GenBronnen

maas

Venlo protestantse dopen 1702


't doop-boek

nb is hier en vervolgens van de hant van d(omin)o Jacobus Rennet

waer in aengeteikent staen de naemen van

alle die kinderen, die hier sedert den 15 octob.

1702 in onse gereformeerde kerke binnen

Venlo sijn gedoopt geworden.

 

anno 1702.

Venlo PD1702-001   -   15-10-1702   -   afb. 6 nr. 1

den 15 octob. sijn gedoopt tweelingen, welkers

eene de naem is Jan Jurrien, 't ander Ca-

tharina Elisabet, vader Gerrit Janzen

de moeder Anna Maria Cleygermans

de getuigen van den eerste is de naem Jur-

rien Hendrik, de naem van den ander is Me-

chels Berns: de getuigens naemen van den

anderen kint sijn Joost Opsaegen en Apolo-

nia Janzen.

 

Venlo PD1702-002   -   19-11-1702   -   afb. 6 nr. 2

den 19 november Pieter Jans van Rijnen

Grietje Pieters echteluijden

een kind gedoopt Johanna

getuijgen

Hans Jurien Croon

en Catharina Croon

nb is het schrift

van d(omin)o G: W. Snet-

lage

geweesenen predikant in t leeger

 

Venlo PD1702-003   -   19-11-1702   -   afb. 6 nr. 3

dito - Caspar Coebli

Eva Felix egteluijden

een kind gedoopt Collebine

getuijgen

Coenraad Pasli Wolfgang Lutsig

Hendrik Muller Rachel Cubler

 

Venlo PD1702-004   -   03-12-1702   -   afb. 7 nr. 1

den 3 december Christiaan Monsen sold: onder de hr ov: Reinhart

Annetje Scheffers egteluiden

een kind gedoopt Anna Margaretha

 

Venlo PD1702-005   -   19-12-1702   -   afb. 7 nr. 2

den 19 decemb. is gedoopt Jenneke, de vader Albertus Maer-

tens, de moeder Henrina Teunitz sonder getui-

gen.

 

Venlo PD1702-006   -   24-12-1702   -   afb. 7 nr. 3

den 24sten decemb. sijn gedoopt tweelingen de naem van den een

Abraham, en den ander Isaak, de vader Isak Le-

feè, de moeder Janneke Jacobs, de getuigen van den

eerste is Elbert Joost en van den ander Johanna Cor-

nelisz.

 

Venlo PD1702-007   -   24-12-1702   -   afb. 7 nr. 4

den 24sten decemb. is gedoopt Jan, de vader Arnoldus Janzen, de

moeder Dirkje Reinders, de getuigen Reinier

Dirkx en Hilletje Reinders.