GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1728


1728

Venlo H1728-001   -   blz. 76 nr. 3

jan en 11 dito hebben haar eerste proclamatie

Teunis Jansen van de Coeveringe, soldaat in

de comp. van de baron van Keppel, heer van

Oolde, onder ’t regiment van den brigadier Malleprade.

en

Ittjen Jacobs j:d: van Venlo.

getroud den 29 dit.


Venlo H1728-002   -   blz. 76 nr. 4

den 18 dito hebben haar eerste proclamatie

Hans Jurgen Duenen soldaat in ’t regt. van

den collonel Smissaart in de lijff comp: geboor-

tig van Greebenstijn in ’t land van Hessen

en

Anna Maria geboortig uijt Nederwaal in ’t land

van Hessen.

getroud den 1 feb:


Venlo H1728-003   -   blz. 76 nr. 5

den 25 dito hebben haar eerste proclamatie

Christjan Tap soldaat in de comp: van den capt. van

Loon onder ’t regt. van den brigadier de Maleprade

en

Eva wed:

getroud den 8 feb.

att: en 9 maart:


Venlo H1728-004   -   blz. 77 nr. 1

den 25 jan: nog

Willem Wolff bombardier onder de artillerie in

de comp. van den overste luijtenant Martfeldt.

en

Catharina Greven j:d:

getroud den 8 feb:


Venlo H1728-005   -   blz. 77 nr. 2

febr: 15 hebben haar eerste proclamatie

Matijs Kaavell geboortig van Darmstadsland soldaat onder

’t reg: van den brigadier de Maleprade in de comp: van

den capt. Blanche

en

Soufia Heijboom geboortig van Waghtendonck.

getroud den 29 dito


Venlo H1728-006   -   blz. 77 nr. 3

22 dito hebben haar eerste proclamatie

Jan Buskus ruiter onder de comp: van den majoor

Smissaart, in ’t reg: van den generaal majoor baron

van Ginkkel

en

Maria Hindrina Wijrotto j:d: alhier.

getrouwd den 7 maart.


Venlo H1728-007   -   blz. 77 nr. 4

maart 7 hebben haar eerste proclamatie

Christoffel Bijl soldaat in ’t reg: van den brigadier

de Maleprade, onder de comp: van den majoor Coehoorn

en

Cristina Jansen geboortig van Venlo.

getrouwd den 29 dito


Venlo H1728-008   -   blz. 77 nr. 5

28. hebben haar eerste proclamatie

Andreas Wueger geboortig van Buessingen cantton

Schaffhausen

en

Catrina Maria Geerhards geboortig van Bergen op

Zoom. wed: van Jacobus van Keulen.

getroud den 11 april


Venlo H1728-009   -   blz. 77 nr. 6

april 4 hebben haar eerste proclamatie

Willem van Gaal soldaat in ’t reg: van den

brigadier de Maleprade, onder de comp: van

den capt. Rossem

en

Anna Maria Lammers j:d: geboortig van Bergen

in ’t land van Kleef.

getroud den 22 dito


nog

Venlo H1728-010   -   blz. 77 nr. 7

4 Arnoldus Snijders soldaat in ’t reg: van den brigadier

Maleprade onder de comp: van den capt. Godin

en

Hendrintje Agtervelt.

getroud den 22 dito


1728 nog

Venlo H1728-011   -   blz. 78 nr. 1

Berend Slooten soldaat in ’t reg: van den collonel

Smissaert onder de comp: van den capt. de Lamilliere

en

Elijsabeth Hartmens j:d: geboortig van Brons Ruaij.

getroud den 18 april


april

Venlo H1728-012   -   blz. 78 nr. 2

den 11 hebben hun eerste gebod

Jan van Oosten, soldaat int regiment

vande heer brigadier Maleprade inde

comp. vande h(ee)r kapitein Godin

en

Katarina Serlin wed. van Gelder

getroud den 25 dito


nogh

Venlo H1728-013   -   blz. 78 nr. 3

11 Willem Otter soldaat int regiment van

de collonel Smissaart inde compagnie van

kapitein Hamel

en

Anna Katharina Hageneijster van Gelder

getroud den 25:


Venlo H1728-014   -   blz. 78 nr. 4

den 18 hebben ’t eerste gebod

Govert Jonge Nelis soldaat int reg.

vande collonel de heer Smissaert, inde

compagnie van kapitein Hamel

en

Hendrina Lindemans van Venlo

getroud den 2 maij


nog

Venlo H1728-015   -   blz. 78 nr. 5

den 18 Christoffel Regenhard, soldaat int reg.

vanden overste Smissaert, inde compag.

vande majoor Sloet

&

Anna Magrita Wijskerke

geboortig van Kergen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1728-016   -   blz. 79 nr. 1

april den 18 Robbert van Zaal corporaal

int reg. vande brigadier de Maleprade

inde comp. kap. Vonck van Linden

en

Anneke Box wed. te Venlo

getroud den 2 maij


nog

Venlo H1728-017   -   blz. 79 nr. 2

den 18 Hendrik de Looy soldaat int reg.

en lijf comp. vande collonel Smissaert

en

Elizabeth Jojachims van Aartsen

getroud den 2 maij


nog

Venlo H1728-018   -   blz. 79 nr. 3

den 18 Matys Nooten soldaat int regim:

vande brigadie[r] de Maleprade inde comp.

kap. Monck

en

Marij Magriet Backers van Venlo.

getroud den 2 maij


Venlo H1728-019   -   blz. 79 nr. 4

den 25 hebben de eerste roepinge

Mathis Plateau soldaat int reg.

van den overste Smissaert inde comp: kap. Beauveser

en

Anna Maria Schuts van Venlo.

getroud den 9 maij


Venlo H1728-020   -   blz. 79 nr. 5

dito nog

Christiaan Heijliger soldaat int reg.

vande brigadier Maleprade inde comp. van

kap. van Keppel

en

Anna Maria Wijrot van Venlo

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1728 nog

Venlo H1728-021   -   blz. 80 nr. 1

april 25 Dirk Heemel soldaat int reg. vande

collonel Smissaert, inde compag. kap.

Hoffman

en

Maria opt Veen geboortig van Wessum

getroud den 9 maij


Venlo H1728-022   -   blz. 80 nr. 2

mey 2 hebben de eerste afroepinge

Jan Mulder soldaat int reg.

van(de) brigadier de Maleprade inde

comp. vande overste luitenant Geuy

en

Maria Vogels van Erkelens

getroud den 17 maij


Venlo H1728-023   -   blz. 80 nr. 3

den 9. dito hebben de eerste afroepinge

Isaak van Rhijn, sold. int reg:

vande brigadier de Maleprade

inde komp. van kap. Stiernhielm,

en

Katharina Heuge, geboortig den Bosch.

getroud den 17 maij


nb

Venlo H1728-024   -   blz. 80 nr. 4

zijn alhier, op vertoog dat in Gulicker lant de gewoonlijke

gebooden geproclam. waaren getrouwd

Johannes Volles en Anna Classes van Oedl

den 6 dito attest. gegeven


Venlo H1728-025   -   blz. 80 nr. 5

den 9 meij hebben haar eerste gebod

Wilhelmus de Haije sold. int regim.

van de coll. Smissaert inde comp. van

kap. d’Yse

en

Barbara Leurs van Stevensweert

getroud den 30 maij


1728

Venlo H1728-026   -   blz. 81 nr. 1

mey 16 hebben het eerste gebod

Dirk van Herf soldaat int regim.

vande brigadier de Maleprade inde comp.

van kap. v. Rossem

en

Katharina Niënvels van Hensbroek

attest. gegeven de 29 meij etc.

[in Venlo slechts 2 afkondigingen]


Venlo H1728-027   -   blz. 81 nr. 2

den 23 hebben de eerste afkondinge

Jan Godtfried Klaasz soldaat int regim.

de coll. Smissaert inde comp. de kap.

Lamilliere

en

Katharina Brants van Venlo

getrouwd den 6 juni


Venlo H1728-028   -   blz. 81 nr. 3

den 30 hebben de eerste afkondinge

Jan de Groot ruiter int reg: vande heer

generaal major de heer van Ginkel inde

comp. vande heer majoor Smissaert

met

Maria Geertruid Brouwer van Venlo

getroud den 27 juni


Venlo H1728-029   -   blz. 81 nr. 4

juny 6 hebben de eerste afkondinge

Hendrik Nippels soldaat int regim.

vande collonel Smissaert inde comp. van

de kapitein Dijse

en

Christina Pelgram geboortig van Hulheit

getroud den 13 junij


Venlo H1728-030   -   blz. 81 nr. 5

den 20 d: hebben het eerste gebod

Hendrik Laessel soldaat int regiment van(de)

collonel de baron de Leithen inde compagnie

van de majoor Deelapies

met

Maria Weetsteens wed. van IJpre

getroud den 5 juli


july 1728

Venlo H1728-031   -   blz. 82 nr. 1

4 met attestatie van ondertrouw hebben het eerste gebod

Jacobus van Koeverden sold. in’t reg.

vande collonel Smissaert

en

Maria Elizabet Jansen beijde laast alh[ier]

gewoont

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1728-032   -   blz. 82 nr. 2

Willem Loy soldaat int reg: de graaf vander Lippe

inde comp. de h(ee)r: kap: Hardij

en

Elizabeth Lesbach geboortig van Manteboer

getroud den 18 julij


Venlo H1728-033   -   blz. 82 nr. 3

25. hebben haar eerste proclamatie

Johan Adam Reigel corpraal in ’t regt. en

lijf comp: van den graaf van der Lippe Schaumborg

en

Anna Maria Berenbach geb: van Zutphen.

getroud den 19 aug.


nog

Venlo H1728-034   -   blz. 82 nr. 4

25 Gerard van Lingen quartiermr. in ’t regt. van

den generaal majoor van Ginkel onder de comp.

van den oversten Fargarson in ’t garnisoen te Rhenen

en

Christina van Vrekenhorst j:d: van Rhenen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1728-035   -   blz. 82 nr. 5

25 Engelbert Wolmershuijsen soldaat in ’t regt.

van den baron van der Leithen onder de comp.

van den capt. de Lange

en

Johanna Katrina Wijrot geboortig van Venlo.

getroud den 15 aug:


nog

Venlo H1728-036   -   blz. 83 nr. 1

25 Gerard Leidekerk soldaat in ’t regt. van den baron

van der Leithen onder de comp: van den majoor Deelapies

en

Maria Gretruit [sic] van den Haak geb: van Venlo.

getroud den 2 7ber


Venlo H1728-037   -   blz. 83 nr. 2

augustus 8: hebben haar eerste proclamatie

Jan Adolf Geberkamps geboortig van Gaetterop in

’t Cleefs land: soldaat onder ’t regt. van den graaf

van der Lieppe Schaumbourgh, in de comp: van den

capt. Hanekroth

en

Peternelle Meritjen j:d: geboortig van Diegheln

op ’t Nieuwborgs.

getroud den 16 7ber


Venlo H1728-038   -   blz. 83 nr. 3

15. hebben haar eerste proclamatie

Gerardus van Zwolle soldaat in ’t reg: van de graaf

van der Lieppe Schomborgh, in de comp: van den majoor Aijta

en

Maria Joseph Coppenhagen geboortig van Venlo.

getrouwd en 23 7br.


Venlo H1728-039   -   blz. 83 nr. 4

29. hebben haar eerste proclamatie

Johannes Jacobus Wies soldaat in ’t reg. van den graaf

van der Lippe Schaumborg onder de comp: van den capt. Zijtzama

en

Catrina Raes beijde alhier

getroud den 16 7ber


Venlo H1728-040   -   blz. 83 nr. 5

5 7tbr hebben haar eerste voorstel

Frans van Outhuijse soldaat onder ’t regt. van den

generaal de Villegas onder de comp: van den capt. Vink

en

Jantje Manchor geboortig van Heukelom.

getroud den 14 8br.


Venlo H1728-041   -   blz. 83 nr. 6

12. hebben haar eerste proclamatie

Louwerens Jansen capt. armes in ’t reg: van den

collonel baron van der Leithen, onder de comp:

van den capt. Conradij

en

Johanna Pijpers.

getroud den 30 7ber


1728

Venlo H1728-042   -   blz. 84 nr. 1

26 dito hebben haar eerste proclamatie

Johannes Silemans, geboortig van Elberveldt, soldaat in de

compagnie van den capt. Conradij, onder ’t reg: van den

oversten baron van der Leithen

en

Maria Margrieta Sönges geboortig van Bon.

getroud den 14 8ber


Venlo H1728-043   -   blz. 84 nr. 2

october 10 hebben haar eerste proclamatie

Fredrik Duckus soldaat in ’t reg: van de graaf van

der Lippe Schauwborg onder de comp: van den majoor Aijta

en

Flippina de Roeij wed: van Jan van Oever.

getroud den 7 9b.


Venlo H1728-044   -   blz. 84 nr. 3

den 24 8ber hebben de eerste afkondinge

Reinardus Schesder soldaat int regim.

vande graaf van der Lippe

inde compagnie vande kapitein Aijlva

en

Hendrien van Lack bijde geboortig

van Kalcker

getroud den 7 9b.


Venlo H1728-045   -   blz. 84 nr. 4

novemb. 28 het eerste gebod van

Pieter Decker jm soldaat int regiment

vande heer generaal Villegas

met

Anna Denijs j:d: te Nijmegen

met attestatie van ondertrouw aldaar

attestatie duergesonden

[in Venlo slechts 1 afkondiging]


nogh

Venlo H1728-046   -   blz. 84 nr. 5

Pieter Pereboom soldaat int reg.

van de heer lt. generaal de Villegas

inde compagnie vande h(ee)r: kapitein le Cavelier

en

Maria Bijmont.

getroud den 5 xbr


1728

Venlo H1728-047   -   blz. 85 nr. 1

decemb. den 5

volgens attestatie zijn inde Grave in ondertrouw opgenomen

en hebben alhier de eerste afkondinge

Engel Broekman j.m. soldaat

int regiment vande heer grave vander Lippe

inde compagnie vande heer cap. Aijsma van

Lauta, in garnisoen te Grave

en

Johanna Engelberg jd. te Venlo

[in Venlo slechts 2 afkondigingen]


Venlo H1728-048   -   blz. 85 nr. 2

den 12 d. hebben met attestatie van ondertrouw

te Breda, de eerste afkondinge

Frans Kramer wed: ruiter alhier

int garnisoen

met

Christina Elizabeth Klijnsorg van Breda.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


alsnog

Venlo H1728-049   -   blz. 85 nr. 3

Joseph Markelu, wed: soldaat

int reg: vande graaf vander Lippe Schouwenberg

inde kompagnie de kap: Zytzama

en

Marjan Klareboeree wed. van Roermond.

getroud den 26 xb:


Venlo H1728-050   -   blz. 85 nr. 4

den 19 d. hebben agtervolgens attestatie van ondertrouw

te Breda, haare eerste afkondinge

Bernhardus Harbeveld soldaat

hier in garnisoen

en

Johanna Roedolph wed: van wijle

Kornelis Vermeer van Breda

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


december 1728

Venlo H1728-051   -   blz. 86 nr. 1

19 hebben de eerste afkondinge

Jan van Ree soldaat int regim.

van de coll. de baron van der Leythen

inde compagnie vande heer majoor Deelapies

&

Aaltje Bosmans sig onthoudende alh[ier]

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1728-052   -   blz. 86 nr. 2

met attestatie van Breda dat zijn ondertrouwt

Mauritz Steffens, soldaat int reg. vande

heer lt: generaal de Vellegas alhier in garnisoen

en

Maria Aartsans wed: tot Breda.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]