GenBronnen

maas

Venlo protestante huwelijken 1724


1724

Venlo H1724-001   -   blz. 45 nr. 3

januarius 9. hebben haar eerste proclamatie

Jacob Schemien soldaat in ’t regiment en

compagnie van de heer luitt. generaal baron

van Palland

en

Magrieta Imans.


Venlo H1724-002   -   blz. 45 nr. 4

30. hebben met atttestatie van Utrecht haar eerste gebod.

Erhard Muller wedr. van Maria Vos soldaat in ’t re-

giment van Palland.

en

Maria van Viersen j.d.: te Utrecht.


Venlo H1724-003   -   blz. 45 nr. 5

febr. 6. hebben haar ee[r]ste proclamatie

Caspar Gurck pauker onder ’t regiment carbi-

niers in de compagnie van de overste Lijnden

en

Elizabeth de Groot j.d. geboortig te Mastrigt.

den 20 dito getrouwd


1724

Venlo H1724-004   -   blz. 46 nr. 1

dito nog met attestatie van Utregt

Cornelis van Rossen j:m: soldaat onder den

baron van Pallant

en

Clasina Schadron j.d: van Utregt


Venlo H1724-005   -   blz. 46 nr. 2

13 dito hebben haar eerste voorstel

Renier Kneijstert soldaat in de compagnie en

regiment van de heer luitenant generaal

baron van Palland.

en

Helena Janse


nog

Venlo H1724-006   -   blz. 46 nr. 3

dito Miegiel van den Brande soldaat in de compagnie van de

heer capitein Pauw onder ’t regiment van

de heer luitenant generaal baron van Palland

gebortig te Meggelen

en

Sebilla Scheren geboortig van Eurdingen

getroud den 27 maert


Venlo H1724-007   -   blz. 46 nr. 4

maart 12: hebben haar eerste voorstel

Jan Teunisse van Ginkel soldaat in ’t regiment

van de heer luijtt: generaal baron van

Palland onder de compagnie van d’heer capitein

de Wijs en

Cornelia Gerars.

getrouwd den 26 dito

attest. den 17 junij 1728


Venlo H1724-008   -   blz. 46 nr. 5

april 2. hebben haar eerste proclamatie

Jacob Wensel soldaat in de compagnie van

wijle den majoor van Hasselt onder ’t regi-

ment van den luitt: generaal baron van

Palland

en

Megel van Haef.

getroud den 16 dito


1724

Venlo H1724-009   -   blz. 47 nr. 1

april 23 hebben het eerste gebod

Johannes Somderen soldaat int

reg: van de heer lt: generaal de baron

van Pallandt inde compagnie vande heer

kap. Israël

met

Magrieta Steven van Gangelt.

getroud den 7 maij


nog

Venlo H1724-010   -   blz. 47 nr. 2

Gillis vander Zaevel soldaat int reg.

vanden lt. generaal de baron van Pallandt

inde comp. vande kapitein Fontenelle

met

Johanna Faasen woonende alhier

getrouwd den 7 maij


nog

Venlo H1724-011   -   blz. 47 nr. 3

getroud den 12 dito

Jan Raat soldaat int reg: vande

lt: generaal de baron van Pallandt

inde compagnie vande collonel de baron

van Dorth

met Magriet Magrij

de wed: van wijle Johannes Besmans

woonende alhier


Venlo H1724-012   -   blz. 48 nr. 1

30 dito hebben haar eerste voorstel

Christiaan Scheffer soldaat in de compagnie

van de heer lt. coll. de Pauw onder ‘t regi-

ment van lt. gen. baron van Palland

en

Getruijdt Thomasse geboortig van Roermond.

getroud den 14 maij


Venlo H1724-013   -   blz. 48 nr. 2

april 7 hebben hunne eerste voorstellinge

Pieter Croese soldaat inde compagnie

vande heer kapitein Dompselaer onder

reg: van croon prins Holland

met

Anna Beugels van Venlo.

getroud den 21 dito


nog

Venlo H1724-014   -   blz. 48 nr. 3

getroud den 21 maij

Hans Mighel Saur soldaat int

regiment van lt: generaal de baron van Palland

inde compagnie vande lt: collonel de Pauw

met

Elizabeth Marijen van Boxel.


alsnog

Venlo H1724-015   -   blz. 48 nr. 4

getroud den 21 maij

Jacobus Breuger soldaat int regim:

vande lt. generaal de baron van Pallandt

inde compagnie vande kapitein de Pauw

met

Anna Geertruid Nooteboom geboortig

van Dortmont


1724

Venlo H1724-016   -   blz. 49 nr. 1

meij den 28 hebben de eerste afkondinge

Leendert Meijs soldaat int regim.

van de lt: generaal de baron van Palland

inde compagnie vande kap: de baron van

Pallandt

en

Johanna van Wancken van Venlo


Venlo H1724-017   -   blz. 49 nr. 2

juny den 4de hebben hunne eerste voorstell

Hendrik Gaesen soldaat int regim.

vande lt. generaal de baron van Pallandt

inde compag. van de kapitein Israël

en

Mary Geertruid vander Plassen van Venlo

getroud den 7 juni


Venlo H1724-018   -   blz. 49 nr. 3

den 18de hebben de eerste proclamatie

Johan Hendrik Joncker veltscheer

int regiment van kroon prins van Pruijsen

en

Christina Delmot van Venlo

getrouwd den 4 julij


Venlo H1724-019   -   blz. 49 nr. 4

den 2 julij hebben hun eerste gebod

de heer Laurens Hendrick van Steenberch j:m: van

Amersfoort luitenant int regiment vande lt: generaal de

baron van Palland alhier in guarnisoen

met

juffrouw Maria Elizabeth Bachman

j:d: te Venlo

nb dese zyn te Gulpen den 30 julij 1724 ingezegent

volgens attest. van d. Poitevin eccl. ....


nog

Venlo H1724-020   -   blz. 50 nr. 1

julij 2 Jan Willemsz geboortig te Arnhem

soldaat int reg: vande lt: generaal de baron

van Pallandt inde comp: van de kap. de

la Fontenelle

en

Jacomijn Rombouts wed. woonende

alhier

getroud den 16 dito


nog

Venlo H1724-021   -   blz. 50 nr. 2

dito Johannes Bewing soldaat int regiment

van kroon prins van Pruijssen inde

compagnie vande kapitein Larreij

en

Anna Maria Hoffmans wed. te Venlo

getroud den 23 dito


Venlo H1724-022   -   blz. 50 nr. 3

den 9. hebben de eerste huwelijksche afkondinge

met getuignis van ondertrouw te Mastrigt

Velden Rigard geboortig van Milbragt

soldaat onder de compagnie van kapitein Rinia

en

Mechtelt Lindemans geboortig van Milbragt

en laast gewoont te Venlo.


nog

Venlo H1724-023   -   blz. 50 nr. 4

Hermannus Tonissen geboortig van Maastrigt

soldaat int regiment van kroon prins van Pruijssen

inde comp. vande kap. Vernij

en

Katharina Lempe geboortig van Maastrigt


nog

Venlo H1724-024   -   blz. 51 nr. 1

1724 den 9 julij Hans Adams Roosee

sergiant int regim: van sijn konincklijke

hoogheide de kroon prins van Pruijsen

inde compagnie vande kap. Knocks

met

Anna Maria wed: van wijle Adam Relin[..]

getrouwd den 23 dito


nog

Venlo H1724-025   -   blz. 51 nr. 2

dito Anthonij Versteeg soldaat int reg:

vande lt: generaal de baron van Pallandt

inde comp. vande kap: Houwert

met

Cornelia Funnings wed: van wijle

Jan van Buure wonende alhier

getrouwd den 23 dito


nog

Venlo H1724-026   -   blz. 51 nr. 3

dito Steffen Grootstein soldaat int reg: van de

lt. generaal de baron van Pallandt inde compagnie

vande majoor de baron van Pallandt

met

Maria Meijers j:d: van Venlo


1724

Venlo H1724-027   -   blz. 52 nr. 1

den 23 dito hebben haar eerste proclamatie

Anthoon Stegweij hoboij in ’t regiment van de

lt. generaal de baron van Palland

en

Lucia Sijdenstekkers j.d.

getrouwd den 6 aug.


nog

Venlo H1724-028   -   blz. 52 nr. 2

dito Godlieb Maas corpraal in de comp: van de heer capitein

Gelsdroff onder ’t regiment van croon prins Pruijsen

met

Mareij Lotzeij la Pulje wed: van Mateis Buers

geboortig van Roermonde.

getrouwd den 13 aug:


nog

Venlo H1724-029   -   blz. 52 nr. 3

dito Engel Daler soldaat in de comp: van de heer majoor baron van

Palland onder ’t regiment van de lt. generaal de baron

van Palland

met

Catrina Mulders j.d.


Venlo H1724-030   -   blz. 52 nr. 4

30 dito hebben haar eerste gebod

Arnolds Niedecker gewesene soldaat onder

’t regiment van croon prins Pruijsen

in de compagnie van d’heer majoor Lindeman

met

Anna Cathrina Nijson.


augustus

Venlo H1724-031   -   blz. 52 nr. 5

augustus den 6 hebben haar eerste proclamatie

Baltesar Hennebergh capt. armes onder ’t re-

giment van de heer lt. generaal baron

van Palland in de compagnie van de heer

capitein le Cocq

en

Helena Planson wed:

getrouwd den 20 dito


1724

Venlo H1724-032   -   blz. 53 nr. 1

den 20 dito hebben haar eerste proclamatie

Jacob Bleij soldaat onder ’t regiment

croon prins van Pruijsen Hollands in de

compagnie van d’heer capt. Knock

en

Christina de Pas j:d: van Venlo.


Venlo H1724-033   -   blz. 53 nr. 2

7tember 3 hebben haar eerste proclamatie

Johan Jurgen Paul hoboij in ’t regiment

van d’heer lutt. generaal baron van Palland

en

Anna Maria Jansen j:d:

getrouwd den 17 dito


nog

Venlo H1724-034   -   blz. 53 nr. 3

niet getroud.

Hans Jeorgius Rot soldaat in ’t regiment

van d’heer lutt. generaal baron van

Palland onder de comp: van de heer capit.

de Pauw

en

Margriet Nile.

getroud den 1 maert [waarschijnlijk 1725]


Venlo H1724-035   -   blz. 53 nr. 4

den 17 dito hebben haar eerste proclamatie

Harmannus van Zutphendt soldaat in ’t regi-

ment van d’heer luitt. generaal baron van

Pallandt onder de comp: van de heer capitein

de Wijs geboortig van Uitreght

en

Anna Makloet j:d: geboortig van Bommel.

getroud den 1 8ber


Venlo H1724-036   -   blz. 53 nr. 5

nog volgens attestatie van Gulick

Isaac Lemonon weduman, luitenant, en inge-

nieur in staaten dienst tegenwoordig alhier

en

Anna Catharina Goor wed: van Crake

tot Gulick.

attestatie gegeven den 12 8ber 1724 van onverhindert etc.


Venlo H1724-037   -   blz. 54 nr. 1

den 8 octob. hebben de eerste afkondinge

Joseph Smidt tambour int reg. van lt: gene[raal] de baron van Pallandt

onder de compagnie van kap: Houwert

met

Maria vander Hack van Venlo

getrouwd den 22 dito


Venlo H1724-038   -   blz. 54 nr. 2

den 15 dito hebben de eerste roeping

Wissel Rijx van Altena korporaal

int regiment van l: generaal de baron

van Pallandt inde compagnie van kapitein

Houwert

met

Maria Sanders

getrouwd den 29 dito


Venlo H1724-039   -   blz. 54 nr. 3

den 29 dito hebben voor de eerste maal de afkonding

Hubert Bucks soldaat int regim: van kroon

prins van Pruijssen inde comp. vande brigadier

de baron van Hompesch

met

Catharina Elizabeth Kenny van Venlo

getroud den 12 9ber


nog

Venlo H1724-040   -   blz. 54 nr. 4

getroud den 26 dito

Johannes Brauer soldaat it reg. vande

lt: generaal de baron van Pallandt

in de comp. de kapitein Pauw

met

Anna Elizabeth Kleyn van Venlo.