GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1721


Venlo H1721-001   -   blz. 24 nr. 2

den 5 januarij 1721 hebben haar eerste gebodt

Sietus Alma luijtenant in de

compagnie van d’heer capt:

Zitzama in ’t regement van

d’heer brigardier Idtzinga j:m:

geboortig te Grooningen

met

Sijbilla Borwater j:d: geboortig

te Venlo


Venlo H1721-002   -   blz. 24 nr. 3

den 12 dito hebben haar eerste gebodt

Francois Massart soldaet int regem:

van de heer bregardier Idzinga, inde

compagnie van de heer capiteijn van

Schellingh

met

Anna Verbruggen weduwe van Pieter

de Klerck


Venlo H1721-003   -   blz. 25 nr. 1

den 19 dito hebben haar eerste proclamatie

Mattijs Douse soldaet int regement

van de heer bregardier Idzinga inde

compagnie van de heer capiteijn

van Schellingh

met

Windelina Arnoldus van de Rijt

jonge dogter van Tegelen


Venlo H1721-004   -   blz. 25 nr. 2

den 23 februarij Lorens Beringer ruijter

geboortig van Grooten Heijbagh aen de Meijn

in het esquadron van de heer collonel s’Gravemoer in de

compagnie van de heer ritmeester A. le Prince

met

Maria Ratina Bolk


Venlo H1721-005   -   blz. 25 nr. 3

den 2 maert Andreas Cuijtel corporael int regement

van prins Aelbreght inde compagnie van

de heer capiteijn Duran

met

Mariana Erck


Venlo H1721-006   -   blz. 25 nr. 4

den selven dito Rudolf Paaschen geboortig in Switserlant

met

Agnis Jansen j:d: geboortigh te Roermonde


Venlo H1721-007   -   blz. 25 nr. 5

den 29 junij Hendrick Tomas de Haen weduwenaer van

Leuntje Sigers, soldaet onder de compagnie

van de heer lt: coll: A: Vegelin van

Claerbergen

met

Johanna van Groenewegen

weduwe wijlen Lucas van der Duijs


Venlo H1721-008   -   blz. 26 nr. 1

den 13 julijus

Casper Weinen soldaet in het regimt:

sijner conighlijcke hooght: den prince

Aelbreght Frederick marckgrave van

Brandenburgh onder de compagnie van

de heer capiteijn Duran

met

Anna Sophia Schermers jonge dogter

geboortigh van Sout Leuwen

attest. gegeven den 23 meij 1722


Venlo H1721-009   -   blz. 26 nr. 2

den 20 julijus Frans Schermers soldaet in het

regemt: sijner koninghlijcke hooght:

den prince Aelbreght Frederick

marckgrave van Brandenborgh onder

de lijf compagnie

met

Anna Jansen jongedogter geboortig

van Cleef


Venlo H1721-010   -   blz. 26 nr. 3

den 28 septembr. Hans Pieter Stijelbagh soldaet in het

regiment van de heer bregardier

Idzinga inde compagnie van de heer capiteijn

G: Beukers

met

Anna Sebilla Swarts


Venlo H1721-011   -   blz. 26 nr. 4

den 12 october Mathies Pieters soldaet in het

regement van de heer bregardier

Idzinga in de compagnie van de heer

capiteijn G:V: Beukers

met

Johanna Oppermans van den Bergh

geboortigh van Greuningen

attestatie gegeven den 29 october 1721


Venlo H1721-012   -   blz. 27 nr. 1

den 12 october Nicolaes Dupri soldaet in het regement

van de heer bregardier Idzinga in de selve

lijf compagnie

met

Elisabet Jansen geboortigh van Gelder


Venlo H1721-013   -   blz. 27 nr. 2

den 12 dito Hendrick Muskes soldaet in het regement

van de heer bregardier Idzinga in de

compagnie van de heer capiteijn van

Sijtzama

met

Anna Reijnders jongedogter geboortig

tot Kessel


Venlo H1721-014   -   blz. 27 nr. 3

den 20 dito Hans Diesdogh geboortigh van Sarburgh soldaet in het

regement van de heer bregardier

Idtzinga in de compagnie van de

heer majoor W: Rump

met

Anna Margriet Russen geboortigh

in Dennemerken


Venlo H1721-015   -   blz. 27 nr. 4

den 16 novembr: Johannes Bierswals soldaet int regement

van de heer bregardier Idzinga in de

compagnie van de heer G:W: Rumpt

met

Lijsbet Verstraten