GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1721


Venlo PD1721-001   -   05-01-1721   -   afb. 65 nr. 3

den 5 januarij 1721 een kindt gedoopt

van Huijrren Daen

Kasstijen de moeder

Marija Chatarijna

Scholschen de getuijgen

heet Daniel Resserijck

en genoemt Anna Barbara

 

1721.

Venlo PD1721-002   -   30-01-1721   -   afb. 65 nr. 4

den 30 dito een kindt gedoopt van Migghiel

Miggielse de peter Jacob Jansen

de meterse Getruij Rengemeuijs

en genoemt Maria Katarina

 

Venlo PD1721-003   -   02-02-1721   -   afb. 65 nr. 5

den 2 febru: een kint gedoopt van

mijn heer en mevrouw

Sprenger en genoemt Petronella

 

Venlo PD1721-004   -   04-02-1721   -   afb. 65 nr. 6

den 4 dito een kindt gedoopt van

Godtvriedt van Diten

en Geertruijda Elisabet

Boumeester getuijgen

Willehem Reijnier

Schamet en Lucia

Megander en genoemt Wilhelm Reijnier

 

Venlo PD1721-005   -   14-02-1721   -   afb. 65 nr. 7

den 14 dito een kindt gedoopt van

Johan Jurg de Schwaeb

de moeder Allijda van

Olst getuijgen Geertruijt

Elisabet Goudberlin

en genoemt Gertruijt Elisabet

 

Venlo PD1721-006   -   20-02-1721   -   afb. 66 nr. 1

den 20 dito een kindt gedoopt van

Peter Trijstra en Cornelia

Poulus de peter Jan Andries

de meterse Henderijna

Vissers het kint genoemt Johannes Henderikus

 

Venlo PD1721-007   -   23-02-1721   -   afb. 66 nr. 2

den 23 dito een kindt gedoopt van

Gijsbert van der Sanden

de moeder Maria

Elisabet Bocx en

genoemt Koenradus

 

Venlo PD1721-008   -   23-02-1721   -   afb. 66 nr. 3

den 23 dito twee kinderen gedoopt

van Harmanus Bussche[r]s

en Gerretjen Kruls de

getuijgen Anne Bleijkers

en Katarina Busschers

en genoemt Anneken het tweede Katarina

 

Venlo PD1721-009   -   02-03-1721   -   afb. 66 nr. 4

den 2 mart een kindt gedoopt van

d'heer Hobbes predikant

genamt Gerard: Hobbes

en Willemijna Guppels

en genoemt Johannes Reijnhardus

peeter Johannes

Jungius rector der

latijnsche school

 

1721

Venlo PD1721-010   -   06-03-1721   -   afb. 66 nr. 5

den 6 dito een kindt gedoopt

van Jan Dirckx Sari

de moeder Jakoba Rut-

kers en genoemt Aeltje Chatarina

 

Venlo PD1721-011   -   26-03-1721   -   afb. 66 nr. 6

den 26 dito een kindt gedoopt

van Andries Jansen

de moeder Levijna Ahk

de peter Cornelis Akh

en meijtije Anna Marie

Jansen en genoemt Johanna

 

Venlo PD1721-012   -   06-04-1721   -   afb. 66 nr. 7

den 6 aprill een kindt gedoopt

van Geurt Loomans

de moeder Metjen

Loomans en gemoemt [sic] Johannes

 

Venlo PD1721-013   -   18-04-1721   -   afb. 66 nr. 8

den 18 dito een kindt gedoopt van

Borgart Jansen de moeder

Ida Jacobs en genamt : Johanna

 

Venlo PD1721-014   -   15-05-1721   -   afb. 66 nr. 9

den 15 meij een kindt gedoopt van

Johannes Visser de

moeders naem Henderijna

Hermens en genaemt Marijtje

 

Venlo PD1721-015   -   22-05-1721   -   afb. 67 nr. 1

den 22 dito een kindt gedoopt van

Louwerens Loomans, de

[moeder] Jacoba Ramson de peter

genaemt Barnardus

Loomans de meterse

Margarita Sent en

genaemt Barnardus

 

Venlo PD1721-016   -   01-06-1721   -   afb. 67 nr. 2

den 1 junij een kindt gedoopt van

Sictus Alma de moeder

Sibilla Borwater ge-

naemt Faeko Gerardus Geradus

 

Venlo PD1721-017   -   07-08-1721   -   afb. 67 nr. 3

den 7 augustus een kindt gedoopt van

Wolter Hendricx de moeders

naem Aeltjen Juriens

en genaemt Henderick

 

Venlo PD1721-018   -   21-08-1721   -   afb. 67 nr. 4

den 21 dito: een kindt gedoopt van

Willem Vinman de

moeder Willemina

Reumers en genoemt : Peter

 

Venlo PD1721-019   -   28-08-1721   -   afb. 67 nr. 5

den 28 dito een kindt gedoopt van

Jeremias Meijs de moeders

naem Maria Hendricx

de peter Lodewijck Peters

de meeterse Aeltje [hier iets bijgeschreven ander handschrift] en

genoemt Aeltje

[in marge:] attest den 22 mey 1722

 

1721.

Venlo PD1721-020   -   28-09-1721   -   afb. 67 nr. 6

den 28 7br. een kindt gedoopt van

Hermanus Morees de

moeder Maria Heijnen

de getuijgen Ida Faesen

genaemt Heijnen en

genaemt Johanna

 

Venlo PD1721-021   -   02-10-1721   -   afb. 67 nr. 7

den 2 october een kindt gedoopt van

Jan Hendricx de moeder

Lena Hendricx de peter

Neclaes Bojens, de meterse

Gertruij en genaemt Neclaes

 

Venlo PD1721-022   -   09-10-1721   -   afb. 67 nr. 8

den 9 dito een kindt gedoopt van

Gerardus Spitman de

moeder Katarina Conicks

de peter Simon Mowens

de meterse is Elisabet

Spitman en genaemt Meggellina

 

Venlo PD1721-023   -   09-10-1721   -   afb. 67 nr. 9

den 9 dito twee kinderen gedoopt

van Hans Jurghe Schurg

vader Elisabet Schwiggien

mueder over den soon

ist gestanden Nicolaes

Hover peter Johannes Schol

peter Johanna Weinreich-

gien peetgen over die dogter

is gestanden Hans Jurgen

Ceutener peter Hendrick Johan Nicolas

Villipia petgen en genoemt Hendrijetta

Vilipina

 

Venlo PD1721-024   -   16-10-1721   -   afb. 68 nr. 1

den 16 dito een kient gedoopt van

Lambartus Meesters

de moeders naem is

Johanna Slossers

de peters naem is

Jan Roelof van

Idsinga en genoemt Johannes Jacobus

 

Venlo PD1721-025   -   26-10-1721   -   afb. 68 nr. 2

den 26 dito een kindt gedoopt van

Pieter Aelberts Oosterdijk

de moeders naem Maria

van Giffen en genoemt Grietjen

 

Venlo PD1721-026   -   02-11-1721   -   afb. 68 nr. 3

den 2 novembr. een kint gedoopt van

Johan Jacob Stadelman

de moeders naem Roepertina

Philippina de peter

Johan Mattijs Kramer

en genaemt Johannes Mattijs

 

Venlo PD1721-027   -   02-11-1721   -   afb. 68 nr. 4

den 2 dito een kindt gedoopt van

Johan Jurgen Vos de

moeder Margrieta de

peter Elias Christiaen

von Jossa de meterse is

Anna Christina huijs

vrouw van Benjamin

van der Velden en genaemt Anna Christina

 

1721

Venlo PD1721-028   -   16-11-1721   -   afb. 68 nr. 5

den 16 novembr. een kindt gedoopt van

Gerardus Rouffaer ende

de moeders naem is Maria

Jamin de peter is Benjamin

Jamin de meterse is Chatrina

Rouffaer en genaemt Johannes

 

Venlo PD1721-029   -   04-12-1721   -   afb. 68 nr. 6

den 4 desember een kindt gedoopt van

Albreght Harigsen de

moeders naem is Elisabet

Fransen de peter Mar-

tinus Schermer de peterse

is Anna Sophia Schermer

en genaempt Martinus

 

Venlo PD1721-030   -   07-12-1721   -   afb. 68 nr. 7

den 7 desembr. een kindt gedoopt van

Hendrick Crombeeck de

moeders naem is Margrita

Roemers de getuijgen

Willem Willemsen de

meter de Angenees Baaten

en genaemt Wilhelmus

 

Venlo PD1721-031   -   28-12-1721   -   afb. 68 nr. 8

den 28 desembr: den kindt gedoopt van

Krissoffel Poeck de moeders

naem Anna Schermers

de naem van de getuijgen

Miggel Waeghgel en

de peterse Sofija Scher-

mers en genaemt Johannes Frederigh