GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1743


1743

Venlo PD1743-001   -   06-01-1743   -   afb. 155 nr. 3

den 6 ja(nua)rius

Justus Hess de moeders

naam was v(er)geten

gen[aamp]t: Nicolaes

 

Venlo PD1743-002   -   06-01-1743   -   afb. 155 nr. 4

dito

Nicolaes Schreijer de

moeders naam meede niet

op het briefje getuijgen

Christiaen Diderick en

Lieske Claessen

gen[aamp]t: Christina Lisabeth

 

1743

Venlo PD1743-003   -   10-01-1743   -   afb. 155 nr. 5

jan(ua)rij den 10 gedoopt het kint van

Barent Samuels en

Hendrica Krekeleers

getuyge

Jacob Meese en

Anna Catharine Elisa-

beth

gen[aamp]t Johanna Catharina Elisabeth

 

Venlo PD1743-004   -   10-01-1743   -   afb. 155 nr. 6

den dito nog dat van

Johan Breidenbag en

Anna Marie Essen-

ruijterin getuygen

Willem Hontzel en

Catharien Piper

gen[aamp]t: Maria Chatharin

 

Venlo PD1743-005   -   13-01-1743   -   afb. 155 nr. 7

den 13 dat van

Jannes Arnst en

Maria Vabijn getuygen

Jan Dynges Meijer en

Philippina Schotrin

Johannes Ewel en Catha-

rina Ewel

gen[aampt] Catharina Philippina

 

Venlo PD1743-006   -   10-02-1743   -   afb. 155 nr. 8

feb den 10

Johan Jurje Becker en

Christina Becker getuijgen

Antoon Meesbag en Catrina

Zepse

genoemt Catrina

 

Venlo PD1743-007   -   14-02-1743   -   afb. 155 nr. 9

den 14

Rudolph Overmeijer en

Anna Margreta Edelers

getuijgen

Coenraet Sechs en Anna

Margrita Spradorn

gen[aamp]t: Johan Coenraet

 

Venlo PD1743-008   -   17-02-1743   -   afb. 155 nr. 10

den 17

Ernst Lodewyck Ethling en

Jacoba Isabella Thoma getuijge

Anna Sarah Thomas

gen[aamp]t Fredrick Jacob

 

1743

Venlo PD1743-009   -   24-02-1743   -   afb. 156 nr. 1

febr den 24 gedoopt het kint van

Gerrit Greven en Geer-

truij Kroethofs

gen[aamp]t: Mattijs

 

Venlo PD1743-010   -   24-02-1743   -   afb. 156 nr. 2

dito nog dat van

Hendrick Christöffel

en Ida Giphart getuijgen

Philippus Giphart en Ida

Giphart

genoemt Philippus

 

Venlo PD1743-011   -   03-03-1743   -   afb. 156 nr. 3

maart den 3

J: W: Bachman, en J:

C: van der Spijck getuygen

J: A: Bachman lt: on-

der de guarde en Johan

vander Spijck j: u: d: en

M: C: van der Spijck gebore

Hagebusch

gen[aamp]t: Johanna Christina

 

Venlo PD1743-012   -   10-03-1743   -   afb. 156 nr. 4

den 10 Jacobus van Holthuijsen

en Berendina Wirot

getuijge

Reinier Lappe en Be-

rendina Holthuijsen

gen[aamp]t: Bernardus

 

Venlo PD1743-013   -   20-03-1743   -   afb. 156 nr. 5

den 20

Peter Wagter en Johan-

na Louisa Adams getuijge

Pieter van Hermal

gen[aampt]: Pieter

 

Venlo PD1743-014   -   28-03-1743   -   afb. 156 nr. 6

den 28

Jan Jurg Meinhart

en Anna Lisbet Henskes

getuyge

Johan Jurg Swartz

[genaampt] Anna Mari[a]

 

1743

Venlo PD1743-015   -   04-04-1743   -   afb. 156 nr. 7

april den 4 gedoopt het kint van

Gerrit Keultjes en

Cornelia Willems

gen[aamp]t: Gerrit

 

Venlo PD1743-016   -   04-04-1743   -   afb. 156 nr. 8

dito

Hendrick Muller

en Maria Elizabet

Muller getuygen

Johan Birckebeil

en Henrietta Sauer

gen[aamp]t: Johannes

 

Venlo PD1743-017   -   08-04-1743   -   afb. 156 nr. 9

den 8

Balthazar Duer en

Maria Magdalena Duerin

gen[aamp]t: Magdalena

 

Venlo PD1743-018   -   12-04-1743   -   afb. 156 nr. 10

den 12

Johan Martin Bast

Catarina Elisabet Bast

getuijgen

Hendrich Hetzegraet

en Catharina Vader

gen[aamp]t: Hendrick Frederick

 

Venlo PD1743-019   -   12-05-1743   -   afb. 156 nr. 11

den 12de mei nb een kint gedoopt maar het briefje is verloren

Johannes Heberling

Anna Sebilla Cre-

merin getuijge

Maria Christina

Gemerin

genoemt Marie Cristina

 

Venlo PD1743-020   -   15-05-1743   -   afb. 156 nr. 12

den 15de mei een kint van

Maurits Casimir Reu-

seler en

Maria Broeckers

genaampt Johannes Georgius

 

1743

Venlo PD1743-021   -   02-06-1743   -   afb. 157 nr. 1

den 2de junii een kint van

Wilhelm Donselaar en

Hester Kool

genaampt Sophia

 

Venlo PD1743-022   -   03-06-1743   -   afb. 157 nr. 2

den 3de junii een kint van

Dirck Begger en

Anna Maria Foks

getuigen

Johannes Stommel

Valentyn Kruck en

Else Catarina

genaampt Else Catarina

 

Venlo PD1743-023   -   16-06-1743   -   afb. 157 nr. 3

den 16de een kint van

Caspar Ekhart en

Dorothea Kiel

genaampt Everdina Magdalena

 

Venlo PD1743-024   -   23-06-1743   -   afb. 157 nr. 4

den 23ste een kint van

Jan Jurjen Ernst en

Cornelia van den Bos

getuigen

Andries Streesser en

Cecilia Reinderts

genaampt Cecilia

 

1743

Venlo PD1743-025   -   09-07-1743   -   afb. 157 nr. 5

den 9 july gedoopt t kint van

Berteram Weijs en

Marie Christien Hamee-

kers getuygen

Geurt Hartse en Mar-

griet Smits

gen[aamp]t Gerardus Frederikus

 

Venlo PD1743-026   -   21-07-1743   -   afb. 157 nr. 6

den 21

Jan Beneens en

Elisabet Jansen

getuygen

Willem Borsch

Cecilia Reiner

gan[aamp]t. Hendrick Willem

 

Venlo PD1743-027   -   30-08-1743   -   afb. 157 nr. 7

aug den 30 geboren en gedoopt t kint

van Jacob Kleppers

en Johanna Ruijs

getuyge Gerard Hille-

brand en Anna Cata-

rina Tingeling

gen[aamp]t: Anna Catrina

 

Venlo PD1743-028   -   04-09-1743   -   afb. 157 nr. 8

sept: den 4

Joseph Schalck

Anna Lisbet Dusserwalt

getuygen

Jurje Coenraet Mariot

en Clare Clarinne

gen[aamp]t: Johan Jurje Coenraet

 

1743

Venlo PD1743-029   -   13-10-1743   -   afb. 158 nr. 1

den 13 octob: gedoopt het kint van

do: Daniel Christiaen

Schmidtmann en

Anna Megteld Kem-

nerus getuijgen

Carel Hendrick Schmidt-

mann legations secreta-

ris van den Hollands envoje

te Regensburg en

Maria Sebilla Schmidt-

mann huijsvrouw van

Pieter van Waltha ven-

drig en is

genaemt Julia Christina

 

Venlo PD1743-030   -   17-10-1743   -   afb. 158 nr. 2

den 17

Johan Christiaen Nichter

en Anne Margriet Richterin

getuijgen

Godlieb Hansel en

Anna Clara Mullerin

gen[aamp]t Anna Clara

 

Venlo PD1743-031   -   27-10-1743   -   afb. 158 nr. 3

den 27ste octob een kint van

Arnoldus Laros en

Helena Pietters

getuige

Hendricus Laros

genaampt Johanna