GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1707


1707

Venlo PD1707-001   -   06-01-1707   -   afb. 17 nr. 2

den 7 jann. Johanna Hendrika

de vader J: Janssens

de moeder Pieternelle Fransen

getuijge Hendrik van Anstee

Margriet de Vocht

 

Venlo PD1707-002   -   17-01-1707   -   afb. 17 nr. 3

den 17 jan: Joris Claessen

zijndde na het seggen der

moeder op zee ooverleden

en Grietje Martens egteluijden

twee kinderen gedoopt

Johannes en Cornelis

 

Venlo PD1707-003   -   20-02-1707   -   afb. 17 nr. 4

den 20 feb(ruari) het kind van Lenard Willemse

en Christina van Vogelsang

getuijge

Joh. Julius Smetman

en Antonetta van Vogelsanck

 

Venlo PD1707-004   -   07-04-1707   -   afb. 18 nr. 1

1707 aprillis den 7

Johanna Charlotto het kindt van Christoffel de Bos[ch]

commis van s lants magasijne van

oorloch en Katrina Elisabetha

de Kijser peters de edelm: heere

gedeputeerde uijt den raet van

staate aende Maes alhier te wete

Abram Scuijrman en Elke

Tamminga heeft inde plaets

van die heere gestaen de lt. Gerart

Adams

 

Venlo PD1707-005   -   22-04-1707   -   afb. 18 nr. 2

den 22 april

Anna het kindt van een Engels soldaet

genaemt Jan de moeder

Neeltje

 

Venlo PD1707-006   -   01-05-1707   -   afb. 18 nr. 3

den 1 maij

Sander het kindt van Donken

de moeder Katrijn

int regiment van Hebr[on]

 

Venlo PD1707-007   -   12-05-1707   -   afb. 18 nr. 4

1707 den 12 meij

Gerarda het kind van Reynier vander

Beke brigadier en gouvern.

van Venlo en Maria Buysero

 

Venlo PD1707-008   -   23-06-1707   -   afb. 18 nr. 5

den 23 junij

Jan het kindt van Jou Pammel soldaet

int regiment van Hebron de moeder

Alletta Bron

 

[doorgehaalde vervallen inschrijving van 26 juni]

 

Venlo PD1707-009   -   28-08-1707   -   afb. 18 nr. 7

den 28 augusti

Jacoba de vader Johannes Kronenburch

de moeder Aaltjen Jonckbloet

 

Venlo PD1707-010   -   04-09-1707   -   afb. 18 nr. 8

den 4 septemb(er)

Peter Willem de vader Johan Kock

de moeder Anna Geertruij Kork

getuijge Willem Klingenborch

Katrijna Tijswijn

 

Venlo PD1707-011   -   08-09-1707   -   afb. 18 nr. 9

den 8 7ber

Geeske de vader Rijneck Rijneckxe

de moeder Anna Marij Rijese

getuijge Francijntje Langeraet

 

Venlo PD1707-012   -   18-09-1707   -   afb. 19 nr. 1

den 18 sept(em)b(e)r 1707

Dirck Claessen

Christina Willems egteluijden

een kind gedoopt Gerrit

getuijgen zijn

Gerrit Bekers

Anna Marij

 

Venlo PD1707-013   -   30-09-1707   -   afb. 19 nr. 2

den 30 sept(ember) de luytenant Wolf int regiment

van de brigadier Aminama?

[niets geschreven]

het kind Johanna Adriana

 

Venlo PD1707-014   -   07-10-1707   -   afb. 19 nr. 3

den 7 octob. Hendrick Hendrickxe

de moeder Maria Lansslaet

het kindt Jacobus 

 

Venlo PD1707-015   -   01-12-1707   -   afb. 19 nr. 4

den 1 decem(er) de vader Jacob Hanse

de moeder Trijntje Hermes

het kindt Pieter

 

[op blz. 19:]

pro memoria

uit oude trouwboek in 4to. zyn

bij abuijs in't jaer 1700 en seven

door do. Schutter eenige gedoopte

kinderen aengetekent. dus mede

van het jaer 1708 en 9

 

Venlo PD1707-016   -   08-12-1707   -   afb. 20 nr. 1

den 8 xbris 1707

Daniel Martijn

Willemijn Martijn egteluijden

een kind gedoopt Abraham

getuijgen zijn

Abraham Bess

Grietje Mertens

 

Venlo PD1707-017   -   08-12-1707   -   afb. 20 nr. 2

den selvde dito

Anthoni Janssen

Geertruij Iselendoorn egteluijden

een kind gedoopt Nicolaes

getuijgen

Jan Teunis

Aaltje Teunis

 

Venlo PD1707-018   -   08-12-1707   -   afb. 20 nr. 3

dito Johannes Steenkiest

Johanna Stocks egteluijden

een kind gedoopt Anthonius

getuijgen zijn

Anthoni Lasal

Fenneke Mensinga

 

Venlo PD1707-019   -   11-12-1707   -   afb. 20 nr. 4

den 11xber Herbert Beekman

Willimina Kamerlinck

het kindt Hendrick

 

Venlo PD1707-020   -   15-12-1707   -   afb. 21 nr. 1 [twee dopelingen]

den 15 dec(em)bris Anthonij de Swartte

en Maria Catharina Leijendekker egteluijden

een kind gedoopt Jacobus Arnoldus

getuijgen zijn

Johannes Leijendekker

Arnoldus Foarnaij

Anna Catharina Heijnen huijsvrouw van

 Gerrit Adams.

de dochter van voorn: ouderen gedoopt Catharina Elisabeth

getuijgen zijn

G Snethlage predicant alhier

Louijsa van Gangelt huijsvrouw van

 Jan van Well schepen alhier

Catharina Pelssers huijsvrouw van

 Isaac Römer

 

Venlo PD1707-021   -   15-12-1707   -   afb. 21 nr. 2

dito Jan Abrahams en Marijke Janssen egteluijden

een kind gedoopt Abraham

getuijgen zijn

Abraham Janssen

en Anneken Fichters