GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1725


1725

Venlo H1725-001   -   blz. 55 nr. 1

en 11 dito hebben haar eerste proclamatie

Christoffel Brunnix corporaal in ’t regi-

ment van d’heer luijt(enan)t. generaal baron

van Palland onder d’comp(agni)e van d’heer

majoor barron [sic] van Palland

en

Eleonora Heuts j:d:

getroud den 25 dito


Venlo H1725-002   -   blz. 55 nr. 2

en 18 hebben haar eerste afkondinge

Gerhart de Graft soldaat in ’t regiment

van sijn koninklijke hoogheid kroon prins

van Pruisen Hollands onder de comp: van

de heer capt. Hitzaker

en

Berendina Maesen geboortig uit Bree

getroud den 8 maert


Venlo H1725-003   -   blz. 55 nr. 3

en 25 hebben met attestatie uijt Asten haar eerste voorstel

Johan Ariens j:m: geboortig van Mechelen

in ’t regiment van luijtenant generaal Palland

en

Jenneke Jansse Verbeek j:d: geboortig van Asten

attest. s den 12 maert


Venlo H1725-004   -   blz. 55 nr. 4

maart 18 hebben haar eerste voorstel

Johan Jacob Jan soldaat onder ’t regiment

en compagnie van de heer generaal luijt(enan)t.

baron van Palland

en

Margareta Solmans

getrouwd den 2 april


Venlo H1725-005   -   blz. 55 nr. 5

25 hebben haar eerste proclamatie

Johan Antonie Spot soldaat in ’t regiment en comp.

van de lt: generaal baron van Palland

en

Anna Catharina Cossee.

getroud den 8 dito


1725

nog

Venlo H1725-006   -   blz. 56 nr. 1

getroud den 8 dito

Jochem Spreij soldaat in ’t regiment

en comp: van de lt. generaal baron van Palland

en

Catharina Elisabet Cossee.


Venlo H1725-007   -   blz. 56 nr. 2

april hebben haar eerste proclamatie

Louwerens Jacobs corpraal in ’t regiment van

de heer lt. generaal baron van Palland onder

de comp: van de heer capt. Pauw

en

Anna Janssen geboortig van Uitregt.

getroud den 15 dito

attest. den 9 julij 1726


Venlo H1725-008   -   blz. 56 nr. 3

nog met attestatie van Kaldenkerken

Christoffel Vogel corporaal in de comp: van de

collonel baron van Dorth onder ’t regiment

van de heer lt. generaal baron van Palland

en

Elisabeth Huijsgens j:d:

getroud den 15 dito


Venlo H1725-009   -   blz. 56 nr. 4

8 dito hebben haar eerste proclamatie

Matthijs Bremer soldaat onder ’t regiment

van d’heer lt. generaal baron van Palland

in de comp: van den overleden capt. de Wijs

en

Anna Elizabeth Peters.

getroud den 22 april


Venlo H1725-010   -   blz. 56 nr. 5

april den 15 hebben hun eerste gebod

Justus van Dam geboortig van Utregt

int. reg. van l. generaal de baron van Pallandt

soldaat inde comp. van de heer luitt. coll. Pauw

met Peternel Boers van Venlo.

getroud den 29 dito


nog

Venlo H1725-011   -   blz. 56 nr. 6

getroud den 29 dito

Johan Didrig Busch soldaat int regiment

van syn koninglijcke hoogheid de croon prins van

Pruisen inde compagnie van kapitein Domselar

met

Helena Schaar van Venlo


nog

april

Venlo H1725-012   -   blz. 57 nr. 1

getroud den 6 april

Michiel Stockelman soldaat int reg:

vande lt: generaal de baron van Pallandt

inde compagnie van kapt: de Roij

met

Barbara Fernongh wonende alhier


Venlo H1725-013   -   blz. 57 nr. 2

meij de 6: hebben hun eerste gebod

Andries Prickman soldaat int regimt.

vande lt: generaal de baron van Pallandt

inde compagn: vande collonel de baron van Dor[th]

met

Emilia Jansz van Venlo.


Venlo H1725-014   -   blz. 57 nr. 3

junij 3 hebben de eerste afkondinge

Johannes Peutens soldaat int regiment

vande kroon prince van Pruijssen, inde compagnie

vande kap: Vernij

met

Agita Schuters geboortig van Leien

getroud den 17 dito


Venlo H1725-015   -   blz. 57 nr. 4

den 1 julij hebben de eerste huwelijkse voorstellinge

Dirck Jansen ruiter int reg:

vande baron van Reede heer van Ginke[l]

inde comp. vande baron Nijvenheijm

met

Maria Iletswegh j:d: int selve regim:

getroud den 15 dito


Venlo H1725-016   -   blz. 57 nr. 5

den 8en hebben d’eerste afkondinge

Evert Willemz, soldaat

int regim. vande heer overste Haarsolte, inde

comp: vande kap: Renesse

met

Maghtelt van Limburg wed:

getroud den 22 dito


julij 1725

Venlo H1725-017   -   blz. 58 nr. 1

den 29 hebben de eerste afkondinge

Everhardt Greffe j.m. geboortig van Hattem

venderig int regim. van baron Harsolte tot Yrst

en

Elsabe Castrienz j:d: geboortig van Swol

getroud den 12 aug:


augustus

Venlo H1725-018   -   blz. 58 nr. 2

den 26 hebben haar eerste voorstel

Zacharias Zittel ruijter in ’t regiment van

d’ h: baron van Reede, heer van Ginckel

onder d’compagnie van de heer majoor

Farghazson

en

Stijntje Hardenbroek j:d:

getroud den 9 7br.


Venlo H1725-019   -   blz. 58 nr. 3

september 30. de in ondertrouw te Nimmegen zijn

opgenomen en hier haar eerste voorstel hebben

Gerrit Jan van der Linden j:m: soldaat,

in het regiment van de heer coll: Malepradie

in d’comp. van de heer kapt. Blancke

en

Agnis Booms j:d: te Nijmegen


Venlo H1725-020   -   blz. 58 nr. 4

8tobr. 7. te Namen in ondertrouw opgenomen

volgens attestatie en hebben hier haar eerste proclamatie

Ludiwick van Eisch j:m: geboortig van Bingen

in Westphalen tambour in de comp: van de capt.

la Rhee onder ’t regiment van sijn koninklijke

hoogheid croonprins van Pruissen

en

Christina Costelin geboortig van Venlo.

getroud den 21 dito


Venlo H1725-021   -   blz. 58 nr. 5

den 21 dito hebben de eerste huwelijcksche afkondinge

Jan Cocq soldaat int regiment vande

heer kollonel Smitsaert inde comp. van

heer kapitein Coeslager

met

Cornelia Cortoms geboortig van Stevensweert

attest. versonden na Stevens=weert


october 1725

Venlo H1725-022   -   blz. 59 nr. 1

28 hebben het eerste gebod

Anthon Schweitzer soldaat int regim.

van syn konincklijke hoogheid de kroon=prins van

Pruijsen int garnisoen te Namen

en

Allegonde Valentijn woonende alhier

getroud den 15 9br.


novembr.

Venlo H1725-023   -   blz. 59 nr. 2

11. hebben het eerste gebod

Bernardus van Breugel van s’Hertogenbosch soldaat int regim.

vande heer kollonel Smissaert in de compagnie

van de heer kapitein Hamel

en

Roelevin Magdonel geboortig van s’Hertogenb.

getroud den 2 xb:

attest. gegev. den 29 junij 1726


Venlo H1725-024   -   blz. 59 nr. 3

18. hebben het eerste gebod en sijn ondertrouwt te Arnhem

Jan Reijgers van Venendaal

j:m: tamboer, int regiment van de heer

collonel baron van Harsolte tot Yrst

met

Geertruid van Gein j:d: van Arnhem


nog

Venlo H1725-025   -   blz. 59 nr. 4

Hendrik Peter Otten van Barlikom

soldaat int regiment van de heer Maleprade

inde compagnie vande hr: kapitein Keppel

en

Peternella Mulders j:d: woonende te Venlo.

getroud den 2 xb.


november 1725

Venlo H1725-026   -   blz. 60 nr. 1

25 hebben door attestatie van ondergetrouwd te zijn haare

eerste gebod

Koenraat Kock wed: woonende te Rijswyck

en

Engeltje Vrij wed. hebbende laast gewoont te Venlo

verzonden attest.


nog

Venlo H1725-027   -   blz. 60 nr. 2

getroud den 13 xb.

Martinus Kuppens geboortig van Leuhen onder de

stad Weert soldaat onder het regiment vande heer

kollonel Smissaert inde comp. de h: kapitein Hamel

en

Maria Bosmans geboortig van Kleve wed.

van wijle Jan Brouwer

attest. den 6 junij 1726


Venlo H1725-028   -   blz. 60 nr. 3

nog met attestatie van Doornik

Matthijs Pauw kapitein onder het regim:

vande heer luitenant generaal de baron van Pallandt

en

Anna Constantia Lotten j:d: geboortig van Ypre.

attest. verzonden


december

Venlo H1725-029   -   blz. 60 nr. 4

16 hebben de eerste afkondinge

Gerrit Wynen, soldaat int regim: vande heer

coll. Haarsolte van Yerst inde lijf comp. van ’t regim.

en

Hermina Bongaerts geboortig van Mastrigt

getroud den 30xb.