GenBronnen

maas

Swalmen overlijdens 1785-1789


registrum mortuorum nec non sepulto-

rum ecclesiæ parochialis de Swalmen

pro anno 1785

 

januarius

Swalmen O1785-001   -   05-01-1785   -   FS afb. 1785-18 nr. 1

op heden donderdagh den 6 januarii des

jaers 1785 is het lichaem van Mechtildis

oud ontrent 20 maenden, wettige dogter

van Bartholomæus Geraerts daghuijrder

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 5 deses smorgens ten ses uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-002   -   16-01-1785   -   FS afb. 1785-18 nr. 2

op heden maendagh den 17 januarii des

jaers 1785 is het lichaem van Joannes

oud thien jaeren wettigen sone van Gode-

fridus Meerts daghuijrder begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 16

deses smorgens ten 7 uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-003   -   08-02-1785   -   FS afb. 1785-18 nr. 3

op heden donderdagh den 10 februarii des

jaers 1785 is het lichaem van Elisabetha

Kessels weduwe van Quirinus Schreurs

begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 8 deses smorgens ten 6 uren,

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-004   -   16-02-1785   -   FS afb. 1785-18 nr. 4

op heden donderdagh den 17 februarii des

jaers 1785 is het lichaem van Henricus

oud ontrent twe jaeren wettigen sone

van Petus Vermeulen ackerman begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 16 deses smorgens ten 6 uren, en heb

ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

1785 februarius

Swalmen O1785-005   -   16-02-1785   -   FS afb. 1785-19 nr. 1

op heden donderdagh den 17 februarii des

jaers 1785 is het lichaem van Mathia

Sijbers getrouwd met Henricus Albers decker

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 16 deses smorgens ten 7 uren,

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-006   -   18-02-1785   -   FS afb. 1785-19 nr. 2

op heden donderdagh den 19 februarii des jaers

1785 is het lichaem van Maria Catharina

oud ses jaeren en een half, wettige dogter

van Bartholomæus Geraets daghuijrder, be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 18 deses smorgens ten 8 uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-007   -   26-02-1785   -   FS afb. 1785-19 nr. 3

op heden sondagh den 27 februarii des jaers

1785 is het lichaem van Joannes Henricus

oud drij weeken wettigen sone van Mathias

Heuts barbier, begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 26 deses smor-

gens ten 6 uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-008   -   27-02-1785   -   FS afb. 1785-19 nr. 4

op heden maendagh den 28 februarii des jaers

1785 is het lichaem van Stephenus Schrijnwerc-

kers daghuijrder getrouwd met Catharina Smeets

begraven op den kerckhoff deser parochie over-

leden den 27 deses smorgens ten 5 uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

meert

Swalmen O1785-009   -   28-02-1785   -   FS afb. 1785-19 nr. 5

op heden dijnsdagh den 1 meert 1785 is het

lichaem van Joannes oud negen jaeren wettigen

sone van Jacobus Schrijnwerckers beenhouwer

begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 28 februarii smorgens ten 7

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

1785 meert

Swalmen O1785-010   -   27-02-1785   -   FS afb. 1785-20 nr. 1

op heden dijnsdagh den 1 meert des jaers 1785

is het lichaem van Joannes Verheggen sche-

pen weduwenaer van Catharina Gijsbers be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 27 februarii smorgens ten 3 uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-011   -   28-02-1785   -   FS afb. 1785-20 nr. 2

op heden woensdagh den 2 meert des jaers

1785 is het lichaem van Mechtildis Loijs

jongedogter begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 28 februarii namiddagh

ten 2 uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-012   -   01-03-1785   -   FS afb. 1785-20 nr. 3

op heden woensdagh den 2 meert des jaers

1785 is het lichaem van Mathias oud 18

maenden wettigen sone van Theodorus Clump-

kens ackerman begraven op den kerckhoff

deser parochie overleden den 1 deses smorgens

ten 6 uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-013   -   01-03-1785   -   FS afb. 1785-20 nr. 4

op heden donderdagh den 3 meert des jaers

1785 is het lichaem van Jacobus Crijns

ackerman getrouwd met Agnes Naus

begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 1 deses smorgens ten elf uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-014   -   02-03-1785   -   FS afb. 1785-20 nr. 5

op heden vrijdagh den 4 meert des jaers 1785

is het lichaem van Henricus Joosten onge-

trouwt begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 2 deses smorgens ten elf uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor.

 

1785 meert

Swalmen O1785-015   -   06-03-1785   -   FS afb. 1785-21 nr. 1

op heden maendagh den 7 meert des jaers 1785

is het lichaem van een soontje van Franciscus

Peters ackerman begraven op den kerckhoff deser

parochie, den 6 deses namiddagh ten 2 uren

naer sijne geboorte terstont overleden.

J: A: Hennen pastor.

 

Swalmen O1785-016   -   07-03-1785   -   FS afb. 1785-21 nr. 2

op heden woensdagh den 9 meert des jaers

1785 is het lichaem van Mechtildis Smeets

getrouwd met Joannes Bosch stroijdecker, be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 7 deses savonts ten negen uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-017   -   15-03-1785   -   FS afb. 1785-21 nr. 3

op heden woensdagh den 16 meert des jaers 1785

is het lichaem van Albertus Conen daghuijrder

getrouwd met Anna Houben begraven op den

kerckhoff deser parochie overleden den 15 deses

snags ten vier uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-018   -   16-03-1785   -   FS afb. 1785-21 nr. 4

op heden donderdagh den 17 meert des jaers 1785

is het lichaem van Hermanus oud 11 maenden

wettigen sone van Arnoldus Beurskens ackerman

begraven op den kerckhoff deser parochie overleden

den 16 deses smorgens ten 6 uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-019   -   22-03-1785   -   FS afb. 1785-21 nr. 5

op heden woensdagh den 23 meert des jaers

1785 is het lichaem van Gerardus oud ontrent

drij jaeren wettigen sone van Caspar Verheggen

ackerman begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 22 deses smorgens ten

4 uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-020   -   23-03-1785   -   FS afb. 1785-21 nr. 6

op heden donderdagh den 24 meert des jaers

1785 is het lichaem van Henricus Albers

stroijdecker weduwenaer van Mathia Sijbers

begraven op den kerckhoff deser parochie over-

leden den 23 deses smorgens ten drij uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1785 meert

Swalmen O1785-021   -   26-03-1785   -   FS afb. 1785-22 nr. 1

op heden sondagh den 27 meert des jaers

1785 is het lichaem van Joannes Albertus

oud 13 maenden wettigen sone van Joannes

Geraerds ackerman begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 26 deses smorgens

ten vijf uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-022   -   26-03-1785   -   FS afb. 1785-22 nr. 2

op heden maendagh den 28 meert des jaers

1785 is het lichaem van Henricus Herop ac-

kerman getrouwd met Catharina Gravers be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 26 deses savonts ten 9 uren en heb

ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

aprill

Swalmen O1785-023   -   31-03-1785   -   FS afb. 1785-22 nr. 3

op heden saterdagh den 2 april des jaers 1785

is het lichaem van Joannes Clumpkens daghuijrder

weduwenaer van Mechtildis Blomers begraven

op den kerckhoff deser parochie overleden den

31 meert smiddaghs ten 2 uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-024   -   02-04-1785   -   FS afb. 1785-22 nr. 4

op heden maendagh den 4 april des jaers 1785

is het lichaem van Petronella oud seve jaeren

en een half wettige dogter van Peter Geerlings

daghuijrder begraven op den kerckhoff deser

parochie overleden den 2 deses snags ten elf

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-025   -   02-04-1785   -   FS afb. 1785-22 nr. 5

op heden maendagh den 4 april des jaers

1785 is het lichaem van Catharina Even we-

duwe van Stephanus Schrijnwerckers daghuijr-

der begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 2 deses namiddagh ten vijff uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1785 april

Swalmen O1785-026   -   04-04-1785   -   FS afb. 1785-23 nr. 1

op heden woensdagh den 6 april des jaers 1785

is het lichaem van Angelina oud ontrent drij

jaeren wettige dogter van Sebastianus Sanders

pagter begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 4 deses savonts ten elf uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-027   -   10-04-1785   -   FS afb. 1785-23 nr. 2

op heden dijnsdagh den 12 april des jaers

1785 is het lichaem van Godefridus oud

ontrent twe jaeren wettigen sone van Paulus

Janssen sadelaer, begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 10 deses savonts

ten thien uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-028   -   12-04-1785   -   FS afb. 1785-23 nr. 3

op heden woensdagh den 13 april des jaers

1785 is het lichaem van Maria oud acht

jaeren wettige dogter van Peter Hawinckel

daghuijrder begraven op den kerckhoff deser

parochie overleden den 12 deses smorgens

ten drij uren en heb ick pastoor dese ge-

tekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-029   -   13-04-1785   -   FS afb. 1785-23 nr. 4

op heden vrijdagh den 15 april des jaers 1785

is het lichaem van Alexander Joannes Jose-

phus oud twe jaeren en vier maenden wet-

tigen sone van den heere Joannes

Henricus Dresens secretarius der heerlijckheden

Swalmen en Asselt begraven op den kerckhoff

deser parochie overleden den 13 deses savonts

ten thien uren en heb ick pastoor dese ge-

tekent. J: A: Hennen pastor

 

meij

Swalmen O1785-030   -   01-05-1785   -   FS afb. 1785-23 nr. 5

op heden maendagh den 2 meij des jaers 1785

is het lichaem van Martinus Dousen acker-

man weduwenaer van Mechtildis Janssen be-

graven op den kerckhoff deser parochie over-

leden den 1 deses snags ten twe uren en heb

ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1785 meij

Swalmen O1785-031   -   04-05-1785   -   FS afb. 1785-24 nr. 1

op heden donderdagh den 5 meij des jaers 1785

is het lichaem van Petrus oud ontrent vijf

maenden wettigen sone van Sebastianus Janissen

daghuijrder begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie overleden den 4 deses smorgens ten drij

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-032   -   17-05-1785   -   FS afb. 1785-24 nr. 2

op heden donderdagh den 19 meij des jaers

1785 is het lichaem van Agnes Claessens weduwe

van Joannes Janssen daghuijrder begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den 17

deses smorgens ten ses uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

junius

Swalmen O1785-033   -   02-06-1785   -   FS afb. 1785-24 nr. 3

op heden saterdagh den 4 junii des jaers 1785

is het lichaem van Henricus Hawinckel ac-

kerman getrouwd met Eva Lutters begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

2 deses smorgens ten seven uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

october

Swalmen O1785-034   -   07-10-1785   -   FS afb. 1785-24 nr. 4

op heden saterdagh den 8 october des jaers 1785

is het lichaem van Jda oud seven jaeren wettige

dogter van Petrus Evers daghuijrder begraven

op den kerckhoff deser parochie overleden den

7 deses smorgens ten vijf uren en heb ick pas-

toor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

november

Swalmen O1785-035   -   15-11-1785   -   FS afb. 1785-24 nr. 5

op heden donderdagh den 17 november des

jaers 1785 is het lichaem van Petrus

Getzel metselaer getrouwd met Joanna

Rosen begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 15 deses smorgens ten

6 uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1785 december

Swalmen O1785-036   -   08-12-1785   -   FS afb. 1785-25 nr. 1

op heden vrijdagh den 9 december des jaers

1785 is het lichaem van Maria Gertrudis oud

vijfthien dagen wettige dogter van Conrardus

Geraerts koopman begraven op den kerckhoff deser

parochie overleden den 8 deses smorgens ten vijf

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-037   -   11-12-1785   -   FS afb. 1785-25 nr. 2

op heden maendagh den 12 december des jaers

1785 is het lichaem van Joannes Dousen

dienstknegt ongetrouwd begraven op den kerck-

hoff deser parochie overleden den 11 deses ten

drij uren smorgens en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1785-038   -   13-12-1785   -   FS afb. 1785-25 nr. 3

op heden woensdagh den 14 december des jaers

1785 is het lichaem van Wilhelmus oud vier-

thien dagen wettigen sone van Joannes Ha-

winckel daghuijrder begraven op den kerckhoff

deser parochie overleden den 13 deses smorgens

ten vijf uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

registrum defunctorum ac sepultorum

ecclesiæ parochialis de Swalmen

pro anno 1786

 

Swalmen O1786-001   -   05-01-1786   -   FS afb. 1786-22 nr. 1

op heden saterdagh den 7 januarii des jaers

1786 is het lichaem van Godefridus Heuts

kledermaeker getrouwd met Catharina Kuijpers

begraven op den kerckhoff deser parochie over-

leden den 5 deses smorgens ten drij uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

februarius

Swalmen O1786-002   -   01-02-1786   -   FS afb. 1786-22 nr. 2

op heden vrijdagh den 3 februarii des jaers

1786 is het lichaem van Catharina oud ontrent

seven jaeren wettige dogter van Casparus Ver-

heggen ackerman begraven op den kerckhoff

deser parochie overleden den 1 deses smorgens

ten acht uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-003   -   11-02-1786   -   FS afb. 1786-22 nr. 3

op heden maendagh den 13 februarii des jaers

1786 is het lichaem van Gertrudis Janssen we-

duwe van Simon Wijnands ackerman begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

11 deses smorgens ten vijf uren, en heb ick pas-

toor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-004   -   24-02-1786   -   FS afb. 1786-22 nr. 4

op heden vrijdagh den 24 februarii des jaers 1786

is het lichaem van het soontje van Cornelis

Blomers schrijnwercker begraven op den kerckhoff

deser parochie, terstont naer sijne geboorte overleden

en heb ick pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

meert

Swalmen O1786-005   -   09-03-1786   -   FS afb. 1786-22 nr. 5

op heden saterdagh den 11 meert des jaers 1786

is het lichaem van Cornelia Paulissen weduwe

van Wilhelmus Dirckx begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 9 deses ten

vijf uren smorgens, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1786 meert

Swalmen O1786-006   -   21-03-1786   -   FS afb. 1786-23 nr. 1

op heden woensdagh den 22 meert 1786

is het lichaem van Gerardus oud eenen dagh

wettigen sone van Arnoldus Geraerts smid

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 21 deses smorgens ten vijf uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-007   -   23-03-1786   -   FS afb. 1786-23 nr. 2

op heden saterdagh den 25 meert 1786 is het

lichaem van Angelina Peggen getrouwd met

Petrus Kuijpers ackerman begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 23

deses smorgens ten ses uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

april

Swalmen O1786-008   -   17-04-1786   -   FS afb. 1786-23 nr. 3

op heden dijnsdagh den 18 april des jaers

1786 is het lichaem van Maria Gertrudis oud

ontrent vijf maenden wettige dogter van Joannes

Heijnen ackerman begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 17 deses smorgens

ten drij uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

meij

Swalmen O1786-009   -   02-05-1786   -   FS afb. 1786-23 nr. 4

op heden donderdagh den 4 meij des jaers 1786

is het lichaem van Maria Mols getrouwd met

Servatius Tinnemans pagter begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 2 deses namiddag

ten 3 uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-010   -   15-05-1786   -   FS afb. 1786-23 nr. 5

op heden woensdagh den 17 meij des jaers 1786

is het lichaem van Mathias Slabbers dienstknegt

ongetrouwd begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 15 deses namiddagh ten

vijf uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1786 meij

Swalmen O1786-011   -   17-05-1786   -   FS afb. 1786-24 nr. 1

op heden donderdagh den 18 meij des jaers 1786

is het lichaem van Arnoldus oud vier jaeren

wettigen sone van Franciscus Alers ackerman

begraven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 17 deses namiddagh ten een ure, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-012   -   23-05-1786   -   FS afb. 1786-24 nr. 2

op heden donderdagh den 25 meij des jaers 1786

is het lichaem van Franciscus Slabbers getrouwd met

Christina Mulders begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 23 deses smorgens ten negen

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

julius

Swalmen O1786-013   -   13-07-1786   -   FS afb. 1786-24 nr. 3

op heden vrijdagh den 14 julii des jaers 1786 is

het lichaem van Christina oud 22 maenden wettige

dogter van Mathias Evers ackerman begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den 13

deses smorgens ten ses uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-014   -   21-07-1786   -   FS afb. 1786-24 nr. 4

op heden saterdagh den 22 julii des jaers 1786

is het lichaem van Adamus oud 12 jaeren wet-

tigen sone van Henricus Claessens daghuijrder

begraven op den kerckhoff deser parochie, overle-

den den 21 deses smorgens ten vier uren, en heb

ick pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

september

Swalmen O1786-015   -   01-09-1786   -   FS afb. 1786-24 nr. 5

op heden sondagh den 3 september des jaers

1786 is het lichaem van Servatius Tinnemans

pagter weduwenaer van Maria Mols begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

1 deses namiddagh ten vijf uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

1786 september

Swalmen O1786-016   -   01-09-1786   -   FS afb. 1786-25 nr. 1

op heden sondagh den 3 september des jaers

1786 is het lichaem van Gerardus Janssen

ongetrouwd begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 1 deses smorgens ten

ses uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-017   -   22-09-1786   -   FS afb. 1786-25 nr. 2

op heden sondagh den 24 september des jaers

1786 is het lichaem van Anna Geraerts getrouwd

met Arnoldus Beurskens ackerman, begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden den

22 deses savonts ten negen uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

october

Swalmen O1786-018   -   03-10-1786   -   FS afb. 1786-25 nr. 3

op heden woensdagh den 4 october des jaers 1786

is het lichaem van het soontje van Joannes Bap-

tista Vincent terstont naer sijne geboorte overleden,

begraven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 3 deses smorgens ten vijf uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-019   -   03-10-1786   -   FS afb. 1786-25 nr. 4

op heden woensdagh den 4 october des jaers 1786

is het lichaem van Maria Gertrudis oud ses maen-

den wettige dogter van Hermanus Smeets daghuijr-

der, begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 3 deses snags ten drij uren, en heb

ick pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-020   -   04-10-1786   -   FS afb. 1786-25 nr. 5

op heden donderdagh den 5 october des jaers

1786 is het lichaem van Mechtildis oud 14

maenden wettige dogter van Jacobus Clumpkens

daghuijrder, begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 4 deses smorgens ten

negen uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1786 october

Swalmen O1786-021   -   28-10-1786   -   FS afb. 1786-26 nr. 1

op heden maendagh den 30 october 1786 is het

lichaem van Henricus Geraerts ackerman getrouwd

met Catharina Ramaekers begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 28 deses smor-

gens ten ses uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

november

Swalmen O1786-022   -   04-11-1786   -   FS afb. 1786-26 nr. 2

op heden sondagh den 5 november des jaers 1786

is het lichaem van Stephanus oud ses en een half

jaer wettigen sone van Petrus Getzel metzelaer

begraven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 4 deses smorgens ten ses uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-023   -   04-11-1786   -   FS afb. 1786-26 nr. 3

op heden maendagh den 6 november des jaers

1786 is het lichaem van Reijnerus Dousen dienst-

knegt ongetrouwd begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 4 deses snags ten twe

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-024   -   10-11-1786   -   FS afb. 1786-26 nr. 4

op heden saterdagh den 11 november des jaers

1786 is het lichaem van Gertrudis oud ses dagen

wettige dogter van Hermanus Naus daghuijrder

begraven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 10 deses smorgens ten negen uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1786-025   -   10-11-1786   -   FS afb. 1786-26 nr. 5

op heden sondagh den 12 november des jaers

1786 is het lichaem van Joachim Meertz

ackerman getrouwd met Anna Stoffers begra-

ven op den kerckhoff deser parochie, overle-

den den 10 deses namiddagh ten vijf uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1786 december

Swalmen O1786-026   -   30-12-1786   -   FS afb. 1786-27 nr. 1

op heden sondagh den 31 december des jaers

1786 is het lichaem van Sebastianus oud

vier jaeren en vijf maenden wettigen sone van

Joannes Heijnen ackerman begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 30 deses

smorgens ten vier uren en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

registrum defunctorum nec non sepulto-

rum ecclesiæ parochiales de Swalmen

pro anno 1787

 

januarius

Swalmen O1787-001   -   26-01-1787   -   FS afb. 1787-20 nr. 1

op heden sondagh den 28 januarii des jaers

1787 is het lichaem van Henricus Pijpers sa-

delaer getrouwd met Catharina Tessers begra-

ven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 26 deses savonts ten thien uren en heb

ick pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

februarius

Swalmen O1787-002   -   31-01-1787   -   FS afb. 1787-20 nr. 2

op heden vrijdagh den 2 februarii des jaers

1787 is het lichaem van Cornelia Segers getrouwd

met Joannes Hawinckel daghuijrder begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den 31

januarii namiddagh ten twe uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-003   -   04-02-1787   -   FS afb. 1787-20 nr. 3

op heden dijnsdagh den 6 februarii des jaers

1787 is het lichaem van Gerardus oud ontrent

drij weken wettigen sone van Everardus Janissen

daghuijrder begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 4 deses savonts ten thien

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-004   -   05-02-1787   -   FS afb. 1787-20 nr. 4

op heden woensdagh den 7 februarii des jaers

1787 is het lichaem van Maria Joanna oud

ontrent drij weken wettige dogter van Silvester

Evers beenhouwer begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 5 deses savonts

ten agt uren en heb ick pastoor dese ge-

tekent. J: A: Hennen pastor

 

1787 februarius

Swalmen O1787-005   -   26-02-1787   -   FS afb. 1787-21 nr. 1

op heden woensdagh den 28 februarii des jaers

1787 is het lichaem van Barbara Engelen ge-

touwt met Conrardus Geraerts koopman be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 26 deses savonts ten elf uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-006   -   28-02-1787   -   FS afb. 1787-21 nr. 2

op heden woensdagh den 28 februarii des

jaers 1787 is het lichaem van het soontje van

Paulus Janssen sadelaer terstont naer sijne

geboorte overleden, begraven op den kerck-

hoff deser parochie, en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

meert

Swalmen O1787-007   -   27-02-1787   -   FS afb. 1787-21 nr. 3

op heden donderdagh den 1 meert des jaers

1787 is het lichaem Helena Slabbers

getrouwd met Wilhelmus van de Rijth dag-

huijrder, begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 27 februarij savonts ten

ses uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-008   -   01-03-1787   -   FS afb. 1787-21 nr. 4

op heden saterdagh den 3 meert des jaers 1787

is het lichaem van Margaretha Heuskens we-

duwe van Godefridus Slabbers ackerman begra-

ven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 1 deses smorgens ten negen uren, en heb

ick pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

april

Swalmen O1787-009   -   04-04-1787   -   FS afb. 1787-21 nr. 5

op heden vrijdagh den 6 april 1787 is het

lichaem van Gertrudis Schouenbergh getrouwd

met Joannes Sillen ackerman begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den 4

deses namiddagh ten 3 uren en heb ick pas-

toor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

1787 april

Swalmen O1787-010   -   08-04-1787   -   FS afb. 1787-22 nr. 1

op heden dijnsdagh den 10 april des jaers

1787 is het lichaem van Bertha Bonis

getrouwd met Sebastianus Sanders pag-

ter begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 8 deses namiddagh ten ses uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-011   -   14-04-1787   -   FS afb. 1787-22 nr. 2

op heden saterdagh den 14 april des jaers 1787

is het lichaem van het soontje van Sebastia-

nus Janissen daghuijrder, terstont naer sijne

geboorte overleden, begraven op den kerckhoff

deser parochie, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-012   -   26-04-1787   -   FS afb. 1787-22 nr. 3

op heden den 28 april des jaers 1787 is het

lichaem van het Catharina Houx weduwe van

Henricus Theelen ackerman begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 26 deses

smorgens ten drij uren en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

meij

Swalmen O1787-013   -   15-05-1787   -   FS afb. 1787-22 nr. 4

op heden woensdagh den 16 meij des jaers 1787

is het lichaem van het Catharina Helena Agatha

oud ses maenden wettige dogter van Sebastianus

Heijnen kuster van Asselt begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 15 deses

smorgens ten vijf uren en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-014   -   23-05-1787   -   FS afb. 1787-22 nr. 5

op heden vrijdagh den 25 meij 1787 is het lich-

aem van Joannes Schroots ackerman getrouwd

met Dorothea Slabbers begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 23 deses ten

acht uren savonts en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

1787 meij

Swalmen O1787-015   -   30-05-1787   -   FS afb. 1787-23 nr. 1

op heden woensdagh den 30 meij 1787 is het

lichaem van het dogterken van Cornelis

Blomers schrijnwercker terstont naer sijne

geboorte overleden, begraven op den kerck-

hoff deser parochie, en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

junius

Swalmen O1787-016   -   14-06-1787   -   FS afb. 1787-23 nr. 2

op heden vrijdagh den 15 junii 1787 is het

lichaem van Mechtildis oud 22 maenden

wettige dogter van Bartholomæus Spee dag-

huijrder begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 14 deses smorgens

ten drij uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-017   -   20-06-1787   -   FS afb. 1787-23 nr. 3

op heden donderdagh den 21 junii des jaers

1787 is het lichaem van Henricus oud seven

dagen wettigen sone van Henricus Geraerts ac-

kerman begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 20 deses snags ten een

ure en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-018   -   20-06-1787   -   FS afb. 1787-23 nr. 4

op heden vrijdagh den 22 junii des jaers

1787 is het lichaem van Godefridus Meertz

daghuijrder, getrouwd met Catharina Custers

begraven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 20 deses savonts ten thien uren, en heb

ick pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

[hier was doorgehaalde inschrijving]

 

1787 augustus

Swalmen O1787-019   -   10-08-1787   -   FS afb. 1787-24 nr. 1

op heden sondagh den 12 augusti des jaers

1787 is het lichaem van Elisabetha Hen-

drickx ongetrouwd begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 10 deses smorgens

ten ses uren en heb ick pastoor dese gete-

kent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-020   -   13-08-1787   -   FS afb. 1787-24 nr. 2

op heden dijnsdagh den 14 augusti des jaers 1787

is het lichaem van Petronella oud drij maenden

wettige dogter van Fredericus Slabbers ackerman

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 13 deses smorgens ten vijf uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-021   -   25-08-1787   -   FS afb. 1787-24 nr. 3

op heden maendagh den 27 augusti des jaers

1787 is het lichaem van Mathias Pijpers ac-

kerman weduwenaer van Maria Dircks be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 25 deses savonts ten thien uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

september

Swalmen O1787-022   -   01-09-1787   -   FS afb. 1787-24 nr. 4

op heden maendagh den 3 september des jaers

1787 is het lichaem van Leonardus Godefri-

dus oud vier maenden wettigen sone van

den heere Henricus Joannes Dresens rentmees-

ter van sijne excellentie de heere marquis

van Hoensbroeck begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 1 deses snags

ten twaalf uren, en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-023   -   07-09-1787   -   FS afb. 1787-24 nr. 5

op heden saterdagh den 8 september des jaers

1787 is het lichaem van Joannes oud agt

uren wettigen sone van Arnoldus Geraerts

smid begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 7 deses smorgens ten

elf uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1787 september

Swalmen O1787-024   -   24-09-1787   -   FS afb. 1787-25 nr. 1

op heden dijnsdagh den 25 september des

jaers 1787 is het lichaem van Cornelia

oud vier jaeren wettige dogter van Christia-

nus Bongaerts smid begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 24 deses

smorgens ten drij uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-025   -   27-09-1787   -   FS afb. 1787-25 nr. 2

op heden donderdagh den 27 september des

jaers 1787 is het lichaem van het soontje van

Sebastianus Sillen daghuijrder terstont naer

sijne geboorte overleden, begraven op den kerck-

hoff deser parochie, en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

october

Swalmen O1787-026   -   05-10-1787   -   FS afb. 1787-25 nr. 3

op heden vrijdagh den 5 october des jaers 1787

is het lichaem van het soontje van Wilhelmus

Smeets backer terstont naer sijne geboorte

overleden, begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-027   -   09-10-1787   -   FS afb. 1787-25 nr. 4

op heden woensdagh den 10 october des jaers

1787 is het lichaem van Wilhelmus oud

twe jaeren en agt maenden wettigen sone

van Christianus Bongaerts smid begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 9 deses smorgens ten drij uren, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-028   -   12-10-1787   -   FS afb. 1787-25 nr. 5

op heden sondagh den 14 october des jaers

1787 is het lichaem van Bertha Conen ge-

trouwt met Joannes Janssen ackerman be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 12 deses savonts ten agt uren,

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1787 december

Swalmen O1787-029   -   13-12-1787   -   FS afb. 1787-26 nr. 1

op heden vrijdagh den 14 december 1787 is

het lichaem van Wilhelmus oud elf dagen

wettigen sone van Joannes Ickerath koopman

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 13 deses smorgens ten vier uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1787-030   -   20-12-1787   -   FS afb. 1787-26 nr. 2

op heden vrijdagh den 21 december des jaers 1787

is het lichaem van Gertrudis oud ses weken

wettige dogter van Petrus Peters ackerman

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 20 deses smorgens ten vijf uren, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

registrum defunctorum nec non sepultorum

ecclesiæ parochialis de Swalmn pro

anno 1788

 

januarius

Swalmen O1788-001   -   08-01-1788   -   FS afb. 1788-23 nr. 1

op heden woensdagh den 9 januarii des jaers

1788 is het lichaem van Catharina Domen

weduwe van Henricus Gravers daghuijrder

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 8 deses smorgens ten vier uren,

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-002   -   14-01-1788   -   FS afb. 1788-23 nr. 2

op heden dijnsdagh den 15 januarii des jaers

1788 is het lichaem van Jacobus Henricus

oud agt dagen wettigen sone van Henricus

Panzaert ackerman begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 14 deses smiddags

ten twelf uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

februarius

Swalmen O1788-003   -   13-02-1788   -   FS afb. 1788-23 nr. 3

op heden vrijdagh den 15 februarii des jaers

1788 is het lichaem van Joanna Willems

getrouwd met Henricus Wuts schoenmaeker

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 13 deses namiddagh ten vijf

uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-004   -   18-02-1788   -   FS afb. 1788-23 nr. 4

op heden woensdagh den 20 februarii des

jaers 1788 is het lichaem van Maria oud

twe jaeren en twe maenden onwettige dog-

ter van Maria Janssen begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 18 deses

savonts ten ses uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

1788 februarius

Swalmen O1788-005   -   28-02-1788   -   FS afb. 1788-24 nr. 1

op heden vrijdagh den 29 februarii des jaers

1788 is het lichaem van Sebastianus oud

14 dagen wettigen sone van Henricus Schrijn-

werckers daghuijrder begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 28 deses

smorgens ten vier uren, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

meert

Swalmen O1788-006   -   14-03-1788   -   FS afb. 1788-24 nr. 2

op heden saterdagh den 15 meert des jaers 1788

is het lichaem van Arnoldus oud twelf

maenden wettigen sone van Henricusa Beurskens

daghuijrder begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 14 deses smorgens ten

thien uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-007   -   19-03-1788   -   FS afb. 1788-24 nr. 3

op heden donderdagh den 20 meert des jaers

1788 is het lichaem van Judith oud ses

jaeren wettige dogter van Joachim Naus

daghuijrder begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 19 deses, en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-008   -   24-03-1788   -   FS afb. 1788-24 nr. 4

op heden maendagh den 24 meert des jaers

1788 is het lichaem van het dogterken van

Gerardus Ramaekers pagter terstont naer

sijne geboorte overleden, begraven op den

kerckhoff deser parochie, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-009   -   25-03-1788   -   FS afb. 1788-24 nr. 5

op heden donderdagh den 27 meert des

jaers 1788 is het lichaem van Hubertus

Schrijnwerckers jaeger getrouwd met Catha-

rina Evers begraven op den kerckhoff de-

ser parochie, overleden den 25 deses smorgens

ten elf uren en heb ick pastoor dese gete-

kent. J: A: Hennen pastor

 

1788 meert

Swalmen O1788-010   -   26-03-1788   -   FS afb. 1788-25 nr. 1

op heden vrijdagh den 28 meert 1788 is

het lichaem van Margaretha Delhage ge-

trouwt met Petrus Hawinckel daghuijrder

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 26 deses savonts ten seven

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

april

Swalmen O1788-011   -   31-03-1788   -   FS afb. 1788-25 nr. 2

op heden dijnsdagh den 1 april des jaers 1788

is het lichaem van Franciscus oud twe jaeren

wettigen sone van Joannes Cremer smid be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 31 meert smorgens ten twe uren en

heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-012   -   31-03-1788   -   FS afb. 1788-25 nr. 3

op heden woensdagh den 2 april 1788 is het

lichaem van den eerwaardem heere Adamus

van Chruchten præmissaris alhier en vicepastor

in Asselt begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 31 meert smorgens

ten twe uren en heb ick pastoor dese ge-

tekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-013   -   08-04-1788   -   FS afb. 1788-25 nr. 4

op heden donderdagh den 10 april 1788 is

het lichaem van Joanna Heuts weduwe

van Josephus Houx daghuijrder begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 8 deses

savonts ten negen uren en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-014   -   14-04-1788   -   FS afb. 1788-25 nr. 5

op heden woensdagh den 16 april des jaers

1788 is het lichaem van Antonia Romen

weduwe van Henricus Getzel metselaer begra-

ven op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 14 deses savonts ten agt uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

1788 april

Swalmen O1788-015   -   24-04-1788   -   FS afb. 1788-26 nr. 1

op heden saterdagh den 26 des jaers 1788

is het lichaem van Christophorus oud ses

weken wettigen sone van Joannes Schrijnwerc-

kers daghuijrder begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 24 deses savonts

ten negen uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

meij

Swalmen O1788-016   -   01-05-1788   -   FS afb. 1788-26 nr. 2

op heden vrijdagh den 2 meij des jaers 1788

is het lichaem van Godefridus oud twe jaeren

en een half wettigen sone van Joannes

Kessels daghuijrder begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 1 deses snags

ten een ure en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-017   -   07-05-1788   -   FS afb. 1788-26 nr. 3

op heden donderdagh den 8 meij des jaers 1788

is het lichaem van Anna Margaretha oud

drij jaeren en drij maenden wettige dogter

van Joannes Baptista Vincens hovenier be-

graven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 7 deses smorgens ten drij uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-018   -   08-05-1788   -   FS afb. 1788-26 nr. 4

op heden donderdagh den 8 meij des jaers

1788 is het lichaem van het soontje van

Joannes Stempkens ackerman terstont naer

sijne geboorte overleden, begraven op den

kerckhoff deser parochie, en heb ick pas-

toor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-019   -   07-05-1788   -   FS afb. 1788-26 nr. 5

op heden vrijdagh den 9 meij des jaers 1788

is het lichaem van Gertrudis Gubbels on-

getrouwd begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 7 deses savonts te

vijf uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1788 meij

Swalmen O1788-020   -   12-05-1788   -   FS afb. 1788-27 nr. 1

op heden woensdagh den 14 meij des jaers

1788 is het lichaem van Albertus oud thien

maenden onwettigen sone van Jda Conen

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 12 deses namiddagh ten twe

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-021   -   15-05-1788   -   FS afb. 1788-27 nr. 2

op heden saterdagh den 17 meij des jaers

1788 is het lichaem van Hendrina Schavels

getrouwd met Caspar Verheggen ackerman

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 15 deses namiddagh ten drij

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-022   -   17-05-1788   -   FS afb. 1788-27 nr. 3

op heden sondagh den 18 meij des jaers 1788

is het lichaem van Gerardus oud vier dagen

wettigen sone van Caspar Verheggen acker-

man begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 17 deses smorgens ten

ses uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-023   -   26-05-1788   -   FS afb. 1788-27 nr. 4

op heden dijnsdagh den 27 meij des jaers

1788 is het lichaem van Henricus oud

agt dagen wettigen sone van Henricus

Ramaekers timmerman begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 26

deses smorgens ten agt uren en heb ick

pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

junius

Swalmen O1788-024   -   24-06-1788   -   FS afb. 1788-27 nr. 5

op heden donderdagh den 26 junii des

jaers 1788 is het lichaem van Christianus

Kuijpers pagter weduwenaer van Catharina

Simons begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 24 deses smorgens ten

elf uren, en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1788 julius

Swalmen O1788-025   -   19-07-1788   -   FS afb. 1788-28 nr. 1

op heden sondagh den 20 julii des jaers

1788 is het lichaem van Jacobus oud

seven jaeren wettigen sone van Joannes

Baptista Vincens hovenier begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 19

deses smorgens ten drij uren en heb ick pas-

toor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

augustus

Swalmen O1788-026   -   11-08-1788   -   FS afb. 1788-28 nr. 2

op heden maendagh den 11 augusti des jaers

1788 is het lichaem van het soontje van

Paulus Willems daghuijrder terstont naer

sijne geboorte overleden, begraven op den

kerckhoff deser parochie, en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-027   -   17-08-1788   -   FS afb. 1788-28 nr. 3

op heden dijnsdagh den 19 augusti des jaers

1788 is het lichaem van Gerardus Kauffen

daghuijrder getrouwd met Gertrudis Theelen

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 17 deses smorgens ten thien

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

september

Swalmen O1788-028   -   31-08-1788   -   FS afb. 1788-28 nr. 4

op heden dijnsdagh den 2 september des jaers

1788 is het lichaem van Hermanus Naus

ackerman getrouwd met Joanna Gijsbers be-

graven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 31 augusti smorgens ten drij uren

en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-029   -   02-09-1788   -   FS afb. 1788-28 nr. 5

op heden woensdagh den 3 september des jaers

1788 is het lichaem van Sophia oud twe jaeren

en agt maenden wettige dogter van Goswinus

Geraerts daghuijrder begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 2 deses smorgens

ten twe uren en heb ick pastoor dese ge-

tekent. J: A: Hennen pastor

 

1788 september

Swalmen O1788-030   -   08-09-1788   -   FS afb. 1788-29 nr. 1

op heden woensdagh den 10 september

des jaers 1788 is het lichaem van Ja-

cobus Smeets daghuijrder getrouwd met

Maria van de Rijth begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 8 deses

namiddagh ten een ure en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-031   -   15-09-1788   -   FS afb. 1788-29 nr. 2

op heden woensdagh den 15 september des

jaers 1788 is het lichaem van het soontje

van Gerardus van Vlorop daghuijrder ter-

stont naer sijne geboorte overleden, begraven

op den kerckhoff deser parochie, en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-032   -   21-09-1788   -   FS afb. 1788-29 nr. 3

op heden maendagh den 22 september des

jaers 1788 is het lichaem van Anna

Elisabetha oud een jaer en agt maenden

onwettige dogter van Cornelia Blomers

begraven op den kerckhoff deser parochie,

overleden den 21 deses smorgens ten twe

uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

october

Swalmen O1788-033   -   02-10-1788   -   FS afb. 1788-29 nr. 4

op heden saterdagh den 4 october des jaers

1788 is het lichaem van Jacobus Mevissen

ackerman getrouwd met Martina Kessels

begraven op den kerckhoff der parochie,

van Asselt, overleden den 2 deses smorgens

ten elf uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-034   -   04-10-1788   -   FS afb. 1788-29 nr. 5

op heden maendagh den 5 october des jaers

1788 is het lichaem van Maria Barbara

oud agt dagen wettige dogter van Joannes

Hermans kuijper begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 4 deses smor-

gens ten drij uren en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

1788 october

Swalmen O1788-035   -   10-10-1788   -   FS afb. 1788-30 nr. 1

op heden saterdagh den 11 october des jaers

1788 is het lichaem van Engelbertus oud

drij maenden wettigen sone van Philippus

Philipsen ackerman begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 10

deses smorgens ten vier uren en heb ick

pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-036   -   15-10-1788   -   FS afb. 1788-30 nr. 2

op heden donderdagh den 16 october des

jaers 1788 is het lichaem van Bartholomæus

oud drij jaeren en een half wettigen sone van

Petrus Geerlings daghuijrder begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 15

deses smorgens ten seven uren en heb ick

pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-037   -   25-10-1788   -   FS afb. 1788-30 nr. 3

op heden maendagh den 27 october des

jaers 1788 is het lichaem van Wilhelmus

van de Rijth weduwenaer van Helena Slab-

bers begraven op den kerckhoff deser pa-

rochie, overleden den 25 deses smorgens ten

drij uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

november

Swalmen O1788-038   -   11-11-1788   -   FS afb. 1788-30 nr. 4

op heden donderdagh den 13 november des jaers

1788 is het lichaem van Elisabetha Beeck

getrouwd met Henricus Beurskens daghuijrder

begraven op den kerckhoff deser parochie, over-

leden den 11 deses savonts ten agt uren en heb

ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

december

Swalmen O1788-039   -   05-12-1788   -   FS afb. 1788-30 nr. 5

op heden saterdagh den 6 december des jaers

1788 is het lichaem van Joannes oud acht dagen

wettigen sone van Henricus Schrijnwerckers

daghuijrder begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 5 deses smorgens ten

vijf uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1788 december

Swalmen O1788-040   -   11-12-1788   -   FS afb. 1788-31 nr. 1

op heden vrijdagh den 12 december des jaers

1788 is het lichaem van Christophorus Her-

manus oud eenen maend wettigen sone van

Cornelis Blomers schrijnwercker begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den

11 deses ten drij uren smorgens en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-041   -   12-12-1788   -   FS afb. 1788-31 nr. 2

op heden sondagh den 14 december des jaers

1788 is het lichaem van Petronella oud twe

jaeren en een half wettige dogter van Petrus

Geerlings daghuijrder begraven op den kerck-

hoff deser parochie, overleden den 12 deses

smiddags ten elf uren en heb ick pastoor

dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1788-042   -   21-12-1788   -   FS afb. 1788-31 nr. 3

op heden dijnsdagh den 23 december des jaers

1788 is het lichaem van Sophia Meuters

weduwe van Joannes Schoonhoven schoen-

maeker begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 21 deses smorgens

ten vier uren en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

registrum defunctorum nec non sepultorum

ecclesiæ parochialis de Swalmen pro

anno 1789

 

januarius

Swalmen O1789-001   -   29-01-1789   -   FS afb. 1789-19 nr. 1

op heden vrijdagh den 30 januarii des

jaers 1789 is het lichaem van Anna Ca-

tharina oud ontrent een jaer en twe maen-

den wettige dogter van Joannes Ickerath

koopman begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 29 deses smorgens

ten drij uren en heb ick pastoor dese

getekent. J: A: Hennen pastor

 

februarius

Swalmen O1789-002   -   01-02-1789   -   FS afb. 1789-19 nr. 2

op heden maendagh den 2 februarii des

jaers 1789 is het lichaem van Cornelis

oud thien dagen wettigen sone van Joannes

Hawinckel daghuijrder begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 1

deses smorgens ten twe uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1789-003   -   03-02-1789   -   FS afb. 1789-19 nr. 3

op heden woensdagh den 4 februarii des

jaers 1789 is het lichaem van Angelina

oud ses weken wettige dogter van Joachim

Timmermans ackerman begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den 3

deses smorgens ten vier uren en heb ick

pastoor dese getekent. J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1789-004   -   05-02-1789   -   FS afb. 1789-19 nr. 4

op heden saterdagh den 7 februarii des

jaers 1789 is het lichaem van Joannes

Schrijnewerckers jager getrouwd met Cornelia

Beeck begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 5 deses smorgens

ten elf uren en heb ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor

 

1789 meert

Swalmen O1789-005   -   11-03-1789   -   FS afb. 1789-20 nr. 1

op heden vrijdagh den 13 meert des jaers

1789 is het lichaem van Joannes Mevissen

schepen getrouwd met Maria

Schoonhoven begraven op den kerckhoff

deser parochie, overleden den 11 deses smor-

gens ten elf uren en heb ick pastoor dese

getekent J: A: Hennen pastor

 

meij

Swalmen O1789-006   -   04-05-1789   -   FS afb. 1789-20 nr. 2

op heden woensdagh den 6 meij des jaers

1789 is het lichaem van Mechtildis oud

ontrent vijf jaeren wettige dogter van Eve-

rardus Janissen daghuijrder begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden

den 4 deses en heb ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1789-007   -   07-05-1789   -   FS afb. 1789-20 nr. 3

op heden saterdagh den 9 meij des jaers

1789 is het lichaem van Henricus Naus

daghuijrder ongetrouwd begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden

den 7 deses smorgens ten ses uren en

heb ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1789-008   -   26-05-1789   -   FS afb. 1789-20 nr. 4

op heden donderdagh den 28 meij des jaers

1789 is het lichaem van Wilhelmus Peters

daghuijrder getrouwd met Catharina Conen

begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 26 deses smorgens ten seven

uren en heb ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

junius

Swalmen O1789-009   -   02-06-1789   -   FS afb. 1789-20 nr. 5

op heden donderdagh den 4 junii des jaers

1789 is het lichaem van Petrus Custers

ackerman getrouwd met Agnes Lutters

begraven op den kerckhoff deser parochie

overleden den 2 deses smorgens ten seven

uren en heb ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

junius

Swalmen O1789-010   -   29-06-1789   -   FS afb. 1789-21 nr. 1

op heden dijnsdagh den 30 junii des

jaers 1789 is het lichaem van Anna

Catharina oud negen jaeren wettige dogter

van Petrus Mulder daghuijrder begraven

op den kerckhoff deser parochie, overleden

den 29 deses smorgens ten vier uren en heb

ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

julius

Swalmen O1789-011   -   18-07-1789   -   FS afb. 1789-21 nr. 2

op heden maendagh den 20 julii des

jaers 1789 is het lichaem van Petrus

Heuts daghuijrder weduwenaer van Gertrudis

Heuskens begraven op den kerckhoff deser

parochie, overleden den 18 deses smorgens

ten vijf uren en heb ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

september

Swalmen O1789-012   -   10-09-1789   -   FS afb. 1789-21 nr. 3

op heden vrijdagh den 11 september des jaers

1789 is het lichaem van Maria Joanna

oud seventhien maenden wettige dogter van

Silvester Evers beenhouwer begraven op

den kerckhoff deser parochie, overleden den

10 deses smorgens ten seven uren en heb

ick pastoor dese getekent

J: A: Hennen pastor

 

october

Swalmen O1789-013   -   02-10-1789   -   FS afb. 1789-21 nr. 4

op heden vrijdagh den 2 october des jaers

1789 is het lichaem van het dogterken van

Bartholomæus Geraerts daghuijrder terstont

naer sijne geboorte overleden, begraven op

den kerckhoff deser parochie, en heb ick

pastoor dese getekent J: A: Hennen pastor

 

Swalmen O1789-014   -   04-11-1789   -   FS afb. 1789-21 nr. 5

op heden woensdagh den 4den 9bris 1789

is het ligchaem van Cornelis overleden

daegs naer sijne geboorte, begraven op den

kerckhoff deser parochie wettigen soone van

Theodorus Peikx daghuijrder in wiens

waerheijd heb ick dit getekent

J.B. Severijns vicep. in Asselt

 

1789 december

Swalmen O1789-015   -   23-12-1789   -   FS afb. 1789-22 nr. 1

op heden donderdagh den 24 december

1789 is het lichaem van An-

tonius oud drij weken wettigen sone van

Servatius Reijnders pagter begraven op den

kerckhoff deser parochie, overleden den

23 deses smorgens ten vier uren en heb

ick pastoor dese getekent.

J: A: Hennen pastor