GenBronnen

maas

Swolgen huwelijken 1660-1669


Swolgen H1660-001   -   07-10-1660   -   blz. 36 nr. 18

a(nn)o 1660. 7 octob: contrax.

Joannes Schelbergh et Joanna Wolteri

praesent: Andrea Molitoris et Godefigidi

Petri.

 

Swolgen H1660-002   -   21-10-1660   -   blz. 36 nr. 19

21 octob: contrax.

Joannes Henrici Damen filius et Gertrudis

Joannis Fax in filia

praesent: Theodoro Henrici et Petro Berendonck

 

Swolgen H1661-001   -   06-02-1661   -   blz. 36 nr. 20

a(nn)o 1661 6 feb: contrax:

Matthias Mullenbroik Theodora Leonardi

praesent: Nicolao Erckens. Joanne Reneri.

 

Swolgen H1661-002   -   25-09-1661   -   blz. 36 nr. 21

25 septemb: contrax:

Antonius Petri et Joanna Andreae

praesent: Joannes Antonij Petro Choren.

 

Swolgen H1662-001   -   11-02-1662   -   blz. 36 nr. 22

a(nn)o 1662 11 feb: contrax.

Gerardus van den Broick. et Joanna de Middilick

praesent: Segerus Winandi et Jacobus Gilkes.

 

Swolgen H1662-002   -   21-06-1662   -   blz. 36 nr. 23

a(nn)o 1662 die 21 junij. contraxerun[t]

Joannes Hebben et Sijbilla Matthiae

praesent: Jacobo Joa(nn)is et Jacobo Winandi.

 

Swolgen H1663-001   -   18-08-1663   -   blz. 36 nr. 23

a(nn)o 1663. 18 augusti contrax.

Jacobus Huberti et Huberti Gosvini

filius cu(m) Agneta Nicolai Matthiae

Nicolai filia. praesent: Martino Jacobi

et Daniele Henrici.

 

Swolgen H1663-002   -   25-08-1663   -   blz. 36 nr. 24

a(nn)o 1663. die 25 august: contrax.

Joannes Gilis et Maria Peten.

praesent: Petro Coqui et Henrico Peten.

 

Swolgen H1663-003   -   28-10-1663   -   blz. 36 nr. 25

a(nn)o 1663 28 octob: contrax.

Joichimus Hebben et Joanna Joannis

de Dunck. praesent: Gerardus op gen Dunck

et Joa(nn)es Hebben. et alijs pluribus.

 

Swolgen H1664-001   -   25-05-1664   -   blz. 36 nr. 26

a(nn)o 1664. 25 maij contrax.

Joannes Petri. et Theodora Sijbilla

praesent: Jost Nielen. et Gerardus Middelick

 

finitur annus

 

nomina eorum qui sub me

contraxerunt matrimoniu(m)

Cornelio van den Berghe

pastore in Swollinghen.

anno 1665. 1 febru:

 

Swolgen H1665-001   -   01-02-1665   -   blz. 37 nr. 1

a(nn)o 1665 - 1 febru: contra-

xerunt matrimonium.

Gosuinus Huber. et Agatha Aerst

praesent: Jacobus Huber. Eerken Hennen.

 

Swolgen H1665-002   -   02-05-1665   -   blz. 37 nr. 2

a(nn)o 1665. 2 maij. contrax.

Henricus Driessen. Mechtilidis Schrinewerker

praesent: Gerardus Hoffmans. Leonardus Hoff-

mans.

 

Swolgen H1665-003   -   06-05-1665   -   blz. 37 nr. 3

a(nn)o 1665. 6 maij. contrax.

Joannes op gen Heij. Clara Lutten.

praesent: Casparus Mulders. Paulus op gen Heij

 

Swolgen H1666-001   -   03-11-1666   -   blz. 37 nr. 4

anno 1666. 3 nouembris

contraxerunt Jacob Martens et Trineken

Verbeken praesent: Joannes Erckens et Marten

Hares.

 

Swolgen H1667-001   -   12-02-1667   -   blz. 37 nr. 5

anno 1667. 12 februarij

contraxerunt Peeter Stienen en Berber

Alars praesent: Goessen Stienen et Jan

Stienen.

 

Swolgen H1667-002   -   24-08-1667   -   blz. 37 nr. 6

anno 1667 24 augusti contraxerunt

Herman aen de Ven en Heelken Erckens

praesent: Jan aen den Wildenacker

et Joannes Oemen.

 

Swolgen H1667-003   -   28-08-1667   -   blz. 37 nr. 7

1667 28 august: contraxerunt Peter

....ijs Janneman en Jenneken Speeken

praesent: Tys Aerst et Jan Oemen

 

Swolgen H1668-001   -   12-02-1668   -   blz. 37 nr. 8

1668 die 12 februarij contraxerunt Tys

Peeters et Merri Erckens praesent: Goessen

Doumen et Herman aen de Ven.

 

Swolgen H1668-002   -   24-06-1668   -   blz. 37 nr. 9

24 junij contraxerunt Peeter Hennekens en

Peeterken Peeters praesent: Tijs Peeters en

Jacob Hennekens.

 

Swolgen H1669-001   -   05-05-1669   -   blz. 37 nr. 10

anno 1669 5 maij contraxerunt

Jan Slenijts en Heelken Goeren praesent:

Denis Goeren en Jacob Oemen.

 

nomina eorum qui sub me

contraxerunt matrimonium

Jacobo Deckers deservitor

in Swollinghen. nunc vero pastori

 

Swolgen H1669-002   -   25-11-1669   -   blz. 37 nr. 11

anno 1669 25 nouembris

contraxerunt matrimonium

Peter Hebben ende Renken Renders

praesent: Peter Goeren, Wincken Hebben