GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1719


januarij 1719

Venlo H1719-001   -   blz. 17 nr. 2

1 hebben haar eerste gebod

Johan Christiaan Kaan

soldaat in het reg: van(de) heer brigadier

Berckhoffer, inde comp. van(de) heer

kap. Wolterus

met

Dorothée Koenen j:d: van Venlo


Venlo H1719-002   -   blz. 17 nr. 3

15 dito. hebben haar eerste gebod

Hindrijkus Bruckmans soldaat in ’t regiment

van d’heer brigadier Berkhoffer onder de

comp: van d’heer cap: de Vlieger geboortig van

Stralen

met

Elena Blankers j.d. geboortig van der Horst.


februarij 1719

Venlo H1719-003   -   blz. 18 nr. 1

26 hebben haar eerste gebod

Christiaan Lintz soldaat int

regim: & de compagnie vande heer brigadier Stur[ler]

met

Catharina Jantsen van Groening[en]


Venlo H1719-004   -   blz. 18 nr. 2

april 30 hebben haar eerste gebod

Jan Gerritz soldaat int reg: vande

heer brigadier de baron van Reghteren

inde comp. de heer kap: van IJselmuiden

met

Margriet Oschets j:d. van Dusseldorp


nogh

Venlo H1719-005   -   blz. 18 nr. 3

dito Jacob Geraarts soldaat int reg: vande heer

brigadier Berckhoffer inde comp. van(de) heer kap:

de Vlieger

met

Fyke Booms van Tegelen


Venlo H1719-006   -   blz. 18 nr. 4

junij 4

de personen, die door ordre van den wel: edel: gestrenge

krijgs=raad, drie huwelijcksche gebooden op eenen dagh

sullen hebben, en op denselven dagh sullen trouwen, voor

reden gevonde om dat het regiment patent heeft van

garnisoen te veranderen. sijn als volgt

Michiel vander Graaf vaandrigh int

regim: van heer brigadier Berckhoffer geboortig van Briel

met

Catharina vanden Aardwegh geboortig van Heethuise


1719

Venlo H1719-007   -   blz. 19 nr. 1

junij 4

Frans van Santen sold: int reg. vande

heer brigadier Berckhoffer comp: van de heer kap. Hesselt

met

Maria van Veen bijde van ‘s.Gravenhage

attest. den 20 junij 1719


Venlo H1719-008   -   blz. 19 nr. 2

11 d: hebben haar eerste gebod

Christiaan van Anraan

van Amsterdam

met

Maria Susanna Peters

vande Graav wonende alhier


august:

Venlo H1719-009   -   blz. 19 nr. 3

13 hebben haar eerste gebod

Hans Iurgen soldaat int regim:

en ook inde compagnie van den heer overste

Holsten

met

Maria Lysbeth Erber. van Venlo.


Venlo H1719-010   -   blz. 19 nr. 4

octob: 1 hebben haar eerste gebod

Jan de Kock j:m: van Mastrigt

& alhier het laast gewoont

met

Beatriks van Lyck

wed: van Josua Manswyck geboor-

tigh & woonagtig tot Kuijlenburg

attest. de 21: d:


octob: 1719

Venlo H1719-011   -   blz. 20 nr. 1

29 hebben haar eerste gebod

Christoffel Hagemeijer soldaat int

reg: van heer prins Albregt inde comp. van(de)

heer kap: Eyberg

met

Louisa Simmers wed:

van wyle Hans Jeurien Steeds eertyds soldaat geweest

int reg: van(de) heer lt: generaal vander Beke

attest. den 5 xb.


Venlo H1719-012   -   blz. 20 nr. 2

december 3. hebben haar eerste gebod

Laurens Loomans j:m: van Meurs soldaat int

regim: vande heer brigadier Iosinga inde compagnie

van(de) heer overste lt: Viersen

met

Jacoba Rumsié j.d. van Gorinchem


Venlo H1719-013   -   blz. 20 nr. 3

17. hebben haar eerste gebod volgens attestatie

Arend Jacob van Wynbergen

int garnisoen alhier

met

Adriana van Lith de Jeude wed: van Vince[..]

woonende tot Thyel.