GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1731


1731

Venlo H1731-001   -   blz. 114 nr. 1

jann: 7 hebben haar eerste proclamatie

Cornelis Koun vaandrich in ’t regt. van den

oversten Gaddellier j:m:

en

Cornelia Marcelis j:d:

getroud den 21 jan. 1731


Venlo H1731-002   -   blz. 114 nr. 2

nog met attestatie van Breda

Joost Bauman sergjant

en

Anna Bajens weduwe wijlen Jochem Tuek? [inktvlek]

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1731-003   -   blz. 114 nr. 3

Simon Smidt soldaat in ’t regt. en comp. van

de graaf van Schaumborg Lippe j:m:

en

Maria Elijsabeth Verscheij geboortig van Breda

getroud den 21 jan: 1731


Venlo H1731-004   -   blz. 114 nr. 4

nog met attestatie van Mastrigt

Gaspard Anthoine Hardij j:m: geboortig van den

Haag capt. in ’t regt. Schaumborg Lippe

en

Johanna Catharina Chion du Verge j:d:

geboortig van Breda.

attestatie versonden [dat in Venlo 3 afkondigingen zijn gedaan]


Venlo H1731-005   -   blz. 114 nr. 5

14 dito hebben haar eerste proclamatie

Ulderich van Ael sergjant in ’t regt. van

den overste Gadelliere in de comp: van den

capt. van de Graaf

en

Anna Catrina Lootmans j:d: alhier.

getroud den 28 jan. 1731


Venlo H1731-006   -   blz. 114 nr. 6

21 dito hebben haar eerste proclamatie

Jan Jurgen Harton soldaat in ’t regt. van den

collonel Gadelliere in de comp: van den capt. de Fumal

en

Anna Elisabet Borgardien geboortig van Aarska[...]

getroud den 4 feb:


nog

Venlo H1731-007   -   blz. 114 nr. 7

Pieter Johannes Coopman soldaat in ’t regt. van

den collonel baron de Leithen onder de comp:

van den capt. Diederiks

en

Maria Lessie Postel.

getroud den 4 feb:


Venlo H1731-008   -   blz. 115 nr. 1

28 dito hebben haar eerste proclamatie

Gerrit van Schooten j:m: corpraal onder ‘t

regt. van den collonel Gadelliere in de comp.

van den capt. Swrijters

en

Johanna Hakken j:d: alhier.

getroud den 18 feb.


nog

Venlo H1731-009   -   blz. 115 nr. 2

Johannes Bock geboortig van Eghten, en ruijter

in ’t regt. van den brigadier baron Drijmborn

onder de comp: van den ritmeester Kessler

en

Johanna Kleermaakers j:d: alhier

getroud den 15 feb.


Venlo H1731-010   -   blz. 115 nr. 3

febr: 4 hebben haar eerste proclamatie

Hermen Kristjaan Kolff w:m. soldaat in ‘t

regt. van den collonel Gadelliere onder de comp.

van den capt. Rinck

en

Leonora Willemse j:d: alhier.

getroud den 18 f:


Venlo H1731-011   -   blz. 115 nr. 4

nog met attestatie van Breda

Cornelis Roelaus soldaat in ’t regt. van den collo-

nel Gadelliere

en

Anna Bort wonende te Breda.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-012   -   blz. 115 nr. 5

22 dito. met attestatie van Nijmegen en hebben haar eerste roep

Willem Hendrik Pets j:m: te Venlo

en

Maria Peters wed: van Johannes Malburg.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-013   -   blz. 115 nr. 6

18 dito hebben haar eerste proclamatie

Jacob Braste soldaat in ’t regt. van den collonel

baron van der Leithen onder de comp: van den

capitein Conradi

en

Catrina de Swint.

getroud den 4 maert


1731

Venlo H1731-014   -   blz. 116 nr. 1

maart en 4 hebben haar eerste proclamatie

Carel Louwis Lourens soldaat in ’t regt. van

den collonel de Gadelliere onder de comp:

van den capt: Minckwitz

en

Johanna Stokmans j:d: wonende alhier

getroud den 18 meert


Venlo H1731-015   -   blz. 116 nr. 2

11 hebben haar eerste proclamatie

Hermannus Hambach geboortig te Nedrecier in’t

land van Gulik soldaat in ’t regt. van den baron

van Leithen, onder de comp: van den capt. Hopp

en

Sophia Kirchen j:d: geboortig te Roder in de graaf-

schap Merremaren.

getroud den 26 maert


Venlo H1731-016   -   blz. 116 nr. 3

nog met attestatie van Mastrigt

Antoni de Lein geboortig van Mastrigt in de comp.

van den capt. de Fumal

en

Catharina Slaane geboortig van Mastrigt.

[alleen in Venlo 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1731-017   -   blz. 116 nr. 4

Abraham Ebders geboortig te Venlo soldaat onder ‘t

regt. van den brigadier de Maleprade in de comp.

van den capt. van Rossem

en

Anna Maria Graevendeijke geboortig te Keullen.

getroud den 12 april


Venlo H1731-018   -   blz. 116 nr. 5

18 hebben haar eerste proclamatie

Jan Gerit Hutten geboortig van Tilborg

soldaat onder ’t regt. van den baron van

Leithen, in de comp: van den capt. Conradij

en

Anna Gertreuit Boomeken geboortig alhier.

getroud den 1 april


nog

Venlo H1731-019   -   blz. 117 nr. 1

Hendrik Pulkers corporal onder ’t regt. van

den baron van Leithen in de comp: van den

capt. Diederix

en

Barbara Fornaa wed: van Michiel Stokkermans

getroud den 1 april


nog

Venlo H1731-020   -   blz. 117 nr. 2

Willem Bolsee soldaat in ’t regt: en comp:

van den baron van Leithen

en

Anna Magriet Rortinhoven geboortig uijt

Wesfalen.

getroud den 1 april


Venlo H1731-021   -   blz. 117 nr. 3

Cornelis Rop corporal in ’t regt. en comp:

van den brigadier baron van Drijmborn

geboortig van Osterhout bij Breda

en

Johanna van der Veen geboortig van Hults.

getroud den 1 april


Venlo H1731-022   -   blz. 117 nr. 4

25 hebben haar eerste proclamatie

Johannes Grootloen corporaal in ’t regt. van

den brigadier baron van Drijmborn, onder de

comp: van den ritmeester Kessler

en

Magrita Clammers j:d: alhier.

getroud den 8 april


Venlo H1731-023   -   blz. 117 nr. 5

april 1 hebben haar eerste proclamatie

Pieter Blecher soldaat in ’t regt. van den graaf

Schaumburg Lippe onder de comp: van den capt. Drevon

en

Magrieta Sieben j:d: geboortig van Wachtendonk.

getroud den 15 april


1731 nog

Venlo H1731-024   -   blz. 118 nr. 1

Gerrit Hartslief soldaat in ’t regt. van den

graaf Schaumberg Lippe onder de comp: van

den capt. Hanekroth

en

Helena Tichelaers geboortig van Tegelen.

getroud den 27 maij


Venlo H1731-025   -   blz. 118 nr. 2

den 8 d. hebben de eerste afkondinge

Sijmon Moesbag soldaat int reg: de grave

van der Lippe inde comp: vande kap: van

Sijtzama en

Elisabeth Haas j:d: van Bonn.

getroud den 22 april


nog

Venlo H1731-026   -   blz. 118 nr. 3

Derck Hartlijfs soldaat in reg: vande

baron de Leithen inde lijf comp.

met

Klara Steenberg geboortig in Westfalen

getroud den 22 april


Venlo H1731-027   -   blz. 118 nr. 4

den 15 d. het eerste gebod

Hermanus Scherder, soldaat int

reg: van de graav van der Lippe, inde comp.

kap: Aijlva

met

Maria Elizabeth Stamforts geboortig te Kalck[..]

getroud den 29 april


Venlo H1731-028   -   blz. 118 nr. 5

den 22 dito eerste afkondinge

Piere Flamant soldaat int reg. Leithen

comp. kap. Burman

met

Jenne Rombout wonende alhier

getroud den 6 maij


1731

Venlo H1731-029   -   blz. 119 nr. 1

maij 20 hebben d’eerste afkondinge

Lambert vanden Heuvel soldaat

int regim. de h(ee)r collonel Gadelliere, inde

compagnie den luitenant collonel de h(ee)r Leida

met

Anna Maria Janssen wonende alhier

getrouwd den 24 dito


Venlo H1731-030   -   blz. 119 nr. 2

juny 10 hebben de eerste afkondinge

Johan Brak soldaat int regim.

wijle de collonel de la Rocque

inde compagnie van de heer de Bruin collonel

en

Hendrina Vetters geboortig te Breda

getrouwd den 12 aug:


nog

Venlo H1731-031   -   blz. 119 nr. 3

Arnoldus Brunix soldaat int reg.

de grave vander Lippe inde compagnie

de heer kap: Sytzama

met

Johanna Forot wonende alhier

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-032   -   blz. 119 nr. 4

den 24 dito hebben d’eerste afkondinge

Pieter Walde soldaat int regiment

van de collonel de la Rocque inde

conmpagnie kap. de Schmeling

met

Lieviene Verkruijse van Gend

getroud den 29 aug:


1731

Venlo H1731-033   -   blz. 120 nr. 1

july 1 hebben de eerste afkondinge

Hendrik Philip Diederiks

kapitein int regim. van(de) heer kollonel

baron van Leijthen, en commandeur van’t

fort Crevecoeur

en

Maria Francoise van den Steen wonende

te Thiel.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-034   -   blz. 120 nr. 2

den 8 dito hebben de eerste voorstellinge

Bart Joseph Louys soldaat int

regim: v: de generaal maj: Caris inde

compagnie kap: Meerman

en

Maria Elizabets Jacobs van Douay

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-035   -   blz. 120 nr. 3

15 dito hebben haar eerste proclamatie

Antonij Misdom soldaat in’t regt. van wijlen

den collonel’s de la Roque onder de comp: van

den capt. van Affelen

en

Maria Barber Schröders j:d: te Venlo.

getroud den 5 7br.


Venlo H1731-036   -   blz. 120 nr. 4

29. dito hebben haar eerste proclamatie met attestatie

uijt ’s Gravenhage

Arnoldus Borwater wed(uwenaa)r wonende alhier

en

Johanna Elisabeth Meijer J:D: geb: en wonende te ’s Gra-

venhage

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-037   -   blz. 120 nr. 5

nog met attestatie van Emmerijk

de hoog welgeboren heer Frederik Erwijn Folckers

vaandrig in ’t regt. vande heer graaf van der Lippe

en

de hoog welgeboren freuwle Margarita Theodora van Portma[..]

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-038   -   blz. 121 nr. 1

augustus 5. dito hebben haar eerste proclamatie

Fransis Dassem soldaat in ’t oud regt. van den generaal

majoor Caris, onder de comp. van den kapt. Koen geboor-

tig van Sittan

en

Jacoba le Clarcq j:d: geboortig van Iperen.

getroud den 9 7ber


Venlo H1731-039   -   blz. 121 nr. 2

12 dito hebben haar eerste proclamatie

Johannes Eijnberg geboortig van Erbevelt, cor-

praal in ’t regt. van den generaal majoor

Caris, onder de comp: van de majoor Fournier

en

Maria Margrieta Offerman j:d: geboortig van

Sijbeurgh in ’t land van Gulijk.

getroud den 26 7b:


Venlo H1731-040   -   blz. 121 nr. 3

19 dito met attestatie uit Mastrigt hebben haar eerste voorstel

Pieter Drussen soldaat in de comp. van d’heer

capt. Burman in garnisoen te Meenen

en

Jenneke Catharina Dohme

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-041   -   blz. 121 nr. 4

7tembr: 2 hebben haar eerste proclamatie

Jan Willem Hendrik tambour in ’t regt. van den

collonel Muilardt, onder de comp: van capt. Meijer

en

Janna Beckers beijde geboortig van Emmerik.

getroud den 26 7b:


nog

Venlo H1731-042   -   blz. 121 nr. 5

Hans Pieter Noterman soldaat in ’t regt. van wijlen

Larocque onder de comp: van de collonel de Bruen

en

Geertruij Koeberg beide geboortig van Bon.

getroud den 26 7b:


1731

Venlo H1731-043   -   blz. 122 nr. 1

7tbr: 16. dito hebben haar eerste proclamatie

Wessel Velthuis wed: geboortig van Winterswijk sold-

daat in ’t regt. van den collonel baron van Muler[t]

onder de comp: van den capt. Tijdeman

en

Anna Magreta Weenink j:d: geboortig van Winterswijk

getroud den 21 8b:


Venlo H1731-044   -   blz. 122 nr. 2

met attestatie van Meenen

23 dito hebben haar eerste proclamatie

Maximiliaen Hendrik Mejek j:m: geboortig uit de graafschap Bom-

mel capt. armes in de comp: van capt. Collens onder

’t regt. van de baron van Leithen

en

Maria Elisabets Marcellis j:d: van Mastrigt.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-045   -   blz. 122 nr. 3

den 30 dito hebben haar eerste proclamatie Jan Henrik van

Dorp, soldaat in ’t regt. van den collonel Mulert in

de comp: van den capt. Ripperbant

en

Geertruijt Tellon j:d:

getroud den 28 8b:


nog

Venlo H1731-046   -   blz. 122 nr. 4

den 30 dito Zacharias Schaer soldaat in ’t regt. van den generaal

majoor Caris, onder de comp. van den capt. de Lange,

j:m: geboortig van Mastrigt

en

Geertruij van Kessel j:d: alhier

[in Venlo slechts 2 afkondigingen]


Venlo H1731-047   -   blz. 122 nr. 5

8tobr: 7 dito met attestatie van Gorinchem

hebben haar eerste proclamatie

Leendert van Aken j:m: soldaat in de comp: van den

lutenant collonel van Leijden, onder ’t regt. van

den collonel Gadelliere

en

Beatrix Swijer j:d:

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1731-048   -   blz. 122 nr. 6

Jan de Wilde soldaat in ’t regt. van den collonel

Mulert, onder de comp: van den luit: collonel Ulger

en

Maria ten Noever.

getroud den 21 9b:


Venlo H1731-049   -   blz. 123 nr. 1

14 dito hebben haar eerste proclamatie

Pieter Portoor soldaat in ’t regt. en comp. van den

collonel Montet

en

Anna Helswijck j:d: geboortig van Gelder.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1731-050   -   blz. 123 nr. 2

Jan Moens soldaat in ’t regt. van den collonel

Montet in de comp: van den luitt: collonel Neufville

en

Anna Catrijn Derre Craets.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-051   -   blz. 123 nr. 3

october den 21. hebben de eerste huwelijksche voorstellinge

Steven Strobbe soldaat in’t reg:

vande majoor generaal de Caris

en

Johanna Katharina Hubbels j:d:

geboortig van Roermunde

getroud den 21 9b:


Venlo H1731-052   -   blz. 123 nr. 4

den 28 dito het eerste gebod Jan Viar soldaat int

regim: vande collonel Montet inde compagn.

vande collonel de Bruijn

en

Leonore Part j:d. alhier

getroud den 17 feb. 1732


Venlo H1731-053   -   blz. 123 nr. 5

november den 4. hebben de eerste afkondinge

Hendrik Dusselaar, soldaat int regim. vande

collonel Montet, inde compagnie vande

kapitein Seys

en

Anna Katharina Volla j.d. van Gelder.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1731

Venlo H1731-054   -   blz. 124 nr. 1

novemb. den 11 hebben de eerste voorstellinge

nb ingehouden tot naarder ordre

Philip Backer uit Nassau Diets te

Overnesen gewesene ruiter onder het regim:

van de heer majoor generaal van Ginkel

en

Johanna Tenhoute j:d: wonende alhier

getrouwd den 1 juni 1732


Venlo H1731-055   -   blz. 124 nr. 2

met attestatie van ondertrouw te Zwoll

den 18 hebben de eerste afkondinge

Hans Michiel Sour j:m van Kanneveld soldaat

onder kapitein Sloot

alhier in garnesoin

met

Regina Jansz. wed. van Johan Roeland,

wonende te Zwoll.

attestatie versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-056   -   blz. 124 nr. 3

nog met attestatie van ondertrouw

Juriaan Fasel wed: soldaat onder kapitein

Verhoeff int garnisoen alhier, met

Anna Maria Vrom=knegt wed:

van Fredrik Schoon woonende te Zwol[..]

attestatie versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-057   -   blz. 124 nr. 4

nog met attestatie uit ’s Hage

Johan Hafkens j:m soldaat inde reg. vande

generaal majoor Caris onder de comp. kap. Koen

met

Maria Vissers j:d uit ’s Hage

attestatie versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-058   -   blz. 124 nr. 5

decemb. 2 hebben haar eerste gebod

Joseph Everhardt corporaal int reg. vande

kollonel de heer Montet inde comp.

vande kap. du Roc

met

Maria de Freer j.d. van Sluis in Vlaandre

getroud den 23 jan.


1731

Venlo H1731-059   -   blz. 125 nr. 1

decemb. den 9 met attestatie van den Bosch

hebben de eerste afkondinge

Gerrardus van Dalen j.m. geboortig

van s’Bosch soldaat in het regim: vanden

collonel de heer Montet inde compagnie

de kap. Eversdijk

met

Maria vander Meulen j:d:

geboortig den Bosch

attestatie versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1731-060   -   blz. 125 nr. 2

den 16 dito hebben de eerste afkondinge

Guiliam de Leck soldaat int regim.

vande collonel Montet

inde compagnie van de lt. collonel de Neufville

met

Gerritje Bellij wed. van wijle Frans Holthoff.

getroud den 30 xb:


nog

Venlo H1731-061   -   blz. 125 nr. 3

Johan Erens Stouart soldaat int regim.

van de collonel Mulart inde compagnie

vande kapitein Meijer

met

Petronella Degens j:d: van Tegelen

getroud den 30 xb:


nog

Venlo H1731-062   -   blz. 125 nr. 4

Ferdinand Dijnslag soldaat int regim.

vande collonel Gadelliere inde compagnie

vande kap. Munkwits

met

Anna Maria Lammers j:d: wonende alhier

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]