GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1714


Venlo PD1714-001   -   21-01-1714   -   afb. 41 nr. 3

1714 den 21 januari

Jan de vader Liberael Maffe

de moeder Jene Lewen

de peter Jan Maffe

Ge....[gevlekt] Maffe

 

Venlo PD1714-002   -   11-02-1714   -   afb. 41 nr. 4

1714 den 11 feb

Zacharias de vader Otto [niets geschreven]

de moeder Johanna Koutten

 

Venlo PD1714-003   -   00-00-1714   -   afb. 41 nr. 5 [ws. ook 11-02]

Anna Catri de vader Mach Deimmers

de moeder An Mach

 

nb onbekend van wiens hant het ondergeschreevene

is. i wäarschynlyk van den schoolmeester

in die tijt

 

Venlo PD1714-004   -   07-03-1714   -   afb. 41 nr. 6

den 7 maert een kind gedoopt den naam Johannes de

vader Thomas Gaerde van de moeder Helena Gaerde

de peter Johannes Kel, de metersche Niclaas Ael.

 

Venlo PD1714-005   -   08-03-1714   -   afb. 41 nr. 7

den 8 maert een kind gedoopt van Wilhelm la Cock waervan de

moeder is Maria Elizabeth Bolwater, de peter is Maarten Bolwater

het kinds naam is Martinus. de metersche Sybilla Bolwater.

 

Venlo PD1714-006   -   13-03-1714   -   afb. 41 nr. 8

den 13 meert een kind gedoopt met name Anna Catrina waer

van de vader is Hans Jacob Lihart, Mechtel Claasse, als getuijge

Albertus Merk van Ulm. de matersche Anna Catrina Visschers

 

Venlo PD1714-007   -   18-03-1714   -   afb. 41 nr. 9

den 18. maert een kind gedoopt de vader is Hermannus de Laet en

de moeder Maria Soutermans, de peters Pieter Jansse Heynen

en de mater Maria Fase de huisvrou van Hermannus Soetermans

de naam van t' kind is Margarita

 

[doorgehaalde inschrijving die verbeterd werd herhaald]

 

Venlo PD1714-008   -   01-04-1714   -   afb. 42 nr. 1

den 1. appril een kindt gedoopt, nahmens

Lambertus, de vader Johannes Raffaer

de moeder Catharina Dorquenet

gevatters

Friederick Noolens.

en Beatrix van Caem.

 

Venlo PD1714-009   -   01-04-1714   -   afb. 42 nr. 2

dito een kind gedopt, nahmens David.

de naame van de vader David Aves.

de naeme van de moeder Catharina

Baijgonne de nahme van de peter

Cornlis Foij, de nahme van de meterse

Elen Sletweet. van het meyt

van Duglas. Escosion

 

Venlo PD1714-010   -   02-04-1714   -   afb. 42 nr. 3

den 2 dito een kind gedoopt, waarvan de vader is Gabriel

Scholts de moeder Maria Louysa Beghtol, de naam

vant kint Johannes Bastian, de peter is Arnoldus

in de Betou, de meter de weduwe Johanna

Bockholt.

 

Venlo PD1714-011   -   06-04-1714   -   afb. 42 nr. 4

den 6. dito een kindt gedoopt waarvan de vader is Alexander

Rengers de moeder Johanna Cornelia van Vlissingen

de naam vant' kindt Abigail Cornelia.

de getuijgen de h. welgeboorne heer Gerrit Jan

Rengers en de h. wel geb. vroue Abigail van Benthem

geboren van Heukelom

 

Venlo PD1714-012   -   06-04-1714   -   afb. 42 nr. 5

noch een kind gedoopt met name Willem Frederik

waarvan de vader is Oluf Lasburg de moeder

Margarita de Jongstal

 

Venlo PD1714-013   -   06-04-1714   -   afb. 42 nr. 6

noch een kind gedoopt met den naam Catrina, synde

de vader Herman Coltfoort, de moeder Loorynes

 

Venlo PD1714-014   -   06-04-1714   -   afb. 42 nr. 7

item. een kind met name Joanna gedoopt synde

de vader Bertholdus Faber, de moeder Catharina

Mangens

 

Venlo PD1714-015   -   15-04-1714   -   afb. 42 nr. 8

den 15 april een kind gedoopt, met den naam Anneken, de

vader Jan Hendrik voor den Baem de moeder Ca-

tharina Margarita Gaarts de meterse Margareta

Boeks

 

Venlo PD1714-016   -   15-04-1714   -   afb. 42 nr. 9

item nog een kind gedoopt, met de naam Hans Jurgen

waarvan de vader is Philip Nagel soldaat int r(e)gtm.

van de hr. brigadier Berkoffer in de comp. van capt.

Seys de moeder Maria Manjoe. de peter Hans Jurgen

Hans Jurgen [sic], visser en tot meter Anna Catharina

Hinxter.

[in marge:] attest: den 3 juny 1719

 

Venlo PD1714-017   -   00-04-1714   -   afb. 42 nr. 10 [dag niet vermeld]

den april een kind gedoopt met den naam Frederyk

Jans, des vaders naam is Jan Frederyk Mulder

de moeder Gerdruit Hendriks.

 

Venlo PD1714-018   -   12-05-1714   -   afb. 42 nr. 11

den 12 may een kind gedoopt met den name Gertruit des

vaders naam is Jan d'Amaar Hennink de

moeder Anna Loskam, de peter Johannes

Moerman de meter Anna Gertruid Nounay.

 

Venlo PD1714-019   -   17-05-1714   -   afb. 42 nr. 12

den 17 may. een kind gedoopt met den naam Grietgen de vader

is Arrian Cornelis, en de moeder Stijntje Arians

 

Venlo PD1714-020   -   23-05-1714   -   afb. 43 nr. 1

den 23 may een kind gedoopt met den name van Cornelis

Everhardt, synde de vader Alexander van Omphal

capt. int regt. van syn excell. de generaal Slangeburg

en commandant vant fort s. Michel tot Venlo,

de moeder Gisberta Maria van Eck.

de peters Peter Cornelis van Eck professor juris

in de akademie tot Utregt, en Everhardt

Schuye consul van zyn k. m. van Sweden tot Stja-

montu in Spanjen

de meter juffr. Maria Adriana van Eck.

 

Venlo PD1714-021   -   21-06-1714   -   afb. 43 nr. 2

den 21 junius een kind gedoopt met de naam van Johannes

waarvan de vader is Hans Pieter Cons ende de moeder

Maria Catharina Thomas, de peter is Petrus Schuts

ende peete Anna Gertruy Rock.

 

Venlo PD1714-022   -   21-06-1714   -   afb. 43 nr. 3

dito een kind gedoopt met den name Symon, waarvan de

vader is Jacob Mees, de moeder Hendrina Mees;

[verder niets geschreven]

 

Venlo PD1714-023   -   12-08-1714   -   afb. 43 nr. 4

den 12 aug(ustus) een kind gedoopt met naame Maria Gertruid, waar-

van de vader is Serras Loman corporal onder het

rgmt. van excell. de hr. leut. g(ene)ra(a)l. van der Beeke

onder de comp. van de hr. capt. la Grange, de moeder

Anna Gertraid, de compeer Joh. Stets, de compeerse

Maria Smidtin.

 

nb. is hier en vervolgens van de hant van D C Ger-

hardus Hobbes geweesene pred. te Bethune

 

Venlo PD1714-024   -   02-09-1714   -   afb. 43 nr. 5

den 2 7temb(er) een kind gedoopt met den naam Hindricus

zijnde de vader Gerrijt Jeltis barbier onder

de compagnie van capitein Geselhoff

de moeder is Catharina Lulofs

 

Venlo PD1714-025   -   02-09-1714   -   afb. 43 nr. 6

den 2 7temb(er) een kind gedoopt met de naam Geeltie

zijnde de vader naam Bastian Bastian

ende moeders naam Trintje Bastians.

 

Venlo PD1714-026   -   03-09-1714   -   afb. 43 nr. 7

den 3 7t(em)b(er) een kind gedoopt met den naam Govert

zijnde de vaders name Drik van Reine

de moeders name is Catrina Joppe, de peters

name is Renier Verolvoet, de petersche

naam is Maria Spensers.

 

Venlo PD1714-027   -   18-10-1714   -   afb. 43 nr. 8

den 18 8b(er) een kind gedoopt met den naam Catrina Meijers

zijnde de vaders name Pphilippus Meijers. de

moeders name is Klaaske Meijers de peters

name Hindrik Namaer? peter. Catrina Creeft

de Geil petersche.

 

Venlo PD1714-028   -   02-11-1714   -   afb. 43 nr. 9

den 2 9(er) een kind gedoopt met den naam Aeltje Sij-

mijns. zijnde de vaders naam Simen Jans Faber.

de moeders naam Janke Jans.

 

Venlo PD1714-029   -   02-11-1714   -   afb. 43 nr. 10

dito een kind gedoopt met den naam Johan-

na, zijnde de vaders naam Drik Hindriks

de moeders naam Jenneke Jans.

 

Venlo PD1714-030   -   02-11-1714   -   afb. 43 nr. 11

dito. een kind gedoopt met den naam Jeltje

zijnde de vader naam Bardt Hansen

de moeders naam Johanna Hindriks.

 

Venlo PD1714-031   -   08-11-1714   -   afb. 44 nr. 1

den 8 9b(e)r 1714. een kind gedoopt met naam Anna Kristi-

na. de vaders naam Daniel Kool.

ende de moeders naam Fransina van

Breda de peters naam Johannes Wolters

de meters naam Anna Boeks.

 

Venlo PD1714-032   -   29-11-1714   -   afb. 44 nr. 2

den 29 dito. een kind gedoopt net naam Jasper. de vaders

naam Philippus Wolgh. de moeders naam

Anna Sierks.

 

Venlo PD1714-033   -   13-12-1714   -   afb. 44 nr. 3

den 13 xb(e)r een kind gedoopt met naam Louwerens,

de vaders naam is Louwerens Louewerens

de moeders naam is Margriet Pieters.