koen

en

Fransos Naedoe wed: van Saeke Crieteijn.

getroud den 27 juli


1732

Venlo H1732-039   -   blz. 133 nr. 1

met attestatie van ondertrouw te Zwolle

july den 20 hebben het eerste gebod

Pieter Tieleman j:m: tamboer onder kapt. Sloot

met

Anna Dobbinks j:d: van Zwolle

attestatie versonden den 26 juli [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1732-040   -   blz. 133 nr. 2

Willem van Aken sergiant inde

comp. vande majoor Turcq int reg. van(de) heer

kollonel Montet

met

Allegonde Wijnands j.d. alhier

getrouwd den 10 aug:


Venlo H1732-041   -   blz. 133 nr. 3

den 27 dito hebben haar eerste gebod

Johannes Liebtrouw ruiter int regim: van

de heer generaal major de baron van Rhede

tot Ginckel inde compagnie vande majoor de baron

van Ysendoorn

met

Anna Maria Meijbags, wed: uit Attenkerken

in Saxen Eisenagh

getrouwd den 10 aug:


Venlo H1732-042   -   blz. 133 nr. 4

augustus den 3de hebben de eerste afkondinge

Johannes Teller j:m. uit Switserland

met

Hendrina Smits van Venlo.

getrouwd den 10 aug:


nogh

Venlo H1732-043   -   blz. 133 nr. 5

Joseph Anthonij Smits soldaat int regim. vande

majoor generaal Caris inde compagnie

vande kapitein France

met

Elizabeth Brants van Rijnberg

getrouwd den 17 aug.


1732 nog

Venlo H1732-044   -   blz. 134 nr. 1

augustus den 3. Pieter Koehuit soldaat int regiment

van de collonel de heer Montet

inde comp. vande lt. kollonel Convert

met

Isabella Martha j.d. te Venlo.

getrouwd den 17 aug:


Venlo H1732-045   -   blz. 134 nr. 2

den 10 dito hebben de eerste voorstellinge

Johannes Schouman corporaal

int regim: vande heer collonel de la Rocque

inde compagnie de kap. vanden Brande

met

Jochimina Kool wed. van wijle

Martinus Wagenaar, wonende alhier.

getrouwd den 20 aug:


Venlo H1732-046   -   blz. 134 nr. 3

nog de eerstemaal

Pieter Dervelt sergeant int regim: vande

generaal major de Caris, inde comp. van(de) heer

major Fournier

met

Judith Scheuren j:d. van Einsbergen

getrouwd den 17 aug:


Venlo H1732-047   -   blz. 134 nr. 4

als mede voor de eerstemaal

Francois Louijs Bleron soldaat int

regim. van de generaal major de Caris

inde comp. vande kap. de Lange

met

Maria Barbara Mannevan jd. van

Bouchain

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-048   -   blz. 134 nr. 5

met attestatie van ondertrouw te Zwolle

den 17 d. hebben de eerste afkondinge

Jan Albert Beijers j.m. soldaat onder

de comp: van kapitein Verhoeff

met

Lukretia van Aken wed. van Antonij de Laar

attestatie versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1732

Venlo H1732-049   -   blz. 135 nr. 1

augustus den 24 hebben de eerste voorstellinge

Gerrit Zegers soldaat int regim: vanden collonel Montet

inde comp. vande lt: coll: de Neufville

met

Helena Janssen j:d: van Stralen

getrouwd den 7 septemb:


nog

Venlo H1732-050   -   blz. 135 nr. 2

Engelhard Kandelhart soldaat int regim.

vande coll: Mulert inde comp. kap. Tijdeman

met

Anna Christina j:d: uit Darmstad

getrouwd den 7 7ber


Venlo H1732-051   -   blz. 135 nr. 3

den 31 dito hebben de eerste afkondinge

Pieter Glasemaker soldaat int regim:

vande collonel Montet, inde comp. vande major Turcq

met

Maria Helena Janssen j:d: te Venlo

getrouwd den 14 7ber


Venlo H1732-052   -   blz. 135 nr. 4

september den 7 dito met attestatie van ondertrouw te Bergen op ten Zoom

hebben hun eerste voorstellinge

Albert Wouters j:m: van Maastricht soldaat

int regim: van den overste Montet inde comp. van

de kapitein Seijs

met

Dina Groenewald wed: van wijle Willem Legenhoek

van Bergen op ten Zoom

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-053   -   blz. 135 nr. 5

den 14d. hebben de eerste voorstellinge

Johannes Leideck soldaat int regim: van

de major generaal de Caris inde comp.

kap. de Lange

met

Anna Eva Selger van Kobelens

getrouwd den 28 7b:


Venlo H1732-054   -   blz. 136 nr. 1

1732 october den 5 met attestatie van ondertrouw

hebben het eerste gebod

Jan van Vugt soldaat int regim. vande

maj: generaal Caris Wallon, inde compagnie

vande kap: Meerman

met

Agatha Lammers wed. van Nikolaas Snijders

wonende te Ammersode.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-055   -   blz. 136 nr. 2

den 5 dito Pieter Geleedts wed: luitenant int regiment

van de heer collonel Montet inde

compagnie van kap. Convert

met

Carolina Elizabeth Saule j:d:

geboortig van Mastrigt

getrouwd den 19 8ber


Venlo H1732-056   -   blz. 136 nr. 3

den 19 d(it)o. hebben haer eerste proclamatie

Coenraet Elberdinck soldaat

int regim: van de coll: Mullert onder

de comp: van de capit. Clooster

met

Piternella van Linth j:d: van Venlo

getroud den 2 9b:


Venlo H1732-057   -   blz. 136 nr. 4

den 26 dito hebben haer eerste proclamatie

Adriaen van de Zande soldaet onder

het regimt. van de coll: Soute in de

comp: van de capit. Larcher

met

Angenees Driessen wed: van Pieter

de Bruijn geboortig van Venlo.

getrouwd den 9 9ber


Venlo H1732-058   -   blz. 137 nr. 1

november den 2 hebben haer eerste proclamatie

Willem Hinnebroers capt: des arms

in de comp: van de cap: Coen onder

het regim. van de gener: majoor de Caris

met

Maria Schoor j:d: van Venlo

getrouwd den 16 9b:


nog

Venlo H1732-059   -   blz. 137 nr. 2

dito den 2 George Werreij jongman soldaet

onder de comp: van de cap: Coen

in t zelve regimt.

met

Maria Joseph Gerard j:d:

geboortig van Namen.

getrouwd den 16 9b.


Venlo H1732-060   -   blz. 137 nr. 3

den 9 dito hebben haer eerste proclamatie

Tunnis Gerritse ruijter in het

regimt. van de generl: majoor van

Ginckel en onder deszelfs comp:

met

Magrietje Martens j:d: geboortig

van Heerde.

getrouwd den 23 9b:


Venlo H1732-061   -   blz. 137 nr. 4

den 23 d(it)o. hebben haer eerste proclamatie

Pieter van Booven j:m:

geboortig van Venlo

met

Ida Maria Moorees j:d:

geboortig alhier.

getrouwd den 7 xb:


Venlo H1732-062   -   blz. 138 nr. 1

december den 7. hebben haer eerste proclamatie met

attestatie uijt s: Bosch

Johannes van der Laar j:m: geb: aldaar

soldaet int regimt. van de generael lieut:

de Caris onder de comp: van kapit: Reck

van Mulhuijzen

met

Agnes Struijs wed: van Jan Hartmans

geboortig aldaer.

attest. verzonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-063   -   blz. 138 nr. 2

op dito nog met attestatie van Swolle

Johan Schupping weduw: soldaet in de

comp: van capit: Verhoef onder het regimt.

van de coll: Mulert

met

Janna Arents van Gerner j:d: te Swol.

attest: verzonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-064   -   blz. 138 nr. 3

dito nog met attestatie van Swolle

Hans Jurjen Boechard j:m: soldaet

int regimt: van de heer overste Mulert

onder de comp: van capit: Voorst

met

Bernardina Schraders j:d: aldaer.

attest: verzonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1732-065   -   blz. 138 nr. 4

den 14 d(it)o. hebben haer eerste proclamatie

Philippus Jurjen Lambertus

tamboer onder de comp: van de coll:

de Bruen onder het regimt: van de

collonel Montet

met

Willemina Vernies j:d: van

Sas van Gent.

getrouwd den 20 xb.


nog

Venlo H1732-066   -   blz. 138 nr. 5

dito Johannes Cristoffel Reijsing soldaet

in de comp. van capit: France onder het

regimt. van de lieut: generl: de Caris

met

Anna Maria Voeste j:d: geboortig alhier

getrouwd den 4 jan: 1733


Venlo H1732-067   -   blz. 139 nr. 1

den 28 dito hebben haer eerste proclamatie

Leonardus Rous j:m: geboortig

van Gelder soldaet in de comp.

van de overste lt: Leijden onder het

regimt. van de collonel de Gadeljeere

met

Barber Ketels j:d: geboren alhier.

getrouwd den 11 jan. 1733


nog

Venlo H1732-068   -   blz. 139 nr. 2

dito Hendrick Winkelman j:m: geboortig

van Haelten ruijter onder de comp:

van de ritmeester Falckenhaijn

in het regimt: van de gener: majoor

baron van Ginckel

met

Catharina Bergers j:d: geboortig

van Straelen.

getrouwd den 11 jan. 1733


nog

Venlo H1732-069   -   blz. 139 nr. 3

dito Jan Jansen j:m: soldaet in de comp.

van de capit: Dannenberg onder het

regimt. van de heer collonel Mulert

met

Lisabet Bloem j:d: geboortig alhier.

getrouwd den 11 jan. 1733