GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1732


1732. nb is hier en vervolgens van de

hant van do. D: C: Schmidtman s: s: minis: cand:

 

1732

Venlo PD1732-001   -   13-01-1732   -   afb. 99 nr. 8

jan(ua)rij: den 13 gedoopt het kint van

Jan Willems en Christina

Costers zynde genaemt Hendrikje

 

Venlo PD1732-002   -   19-01-1732   -   afb. 99 nr. 9

den 19 dito het kint gedoopt van

Hermanus Smijt en

Elisabet Wolefsen de

getuyge was Anna van

Stoebinck. t'is gen: Hendrika

 

Venlo PD1732-003   -   13-02-1732   -   afb. 99 nr. 10

febr(uary): den 13. gedoopt het kint van

Jacobus Vechters ende

Johanna Schitecatte.

de getuijgen waren Jan

Brack en Hendrina

Vechters, t'is genaemt Pieter.

 

1732

Venlo PD1732-004   -   27-02-1732   -   afb. 100 nr. 1

den 27 februar(y): gedoopt het kint van

Antonij de Grove en Die-

lia van Voorst. t'kint

is genoemt Engelbart.

 

Venlo PD1732-005   -   02-03-1732   -   afb. 100 nr. 2

maert den 2 gedoopt het kint van

Elizabet Eversdyck

weduwe van Markus

Ant: de Lavalette. de

peter was Arn: Alardus

de Jonckheer de meter

Joh: van Casteele, en

bij abzentie van deeze

Maria Eversdyck. het

kint was genaemt Antonetta Johanna Arnolda.

 

Venlo PD1732-006   -   09-03-1732   -   afb. 100 nr. 3

den 9 d(it)o: gedoopt het kint van

Hermanus Morrees

en Maria Heijnen. de

meterze Ida Maria Mor-

rees. t was genoemt Hermanus

 

Venlo PD1732-007   -   16-03-1732   -   afb. 100 nr. 4

den 16 dito gedoopt het kint van

Claes Oortman en Sophia

Katersels echteluijden

het kint is genoemt Philip.

 

Venlo PD1732-008   -   02-04-1732   -   afb. 100 nr. 5

april den 2 gedoopt het kint van

Hermannus Maert

en Elizabet Asmans.

de peter Jacob Lieverdie

de meter Ariet Catrien

Casaer. t kint genoemt. Jacobus.

 

Venlo PD1732-009   -   06-04-1732   -   afb. 100 nr. 6

den 6 dito een kint gedoopt wiens

vader was Jan Brachman

en moeder Agnieta Braub.

getuijgen waren Jacobus

Janses, en Jakomina

Braub. t'is genoemt Maria Elizabeth.

 

Venlo PD1732-010   -   06-04-1732   -   afb. 100 nr. 7

dito nog een kint gedoopt

van Symen de Witt

en Janna Glaezers.

getuijgen Herman Brant

Ligt. en Johanna Spatlans

genoemt, Albertus.

 

Venlo PD1732-011   -   09-04-1732   -   afb. 100 nr. 8

den 9 dito een kint gedoopt waer

van de vaeder was Jan

Gravenstuck en de moe-

der Fransina van

den Bos. t kint wiert

genoemt Catrina

 

1732

Venlo PD1732-012   -   04-05-1732   -   afb. 101 nr. 1

maij den 4. gedoopt het kind van Teunis

Nienhuis. en Claartijen Jongbloede

gen: Bartelt.

 

Venlo PD1732-013   -   22-05-1732   -   afb. 102 nr. 2

den 22 dito. gedoopt het kind van Gloudie

Freer, en Johanna Dirik. gen: Johanna Maria.

 

Venlo PD1732-014   -   24-05-1732   -   afb. 101 nr. 3

den 24 dito. gedoopt het kind van Wolter

Jansen, en Willemina Keij gen: Catharina.

 

Venlo PD1732-015   -   08-06-1732   -   afb. 101 nr. 4

junij den 8 dito. gedoopt het kind van Lode-

wijk Barier, en Sovija van Stra-

ten: gen: Gerardus Adrianus.

 

Venlo PD1732-016   -   29-06-1732   -   afb. 101 nr. 5

den 29 dito. gedoopt het kind van Peter

Keil sergjant, en Aaljen Luttig-

hebbe. getuijge Samuel Ludewig

Woltenbourg. ook sergjant: gen: Ludewijca Amalia.

 

Venlo PD1732-017   -   02-07-1732   -   afb. 101 nr. 6

julij den 2 dito gedoopt het kind van

Hendrik Geerink. en Dina van

Oudenhoven. getuijge Johannes

Liptrouw. gen: Johannes.

 

Venlo PD1732-018   -   20-07-1732   -   afb. 101 nr. 7

den 20 d(it)o gedoopt het kind van Lodewyk

Staakman, en Maria Catha-

rina Thomas

peter Thoma Thomas

meterse Anna Sara Thomas

genaamt Anna Louysa

 

1732.

Venlo PD1732-019   -   25-07-1732   -   afb. 101 nr. 8

july 25 gedoopt het kind van Philip

Backer. en Anna Geertruid Tenhols

getuigen Hermanus Maart en

en [sic] Geertruid de Jaar. genaamt Pieter Hermanus

 

Venlo PD1732-020   -   28-07-1732   -   afb. 101 nr. 9

dito 28 gedoopt het kind van

Jan Miggel Hoey en

Geertruid ter Heeg genaamt Johan Gerrardus

 

Venlo PD1732-021   -   10-08-1732   -   afb. 101 nr. 10

augustus den 10 gedoopt het kind van Walter

Bruce, en Adolpha Cornelia

Nollides. tot peter Hendrik Bruce

meter Elsa Ribbers. genaamt Anna Elizabeth

 

Venlo PD1732-022   -   13-08-1732   -   afb. 101 nr. 11

den 13 d(it)o een kind gedoopt van Rykus

Cattepoel en Elizabeth Deckers

getuigen de heer Otto Kattepoel

en Johanna Brouwers gen(aam)t Otto.

 

Venlo PD1732-023   -   17-08-1732   -   afb. 101 nr. 12

den 17 d(it)o een kind gedoopt van Gerrit van

den Anker, en Anna Catharyn

Engelen. genaamt Gerrit Willem

 

Venlo PD1732-024   -   24-08-1732   -   afb. 101 nr. 13

den 24 d(it)o gedoopt het kind van Philipus

Jurrie Lamberts, en Antonette

de Wispelaar. genaamt Joseph

 

1732

Venlo PD1732-025   -   21-09-1732   -   afb. 102 nr. 1

den 21 7b(er): gedoopt het kind van

Antony Laurenga. en

Nieske Hoelverda

getuige Geertruid de Bie

genaamt Maria Cornelia

 

Venlo PD1732-026   -   15-10-1732   -   afb. 102 nr. 2

october den 15 gedoopt het kint van

Mattijs Maesburger

en Anna Maria Brengs

met naeme Johannes Francois

 

Venlo PD1732-027   -   15-10-1732   -   afb. 102 nr. 3

den 15 d(it)o: gedoopt het kint van

Johannes Lieptrauw en

Anna Maria Howin

getuijge Johan Christiaen

Chaen. s'kints naem was Johanna Christina

 

Venlo PD1732-028   -   19-10-1732   -   afb. 102 nr. 4

den 19 dito het kint gedoopt van

Lauwrens Koster en

Elizabet Maeten. peeter

was Berent Coster, genoemt Petertjen

 

Venlo PD1732-029   -   22-10-1732   -   afb. 102 nr. 5

den 22 d(it)o gedoopt het kint van

Vincent Vermasen

en Anna Maria Daems

t'kint was genoemt Pieter.

 

Venlo PD1732-030   -   02-11-1732   -   afb. 102 nr. 6

november den 2. gedoopt het kint van

Catto Vollardts weduwe

van Pieter van Brien

waer van de getuygen waren

Walter Bruce en Adol-

pha Cornelia Nollides

t was genoemt Pitronella Cornelia

 

Venlo PD1732-031   -   05-11-1732   -   afb. 102 nr. 7

den 5 dito het kint gedoopt van

Jan Pouwels Nijhof

en Henderica Worme-

links. de naem was Dirck

 

Venlo PD1732-032   -   17-11-1732   -   afb. 102 nr. 8

den 17 d(it)o: gedoopt het kint van Chris-

tiaen Fredrik Loudens en

Johanna Ditmers. t kint

was genoemt Johanna Christina

 

Venlo PD1732-033   -   17-11-1732   -   afb. 102 nr. 9

dito. nog gedoopt het kint van

Rassemes Walsenk en

Janna Arenze Tenbos. gen(oem)t Engeltje Bartje

 

1732

Venlo PD1732-034   -   23-11-1732   -   afb. 103 nr. 1

den 23 9b(e)r: gedoopt het kint van

Bernardus Moors

en Elizabet Roovers.

getuyge waren Casper Georg

Radewies en Geertruij

de Bie. 't was genoemt Geertruij Berandina.

 

Venlo PD1732-035   -   28-11-1732   -   afb. 103 nr. 2

den 28 dito gedoopt twe kinderen van

Philippus Laurens en de

Regina Poekt. het eerste

kint was genoemt Catrina

getuygen waren Jan Laurens

en Dina Poekt.

het twede was genoemt Willemina

getuygen Antoni Basslaer

en Willemina Vernrest.

 

Venlo PD1732-036   -   07-12-1732   -   afb. 103 nr. 3

decemb: den 7. gedoopt het kint van

Friederich Heyn en Ca-

tharina Maria Ihden

getuygen waren Johan Bus-

hart en Maria Buschart

het kint wiert genoemt Johanna Maria

 

Venlo PD1732-037   -   14-12-1732   -   afb. 103 nr. 4

december den 14. het kint gedoopt van

Jean Gonzal en Johan-

na Catharina Meder

getuijgen waren Jacob

Pelser schepen te

Schiedam en controlleur

te Breda. en Eleonora

Margriet Francoise Jo-

seph baronne de Heijder.

t'kint was genaemt Eleonora Jacoba.