GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1726


januarij 1726

Venlo H1726-001   -   blz. 61 nr. 1

6: hebben haar eerst proclamatie

Jan Jacob Meijs wedunaar geboortig van Luijk

en

Alagonda Lingersdorf geboortig tot Linder in

Gulikkerland.

getroud den 24 dito


Venlo H1726-002   -   blz. 61 nr. 2

27. hebben haar eerste voorstel

Adriaan Heerms soldaat in ’t reg: van d’heer

coll: Malpradie in de comp: van d’heer capt:

Godim

en

Maria van Meer geboortig van Mastrigt

getrouwd den 10 feb:


Venlo H1726-003   -   blz. 61 nr. 3

febr: 3 hebben haar eerste proclamatie

Anthoon Hermsen soldaat onder de comp: van d’heer

cap. Mosburgen in ’t regim(en)t van den heer collonel,

den baron Haersolte van IJrst

en

Crestijna Elisabet van Mens geboortig van Mastrigt

getroud den 5 maij


nog

Venlo H1726-004   -   blz. 61 nr. 4

Tilleman Strompe soldaat in de comp: van de capt.

Mosburgen, in ’t regim(en)t van den heer collonel den

baron Haarsolte van IJrst

en

Geertruijdt Hompiss. geboortig van Uejen.


Venlo H1726-005   -   blz. 61 nr. 5

10 dito: hebben haar eerst proclamatie

Jan Roijen corprael. geboortig van Arnhem

onder de comp: van d’heer capt. van Brienen

in ’t regiment van den collonel Haarsolte ba-

ron van IJrst

en

Anna Magrieta Loomans j:d: geboortig van

Venlo.

getroud den 24 dito


Venlo H1726-006   -   blz. 61 nr. 6

17 dito. hebben haar eerste proclamatie

Filip Sanders corpraal onder de compagnie

van d’heer capt. de la Miliere in ’t regt.

van d’heer overste Smidsar.

en

Catherina Smits.

getroud den 3 maert


Venlo H1726-007   -   blz. 62 nr. 1

nog met attestatie van Utrecht

Hermannus Croes j:m: sold(aa)t onder het reg: van

den h(ee)r Maleprade.

met

Jacoba de Wildt wed: van Peeter de Hoog capit. des armes.


Venlo H1726-008   -   blz. 62 nr. 2

24. hebben haar eerste proclamatie

dese haare proclamatien moeten ingehouden worden tot nader ordre.

Niklaas Campersie soldaat in ’t reg: van

den collonel Harsolte van Irst onder de comp:

van d’heer capt. van Brienen.

en

Jacomina Masen j:d: geboortig van Venlo.


Venlo H1726-009   -   blz. 62 nr. 3

maart 10. hebben haar eerste proclamatie

Niclaes Leempuit j:m: geboortig van Antwerpen

soldaat in de comp. van den heer capt. Vestrinck

onder ’t reg: van den heer coll: Smissaert

en

Maria Liesbet Engele j:d: geboortig op ’t eijland

Stevensweerd.

getroud den 21 april


Venlo H1726-010   -   blz. 62 nr. 4

april 7. hebben haar eerste proclamatie

Hendrick Geringk ruijter in ’t regiment van

den baron van Reede heer van Ginckel in de

comp: van den baron van Nijvenheijm heer van

Driesbergh

en

Christijna Oldenhoven j:d: van ’t selve reg:

getroud den 21 april


nog

Venlo H1726-011   -   blz. 62 nr. 5

Matthijs du Bois soldaat onder ’t reg: van den

coll: Smissaert in de comp: van den capt.

Coeslager

en

Chatrina del Fas geboortig van Herstal.


Venlo H1726-012   -   blz. 62 nr. 6

14. hebben haar eerste proclamatie

Henrick Boesinger soldaat in de comp: van d’

heer capt. Wijnbergen onder ‘t reg: van d’heer

coll: Haersolte van IJrst

en

Geertruit Smittingh beide geboortig van Kobelens.

getroud den 28 april

attest. den 11 junij 1726


1726

Venlo H1726-013   -   blz. 63 nr. 1

maij den 5 hebben de eerste afkondinge

Symon del Fos, soldaat int reg.

van de heer collonel Smissaart, inde compagnie

vande kapitein Coeslager

en

Allegan Dousborg woonende alhier

getroud den 19 dito


Venlo H1726-014   -   blz. 63 nr. 2

meij 19. hebben haare eerste afkondinge

Leenaert Frenssen, corporaal onder de compagnie

vande heer M: Koehoorn int regim. vande heer coll: Maleprade

en

Hermijn van Hasendonck geboortig woonende te

Wyk bij Duurstede

getrouwd den 6 junij


Venlo H1726-015   -   blz. 63 nr. 3

juny den 9 hebben de eerste afkondinge Nicolaas

Klaasen soldaat int regim: vande heer coll:

van Haarsolte van Yerst inde compagnie

vande heer kap: Erkelens

met

Helena Klerck van Venlo

attest. gegeven den 12 xber


Venlo H1726-016   -   blz. 63 nr. 4

7tber 15. hebben haar eerste voorstel Christoffel Bijl

soldaat in ’t regim: van de heer overste Male-

pradie onder de compagnie van de heer majoor

Coehoorn

en

Aaltjen Jansen j:d: van Venlo

getroud den 29 dito


Venlo H1726-017   -   blz. 63 nr. 5

7ber 22. hebben hun eerste gebod

Christiaan Corpleyn corporaal int regim. van de

kollonel Smissaart inde compagnie van de heer

kap. du Vergé

met

Mechel Andriesz j:d: van Stevensweert

getrouwd den 13 8ber


[blz. 64 inlegvelletje betreft toestemming, wordt geplaatst bij Venlo secundaire bronnen]


Venlo H1726-018   -   blz. 65 nr. 1

september 1726

den 29 dito hebben hun eerste gebod

Johan Bonnet vendrig int regiment

van heer koll. Smissaert

en

Anna Maria de Rooy j:d: geboortig

tot s’Bosch

getrouwd den 13 8ber


Venlo H1726-019   -   blz. 65 nr. 2

den 20 octob. hebben de eerste voorstellinge

Dirk Box wed:

en

Geertruid Beeks j:d: byde woonende alhier

getrouwd den 7 9ber


Venlo H1726-020   -   blz. 65 nr. 3

november 3. hebben de eerste afkondinge

Jan Hendrik Pefken

soldaat int reg: en de compagnie

vande heer collonel Maleprade

en

Maria Jansen j.d. woonde alhier

getroud den 21 9ber


Venlo H1726-021   -   blz. 65 nr. 4

17 hebben het eerste gebod,

Joseph Overling, soldaat int regim.

vande heer kolonel de baron van Echten,

inde compagnie van(de) heer kapitein Emmius,

en

Geertruid Velters geboortig van Deutekom

getroud den 12 jan. 1727


Venlo H1726-022   -   blz. 65 nr. 5

december 1. hebben het eerste gebod

Jan van Tuijl, soldaat int regim:

vande heer collonel Maleprade, onder

compagnie vande heer kapitein Vonck van Lijnden

en

Francoise du Mont woonende alhier

getroud den 15 xber


nogh

Venlo H1726-023   -   blz. 66 nr. 1

1726 decemb: 1. Nicolaas Vos, soldaat int

regiment vande heer coll: Smissaert

inde comp. vande heer Beauveser

en

Anna Catarina Seggemijs wonende al[hier]

getroud den 15 xber


Venlo H1726-024   -   blz. 66 nr. 2

15 hebben de eerste afkondinge

Jan Weseman, soldaat int regiment

vande heer colonel de baron van Echten

inde comp. vande heer kap: Emmius

en

Barbar Hofmans, van Kleef.

getroud den 29 dito


Venlo H1726-025   -   blz. 66 nr. 3

22 hebben met attestatie van ondertrouw gedaan in den Bosch het eerste gebod

Jan van Vijter j:m: geboren van Utregt

corporaal int regim: van(de) heer collonel Smissae[rt]

inde compagnie vande kap. Bovisi

en

Maria van Aldenbeek, wed. van Matthijs Kremer

wonende in den Bosch