GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1736


1736.

Venlo PD1736-001   -   08-01-1736   -   afb. 117 nr. 10

den 8 jan(uari): t kint van

Johan Ebert Steeg en

Lowisa Steeg. de peter Koen-

raet Bruens genoemt Hans Harme Coenraet.

 

1736.

Venlo PD1736-002   -   12-01-1736   -   afb. 118 nr. 1

jan(ua)rij: den 12. t' kint van

Philipps Jurge Lam-

bertij en Wilhelmina

Vernis. getuijge[n] Willem

Schaltman en Elizabet

van Welden. [genoemt] Elizabet.

 

Venlo PD1736-003   -   22-01-1736   -   afb. 118 nr. 2

den 22. 't kint van

Casper Boekhorst en

Arnolde Classen genoemt Anna.

 

Venlo PD1736-004   -   29-01-1736   -   afb. 118 nr. 3

den 29 dito gedoopt het kind van

Jakob Vechter en

Johanna Schitegaete gen(aam)d: Joseph.

 

Venlo PD1736-005   -   16-02-1736   -   afb. 118 nr. 4

february den 16 gedoopt het kind van

Simon de Wyt en

Johanna Glasers

genaamt Kornelis

 

Venlo PD1736-006   -   23-02-1736   -   afb. 118 nr. 5

den 23 dito gedoopt het kind van

Gerrit van Dalen, en

Maria vander Muelen

genaamt Jan

 

Venlo PD1736-007   -   25-03-1736   -   afb. 118 nr. 6

maart den 25. gedoopt het kind van

Walterus Bruce en

Jakoba Turcq. genaamt Willem

 

Venlo PD1736-008   -   25-03-1736   -   afb. 118 nr. 7

dito gedoopt kind van

Dirck vander Vlist en

Maria Trese Richald gen: Adriaan.

 

Venlo PD1736-009   -   31-03-1736   -   afb. 118 nr. 8

den 31 zijn gedoopt het kind van

Willem Berens en

Alida Teremulen. genaamt Albertus

 

Venlo PD1736-010   -   31-03-1736   -   afb. 118 nr. 9

dito van Jan Prieur en

Alida van Evieren. genaamt Senmyne Fenincke

 

Venlo PD1736-011   -   15-04-1736   -   afb. 118 nr. 10

april den 15 is gedoopt het kind van

Fredrik Muller en

Elizabeth Reinders gen(aam)t: Adam Engelhars

getuijgen Adam Zierbag en

Christina Kandler

 

Venlo PD1736-012   -   15-04-1736   -   afb. 118 nr. 11

dito van Jan Joost de Ruiter en

Katharina Maldern gen: Jan Thomas

 

1736

Venlo PD1736-013   -   00-04-1736   -   afb. 119 nr. 1 [dag niet vermeld]

een kind van

Gerhardus Hillen en

Catharina Vermaasen

genaampt Dionies.

 

#

 

Venlo PD1736-014   -   05-06-1736   -   afb. 119 nr. 2

den 5 juni een kind van

Frederick Stein en

Catharina Maria Iden

getuige was

Johan Fredrik Meisepaar

genaampt Johannes Frederik

 

Venlo PD1736-015   -   22-06-1736   -   afb. 119 nr. 3

den 22 dito een kind gedoopt van

Conradus Maurits Bau-

schmid en

Susanna Maria

getuigen waare

Henricus Oorth en

is genaamt Johannes Henricus.

 

Venlo PD1736-016   -   20-04-1736   -   afb. 119 nr. 4

# den 20 april t kind van

Joan Pieter Andries en

Anna Geertrui Roetjens

genaampt Anna Maria Dorothee

 

Venlo PD1736-017   -   00-06-1736   -   afb. 119 nr. 5 [dag niet vermeld]

den [niets geschreven] t kind van

Johannes Vinken en

Helena Verwers

getuigen waaren

Johannes Lutvelt en

Elisabeth Helman genaampt Jan Hendrik.

 

1736

Venlo PD1736-018   -   17-06-1736   -   afb. 119 nr. 6

den 17 juni. t kind van

Dyonys Vermaasen en

wylen Margareta de Laat

nb in de kraam overleden

getuigen

Dionys Vermaasen en

Maria Loutermans

genaampt Margareta.

 

Venlo PD1736-019   -   17-06-1736   -   afb. 119 nr. 7

dito t kind van

Jan Christiaan Schölders en

Judit Swerts

genaampt Jan Christiaan Hendrik.

 

Venlo PD1736-020   -   21-06-1736   -   afb. 119 nr. 8

den 21 dito t kind van

Claas Artmans en

Seevia Kaatertels

genaampt Gerritje.

 

Venlo PD1736-021   -   26-06-1736   -   afb. 119 nr. 9

den 26 dito een kind van

Frederik Meisenaar en

Maria Hermans

genaampt Hendrik Martinus

 

1736

Venlo PD1736-022   -   28-06-1736   -   afb. 120 nr. 1

den 28 juni t kind van

Harmanus Gerrit van 't Ligt

en Janna Klemens

genaampt Maria Geertrui

 

Venlo PD1736-023   -   08-07-1736   -   afb. 120 nr. 2

den 8 juli een kind van

Hendrik Meireloo en

Anna Catharina Reisen

getuigen

Frederik Malder en

Johanna Trekman

genaampt Johanna.

 

Venlo PD1736-024   -   19-07-1736   -   afb. 120 nr. 3

julij den 19 t kint van

Maximiliaen Gichenon

de Chastillon en Gerarda

Verheijen. getuygen

Jean Samuel Gichenon

de Cha[s]tillon en Magda-

lena Ivoij genoemt Zacharias Caspar.

 

Venlo PD1736-025   -   19-07-1736   -   afb. 120 nr. 4

nog t kint van

Mathijs Masburg

en Anna Maria Brencks

genoemt Jan Willem

 

1736.

Venlo PD1736-026   -   12-08-1736   -   afb. 120 nr. 5

augustus den 12. t kint gedoopt van

Jan Jansen en de

Magdalena Jansen

genoemt Everhardus.

 

Venlo PD1736-027   -   19-08-1736   -   afb. 120 nr. 6

dito den 19 t kint van

Hendrick Helmer

en Elizabet Helmer

getuijgen Jacob Snel

en Catharina Desie

genoemt Jacob.

 

Venlo PD1736-028   -   03-09-1736   -   afb. 120 nr. 7

septemb(er): den 3. t kint van

Pieter Wagter en

Johanna Lowisa Adams

getuijge Anna Cathari-

na Adams. genoemt Anna Catharina.

 

Venlo PD1736-029   -   03-09-1736   -   afb. 120 nr. 8

dito t kint van

Jan Mulder en Joanna

Barlo genoemt Jacobus.

 

1736.

Venlo PD1736-030   -   13-09-1736   -   afb. 121 nr. 1

den 13 sept: gedoopt t kint

van de h(ee)r Nicolaes

Evert Fournier, en mev:

Jacoba Catharina Rave

getuijge vr: Anna Wil-

brenninck wed: wijlen de

hr: A: Fournier in leven

coll: ten dienst van

haer hoog: moog:

genoemt Anna Everardina Ctharina

 

Venlo PD1736-031   -   17-09-1736   -   afb. 121 nr. 2

dito den 17. t' kint van

Jan van Dorp en

Geertruij van Dorp

genoemt Geertruij

 

Venlo PD1736-032   -   22-09-1736   -   afb. 121 nr. 3

dito dem 22. t kint van

Berent Smit en

Hendrina Kramers

genoemt Anna Elisabet.

 

Venlo PD1736-033   -   27-09-1736   -   afb. 121 nr. 4

dito den 27. t kint van

Steven Pop en Jannigje

Grifinck genoemt Margriet

 

1736.

Venlo PD1736-034   -   04-10-1736   -   afb. 121 nr. 5

den 4 octob: gedoopt t kint van

Benjamin Louwiesen

en Christina Bruens

getuijge Caspar George

Radewies en Catharina

Gesoon, genoemt Zacharias George.

 

Venlo PD1736-035   -   20-10-1736   -   afb. 121 nr. 6

den 20. t kint van

Nicolaes van Leuwaer-

den, en Anna Maria

van Leuwaerden. de peter

Francis Coosman en

meterse Fransijn [genoemt] Anna Francijn

 

Venlo PD1736-036   -   08-11-1736   -   afb. 121 nr. 7

novemb(er): den 8. t kint van

Bernardus Schme-

ding, en Jacoba Gerarts

genoemt Bernardus Marcelis.

 

Venlo PD1736-037   -   11-11-1736   -   afb. 121 nr. 8

den 11 d(it)o: gedoopt het kind van

Johannes Vinck, en syn huisv(rou)w

Maria Elizabeth Jonkers.

getuigen [..]erk [vlek] Pooks en

Petronella Alberts. gen(oem)t Martinus Servaas.

 

1736.

Venlo PD1736-038   -   11-11-1736   -   afb. 122 nr. 1

november den 11. gedoopt het kind van den

overleden Jakobus van Essel

en de moeder Johanna van Weerde

getuige Maria Falius. gen(oem)t Jakoba Johanna.

 

Venlo PD1736-039   -   18-11-1736   -   afb. 122 nr. 2

den 18 d(it)o gedoopt het kind van

Jaresmus Walsen en

Janna Arens ten Bos

genaamt Mattijs Bruyn

 

Venlo PD1736-040   -   29-11-1736   -   afb. 122 nr. 3

den 29 d(it)o gedoopt het kind van

Willem Fredrik Lemason

de la Fontaine d'Urgemont en

Katharina Ida Reyers

tot peter Volbragt Karel Lebre[c]ht en

peetje Charlotte de la Fontaine

genaamt Volbra[c]ht Karel Lebrecht

 

Venlo PD1736-041   -   29-11-1736   -   afb. 122 nr. 4

dito. van Fredrik Hendrik

Schreuder en Geertje Lammers

genaamt Johanna

 

1736.

Venlo PD1736-042   -   25-12-1736   -   afb. 122 nr. 5

decemb(e)r: den 25: gedoopt het kind van

Johannes Keerres en

Willemina Evermans

getuigen

Bronne Keerres en

Petronella Smalen

genaamt Adriana Fransyna.

 

Venlo PD1736-043   -   26-12-1736   -   afb. 122 nr. 6

den 26 d(it)o: gedoopt twee kinderen van

Johannes Kaspar Feyl en

Hendrina Fegter

getuigen

Jakobus Fegter en

Johanna Schredekatt

de soon benoemt Jakobus Johannes

de dogter genaamt Johanna Henrina