GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1717-1793 onechte kinderen


1717

Venlo PD1717-001   -   11-02-1717   -   afb. 182 nr. 1

febr

[d]en 11 dito

een onegt kind ge-

doopt waar van dat is

de vader Isaack Baptist

soldaat in de compagnie van de

luit. collonel Richteren van

Hemert int regim(en)t van sijn

excell. den heer l. generaal

van  der Beeke

de moeder Cornelia Marcelis

getuigen Cornelis Jansz

Geertruid Koesemans

genaamt is het kind Isaack Hendrick

[in marge:] attest den 2 xbr 1730

 

1721

Venlo PD1721-001   -   .3-03-1721   -   afb. 182 nr. 2

maert den

[.]3 dito

een oneght kindt

gedoopt waer van dat is

de vader Jan Aesestijn

de moeder Piete[r]nel Aelberts

de peter Jacob Wijnantje

de geul Aeltje Borwater

en genamt Maria Piternel

 

1725

Venlo PD1725-001   -   25-03-1725   -   afb. 183 nr. 1

maart

25

gedoopt een onegt kind

waar van de moeder is Peternella

Alberds getuigen Dirck Roms-

vinkel ledemaat en Pouwe-

lijn Huijsman ledemaat gen: Geertruij

 

1728

Venlo PD1728-001   -   21-05-1728   -   afb. 183 nr. 2

den 21 mey

een onegt kind gedoopt tgeen gebooren

was den 27 jan & doordien de vader

niet bekent was so heeft de moeder

het selver gepresenteert zynde

Maria Christina Schreuder

en is in de tegenwoordigh. der k. raad

in de consistorij-kamer gedoopt

en genaamt Frans Johann

 

1734

Venlo PD1734-001   -   04-11-1734   -   afb. 183 nr. 3

den 4 november

een onegt kind gedoopt waer van

vader was

Johannes Christoffel Gerhardus

Weinchhuizen luitenant int

regiment van de lt. generaal Care

en moeder

Petronella Leurs

getuigen waaren Nicolaas Clanshot

en Engel de Laar

is genaampt Johanna

[in marge:] attest gegev. den 24 mey 1735

 

1743

Venlo PD1743-001   -   16-06-1743   -   afb. 183 nr. 4

den 16de

junii

is gedoopt een onegt

kint

van t welk sig opgegeeven

hebben voor vader

Wilhelm Cruis

en voor moeder

Elisabeth

getuigen waaren

Frederijk

en Elisabeth

is genaampt Frederijk Wilhelmus

 

1744

Venlo PD1744-001   -   26-02-1744   -   afb. 183 nr. 5

febr

den 26

is een onegt kint gedoopt

waer van de vader was

Hendrikus Overinck

en moeder

Margriet Parci

getuijgen

Derck Boecks en

Marie Catrien Rieks

en is genoemt Hendrikus Wilhelmus

 

1744

Venlo PD1744-002   -   28-03-1744   -   afb. 184 nr. 1

den 28 maert

een onegt kint gedoopt

waer van als vader opgegeven

Leendert Coenen soldaet

en

moeder Cornelie Smeetmaen

de getuijgen haer naem

was op t briefje v(er)geten

t kint was genoemt Anna Maria

 

1748

Venlo PD1748-001   -   23-05-1748   -   afb. 184 nr. 2

den 23ste mei

is een onecht kint ge-

doopt waar van als vader

opgegeeven is

Maarten Diederyk Kerkman

soldaat in het regiment van

den prince van Baden-Durlach

de moeder was

Maria Kataryna van Ryck

getuige

Johannes George Hofman

is genaampt Johannes Hendricus

 

aanteekening van

onechte kinderen alhier

van tijt tot tijt gedoopt

 

1751

Venlo PD1751-001   -   09-05-1751   -   afb. 290 nr. 1

den 9de mei

is gedoopt een

onecht kint waarvan

tot vader, door de moeder

is opgegeeven nb sonder tegenspraak

Jacobus Gordon lieute-

nant onder Stewart

de moeder

Maria Elisabeth Driessen

getuige

Elisabeth Janssen

is genaampt Jacoba

 

1752

Venlo PD1752-001   -   26-11-1752   -   afb. 290 nr. 2

den 26 nov

is gedoopt een onecht

kint

waarover als vader selue

gestaan heeft

Johan Christiaan Geske

de moeder Geertruid

Hermansz

is genaampt Catharina

[in kantlijn:] nb deze zijn naderhant wettig getrouwd

 

1762

Venlo PD1762-001   -   15-08-1762   -   afb. 291 nr. 1

den 15

aug

is gedoopt een onegt kint

waer van opgegeven is als

vader Hubertus Kerkhof

de moeder Geertruij Langer

getuygen

Johannes Langer

en

Catharina Langer

gen[aam]t Catharina

 

1764

Venlo PD1764-001   -   20-05-1764   -   afb. 291 nr. 2

den 20 mey

is gedoopt een onegt kindt

waarover selve als vader

gestaan heeft

Conradus Paal

de moeder

Catharina Geertruidt

Sibmans

getuigen Matthijs Belser

Elisabeth Kilersschmids

gen[aam]t Peeter Matthijs

 

1767

Venlo PD1767-001   -   15-02-1767   -   afb. 291 nr. 3

den 15 feb

is gedoopt een onegt kint

waer van als vader is

opgegeven

Jan Hasebroek

de moeder

Johanna Geertruij

Bukers

als getuijge stont voor

de moeder

Simon Lampe

is genoemt Johannes Geradus

 

1771

Venlo PD1771-001   -   21-03-1771   -   afb. 291 nr. 4

den 21

maert

een kint gedoopt in

onecht geteelt

waervan als vader

op het briefje stont

Walrave Blom

de moeder Geertruij Eet

getuyge was

Olof Blom

en is genaemt Willem

[in kantlijn:] nb deze personen zijn kort hierna wettig getrouwd

 

1773

Venlo PD1773-001   -   04-03-1773   -   afb. 291 nr. 5

den 4 maart

een kint gedoopt in onegt geteelt

de vader was volgens 't briefje

Carel Siegers

d[e] moeder is Maria Catharina

Driesselaar getuigen

zijn opgegeven

Johannes Martinus Driesselaar

en Maria Martina Flint

vader en moeder van de kraamvrouw

de naam van 't kint Carel

 

1775

Venlo PD1775-001   -   22-01-1775   -   afb. 291 nr. 6

den 22 jan

een kint in onegt geteelt volgens het briefjen is

Jan Hendrik Poorten vader

Elisabeth Gielman moeder

de naam van het kint Johannes

dit kint is gestorven de vader en moeder zijn in

Maastrigt getrouwd.

 

1778

Venlo PD1778-001   -   12-02-1778   -   afb. 292 nr. 1

den 12 febr een kint in onegt geteelt

de vader soude zijn Christiaan Pauls

de moeder is Dina Arang

getuige Louisa Alij

de naam van 't kint Louisa

 

1779

Venlo PD1779-001   -   18-04-1779   -   afb. 292 nr. 2

den 18 april

Johannes Burcki soldaat

in 't regiment Swidsers van

den oversten Sturler die

beloovde so ras een briefjen

om te mogen trouwen of

sijn ondslag soude verkregen

hebben de ondeerde te willen

trouwen stonde als vader

Lisabeth Hatzman moeder

de naam van het kint Johannes

welk huwelijk in Maastrigt

voltrokken is waardoor dit kint geegt is

 

1780

Venlo PD1780-001   -   19-03-1780   -   afb. 292 nr. 3

den 19 maart

Hendrik Wasmer vader

Johanna Elisabeth Heynen moeder

de naam van 't kint Johan Hendrik

dese personen zijn bij ons reeds twemalen

ten huwelijk afgekondigt en op den 4

mei getrouwd siet 't register der getrouwden

 

1786

Venlo PD1786-001   -   13-07-1786   -   afb. 292 nr. 4

den 13 juli

Johannes Keijl vader

Magdalena Gabriels moeder

naam van 't kint

peter Hendrik Bueken

meterse Gertjen Versteeg

[bij deze inschrijving:]

't briefjen ingelevert om 't kint

te doen dopen was niet

ondertekent door hem

die als vader genoemt is

 

1787

Venlo PD1787-001   -   25-02-1787   -   afb. 292 nr. 5

den 25 febr

Johannes Wilhelmus Caemhuijsen stont op

't briefjen als vader

An Maria Esser moeder

als peter Adrianus Esser

de naam van het kint Hendrika

het briefjen was door den benoemden vader

niet getekent

 

1788

Venlo PD1788-001   -   24-04-1788   -   afb. 292 nr. 6

24 april

Hermanus Kloosterhuis vader

Sophia Elisabeth Ras moeder

de naam van 't kind: Hermanus Adolph

het briefje was door den benoemden vader

geschreven en het kind is volgens opgaaf geboren

den 13 april 1788

[dwars in marge:]

dit kint is geecht

door het huwelijk van de

benoemde vader en moeder

den 25 febr 1790

 

1790

Venlo PD1790-001   -   25-12-1790   -   afb. 293 nr. 1

den 25 december

Christian Bock stond op het

brifjen als vader

Angnis Doubin moeder

de naam van 't kind

Anna Christina

 

1793

Venlo PD1793-001   -   14-08-1793   -   afb. 293 nr. 2

den 14 augustus gedoop, een

onecht kind, waarvan

moeder is Grietje Roseboom

en als vader op 't briefje genoemt

wierd Jacob Haak

getuijge Johan Scherer

d naam van 't kind Johan Jacob