GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1704


dewijl het blat aan deese plaatse behoorende bij

de verbinding van dit doop-boek in het einde van

t jaar 1747 niet weederom konde gehechte worden, soo

is het aangeteekende op t selve door do. Guilielmus

Guntherus Snethlage predikant ter deer tijt,

alhier wederom overgeboekt door do. Johannes

Grambusch predikant ter deeser tijt, en luit

van woort tot woort, als volgt:

 

Venlo PD1704-001   -   02-01-1704   -   afb. 11 nr. 5

den 2 januarij Andreas Stuart

Hendrica Ripperda - egteluijden

tweelingen gedoopt een soon, en een dogter

des soons naam is David, der dogter Maria

getuijgen David Ross

Maria Ripperda

 

februarius vacat

 

martius vacat

 

Venlo PD1704-002   -   24-04-1704   -   afb. 12 nr. 1

aprilis den 24

Marcelis Geerraerts

Sara van de Werk egteluijden

een kind gedoopt Johanna Cornelia

getuijgen zijn

Marcelis Geerraerts

Amilia Geerraerts

Johanna van Bel

 

majus

Venlo PD1704-003   -   08-05-1704   -   afb. 12 nr. 2

den 8 Gerrit Adams diaken alhier

en Anna Catharina Heijnen egteluijden

een kind gedoopt Johannes

getuijgen zijn

Hendrik Welters ouderling

Johanna Soetermans huisvrouw van

do. Arnoldus Hamboch

testor in fidem extracti

Johannes Grambusch

vdm et p:t: scriba

Venloo den 29ste decemb. 1747

 

Venlo PD1704-004   -   08-05-1704   -   afb. 12 nr. 3

eodem Harmen Florisz

en Steventje Arents egteluijden

een kind gedoopt Floris

getuijge is Jannetje de Belleker

 

junius

Venlo PD1704-005   -   08-06-1704   -   afb. 12 nr. 4

den 8 Hans Casper Genewit

Dorothea Genewit egteluijden

een kind gedoopt Johan Coenraet

de getuijgen sijn Coenraet Sipel Joan Joachim Floeck

 

Venlo PD1704-006   -   15-06-1704   -   afb. 12 nr. 5

den 15 dito

Conraad Hertis

Anna Barber egteluijden

een kind gedoopt Catharina

getuijge is Catharina Meijerin

 

julius vacat

 

augustus

Venlo PD1704-007   -   17-08-1704   -   afb. 13 nr. 1

den 17 Johan Hendrick Lemp majoor

vant fort st. Michiel

Dorothea Lemp egteluijden

een kind gedoopt Anna

getuijgen zijn Gerrit Adams

Anna van Nisius huisvrouw van D J: Rennet

 

september

Venlo PD1704-008   -   24-09-1704   -   afb. 13 nr. 2

den 24 Thomas Rains

Johanna Morgan egteluijden

een kind gedoopt Thomas

getuijgen Charles Banister

Jan Thailor

Elisabeth Lamb