GenBronnen

maas

Venlo protestantse huwelijken 1716


nb hier en vervolgens is van de hant van

d(omin)o Gerhardus Hobbes geweest predik(an)t te Bethune


anno 1716 proclamatie

Venlo H1716-001   -   blz. 1 nr. 1

den 29 martij

Dirk Strang soldaat in ’t regiment van sijn

prinslijke hoogheid d’heer prins van Orange

en Nassau. onder de compagnie van d’heer

capitein Gsellhoff.

met

Getruit Claut. wed:

getrouwd den 12 april

gegeven attest. den 16 d.


Venlo H1716-002   -   blz. 1 nr. 2

Jan Dirks soldaat in ’t regiment van d’

heer baron van Regteren onder de compag-

nie van de majoor Broekhuisen

met

Anengel Gaarnaar j.d.

getrouwd den 13 april

attest. gegeven den 6 maij


nb hier en vervolgens is van de hant van d(omin)o

Joh: Wilh: Ferlangus geweest predik(an)t eerst

te Bergambacht onder de classes van Gouda en Schoon-

hoven laatst te Yperen


Venlo H1716-003   -   blz. 1 nr. 3

ondertrouwt den 16 april

Jan Willems sold: int reg. van heer van prince van Orange

in de comp: van heer l: coll. Mallet

met

Sijbijl Catharina Gommars j:d: van Meurs

den 19 april hebben haar 1 proclam.

getrouwd den 3 maij

attest. gegev. de 18 junij 1716


Venlo H1716-004   -   blz. 1 nr. 4

ondertrouwt den 18 april

Dooris Pas sold: int reg. van de heer prince van Orange

in de comp. van heer coll: Molenschot

met

Mariaan Branckeus j:d: van Venlo

getrouwd den 10 d. [mei]


Venlo H1716-005   -   blz. 1 nr. 5

den 3 meij hebben haar 1e gebod

getrouwd [10 mei]

Johannes Paul soldaat int reg. van sijn hoogh: de heer prince

van Orange in de comp. de hr kap: Gsellhoff

met

Clara Conings j:d: van Dordregt


Venlo H1716-006   -   blz. 1 nr. 6

getrouwd [10 mei]

de heer Fopco Brousius vaandrich in ’t regi-

ment van sijn prinslijke hoogheid de heer prins

van Orange, en Nassau. j:m: geboortig van ’t Olddampt

met

Allegonda Belfro wed:


Venlo H1716-007   -   blz. 2 nr. 1

den 10 dito haar 1e gebod

getrouwd

Sieke Pieters soldaat in ’t regiment van sijn

prinslijke hoogheid d’heer prins van Orange

et Nassau onderd’compagnie van de geweesene

heer majoor d’Haan

met

Catrina Kemppenaar j.d. tot Venlo.

attest. den 17 junij 1716


Venlo H1716-008   -   blz. 2 nr. 2

den 17 [mei] dito haar 1 gebod

getrouwd

Jan Batist soldaat in ’t regiment, en compagnie

van d’heer brigardier baron van Regteren. j.m.

geboortig van Balen in Brabant

met

Maria Ida Vrenken. j.d. geboortig tot Roermond


Venlo H1716-009   -   blz. 2 nr. 3

den 24 dito [mei] haar 1 gebod:

getrouwd

Michel Jansen soldaat in ’t regiment van sijn prinslij-

ke hoogheid d’heer prins van Orange, en Nassau en

onder de compagnie van d’heer capitein Glinstra

met

Faquemin Rombouts. j.d. van Venlo.

attest gegev. den 18 junij 1716


nog

Venlo H1716-010   -   blz. 2 nr. 4

getrouwd

Johannes van Goer tamboer in ’t regiment van sijn

excellentie d’heer leut: generaal van der Beke van

de compagnie van d’heer majoor Varenne

met

Magrieta Micheils. j.d. van Venlo.


Venlo H1716-011   -   blz. 2 nr. 5

meij 24 eerste gebod

getrouwd

Cornelis van Pruyssen sold: int reg: van de heer

lt: generaal vander Beke in de comp: vande heer

collonel van Rechteren

met

Ariaantje Schiet uit de Grave


1716

Venlo H1716-012   -   blz. 3 nr. 1

junij 6 in ondertrouw opgenomen

7: d: eerste gebod

getrouwd

Frans vander Meer j:m: van Zwold in Vriesla[ant]

vaandrig int regim(en)t vande heer prins van

Nassau stadhouder inde comp: de heer

kap. Gselhoff

met

Maria Tielen j:d: van Venlo


nogh

Venlo H1716-013   -   blz. 3 nr. 2

de geboden opgehouden

Jan Joost Poull soldaat int reg: vande heer

lt: generaal vander Beeke, inde comp. vande

heer kap. la Grange

met

Anna Geertruid Knoop van Venlo


Venlo H1716-014   -   blz. 3 nr. 3

den 28 dito met attestatie van Nijmegen getrouwd

Claas ter Horst tamboer onder ’t regiment van

d’heer van Slangenborg in de compagnie van d’

heer capitein Witten

met

x Jacomijn Hindriks j:d: te Nijmegen


Venlo H1716-015   -   blz. 3 nr. 4

den 5 julij eerste gebod

getrouwd

Simon Haasen Eeker soldaat in ’t regiment van

d’heer brigadier Berkhoffer onder de compagnie van

d’heer capitein Grootenraij

met Johanna Maria de Wit geboortig te Amsterda[m]


Venlo H1716-016   -   blz. 3 nr. 5

den 9 dito met attestatie van Nijmegen getrouwd

Jan Derk Koster soldaat onder d’ h: Slangenborg

met Anna Margrita Koster j:d: te Nijmegen


Venlo H1716-017   -   blz. 3 nr. 6

den 8 augusti

den 23 dito getrouwd

Jan Wolters constaapel onder de compagn[ie]

van d’heer capitein Swantes

met

Anna Boks j.d. tot Venlo.


Venlo H1716-018   -   blz. 4 nr. 1

den 6 7ber haar 1 proclamatie

getrouwd

Egbert van Vliet leutenant in ’t regiment

van sijn prinslijke hoogheid d’heer prins

van Orange, en Nassau j:m: geboortig uit

Leeuwarden met

Catharina Telen j.d. van Venlo


Venlo H1716-019   -   blz. 4 nr. 2

den 13 dito haar 1 proclamatie

getrouwd

attestatie gegev:

Pieter van den Bos soldaat in de compagnie van d’

heer brigardier de Rocques onder ’t regiment van

d’heer brigardier Berkhoffer

met

Elijsabeth Haan j.d. van Mastrigt


Venlo H1716-020   -   blz. 4 nr. 3

den 11 8tobr haar 1 proclamatie

Antoon Abrahams soldaat in ’t regiment van

d’heer brigadier Berkhoffer onder de compag-

nie van d’heer capitein Pieter van Grootenraij

met

Anna Catrina Possein j.d. van Gelder.


Venlo H1716-021   -   blz. 4 nr. 4

den 18 dito haar 1 proclamatie

getrouwd.

Elbert Jacob Bergheijck j.m. geboortig

tot ’s Gravenhage

met

Barbara Leijendekker j.d. geboortig

van Aken:

getrouwd in haar huijs der 2 9ber.


Venlo H1716-022   -   blz. 4 nr. 5

den 8 nov. t’eerste gebod

getrouwd

Johannes Wilsenoskij kapitain d’armes

vande lijf=compagnie int regim: vander heer

brigadier de baron van Rechteren

met

Aaltje van Omme wed. van wijle Tielemans

gewesene sergiant int selfde regiment


Venlo H1716-023   -   blz. 4 nr. 6

dito

getrouwd

Willem Meertensz. soldaat int reg. vande heer brigadier

de baron van Rechteren inde compagnie van de heer kap.

IJselmuijde

met

Agnes Karmensz wed: tot Venlo


1716

Venlo H1716-024   -   blz. 5 nr. 1

22 novemb.

het eerste gebod. van

getrouwd.

Jacobus de Heus soldaat int reg.

vande heer brigadier Berkhoffer inde comp:

vande heer kap: Grotenraij

met

Johanna vander Smitse j:d: van Venlo


Venlo H1716-025   -   blz. 5 nr. 2

29 novemb:

het eerste gebod

getrouwd.

van Jan Augustin kap: des armes int reg. vande

heer brigadier van Regteren inde compagnie van(de)

heer kap: Hoff

met

Sybill Vielen wed. van wijle Guttings tot Venlo