GenBronnen

maas

Swalmen overlijdens 1795-1796


registrum sepultorum ecclesiæ parochialis

de Swalmen pro anno 1795.

 

januarius

Swalmen O1795-001   -   06-01-1795   -   FS afb. 783 nr. 1

op heden donderdagh den 8 januarij 1795 is

het lichaem van Gertrudis oud twelf jaeren

wettige dogter van Henricus Alers begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

6 deses smiddags ten elf uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-002   -   18-01-1795   -   FS afb. 783 nr. 2

op heden dijnsdagh den 20 januarij 1795 is

het lichaem van Joanna Ramaekers weduwe

van Jacobus Wijnands begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 18 deses ten 8

uren smorgens en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-003   -   20-01-1795   -   FS afb. 783 nr. 3

op heden woensdagh den 21 januarij 1795 is

het lichaem van Godefridus oud elf dagen wet-

tigen sone van Henricus Schrijnewerckers be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 20 deses smorgens ten vier uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-004   -   22-01-1795   -   FS afb. 783 nr. 4

op heden saterdagh den 24 januarij 1795

is het lichaem van Leonardus Janssen onge-

trouwt begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 22 deses snags ten elf

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1795 februarius

Swalmen O1795-005   -   12-02-1795   -   FS afb. 784 nr. 1

op heden saterdagh den 14 februarij 1795 is

het lichaem van Catharina Paulissen getrouwd

met Nicolaus Slabbers begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 12 deses

smorgens ten ses uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-006   -   21-02-1795   -   FS afb. 784 nr. 2

op heden maendagh den 23 februarij 1795 is

het lichaem van Henricus Ramaekers timmer-

man getrouwd met Cornelia Geraets begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

21 deses smorgens ten negen uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-007   -   23-02-1795   -   FS afb. 784 nr. 3

op heden woensdagh den 25 februarij 1795 is

het lichaem van Theodorus Joosten getrouwd

met Maria Essers begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 23 deses smorgens

ten elf uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

meert

Swalmen O1795-008   -   05-03-1795   -   FS afb. 784 nr. 4

op heden saterdagh den 7 meert 1795 is het

lichaem van Christiuna Houben getrouwd met

Petrus Ceuven begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 5 deses smorgens ten vijf

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-009   -   08-03-1795   -   FS afb. 784 nr. 5

op heden dijnsdagh den 10 meert 1795 is het

lichaem van Franciscus Alers getrouwd met

Catharina Willems begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 8 deses smor-

gens ten negen uren, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1795 meert

Swalmen O1795-010   -   11-03-1795   -   FS afb. 784 nr. 6

op heden vrijdagh den 13 meert 1795 is het

lichaem van Petrus Ceuven weduwnaar van

Christina Houben begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 11 deses smor-

gens ten drij uren, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

 

Swalmen O1795-011   -   11-03-1795   -   FS afb. 784 nr. 7

op heden vrijdagh den 13 meert 1795 is het

lichaem van Wilhelmus oud vier jaeren wet-

tigen sone van Christianus Bongaerts smid

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 11 deses savonts ten thien uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-012   -   24-03-1795   -   FS afb. 784 nr. 8

op heden donderdagh den 26 meert 1795 is

het lichaem van Elisabetha Gubbels weduwe

van Corst Joosten begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 24 deses smorgens

ten seven uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen O1795-013   -   31-03-1795   -   FS afb. 784 nr. 9

op heden donderdagh den 2 april 1795 is

het lichaem van Godefridus Evers getrouwd

met Eva Janissen begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 31 meert smorgens

ten negen uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-014   -   02-04-1795   -   FS afb. 784 nr. 10

op heden saterdagh den 4 april 1795 is

het lichaem van Petrus Lutters getrouwd

met Agnes Janssen begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 2 deses smorgens

ten negen uren, en heb ick pastoor dese ge-

tekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1795 april

Swalmen O1795-015   -   07-04-1795   -   FS afb. 785 nr. 1

op heden donderdagh den 9 april 1795 is

het lichaem van Petrus Rulkens getrouwd

met Sophia Ceuven begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 7 deses namiddagh

ten twe uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-016   -   11-04-1795   -   FS afb. 785 nr. 2

op heden maendagh den 13 april 1795 is

het lichaem van Conrardus Geraerts weduwe-

naer van Barbara Engelen begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 11 deses

smorgens ten vijf uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-017   -   12-04-1795   -   FS afb. 785 nr. 3

op heden maendagh den 14 april 1795 is

het lichaem van Robertus Pijpers weduwe-

naer van Gertrudis Geraerts begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 12

deses voormiddag ten elf uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

meij

Swalmen O1795-018   -   10-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 4

op heden sondagh den 10 meij 1795 is het

lichaem van het soontje eenen twelingh van

Mathias Aelen terstont na sijne geboorte over-

leden, begraven op den kerckhoff deser parochie

en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-019   -   10-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 5

op heden maendagh den 11 meij 1795 is het

lichaem van Mechtildis tweelingh oud eenen dagh wettige

dogter van Mathias Aelen begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 10

deses smorgens ten seven uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1795 meij

Swalmen O1795-020   -   10-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 6

op heden dijnsdagh den 12 meij 1795 is

het lichaem van Catharina Geraerts weduwe

van Lambertus Hendrickx begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 10 deses

smorgens ten ses uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J:A: Hennen pastor

 

Swalmen O1795-021   -   16-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 7

op heden maendag den 18 meij 1795 is het lichaem van

Mathias Evers getrouwd met Joanna Slabbers begraeven op

den kerkhof deser parochie, overleden den 16 desers ten helf

uren smorgens, en heb ik dezen pater geteekent.

f. W.A. van Ham recoll.

 

Swalmen O1795-022   -   16-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 8

op heden maendag den 18 meij 1795 is het

lichaem van Anna Catharina Wijnen

getrouwd met Joachim Bongaerts begraeven op

den kerkhof deser parochie, overleden den 16 deser

naer middag ten 3 ueren, en heb dezen pater geteekent.

f. W.A. van Ham recoll.

 

Swalmen O1795-023   -   19-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 9

op heden donderdag den 21 meij 1795. is het lichaem

van Reijnerus Beurskens weduwenaer van Elisabeth

Coenen, begraeven op den kerkhof deser parochie, overleden

den 19 deser voor middag ontrent 8 uren, en heb desen

geteekent. f. W.A. avn Ham recoll.

 

junius

Swalmen O1795-024   -   30-05-1795   -   FS afb. 785 nr. 10

op heden maendagh den 1 junij 1795 is

het lichaem van Joanna Pex weduwe van

Joannes Obers begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 30 meij ten

thien uren savonts en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

1795 meij

Swalmen O1795-025   -   08-06-1795   -   FS afb. 786 nr. 1

op heden den 10 junii 1795 is het lichaem van

Margaretha Mevissen getrouwd met Joannes Baptista

Vincens begraeven op den kerckhoff dezer parochie,

overleden den 8 dezes savonts ten 11 uren en heb

ick deze geteekent.

J:W: Keulers pastori assistens

 

Swalmen O1795-026   -   16-06-1795   -   FS afb. 786 nr. 2

op heden den 18 junii 1795 is het lichaem van Helena

Gubbels getrouwd met Bartholomeus Klumpkens begraeven

op den kerckhoff dezer parochie, overleden den 16 dezes

naermiddagh en heb ik deze geteekent.

J:W: Keulers assistens pastori

 

Swalmen O1795-027   -   23-06-1795   -   FS afb. 786 nr. 3

op heden donderdagh den 25 junii 1795 is

het lichaem van Joanna Slabbers weduwe van

Mathias Evers begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 23 deses smorgens ten

seven uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

Swalmen O1795-028   -   26-06-1795   -   FS afb. 786 nr. 4

op heeden sondagh den 28 junii 1795 is

het lichaem van Bartholomeus Clumpkens

weduwenaer van Helena Gubbels begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 26 deses smorgens ten negen uren, en heb

ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-029   -   27-06-1795   -   FS afb. 786 nr. 5

op heden maendagh den 29 junii 1795 is

het lichaem van Jacobus Emets pagter getrouwd

met Elisabetha Wijnen begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 27

deses smorgens ten agt uren en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

1795 julius

Swalmen O1795-030   -   05-07-1795   -   FS afb. 786 nr. 6

op heden maendagh den 6 julii 1795 is

het lichaem van Gertrudis Janssen getrouwd

met Cornelis van Keeken schepen begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 5 deses smorgens ten vijf uren, en heb

ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-031   -   05-07-1795   -   FS afb. 786 nr. 7

op heden dijnsdagh den 7 julii 1795 is

het lichaem van Cornelis van Keeken schepen

weduwenaer van Gertrudis Janssen begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

5 deses snags ten elf uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-032   -   11-07-1795   -   FS afb. 786 nr. 8

op heden sondagh den 12 julii 1795 is het

lichaem van Hendrina Deders weduwe van Hen-

ricus Kessels begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 11 deses smorgens ten

vier uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-033   -   18-07-1795   -   FS afb. 786 nr. 9

op heden maendagh den 20 julii 1795 is

het lichaem van Maria Stockx getrouwd met

Joannes Hermans begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 18 deses smor-

gens ten seven uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

augustus

Swalmen O1795-034   -   21-08-1795   -   FS afb. 786 nr. 10

op heden saterdagh den 22 augustus 1795 is

het lichaem van eene vreemde volgens hare passe-

poort genoemt Jeanne Pasque van Luijck uyt

de parochie van st. Thomas begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden alhier den

21 deses smorgens ten vijf uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

september

Swalmen O1795-035   -   01-09-1795   -   FS afb. 787 nr. 1

op heden woensdagh den 2 september 1795

is het lichaem van Henricus oud 17 maenden

onwettigen sone van Gertrudis Beurskens

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 1 deses smorgens ten negen uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-036   -   03-09-1795   -   FS afb. 787 nr. 2

op heden vrijdagh den 4 september 1795 is

het lichaem van Maria Geenen getrouwd met

Petrus Geerlings begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 3 deses smorgens ten

ses uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-037   -   05-09-1795   -   FS afb. 787 nr. 3

op heden sondagh den 6 september 1795 is

het lichaem van Maria Sibilla oud twe maen-

den wettige dogter van Petrus Veerlings begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

5 deses smorgens ten seven uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-038   -   12-09-1795   -   FS afb. 787 nr. 4

op heden sondagh den 13 september 1795 is

het lichaem van Joannes Gubbels getrouwd

met Cornelia Theelen begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 12 deses

smorgens ten drij uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

october

Swalmen O1795-039   -   01-10-1795   -   FS afb. 787 nr. 5

op heden vrijdagh den 2 8ber 1795 is alhier

voorsien sijnde met de h. sacramenten begraven

Janeton Flament geboren tot Cheratte en woon-

agtigh in de heerlijckheijt van Herstal-Wandre

weduwe van Hubert Bastin, de 1 deses hier

kranck aenkomende overleden.

J:A: Hennen pastor.

 

1795 october

Swalmen O1795-040   -   08-10-1795   -   FS afb. 787 nr. 6

op heden vrijdagh den 9 8ber 1795 is het

lichaem van Joannes oud een jaer wettigen

sone van Petrus Conen begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 8 deses ten

negen uren smorgens en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-041   -   09-10-1795   -   FS afb. 787 nr. 7

op heden saterdagh den 10 8ber 1795 is het

lichaem van Helena oud drij jaeren wettige

dogter van Joannes Timmermans begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den 9

deses smorgens ten ses uren en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

Swalmen O1795-042   -   12-10-1795   -   FS afb. 787 nr. 8

op heden woensdagh den 14 8ber 1795 is het

lichaem van Joannes Gubbels weduwenaer van

Cornelia Smeets begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 12 deses namid-

dagh ten vier uren, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-043   -   23-10-1795   -   FS afb. 787 nr. 9

op heden saterdagh den 24 8ber 1795 is het

lichaem van Henricus oud 14 jaeren wettigen

sone van Joannes Cremer smid begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den 23

deses smorgens ten drij uren en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

november

Swalmen O1795-044   -   22-11-1795   -   FS afb. 787 nr. 10

op heden dijnsdagh den 24 9ber 1795 is

het lichaem van Cornelis Blomers timmer-

man getrouwd met Maria Conen begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 22 deses smorgens ten vijf uren, en heb

ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1795 december.

Swalmen O1795-045   -   04-12-1795   -   FS afb. 788 nr. 1

op heden sondagh den 6 december 1795 is

het lichaem van Petrus Maessen getrouwd met

Joanna Geraets, begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 4 deses smorgens

ten drij uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

Swalmen O1795-046   -   13-12-1795   -   FS afb. 788 nr. 2

op heden dijnsdagh den 15 december 1795 is

het lichaem van Godefridus van der Loo ge-

trouwt met Joanna Evers begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 13 deses

savonts ten vijf uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-047   -   13-12-1795   -   FS afb. 788 nr. 3

op heden dijnsdagh den 15 december 1795

is het lichaem van Catharina Tegelbeckers

getrouwd met Henricus Engels kledermaeker

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 13 deses smorgens ten vijf uren,

en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1795-048   -   24-12-1795   -   FS afb. 788 nr. 4

op heden saterdagh den 26 december 1795

is het lichaem van Henricus Vermeulen

ongetrouwd begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 24 deses savonts

ten vijf uren, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

registrum sepultorum ecclesia parochialis

de Swalmen pro anno 1796

 

januarius

Swalmen O1796-001   -   12-01-1796   -   FS afb. 799 nr. 1

op heden woensdagh den 13 ja[nu]arij 1796 is het

lichaem van Joannes Janssen weduwenaer van

Bertha Conen begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 12 deses smorgens ten

twe uren en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-002   -   23-01-1796   -   FS afb. 799 nr. 2

op heden saterdagh den 23 ja(nu)arij 1796 is het

lichaem van het dogterken van Petrus Alberts

terstont naer sijne [sic: haere] geboorte overleden, begraven

op den kerckhoff deser parochie, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-003   -   22-01-1796   -   FS afb. 799 nr. 3

op heden saterdagh den 23 ja(nu)arij 1796 is

het lichaem van Aldegonda onwettige dogter

van Gertrudis Gubbels begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 22 deses

smorgens ten seven uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

meert

Swalmen O1796-004   -   02-03-1796   -   FS afb. 799 nr. 4

op heden vrijdagh den 4 meert 1796 is het

lichaem van Joannes Sillen weduwenaer van

Gertrudis Schonenbergh begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 2 deses

savonts ten ses uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1796 meert

Swalmen O1796-005   -   19-03-1796   -   FS afb. 800 nr. 1

op heden maendagh den 21 meert1796 is

het lichaem van Silvester Peters ongetrouwd

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 19 deses savonts ten seven uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-006   -   21-03-1796   -   FS afb. 800 nr. 2

op heden dijnsdagh den 22 meert 1796 is het

lichaem van Petrus oud twe maenden wettigen

sone van Fredericus Slabbers begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 21 deses

smorgens ten vier uren, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-007   -   23-03-1796   -   FS afb. 800 nr. 3

op heden donderdagh den 24 meert1796 is

het lichaem van Sophia oud een en een half

jaer wettige dogter van Petrus Geerlings

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 23 deses smorgens ten seven

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

april

Swalmen O1796-008   -   15-04-1796   -   FS afb. 800 nr. 4

op heden saeterdagh den 16 april 1796 is het lichaem van

Jacomijn oud ontrent drij jaeren wettige dogter van Ludovicus

Heuts begraeven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 15 deses smorgens ten 9 uren, en heb ik dese

geteekent.

JW: Keulers pastori assistens.

 

april

Swalmen O1796-009   -   17-04-1796   -   FS afb. 800 nr. 5

op heden maendagh den 18 april is

het lichaem van Elisabetha oud vier maenden

wettige dogter van Ludovicus Heuts begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

17 deses smorgens ten negen uren en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-010   -   22-04-1796   -   FS afb. 800 nr. 6

op heeden saeterdaeg den 23 april 1796 is het lichaem van

Joanna oud vier jaeren, wettige dogter van Glaudius van Hooren

begraeven op den kerckhoff deser parochie, overleden den 22 deses

smorgens ten thien uren, en heb ik dese geteekent.

JW: Keulers pastori assistens.

 

meij

Swalmen O1796-011   -   03-05-1796   -   FS afb. 800 nr. 7

op heden woensdagh den 4 meij 1796 is het

lichaem van Catharina oud agt jaeren wettige

dogter van Petrus Geerlings begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 3 deses smorgens

ten negen uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor

 

Swalmen O1796-012   -   09-05-1796   -   FS afb. 800 nr. 8

op heden dijnsdagh den 10 meij 1796 is het lich-

aem van Maria Elisabetha oud twe jaeren wettige

dogter van Henricus Engels kledermaeker begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

9 deses smorgens ten drij uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-013   -   25-05-1796   -   FS afb. 800 nr. 9

op heden donderdagh den 26 meij 1796 is

het lichaem van Joannes oud thien weeken

wettigen sone van Henricus Theelen begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

25 deses smorgens ten drij uren, en heb ick

pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1796 junius

Swalmen O1796-014   -   31-05-1796   -   FS afb. 801 nr. 1

op heden woensdagh den 1 junii 1796 is het

lichaem van Gertrudis oud agt jaeren wettige

dogter van Henricus Theelen begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 31 meij

smorgens ten drij uren, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-015   -   01-06-1796   -   FS afb. 801 nr. 2

op heden donderdagh den 2 junii 1796 is

het lichaem van Gertrudis oud twe jaeren en

een half onwettige dogter van Sophia Clumpkens

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 1 deses smorgens ten vier uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-016   -   10-06-1796   -   FS afb. 801 nr. 3

op heden saterdagh den 11 junij 1796 is het

lichaem van Joannis oud vier jaeren wettigen

sone van Joannes Beeck begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 10 deses ten

viif uren smorgens, en heb ick pastoor dese

getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1796-017   -   19-06-1796   -   FS afb. 801 nr. 4

op heden dijnsdagh den 21 junii 1796 is het

lichaem van Petrus oud drij jaeren wettigen sone

van Petrus Abels begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 19 deses savonts ten seven

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

julius

Swalmen O1796-018   -   19-07-1796   -   FS afb. 801 nr. 5

op heden woensdagh den 20 julij 1796 is het

lichaem van Joanna oud een jaer wettige

dogter van Joannes Kessels begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 19 deses

smorgens ten drij uren, en heb ick pastoor

dese getekent.

J:A: Hennen pastor.

 

1796 augustus

Swalmen O1796-019   -   30-07-1796   -   FS afb. 801 nr. 6

op heden maendagh den 1 aug(u)sti 1796 is het

lichaem van Jacobus Beeck pagter weduwenaer

van Gertrudis Clerx begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 30 julij smorgens

ten vier uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J:A: Hennen pastor.