GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1712


Venlo PD1712-001   -   21-01-1712   -   afb. 36 nr. 2

1712 den 21 jan(uari)

Helena Elisabeth de vader Antoni Swarts

de moeder Anna Catrina Leijende[c]ker

getuijge

Helena Leijendecker wed(uw)e van wyle Adolf Herhuijse scout tot Naerde

en Anna Louisa van Gangelt wed Jan van Wel

 

Venlo PD1712-002   -   31-01-1712   -   afb. 36 nr. 3

den 31 jan Gerrit Gerritse

Hendrina Helmes egteluijden

een kind gedoopt Hendrick Willem

getuijge Hendrick Welle

 

Venlo PD1712-003   -   18-02-1712   -   afb. 36 nr. 4

den 18 feb(ruari)

Johannes de vader Jan Tele

de moeder Cornelia Blanken

getuyge

Maerten Bolwater en

Katrijna Wolters

 

Venlo PD1712-004   -   21-02-1712   -   afb. 36 nr. 5

1712 den 21 feb(ruari)

Helena de vader Michiel Sprenger

de moeder Petronella van Koutten

getuijge

mevr. Helena van Koutten

de hr. Johan Philippus Sprenger broeder van de vader

 

Venlo PD1712-005   -   10-03-1712   -   afb. 36 nr. 6

den 10 maert

Jacoba de vader Marcelis Geraarts

de moeder Sara vander Werke

getuijge

Willemina Geeraerts

 

Venlo PD1712-006   -   03-04-1712   -   afb. 36 nr. 7

aprilis den 3 Adam Geere

Anna Barbar Catrina egtelieden

een kind gedoopt Johannes Wilhelmus

getuijgen zijn

Johannes Wilhelmus Kons

Susanna Agnes [verder niets geschreven]

 

Venlo PD1712-007   -   24-04-1712   -   afb. 36 nr. 8

den 24 dito Leendert Jambo

Albertina Haijmans egteluyden

een kind gedoopt Swaantje

getuijge is Elisabeth van der Mast

 

Venlo PD1712-008   -   05-05-1712   -   afb. 37 nr. 1

maijus den 5 Matthijs Schaffir soldaat in het

   regiment van prins Willem de Hessen

Sijbilla Schafferin egteluyden

een kind gedoopt Andries Willem

 

Venlo PD1712-009   -   05-06-1712   -   afb. 37 nr. 2

den 5 junij

Peter Albertus de vader Peter Kock

de moeder Anna Geertcim Kock

getuijge

Peter Scuts

Ida van Wallen

 

Venlo PD1712-010   -   24-07-1712   -   afb. 37 nr. 3

den 24 juli

Annisk de vader Daniel Fockx

de moeder IJke Geurts

getuijge

Hendrikje Kersten

 

Venlo PD1712-011   -   24-07-1712   -   afb. 37 nr. 4

den selfde dito

Paulus de vader Aernold Haarsma

de moeder Josyna Hendrickx

getuijge

Paulus de Sougie Anna Krijnders

 

Venlo PD1712-012   -   18-08-1712   -   afb. 37 nr. 5

den 18 aug(ustus)

Johanna Maria Sara de vader Joh Steve Mulder

de moeder Anna Maria Cretavas..

 

Venlo PD1712-013   -   18-08-1712   -   afb. 37 nr. 6

Luijtje de vader Torale Luijtjens

de moeder Helena Torales

 

Venlo PD1712-014   -   28-08-1712   -   afb. 37 nr. 7

den 28 aug Willem Buckers

Maria Raeff

een kind gedoopt Gerritjen

getuijge zijn

Wessel Freericks

Willem Reusenk

Ida van Wallen

 

Venlo PD1712-015   -   15-09-1712   -   afb. 37 nr. 8

den 15 september Dott Botten

Ariaentje de Wijl

een kind gedoopt Christina

 

Venlo PD1712-016   -   25-09-1712   -   afb. 37 nr. 9

den 25 7ber

Geertruijt de vader Jan Gerts

de moeder Christina Jans

getuijge

Henricij inde Cuin

[....... gevlekt]

 

Venlo PD1712-017   -   30-09-1712   -   afb. 38 nr. 1

den 30 september Cadaretus Francijs

Barbara Tonnese egteluyden

getuijgen zijn

Jan Puerren

Maria Jorrense

een kind gedoopt een dogter Janskrone

 

Venlo PD1712-018   -   09-10-1712   -   afb. 38 nr. 2

den 9 octob

Anna de vader Lue Jacobs

de moeder Jonke Lue

 

Venlo PD1712-019   -   15-10-1712   -   afb. 38 nr. 3

den 15 dito

Hermannus de vader Joh Gimbel

de moeder Anna Quebe

 

Venlo PD1712-020   -   23-10-1712   -   afb. 38 nr. 4

den 23 oct. Hendrick Hendriks

Catharina Kreijenhoff egteluijden

een kind gedoopt Berendina

getuijgen zijn

Wilhelmus Harskamp

Aeltjen Floreijn

 

Venlo PD1712-021   -   27-10-1712   -   afb. 38 nr. 5

den 27 oct Gerrit van Hencken [onder voorbehoud, tekst sterk uitgelopen]

Margriet Vermeer egteluyden

een kind gedoopt Willem

getuijgen

Hendrick Lovers en Martijn Daemens

 

Venlo PD1712-022   -   03-11-1712   -   afb. 38 nr. 6

den 3 nov Hendrick Gerritse

Willem [sic] van Lamers egteluyden

een kind gedoopt Hendrick Gerrit

getuijgen zijn

Henricus Buickman

Anna [.... gevlekt]

 

Venlo PD1712-023   -   13-11-1712   -   afb. 38 nr. 7

den 13 nov Jan Bie

Anna van der Laer

het kind [onduidelijk gevlekt]

 

Venlo PD1712-024   -   23-11-1712   -   afb. 38 nr. 8

den 23 novemb

Lijdia de vader [... gevlekt] Cuzijn

de moeder Aeleyd Jans

 

Venlo PD1712-025   -   13-12-1712   -   afb. 38 nr. 9

den 13 decemb

Marcelis de vader Dirck van Keene

de moeder Katarina Joppe

 

Venlo PD1712-026   -   00-12-1712   -   afb. 38 nr. 10 [datum niet vermeld]

Cristina Maria Ludovica de vader Spunt Slarchs

de moeder Maria Elisabeth Spunt Slarchs

 

Venlo PD1712-027   -   26-12-1712   -   afb. 39 nr. 1

1712 den 26 decemb(er)

Elsa Margreta de vader Hans Herme Osterkamp

de moeder Elsa Maria